SOČ

SOČ

PDF Tlač Email

Pedagogická a sociálna akadémia – Pedagógiai és Szociális Akadémia, Komenského 12, Lučenec


  Stredoškolská odborná činnosť (SOČ)  2017/2018

Stredoškolská odborná činnosť (charakteristika a harmonogram) - kliknite TU

Vyhlásenie 40. ročníka súťaže Stredoškolskej odbornej činnosti - kliknite TU

Organizačno - technické pokyny - kilknite TU

Organizačné pokyny pre zabezpečenie  40. ročníka a Termíny súťažných prehliadok SOČ v školskom roku 2017/2018. Kliknite TU      Stredoškolská odborná činnosť je dobrovoľná, záujmová činnosť žiakov denného štúdia stredných škôl vo vekovom rozpätí 15 – 21 rokov.  Vyhlasovateľom SOČ je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, v tomto školskom roku sa uskutoční 38. ročník súťaže.
      Cieľom SOČ je vyhľadávať nadaných, šikovných študentov, rozvíjať ich teoreticko-praktické schopnosti, viesť ich k schopnosti aplikovať získané vedomosti v praxi a viesť ich k samostatnému tvorivému mysleniu. Žiak si vyberá súťažný odbor a tému práce podľa vlastného záujmu. Výsledkom SOČ je samostatná práca v rozsahu max.25 strán, ktorej autorom môže byť jednotlivec alebo skupina autorov (max.3). Práca sa v písomnej zviazanej podobe predkladá odbornému posúdeniu školskej komisii SOČ, autor prácu pred komisiou prezentuje a obhajuje. Víťazné práce (max.2 v jednom súťažnom odbore) postupujú na krajské kolo SOČ, víťazi ďalej na celoštátne kolo. Úspešné riešenie SOČ v krajskom kole  je u žiakov maturitného ročníka uznané ako časť praktickej maturitnej skúšky, a pozitívne hodnotené v rámci prijímania na štúdium na vysokej škole.
    Riešiteľ SOČ priebežne spolupracuje s konzultantom (učiteľ školy- odborník), ktorý ho odborne vedie a usmerňuje, podľa potreby spolupracujú s metodikom SOČ (Miroslava Kocúrová). 

TOPlist