Projekty

 INFOVEK

Projekt: Operačný program Vzdelávanie : Spoločne v odlišnom - tvorba ŠkVP

Modernizácia vzdelávacieho procesu na stredných školách

Výmenná prax študentov partnerských škôl (financovaná zo zdrojov MŠSR)

Erasmus+  program EÚ pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport 

E - testovanie 2017

 

 

 

TOPlist