Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

ERASMUS + KA1 - 2018‚ Taliansko/Malta

Názov projektu  Angličtina - most k porozumeniu

Program Erasmus+

Kľúčová akcia KA1 - Vzdelávacia mobilita jednotlivcov

Typ akcie KA101 - Mobilita pracovníkov v oblasti školského vzdelávania

Začiatok projektu 01/06/2018

Koniec projektu 31/05/2019

Trvanie projektu (mesiace) 12

Projekt je zameraný na zvyšovanie odborných a jazykových vedomostí a zručností štyroch pedagogických pracovníkov, prevažne učiteľov anglického jazyka.

Cieľom  projektu je  integrovať projektové vyučovanie a metódy CLIL na hodinách angličtiny, zatraktívniť hodiny angličtiny a zvýšiť motiváciu žiakov k učeniu sa cudzích jazykov, osvojiť si inovatívne spôsoby pri tvorbe nových vyučovacích materiálov, posilniť jazykové kompetencie učiteľov, ktoré budú nevyhnutné pri ďalších plánovaných medzinárodných projektových aktivitách Vzhľadom k tomu, že škola má záujem o spoluprácu na medzinárodných projektoch, cieľom je zvyšovanie jazykových zručností učiteľov odborných a všeobecno-vzdelávacích predmetov  čiastočná integrácia projektového vyučovania a metódy CLIL na hodinách anglického jazyka. 


Mobilita č.1 - Malta St. Julien

Účastníci - Mgr. Gregušová, Mgr. Oravcová

 

Stredná odborná škola pedagogická v Lučenci v zmysle zvyšovania kvality výučby poskytuje prostredníctvom programu Európskej únie Erasmus+ možnosť svojím študentom naberať cenné odborné skúsenosti  v zahraničí už niekoľko rokov. No v roku 2018 sa do spomínaného programu zapojili aj štyria pedagógovia.

Počas prvej mobility absolvovali jazykové kurzy pre učiteľov Mgr. Michaela Gregušová a odborný jazykový kurz Mgr. Katarína Oravcová.  Dňa 23.10.2018 bol zrealizovaný výstup z mobility, v jeho prvej časti bol prezentovaný  krátky video-dokument v anglickom jazyku spracovaný p. Gregušovou  link tu: 

https://www.youtube.com/watch?v=Dc5AuRfEvNk&feature=youtu.be

V druhej časti p. Oravcová spracovala jednotlivé oblasti 5-dňového tréningového programu, založeného na praktických aktivitách pri výučbe anglického jazyka. Cieľom kurzu bolo rozšíriť rozsah vzdelávacích aktivít na oživenie hodín anglického jazyka a tým zvýšiť motiváciu žiakov o učenie sa cudzieho jazyka. Vybrané aktivity mali učitelia anglického jazyka možnosť otestovať počas prezentácie a spracované metodické materiály  spolu s tipmi na aktivity boli odovzdané všetkým zúčastneným v závere výstupu. 

Prezentácia tu: http://pasalc.wbl.sk/dokumenty_v_pdf/prezentacia_malta_-_spice_up_your.odp

 

 

 

TOPlist