Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

Úvod - Kezdőlap

Stredná odborná škola pedagogická-

              Pedagógiai Szakközépiskola,             

           Komenského 12, 984 18 Lučenec

 

                                

    Uplynulo už 148 rokov od začatia činnosti školy, ktorá ponúka vyučovanie v slovenskom aj maďarskom jazyku....    VIAC                                                                                         


       A K T U Á L N E   


                               Návštevníci - náborový film

V pondelok, 15.10. sa po priestoroch Našej školy pohybovali zaujímavé indivíduá. Tvrdili, že cestujú v čase a že sa omylom dostali do 21. storočia. Nie, neboli to pacienti od doktora Chocholouška, ale osvedčené herecké duo - Mário Obročník a Katka Goodspeed, ktorí natáčali náborový film Návštevníci. Ponúkam Vám trailer tohto filmu a pod ním si nájdete link na samotný film. Prajem peknú zábavu a príjemný zážitok.
                                                                                                                                                            riaditeľ školy
 

 
Celý film nájdete kliknutím ....SEM :)

 


                                                                                               „Správaj sa k ľuďom tak, ako chceš, aby sa oni správali k tebe,“

 

hovorievala pedagogička Mgr. Klára Mišútová, rod. Lehocká, ktorá sa narodila 7. 10. 1938. Pri príležitosti jej nedožitých 80. narodenín si aj naša škola s úctou spomína na bývalú pani riaditeľku vtedy Strednej pedagogickej školy v Lučenci.

Túto náročnú funkciu vykonávala dve desaťročia a počas jej vedenia škola nadobudla vysoký kredit nielen v rámci regiónu, ale aj celého Slovenska. Jej zásluhou došlo k inovácii  študijnej aprobácie učiteľ materskej školy na učiteľ materskej školy  a  vychovávateľ školskej družiny, rozšíreniu vzdelávania o nový odbor sociálna práca a o diaľkové 2-ročné vyššie odborné štúdium špeciálnej pedagogiky. Pani riaditeľka Mišútová patrila k priekopníkom integrácie sluchovo postihnutých žiakov a dostala niekoľko vysokých štátnych vyznamenaní za rozvoj školstva. O jej vzácnej osobnosti a demokratickom charaktere svedčí aj fakt, že po revolúcii ako jedna z mála zostala vo svojej funkcii na základe silnej podpory celého pedagogického zboru a všetkých študentov.

Mgr. Klára Mišútová patrila medzi vzácnych ľudí, ktorí sa v živote riadili nielen svojím vysokým intelektom, ale hlavne veľkým srdcom. Veríme, že keby tu dnes s nami bola, bola by na nás hrdá.        

                                                                                     

 

TOPlist