Osztályok

Trieda

 

Študijný odbor

Vyučovací jazyk

Triedny učiteľ

Počet žiakov

Kliknite na foto pre väčšie zobrazenie

 

Šk. rok 2017/2018

1.D

Učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo

maďarský

Mgr. Zoltán Básti

19

2.D

Učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo

maďarský

Mgr. Eva Pauková

18

3.D

Učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo

maďarský

Mária Balogh

25

4.D

Učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo

maďarský

Gabriela Czikóová

24

 

 

TOPlist