Úvod - Kezdőlap

 


  Pedagogická a sociálna akadémia 

 Pedagógiai és Szociális Akadémia

 Lučenec

 

                     

    Uplynulo už 148 rokov od začatia činnosti školy, ktorá ponúka vyučovanie v slovenskom aj maďarskom jazyku....    VIAC                                                                                         


         A K T U Á L N E      


Oznam o konaní ZRPŠ 

Dňa 6.10.2017 (piatok) sa od 15:30 hod. v miestnosti č.116 (prvé poschodie) uskutoční celoškolské zasadnutie ZRPŠ. Po jeho ukončení budú nasledovať triedne schôdze. Tešíme sa na vašu účasť.

 

TOPlist