Felvételizőknek

 

Oznam pre prijatých uchádzačov o štúdium na strednej škole

Zápis prijatých uchádzačov o štúdium do odboru 7649 M - učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo bude prebiehať 12.4. 2017 od 8:00 hod - 15:00 hod v miestnosti č. 112.

So sebou si prineste zápisný lístok (vydáva ho príslušná ZŠ) a občiansky preukaz.


Výsledky prijímacích skúšok z dňa 03.04.2017

Výsledky prijímacích skúšok do prvého ročníka pre školský rok 2017/2018, študijný odbor 7649 M učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo - VJ maďarský....TU


                   

 

                 

TOPlist