ERASMUS + KA1 - 2018‚ Anglicko/Maďarsko

Názov projektu  Prax z nás robí majstrov

Program Erasmus+

Kľúčová akcia KA1 - Vzdelávacia mobilita jednotlivcov

Typ akcie KA102 - Mobilita učiacich sa a zamestnancov v OVP

Začiatok projektu 01/06/2018

Koniec projektu 30/06/2019

Trvanie projektu (mesiace) 13

Hlavným cieľom projektu je poskytnúť 12 žiakom tretieho ročníka odboru 7649 M učiteľstvo MŠ a vychovávateľstvo s vyučovacím jazykom slovenským možnosť získať nové skúsenosti pri praktickej príprave v anglicky a maďarsky hovoriacej krajine. Počas projektu, majú žiaci možnosť porovnať školský systém v oblasti predškolskej výchovy a vzdelávania detí, oboznámiť sa s metodológiou výchovy a vzdelávania v maďarských a anglických predškolských zariadeniach. Partnermi projektu sú predškolské zariadenie Happy Bunnies v anglickom meste Gillingham a Slovenská základná škola, materská škola a kolégium v maďarskom Sarvaši. Účasťou na projekte si okrem spomínaných vedomostí zlepšenia komunikačné schopnosti v anglickom a maďarskom jazyku a zdokonalia doterajších vedomosti o reáliách Veľkej Británie a Maďarska.

 

TOPlist