Maturita

Dôležitý oznam...

Maturitné skúšky sa uskutočnia dňa 13.3.2018 (EČ a PFIČ zo slovenského jazyka a literatúry a zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry), 14.3.2018 (EČ a PFIČ z anglického jazyka B1, B2 a z nemeckého jazyka B1) a 16.3.2018 (EČ a PFIČ z maďarského jazyka a literatúry).

TOPlist