Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

ERASMUS + KA1 - 2018‚ Anglicko/Maďarsko

Názov projektu  Prax z nás robí majstrov

Program Erasmus+

Kľúčová akcia KA1 - Vzdelávacia mobilita jednotlivcov

Typ akcie KA102 - Mobilita učiacich sa a zamestnancov v OVP

Začiatok projektu 01/06/2018

Koniec projektu 30/06/2019

Trvanie projektu (mesiace) 13

Hlavným cieľom projektu je poskytnúť 12 žiakom tretieho ročníka odboru 7649 M učiteľstvo MŠ a vychovávateľstvo s vyučovacím jazykom slovenským možnosť získať nové skúsenosti pri praktickej príprave v anglicky a maďarsky hovoriacej krajine. Počas projektu, majú žiaci možnosť porovnať školský systém v oblasti predškolskej výchovy a vzdelávania detí, oboznámiť sa s metodológiou výchovy a vzdelávania v maďarských a anglických predškolských zariadeniach. Partnermi projektu sú predškolské zariadenie Happy Bunnies v anglickom meste Gillingham a Slovenská základná škola, materská škola a kolégium v maďarskom Sarvaši. Účasťou na projekte si okrem spomínaných vedomostí zlepšenia komunikačné schopnosti v anglickom a maďarskom jazyku a zdokonalia doterajších vedomosti o reáliách Veľkej Británie a Maďarska.                                  Ukončenie zahraničnej odbornej praxe v Sarvaši

Aj napriek chladnému jesennému obdobiu, kedy prvé lastovičky odlietajú do teplých krajín, sa tie naše z SOŠP vrátili z južného Maďarska, aby šírili výsledky svojho snaženia.

Žiačky 3. ročníkov z 3.A triedy  M. Petická, A. Križanová, L. Maďarová, A. Dirbáková, z 3.B triedy P. Babiaková, T. Gažurová, A. Hoghová, N. Kováčová a z 3.C triedy S. Sokolová, D. Zvarová, M. Pekárová, N. Hazuchová dňa 8.11. 2018 zavŕšili zahraničnú  odbornú prax  a participáciu na programe Európskej Únie Erasmus+ výstupmi v podobe prezentácií pred svojimi rovesníkmi z 3. a 2. ročníkov odboru 7649M učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo.

V závere im boli z rúk pána riaditeľa odovzdané certifikáty a europasy mobility. S jeho sprievodnými slovami a pochvalami možno len súhlasiť. Všetky dievčatá výborne reprezentovali našu školu a nabrali mnoho odborných i kultúrnych skúseností.

Na hladkom priebehu celej mobility majú veľký podiel sprevádzajúce osoby, Mgr. K. Ďurošová, Mgr. E. Pauková a Mgr. G. Czikóová. Bez ich zodpovedného prístupu a ochoty podporovať naše „lastovičky“ pri ich krokoch k pedagogickej erudovanosti im patri veľké poďakovanie.

                                                                                                                Koordinátorka projektu Mgr. K. Oravcová


Prezentácia č.1....TU

Prezentácia č.2 ...TU

Prezentácia č.3 ...TU

Prezentácia č.4. ...TU

TOPlist