Maturita

Dôležitý oznam...

Termín praktických maturitných skúšok pre štúdijný odbor 7649 M učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo  je od 23.4 - 25.04.2018 v MŠ Štefániková a v ŠKD pri ZŠ Vajanského, MŠ Ľ. Štúra a v ŠKD pri ZŠ Koháryho Fiľakovo.  

Termín praktických maturitných skúšok pre štúdijný odbor 7662 M animátor voľného času je od 23.04 - 24.04.2018 v učebni SCV.

Termín praktických maturitných skúšok pre štúdijný odbor 7661 M sociálno - výchovný pracovník je od 24.04 - 25.04.2018 v učebni SPV.

TOPlist