Úvod - Kezdőlap

Stredná odborná škola pedagogická-

              Pedagógiai Szakközépiskola,             

           Komenského 12, 984 18 Lučenec

 

                                

    Uplynulo už 148 rokov od začatia činnosti školy, ktorá ponúka vyučovanie v slovenskom aj maďarskom jazyku....    VIAC                                                                                         


       A K T U Á L N E   

 


                                Návštevníci - náborový film

V pondelok, 15.10. sa po priestoroch Našej školy pohybovali zaujímavé indivíduá. Tvrdili, že cestujú v čase a že sa omylom dostali do 21. storočia. Nie, neboli to pacienti od doktora Chocholouška, ale osvedčené herecké duo - Mário Obročník a Katka Goodspeed, ktorí natáčali náborový film Návštevníci. Ponúkam Vám trailer tohto filmu a pod ním si nájdete link na samotný film. Prajem peknú zábavu a príjemný zážitok.
                                                                                                                                                            riaditeľ školy
 

 
Celý film nájdete kliknutím ....SEM :)

 


                              Pégečka opäť úspešná!

18. 10. 2018 v sa priestoroch Mestského úradu v Lučenci vyhodnocovala súťaž O najkrajšiu okrasnú záhradku, balkón, okno. naša škola sa do tejto súťaže prihlásila prvýkrát a hneď úspešne. Umiestnili sme sa na 4. mieste, za čo patrí vďaka našim pani upratovačkám, Irenke a Ľubke, ktoré sa s láskou starajú o naše kvietky. Dievčatá, v mene celej školy, ďakujem!
                                                                                                                                                         riaditeľ SOŠPg


                                               „Správaj sa k ľuďom tak, ako chceš, aby sa oni správali k tebe,“

 

hovorievala pedagogička Mgr. Klára Mišútová, rod. Lehocká, ktorá sa narodila 7. 10. 1938. Pri príležitosti jej nedožitých 80. narodenín si aj naša škola s úctou spomína na bývalú pani riaditeľku vtedy Strednej pedagogickej školy v Lučenci.

Túto náročnú funkciu vykonávala dve desaťročia a počas jej vedenia škola nadobudla vysoký kredit nielen v rámci regiónu, ale aj celého Slovenska. Jej zásluhou došlo k inovácii  študijnej aprobácie učiteľ materskej školy na učiteľ materskej školy  a  vychovávateľ školskej družiny, rozšíreniu vzdelávania o nový odbor sociálna práca a o diaľkové 2-ročné vyššie odborné štúdium špeciálnej pedagogiky. Pani riaditeľka Mišútová patrila k priekopníkom integrácie sluchovo postihnutých žiakov a dostala niekoľko vysokých štátnych vyznamenaní za rozvoj školstva. O jej vzácnej osobnosti a demokratickom charaktere svedčí aj fakt, že po revolúcii ako jedna z mála zostala vo svojej funkcii na základe silnej podpory celého pedagogického zboru a všetkých študentov.

Mgr. Klára Mišútová patrila medzi vzácnych ľudí, ktorí sa v živote riadili nielen svojím vysokým intelektom, ale hlavne veľkým srdcom. Veríme, že keby tu dnes s nami bola, bola by na nás hrdá.        

                                                                                      


                                                                   Otvorenie školského roka 2018/2019

        Škola bez žiakov je ako ruža bez kvetov. Po dvoch mesiacoch naša škola bohato zakvitla  kvetmi, lebo 3.septembra 2018  sa opäť rozozvučal školský zvonec, aby ohlásil začiatok nového školského roka. O 8:00 hodine sa po zaznení tónov štátnej hymny ujal slova riaditeľ školy a vo svojom príhovore pozdravil všetkých žiakov a učiteľov a poprial im úspešný štart do nového školského roka. Obzvlášť privítal nových prvákov - učiteľov pre MŠ a vychovávateľov, sociálno-výchovných pracovníkov a prvé lastovičky- pedagogických asistentov. Neopomenul ani  našich štvrtákov, ktorých o pár mesiacov čaká maturitná skúška. Po jeho príhovore, ktorým zároveň aj otvoril nový školský rok, sa  žiaci rozišli do svojich tried, kde prvý školský deň pokračoval pod vedením triednych učiteľov.                                                         

 


 

TOPlist