Úvod - Kezdőlap

 Pedagogická a sociálna akadémia              Pedagógiai és Szociális Akadémia

                         Lučenec

 

                                

    Uplynulo už 148 rokov od začatia činnosti školy, ktorá ponúka vyučovanie v slovenskom aj maďarskom jazyku....    VIAC                                                                                         


       A K T U Á L N E      


Všetkým žiakom a zamestnancom PaSA Lučenec prajeme krásne prežitie letných prázdnin a dovoleniek. Nech sú plné oddychu, relaxu, zábavy a nezabudnuteľných zážitkov.


PS: Študenti, nezabudnite! Uvidíme sa 3. septembra 2018 o 8:00 hod. na nádvorí školy.


Zmena názvu našej školy....

Viac informácií nájdete kliknutím SEM :)


 Maturita 2018

Po štvorročnej príprave v dňoch 21.5. - 25.5. 2018 pristúpili naši štvrtáci k zelenému stolu, aby pred maturitnými komisiami zložili maturitnú skúšku. Počas celého týždňa prezentovali svoje vedomosti zručnosti a postoje, aby komisii a sami sebe dokázali, že štyri roky strávené na našej škole neboli márne. To, že prípravu nepodcenili, hovorí aj fakt, že až na pár výnimiek, skúšku dospelosti úspešne zvládli. Odmenou za ich úspešne zvládnutú skúšku bolo maturitné vysvedčenie, ktoré si už naši absolventi prevzali v lučeneckej synagóge počas ich slávnostného vyradenia.

Tento slávnostný akt sa konal 29.5. 2018 pred zrakmi ich rodičov a známych za prítomnosti vedenia  a pedagógov školy a  viceprimátora mesta Lučenec, Mgr.Pavla Baculíka. Takže, milí naši absolventi, želáme vám veľa úspechov vo vašom ďalšom živote.
                                                                                                                                                             riaditeľ školy

       


Výsledky prijímacích skúšok

 

2018/2019 Výsledky prijímacích skúšok 7661 M.....kliknutím SEM

2018/2019 Výsledky prijímacích skúšok 7670 M.....kliknutím SEM


Body the Exhibition...

Výstava Body the Exhibition, ktorá obišla celý svet a nadchla milióny návštevníkov, zavítala tentokrát do Budapešti. 17-teho apríla 2018 sme ju mohli konečne vidieť aj my. Veľkolepá výstava o ľudskom tele nám priblížila kompletné fungovanie ľudského tela.

Exponáty tiel v rôznych pozíciách ilustrovali fungovanie jednotlivých telesných systémov, orgánov (chorých, aj zdravých) i pohybového ústrojenstva. Vďaka zaujímavému výkladu medikov sme absolvovali detailnú cestu po ľudskom tele cez kostrový systém, svalstvo, reprodukčné orgány, dýchacie orgány, krvný obeh a ďalšie časti ľudského tela.

Bol to pre nás neopakovateľný pocit vidieť tieto exponáty z takej blízkosti, naše srdce, pľúca, pečeň, drobné orgány, ktoré pre naše telo nonstop pracujú.  Pohľad dovnútra tela dáva poznaniu nový rozmer. Reálne ukážky poškodených orgánov boli pre mnohých šokujúce – čo môže byť silný podnet k zamysleniu sa nad svojím životným štýlom.                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                  (III. D)Ponuka štúdia na školský rok 2018/2019


   


Deň otvorených dverí - propagačno - náborové video...

    Tak, ako po iné roky, aj tentoraz sme sa rozhodli zaujať našich budúcich prvákov a pripravili sme si pre nich propagačno-náborové video.Tentokrát sa nesie v duchu návštevy na  Dňa otvorených dverí... Vo štvrtok 21.9.2017 sa točili scény, ktoré humorne a nenútene priblížia deviatakom priestory a aktivity školy. Zárukou kvality je opäť osvedčené duo, Bc. Mário Obročník (absolvent PaSA LC) a Mgr. Katarína Goodspeed. Obaja sa priam vyžívali v nahrávkach. Komparz im robili naši druháci,tretiaci a štvrtáci, ktorí sa bravúrne zhostili svojich rolí. Takže v poradí tretí klip od "Obročník PaSAwood entertainment center" je na svete.
    Všetkým aktérom a realizátorom videa sa chcem za ich výstup poďakovať s prianím, aby deviatakov čo najviac oslovil...
                                                                                                                                     Mgr. Ondrej Nociar, riaditeľ
PS:   Premiéra klipu v pondelok aj na fb profile školy!!!

 

 


 

 

 

TOPlist