Úvod - Kezdőlap


  Pedagogická a sociálna akadémia - Pedagógiai és Szociális Akadémia

                         Lučenec

 

                     

    Uplynulo už 145 rokov od začatia činnosti školy, ktorá ponúka vyučovanie v slovenskom aj maďarskom jazyku....    VIAC                                                                                         


         A K T U Á L N E          

 


Výsledky prijímacích skúšok z dňa 03.04.2017

Výsledky prijímacích skúšok do prvého ročníka pre školský rok 2017/2018, študijný odbor 7649 M učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo - VJ slovenský...časť 1 .....časť 2

Výsledky prijímacích skúšok do prvého ročníka pre školský rok 2017/2018, študijný odbor 7649 M učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo - VJ maďarský....TU

 


Erasmus+ Lučenec - Praha

Od 2.4.-9.4. 2017 študentky III.A a III.C triedy navštívili Prahu v rámci mobility C2. V MŠ Tréglova ul. vykonávali praktické činnosti s deťmi na motívy rozprávky O kozliatkach. V popoludňajších hodinách mali možnosť prezrieť si pamätihodnosti Prahy. Navštívili Pražský hrad, Vyšehrad, Petřín, český senát a boli prijaté u veľvyslanca SR v Prahe Petra Weissa. Gabika a Janky prispeli aj do programu koncertu v Hlahole, kde každoročne naša partnerská škola organizuje koncerty. Žiačkam sa v Prahe veľmi páčilo a nadviazali aj priateľstvá so spolužiačkami s partnerskej školy.                    

...viac foto TU


Erasmus+ Praha - Lučenec

V nedeľu večer 19. marca k nám zavítali študentky zo VOŠP, SOŠP a Gymnázia z Prahy v rámci projektu Erasmus+. Prišlo 14 študentiek tretieho ročníka spolu s dvomi učiteľkami Mgr. Kateřinou Burianovou a Mgr. Zuzanou Borovičkovou. V utorok v III.A triede zahrali deťom z MŠ Herzova divadelné predstavenie a následne v stredu a vo štvrtok s nimi pracovali priamo v MŠ. Témy troch českých povestí ich sprevádzali prácou s deťmi a strávili s nimi pekné tri dni. Vždy popoludní počas celého týždňa dievčatá navštívili aj kultúrne pamiatky v okolí. Prezreli si Zámocký hotel Galicia Nueva v Haliči, Fiľakovský hrad a múzeum. Boli aj v Novohradskej galérii a múzeu, v Múzeu SNP v Banskej Bystrici a na divadelnom predstavení Divadla na Rázcestí v Banskej Bystrici. Študentkám sa u nás páčilo a boli rady, že mali možnosť spoznať aj naše malé mesto a okolie.


                       POZRITE SI VIDEO O NAŠEJ ŠKOLE

 


                           145. VÝROČIE ŠKOLY 

                                                      145 sviečok na narodeninovej torte ...

Na znak nášho citového vzťahu k našej oslávenkyni sme jej 4. decembra 2014 pripravili menšiu oslavu. Od rána v priestoroch školy prebiehali tvorivé dielne pre našich žiakov a od 10:30 sa v priestoroch kina Apollo konala slávnostná kultúrno-spomienková udalosť, ktorej veľkosť utvrdila takmer stopäťdesiatka pozvaných hostí....VIAC

  Video od TV LocAll                                                                                                             Pozrite si FOTOGRAFIE     

   

         <===     Pozrite si video o našej škole

             Tvorca videa: Juraj Rusnák (4.C)                                                             ....a takto si tu žijeme...
 

 

TOPlist