Úvod - Kezdőlap


  Pedagogická a sociálna akadémia - Pedagógiai és Szociális Akadémia

                                         Lučenec

 

                     

    Uplynulo už 145 rokov od začatia činnosti školy, ktorá ponúka vyučovanie v slovenskom aj maďarskom jazyku....    VIAC                                                                                         


         A K T U Á L N E         


Všetkým žiakom našej školy želáme príjemné prežitie letných prázdnin. Nech sú plné slnka, vody, oddychu. Uvidíme sa 4. septembra 2017 o 8:00 hod. na školskom dvore.


Toto sme tu dávno nemali...alebo Pedagogické hry 2017 Lučenec

20.6.2017 – 22.6. 2017

Po 25 ročnej odmlke sa vďaka PaSA Levice v roku 2015 znovuoživila tradícia pedagogických športových hier.  Tohto školského roku sa PaSA Lučenec podujala na  organizáciu ich tretieho ročníka.  Po mesiacoch príprav z radov vedenia školy, pedagógov a z radov žiakov aj túžobného očakávania, sa termín ich konania náhle priblížil. Pozvanie do Lučenca prijalo päť „pégečiek“ – z Levíc, Turčianskych Teplíc, Prešova, Trnavy a aj spoza rieky Moravy, z Boskovíc.                                                                                                                                                                

      

                       

 ....viac nájdete kliknutím SEM

 


 

Rozlúčka maturantov

Tak, ako každá vec na svete má svoj pár či protiklad, tak aj začiatok má svoj koniec... 19. mája 2017 taký malý nastal. Naši maturanti sa lúčili so svojou školou, profesormi a mladšími spolužiakmi.Vážne tváre sem-tam preťal krehký úsmev. V ten deň pri pohľade na lúčiacich sa ožívali spomienky na prežité roky. Veď štyri roky sa nedajú len tak zmazať, pokrčiť a hodiť za hlavu zvlášť, keď štvrtákov ešte čaká skúška dospelosti. Pri tejto príležitosti in chcem v mene svojom i v mene kolegov popriať veľa šťastia, čistý rozum a dospelácke vystupovanie a úspešné vykročenie do života s priepustkou (maturitným vysvedčením) v ruke.

                                                                                                                                                        
    riaditeľ školy

....viac foto nájdete TU


Spevácka súťaž - AKORD 2017

Dňa 25. až 26. apríla 2017 sa v priestore Strednej odbornej školy pedagogickej v Leviciach uskutočnil 3. ročník speváckej súťaže žiakov štátnych pedagogických škôl s medzinárodnou účasťou –AKORD 2017.

V súťaži, ktorej sa zúčastnilo 7 pedagogických škôl, žiaci súťažili v kategórii ľudovej a populárnej piesne. Pani riad. Mgr. Katarína Bogyóová privítala prítomných a oboznámila ich s organizáciou súťaže. Predsedníčka poroty bola pani riad. zo ZUŠ v Leviciach. Ostatní členovia poroty pozostávali z vyučujúcich zúčastnených škôl.

Z našej školy sa zapojili do súťaže 3 študentky - Kristína Psotková z 2.C, Dominika Petrincová  zo 4.C ( súťažili v speve ľudovej piesne) a Dominika Oláhová z 3.A, ktorá našu školu reprezentovala v speve populárnej piesne a získala zaslúžené 1. miesto.   

Touto cestou jej srdečne gratulujeme a prajeme veľa úspechov v jej ďalšej umeleckej kariére.

                                                                                                                                                          Erika Kuráková

 Erasmus+ Lučenec - Praha

Od 2.4.-9.4. 2017 študentky III.A a III.C triedy navštívili Prahu v rámci mobility C2. V MŠ Tréglova ul. vykonávali praktické činnosti s deťmi na motívy rozprávky O kozliatkach. V popoludňajších hodinách mali možnosť prezrieť si pamätihodnosti Prahy. Navštívili Pražský hrad, Vyšehrad, Petřín, český senát a boli prijaté u veľvyslanca SR v Prahe Petra Weissa. Gabika a Janky prispeli aj do programu koncertu v Hlahole, kde každoročne naša partnerská škola organizuje koncerty. Žiačkam sa v Prahe veľmi páčilo a nadviazali aj priateľstvá so spolužiačkami s partnerskej školy.                    

...viac foto TU


Erasmus+ Praha - Lučenec

V nedeľu večer 19. marca k nám zavítali študentky zo VOŠP, SOŠP a Gymnázia z Prahy v rámci projektu Erasmus+. Prišlo 14 študentiek tretieho ročníka spolu s dvomi učiteľkami Mgr. Kateřinou Burianovou a Mgr. Zuzanou Borovičkovou. V utorok v III.A triede zahrali deťom z MŠ Herzova divadelné predstavenie a následne v stredu a vo štvrtok s nimi pracovali priamo v MŠ. Témy troch českých povestí ich sprevádzali prácou s deťmi a strávili s nimi pekné tri dni. Vždy popoludní počas celého týždňa dievčatá navštívili aj kultúrne pamiatky v okolí. Prezreli si Zámocký hotel Galicia Nueva v Haliči, Fiľakovský hrad a múzeum. Boli aj v Novohradskej galérii a múzeu, v Múzeu SNP v Banskej Bystrici a na divadelnom predstavení Divadla na Rázcestí v Banskej Bystrici. Študentkám sa u nás páčilo a boli rady, že mali možnosť spoznať aj naše malé mesto a okolie.


                       POZRITE SI VIDEO O NAŠEJ ŠKOLE

 


                           145. VÝROČIE ŠKOLY 

                                                      145 sviečok na narodeninovej torte ...

Na znak nášho citového vzťahu k našej oslávenkyni sme jej 4. decembra 2014 pripravili menšiu oslavu. Od rána v priestoroch školy prebiehali tvorivé dielne pre našich žiakov a od 10:30 sa v priestoroch kina Apollo konala slávnostná kultúrno-spomienková udalosť, ktorej veľkosť utvrdila takmer stopäťdesiatka pozvaných hostí....VIAC

  Video od TV LocAll                                                                                                             Pozrite si FOTOGRAFIE     

   

         <===     Pozrite si video o našej škole

             Tvorca videa: Juraj Rusnák (4.C)                                                             ....a takto si tu žijeme...
 

 

TOPlist