Stravovanie

   


Školská jedáleň pri Stredná odborná škola pedagogická- Pedagógiai Szakközépiskola, Komenského 12,  L u č e n e c

 

Školský rok 2016/2017:  od 3.9.2018 strava pre zamestnancov

                                         od 4.9.2018 strava /raňajky, desiata, obedy/ pre žiakov, zamestnancov a cudzích stravníkov

Denný poplatok za odobraté jedlo:

raňajky, desiata - 0,80 eur

obedy                  - 1,36 eur  žiaci, 2,53 eur zamestnanci a cudzí stravníci

Spôsob úhrady: platba za stravné lístky sa uhrádza mesačne vopred do 25-teho v mesiaci  šekovou poukážkou, trvalým príkazom, internetbankingom na číslo účtu: IBAN: SK05 81800000007000393088

IBAN: SK05  81800000007000393088.

Variabilný symbol: : každý uvedie svoje číslo, ktoré pridelí vedúca ŠJ pri prihlásení na stravu.

 

Prihlasovanie a odhlasovanie zo stravy:

Na stravu /raňajky, desiata, obed/ sa prihlasuje u vedúcej školskej jedálne s tým, že stravník sa preukáže dokladom o zaplatení stravy, na základe čoho dostane stravné lístky.

Zo stravy sa odhlasuje deň vopred do 14:30 hodiny u vedúcej ŠJ alebo v kuchyni spolu s odovzdaním stravných lístkov.

Pri odhlasovaní zo stravy telefonicky je potrebné vrátiť stravné lístky vedúcej ŠJ pri nástupe žiaka do školy. Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje. Ak rodič alebo zákonný zástupca dieťaťa stravnú jednotku neuhradí včas, jedlo sa dieťaťu neposkytne.

Náhradné stravné lístky sa nevydávajú.

Jedálny lístok je zverejnený na web stránke školy.  Naši stravníci majú možnosť výberu z dvoch druhov jedál.

Výdaj raňajok, desiaty:

pondelok – štvrtok                od 7.00 – 7.45 hod.

piatok                                    od 6.45 – 7.30 hod. 

 

Výdaj obedov:

 

pondelok – štvrtok               od 12.15 – 14.30 hod.

piatok                                   od 11.45 – 14.00 hod.

piatok balík                          od 10.00 – 14.00 hod.         

 

Telefonický kontakt na odhlasovanie a prihlasovanie: mobil:  0911280310, Kostíková Alena

                                                                                                pevná linka školy: 047/4321812

 

  

                                                                                            

 

 

 

 

                                                                                          

                                                                                             

TOPlist