TOD/DOD 2018

          Pedagogická a sociálna akadémia – Pedagógiai és Szociális Akadémia, Komenského 12, 984 18 Lučenec

                                                                                

                             otvára svoje brány pre záujemcov o štúdium v šk. roku 2017/2018.           

V šk. roku 2017/2018 plánujeme otvoriť triedy pre nasledovné odbory:

7649 M učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo s VJS – 62 žiakov/ 2 triedy

7649 M učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo s VJM – 31 žiakov/ 1 trieda

 

 

Vašu návštevu prosíme vopred nahlásiť na t. čísle: 047/4321812 alebo mailom: pasa@lc.psg.sk

 

                                                                                                                                      Tešíme sa na Vás.

 

TOPlist