ERASMUS + KA1 - 2018‚ Taliansko/Malta

Názov projektu  Angličtina - most k porozumeniu

Program Erasmus+

Kľúčová akcia KA1 - Vzdelávacia mobilita jednotlivcov

Typ akcie KA101 - Mobilita pracovníkov v oblasti školského vzdelávania

Začiatok projektu 01/06/2018

Koniec projektu 31/05/2019

Trvanie projektu (mesiace) 12

Projekt je zameraný na zvyšovanie odborných a jazykových vedomostí a zručností štyroch pedagogických pracovníkov, prevažne učiteľov anglického jazyka.

Cieľom  projektu je  integrovať projektové vyučovanie a metódy CLIL na hodinách angličtiny, zatraktívniť hodiny angličtiny a zvýšiť motiváciu žiakov k učeniu sa cudzích jazykov, osvojiť si inovatívne spôsoby pri tvorbe nových vyučovacích materiálov, posilniť jazykové kompetencie učiteľov, ktoré budú nevyhnutné pri ďalších plánovaných medzinárodných projektových aktivitách Vzhľadom k tomu, že škola má záujem o spoluprácu na medzinárodných projektoch, cieľom je zvyšovanie jazykových zručností učiteľov odborných a všeobecno-vzdelávacích predmetov  čiastočná integrácia projektového vyučovania a metódy CLIL na hodinách anglického jazyka. 

 

TOPlist