Osztályok

Trieda

Študijný odbor

Vyučovací jazyk

Triedny učiteľ

Počet žiakov

Šk. rok 2016/2017

1.D

Učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo

maďarský

Mgr. Eva Pauková

21

   

 

2.D

Učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo

maďarský

Mária Balogh

28

 

3.D

Učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo

maďarský

Gabriela Czikóová

25

 

4.D

Učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo

maďarský

Mgr. Atila Chovan

10

 

 

 

TOPlist