Prijímacie skúšky

Prijímacie skúšky

Talentové skúšky do študijného odboru 7649 M učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo sa budú konať 26.3. a 27. 3. 2017 v priestoroch PaSA Lučenec. Želáme Vám veľa zdaru.

 


Plán výkonov na školský rok 2018/2019....TU


 

7649 M učiteľstvo MŠ a vychovávateľstvo - pre žiakov s vyučovacím jazykom slovenským

Kritériá na úspešné vykonanie prijímacej skúšky a kritériá prijatia na štúdium pre školský rok 2018/2019....TU

Požiadavky na talentové skúšky......TU


 

7649 M učiteľstvo MŠ a vychovávateľstvo - pre žiakov s vyučovacím jazykom maďarským

Kritériá na úspešné vykonanie prijímacej skúšky a kritériá prijatia na štúdium pre školský rok 2018/2019....TU

 


 
7661 M  sociálno - výchovný pracovník
Kritériá na úspešné vykonanie prijímacej skúšky a kritériá prijatia na štúdium pre školský rok 2018/2019....TU

 

7670 M  pedagogický asistent

Kritériá na úspešné vykonanie prijímacej skúšky a kritériá prijatia na štúdium pre školský rok 2018/2019....TU

 

 

 

 

TOPlist