Archív 2017/2018

 Posledný deň v našej škole :)                               Posledný závan Gillinghamu         

            

 

       Hýb sa skvelo                          O pohár riaditeľa SZŠ                 Futbalový turnaj dievčat

                           

  Szabóov grafický Lučenec                   Tablá štvrtákov                          Atletika žiakov SŠ

                                                           

 

   O najlepšieho interpreta...             Poznaj slovenskú reč                  Stretnutie abiturientov

                                                                               

   Olympijské hviezdičky                            Vymysli nové logo školy                 S futbalom začíname od podlahy                                                                                

       Poznávacia exkurzia                Mladý digitálny Európan             Slávnostné vyraďovanie maturantov

                             

 

  Ďakujeme, že sme tu mohli byť            Ako dedko ťahal repku                          Ambra       

                                           

             Les ukrytý v knihe                               Rozlúčka maturantov so školou                             Veľkí malí bádatelia

                                         

                                "Maličká som"                                                Zem je pre všetkých                

                                                                     

      Spevácka súťaž - Akord                              Body the exhibition                                          Poznaj slovenskú reč

                                     

        Exkurzia do Osvienčimu                         Hviezdoslavov Kubín                               Majstrovstvá SR v elektronických šípkách

                                                    

 

      Generálna skúška zo SJSL                    MATEMATICKÝ KLOKAN                                    Zo zeme až ku hviezdam...

                                       

 

          Kde bolo, tam bolo...                             Postup na Majstrovstvá SR                              Hviezdoslavov Kubín

                                                           

             Karneval v 3 Pé                            Etický kódex  žiaka PaSA                                   Fašiangový deň v MŠ

                                    

 

   Exkurzia do Bábkového divadla        Valentínske hliadky v uliciach                                  Olympiáda zo SJL

                                 

        Pégečka plesala                                    Poznaj slovenskú reč                                             Lyžiarsky kurz

                                  

 

              NONSTOP PÁRTY                                             Karneval                                             Návšteva z UMB Banská Bystrica

                                                            

   Modrý Kameň kedysi a dnes                Vianočný deň ,,pégečkárov"                                 Vianočná besiedka

                                  

      Ďakujeme deťom z MŠ                                  Mikuláš v 3P                                                    Červené stužky

                                                                  

                                                  Slovensko spieva koledy                                          Spomienkový koncert

                                                                 

   

                 Čo o nás píšu iní                                   Olympiáda zo SJL                                   Zavŕšenie mobility v Sarvaši

                                          

 

    Školské kolo olympiády v ANJ                        Mikuláš v Alžbetke                                            Mikuláš v MŠ

                                           

 

       Mikuláš na našej škole                             Mikuláš na ZŠ s NKS                            CELÉ SLOVENSKO ČÍTA DEŤOM

                                             

            Záložka do knihy                                           Páračky a priadky                                              Imatrikulácie

                                                                        

           Čarovná flauta                                                      Kompostáreň                                                         Zažeň vlka                                     

                                            

             Smelý Zajko                                                   Volejbalový turnaj                          PaSA turnaj v elektronických šípkach

                                                   

         Deň úcty k starším                                          Slávnosť svetielok                                  Európsky deň jazykov 2017                  

                                              

       Exkurzia - Martin                                             Atletika žiakov SŠ                                                  Košice

                                              

 

 Futbalový turnaj dievčat PaSA                   Telá, labute a PaSA v Bratislave                            Poďakovanie...

                                  

 

      Týždeň Dobrovoľníctva                                      Biela pastelka                                                  Turisti na Močiari

                                                                   

   Európsky týždeň mobility                           Týždeň B. Slančíkovej -Timravy               Propagačno - náborové video

                                                

  Kožaz 2017 - Kremnické vrchy          Revitalizácia šk. záhrady            Otvorenie šk. roka 2017/2018

                          


 Posledný deň v našej škole :)  

 


Posledný závan Gillinghamu

... prežili účastníčky projektu Erasmus + na záverečných stretnutiach v dňoch 21. a 22. júna 2018, kedy svoje zážitky prezentovali formou prezentácií spolužiačkam 2. a 3. ročníkov a pedagógom našej školy. Odznelo 6 prezentácií, z ktorých sa všetci poslucháči mohli dozvedieť informácie z odbornej pedagogickej praxe v predškolskom zariadení Happy Bunnies a množstvo zážitkov z pobytu v Spojenom Kráľovstve. Študentky ochotne odpovedali na všetky otázky svojich spolužiakov a atmosféra bola výborná, aj keď s nádychom kúska nostalgie.


Na záver pán riaditeľ školy po krátkom srdečnom príhovore odovzdal študentkámcertifikáty o absolvovaní mobility projektu Erasmus + v anglickom predškolskom zariadení žiačkam:

Karolíne Albertovej, Adriane Findrovej, Dáši Nociarovej, Barbore Nosáľovej, Renáte Budáčovej, Noemi Nagyovej, Barbore Fridrichovej, Drahoslave Vyhrabáčovej, Michale Balážovej, Simone Popracovej, Veronike Kékešiovej a Sofii Jendrekovej.

Srdečná vďaka všetkým zúčastneným.

                                                                                                                                                                K.G a K.O

                                                     


HÝB SA SKVELO

Dňa 25.06. 2018 sa na našej škole uskutočnil druhý ročník športovo – ekologického dňa „RECYKLUJ STRES ZÁBAVOU.“ Tento deň bol začiatkom našej duševnej relaxácie po piatkovej klasifikačnej porade.

Všetko začalo za vydareného počasia na školskej záhrade hymnou „Pégečka“ a rozcvičkou na pieseň „Moje telo hýbe sa a všetko zvládne...“ Každá trieda zostavila tím najlepších atlétov a volejbalistov.

Výsledky: Atletika – súťaž družstiev                    Volejbal

                  1.miesto – 1.D trieda                            1.miesto – 1.C trieda

                  2.miesto – 2.C trieda                            2.miesto – 2.B trieda

                  3.miesto – 1.C trieda                            3.miesto – 3.C trieda

 

Súťažili sme, povzbudzovali, spievali a vytvorili si naše „RUKY PRIATEĽSTVA.“ Lepšiu rozlúčku so starým školským rokom, ktorý sa nám podarilo zdolať, či už hladko alebo s prekážkami sme si ani nemohli predstaviť.

Nie všetci ľudia sú však zdraví, potrebujú pomoc a podporu v ťažkých chvíľach. Veľa o tom vedia zdravotní klauni, ktorí k nám v tento deň zavítali a oboznámili nás s ich záslužnou prácou. Ľudia z občianskeho združenia Červený nos prinášajú radosť a smiech do nemocníc, ich poslaním je podporovať psychickú pohodu hospitalizovaných pacientov. Pomáhajú prevažne deťom a ich rodičom prekonávať najťažšie chvíle strávené v nemocnici.

„Moje telo hýbe sa a všetko zvládne, srdiečko mi bije v ňom...“, v ich prípade aj pre tých druhých, patrí im náš obdiv.

                                                                                                                                                                                                                                3.C trieda

 


O pohár riaditeľa SZŠ Lučenec

25. júna 2018 sa už po 11 krát sa konal volejbalový turnaj O pohár riaditeľa SZŠ Lučenec. Ten tohtoročný si pod svoj patronát vzala pani primátorka ,PhDr.A. Pivková. Našim volejbalistkám  turnaj nevyšiel podľa ich predstáv a po dvoch prehrách a povinnom víťazstve nad hostiteľskou školou obsadili 3. miesto. Napriek tomu im patrí poďakovanie za reprezentáciu školy.
                                                                                                                                    Ondrej Nociar, riaditeľ PaSA


Futbalový turnaj dievčat stredných škôl

Dňa 8.6.2018 sa uskutočnil futbalový turnaj dievčat stredných škôl. V horúcom počasí sa stretli dievčatá s družstvami SZŠ Zdravotná Lučenec, OA Lučenec a SoŠ hotelových služieb a dopravy Lučenec. V silnej konkurencii sme obsadili pekné druhé miesto. Za predvedený výkon si dievčatá zaslúžia pochvalu.

Mgr. M. Stieranka


Okresné kolo v atletike žiakov SŠ

Dňa 6.6.2018 sa konalo okresné kolo v atletike žiakov SŠ v areáli ZŠ Novemestkého v Lučenci. Našu školu úspešne reprezentovali nasledovní žiaci:

1 . Lenka Kapcátová z 1. C triedy - v disciplíne vrh guľou sa umiestnila na prvom mieste výkonom 877cm

2. Kristína Kocherová z 3. A triedy- v disciléne skok do diaľky sa umiestnila na prvom mieste výkonom 429 cm

3. Teréz Hoľková z 1. D triedy - v behu na 400m skončila na peknom treťom mieste časom 1:13,20 min

Tieto žiačky postúpili na krajské kolo v atletike, ktoré sa konalo dňa 12.6.2018 v Banskej Bystrici. Kristína Kocherová skončila šiesta výkonom 439 cm, Lenka Kapcátová štvrtá výkonom 859cm a Teréz Hoľková svoj beh na 400m vyhrala časom 1:10,68min. 

Gratulujeme našim úspešným reprezentantkám....

Mgr. Z. Bášti

 


Szabóov grafický Lučenec

Aj tento rok sa naša škola zapojila do 21.ročníka celoslovenskej a 14.ročníka medzinárodnej výtvarnej súťaže Szabóov grafický Lučenec. Do súťaže sa zapojilo 23 škôl zo Slovenska a jedna škola zo Slovinska s počtom 264 výtvarných prác. Tohtoročnou témou súťaže bolo „Cestovanie“. Vernisáž výstavy sa konala 14. júna 2018 v priestoroch historickej radnice mesta Lučenec. Do súťaže sa zapojili aj študentky našej školy z 2. B odboru učiteľstvo pre materské školy. Študentka Andrea Hoghová si odniesla domov aj odmenu za prácu „cesta v kufri“.

                                                                                                                                                                                                                    M. Gregušová

 


Tablá štvrtákov


O najlepšieho interpreta autorskej rozprávky 2018

14. júna 2018 po poslednom zaspievaní školského zvonca, keď sa všetci po vedomostiach bažiaci žiaci našej školy rozbehli domov, 14 dobrovoľníkov – milovníkov detskej literatúry – vstúpilo do ringu v III.A triede, aby si zmeralo svoje interpretačné schopnosti  a zabojovalo o prvé miesto.

Fantastické príbehy známych i menej známych autorov v podaní 13 žiačok a jedného odvážneho mládenca nám spríjemnili inak obyčajné júnové popoludnie. 

Porota v zložení Mgr. O. Nociar, Mgr. V. Patakyová a E. Štefancová rozhodla, že tohtoročná súťaž v umeleckom čítaní i prednese autorskej rozprávky má nasledujúcich víťazov:

A kategória (žiaci s vyučovacím jazykom maďarským) – umelecké čítanie:

1. miesto – neudelené

2. miesto – C. Balajtyová a L. Majorošová, obe z I.D

3. miesto – K. Molnárová, III.D      

                            

B kategória (žiaci II. ročníka) – prednes autorskej rozprávky:

1. miesto – A. Hoghová, II.B a K. Melicherčíková, II.C

2. miesto – R. Berky, II.A

3. miesto – D. Lacková, II.A a Laura Ľalíková, II.C

 

 C kategória (žiaci III. ročníka) – prednes autorskej rozprávky:

1. miesto – K. Albertová, III.A

2. miesto – neudelené

3. miesto – S. Jendreková, III.C

 

            Víťazom blahoželáme a už teraz sa tešíme na nové talenty v novom školskom roku.

                                                                                                                                                                                Eva Štefancová

  

  

  

  

 

 

 


Celoštátne kolo súťaže Poznaj slovenskú reč

 

Žiaci základných a stredných škôl s vyučovacím jazykom maďarským sa zapojili už do 38. ročníka súťaže Poznaj slovenskú reč. Po skončených krajských kolách sa už tradične v dňoch 6. až 8. júna 2018 na Strednej odbornej škole stavebnej v Nových Zámkoch uskutočnilo celoslovenské kolo súťaže.

Súťažiaci si zmerali sily v reprodukcii vypočutého textu, ale aj v tvorbe a prednese súvislého textu na zadanú tému. Našu školu tento rok na celoštátnom kole reprezentovala žiačka Noémi Nagyová z III.D triedy a umiestnila sa v striebornom pásme. Gratulujeme. 

                                                                                                                                                                            (Pt)

 


Stretnutie abiturientov

14. júna k nám zavítala vzácna návšteva. S veľkým elánom  si na svoje stredoškolské časy boli pospomínať absolventi našej školy.Maturitnú skúšku zložili presne pred 50. rokmi. Bolo priam neuveriteľné, koľko šťastia im zračilo z ich očí, priam nás zasypali spomienkami a zážitkami z ich stredoškolského štúdia. Želáme im krásnu jeseň ich života, pevné zdravie a veríme, že sa v tejto zostave stretneme aj nabudúce.
                                                   
                                                                                                                                                   riaditeľ školy                                                                        OLYMPIJSKÉ HVIEZDIČKY

Také pekné pomenovanie si vyslúžili naši malí  kamaráti z materských škôl, ktorým nechýbalo odhodlanie a svoje sily si prišli zmerať na XXII. Ročník Okresnej Športovej Olympiády, ktorá sa konala dňa 13.06.2018 v športovom areáli Základnej školy L. Novomeského v Lučenci.

Začiatky tejto významnej akcie sprevádzali prípravy a dolaďovanie všetkých drobností, aby sme boli na príchod mladých športovcov dokonale pripravení. Po slávnostnom otvorení a privítaní všetkých zúčastnených sa mohlo začať súťažiť.

Hlavné disciplíny, ktorých sa bolo možné zúčastniť, boli: beh, skok a hod. Boli sme veľmi milo prekvapení, koľko energie a chuti vyhrať sa v týchto malých olympionikoch skrýva. Veselo sa zapájali, učili sa, ako správne skákať, behali rýchlo ako srnky a hádzali silno ako valibuci.  

Na záver sme zhodnotili, že tento deň dopadol na výbornú. Svoj sľub, ktorý nám dali a ktorý hovoril, že budú čestne, vytrvalo, statočne súťažiť a nesklamú svojich verných fanúšikov, dodržal každý jeden z nich. Nádejní športovci odchádzali síce viditeľne unavení, no s dobrou náladou a hlavne úprimným úsmevom na tvári. Samozrejmosťou bolo, že každý z nich si odniesol aj zaslúženú odmenu.

Naopak, my sme si už odmenu odniesť nepotrebovali. Stačilo nám vidieť, ako naša snaha spríjemniť im deň a naučiť ich čosi nové, nevyšla nazmar. Opak je pravdou. Preto každý úsmev, ktorým nás obdarili, predstavoval pre nás nepredstaviteľnú odmenu. Rovnako sme sa potešili aj poďakovaniu zo strany organizátorov tejto udalosti a z nových skúseností v našej praxi.

Podľa pána Pierra de Coubertaina, ktorý stál kedysi na čele olympijských hier, platí: „Nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa.“ No my môžeme s určitosťou tvrdiť, že v tento deň sme vyhrali všetci, bez ohľadu na výsledky súťaží. Však výhra nemusí byť vždy len hmotná, či sa mýlime?                                    

                                                                                                                                                                                            3.C trieda

 

        


Vymysli nové logo školy

Kedže naša škola mení od septembra 2018 na nový názov (SOŠ Pedagogická), ponúkame Vám prehľad najzaujimavejších návrhov pre jej nové logo:

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

            

 


S futbalom začíname od podlahy

Dňa 6.júna 2018 sa výber futbalistiek našej školy zúčastnil prestížneho turnaja študentiek pedagogických škôl v Turčianskych Tepliciach. Naša účasť  pod vedením Mgr. Stieranku bola premiérová, takže sme do turnaja nevstupovali s veľkými očami ani ambíciami. Napriek tomu sa naše dievčatá v silnej konkurencii vôbec nestratili. Po veľmi vyrovnaných dueloch nakoniec obsadili štvrté miesto. Počas vyhodnotenia turnaja sme si s dievčatami povedali, že vstup do najsledovanejšieho športu na svete máme za sebou a od teraz sa chceme iba zlepšovať. Našu školu reprezentovali: Kelementová K., Mesyárošová L., Tóthová V., Kučerová l., Hayuchová N., Pekárová M., Pušková S., Udvardyová S.,

                                                                                                            Mgr. Peter Paulovič

        

        


Poznávacia exkurzia do Múzea bábkarských kultúr a hračiek - hrad Modrý Kameň 

7.júna 2018 - štvrtok sa uskutočnila poznávacia exkurzia do Modrého Kameňa žiakov prvých a druhých ročníkov spolu s klientmi strediska AMBRA, ktorú uskutočnila pani Haláková, ako poďakovanie za kultúrne programy konané u nich v priebehu tohto školského roka. Pedagogický dozor - Jantošová a Kuráková.

                                

                                

                                                       

                                                           

 


Mladý digitálny Európan

Výsledky z elektronického testovania MDE 2018 nájdete po kliknutí .......SEM :)


Maturita 2018

Po štvorročnej príprave v dňoch 21.5. - 25.5. 2018 pristúpili naši štvrtáci k zelenému stolu, aby pred maturitnými komisiami zložili maturitnú skúšku. Počas celého týždňa prezentovali svoje vedomosti zručnosti a postoje, aby komisii a sami sebe dokázali, že štyri roky strávené na našej škole neboli márne. To, že prípravu nepodcenili, hovorí aj fakt, že až na pár výnimiek, skúšku dospelosti úspešne zvládli. Odmenou za ich úspešne zvládnutú skúšku bolo maturitné vysvedčenie, ktoré si už naši absolventi prevzali v lučeneckej synagóge počas ich slávnostného vyradenia.

Tento slávnostný akt sa konal 29.5. 2018 pred zrakmi ich rodičov a známych za prítomnosti vedenia  a pedagógov školy a  viceprimátora mesta Lučenec, Mgr.Pavla Baculíka.

Takže  milí naši absolventi, želáme vám veľa úspechov vo vašom ďalšom živote.
                                                                                                                                                             riaditeľ školy

 


                    „Ďakujeme, že sme tu mohli byť...“

Tieto slová odzneli z úst tretiačok PaSA v Lučenci na poslednej supervízii v Gillinghame neďaleko Londýna, ktoré sa vďaka projektu ERASMUS + a majiteľke partnerského predškolského zariadenia Happy Bunnies Magdaléne MacLeod (absolventke PaSA v Lučenci) zúčastnili dvojtýždňovej praxe priamo v tejto rodinne zameranej škôlke.

Na vlastnej koži zažili jej každodennú atmosféru a zároveň si vyskúšali náročnú prácu s deťmi predškolského veku v zahraničí. Spoznali nové aspekty využitia výchovno-vzdelávacích metód, zásad i stratégií, ako aj odlišnosti a podobnosti štátneho výchovno-vzdelávacieho programu či možnosti  jeho aplikácie v praxi.

Napriek menšej jazykovej bariére, nakoľko komunikačným jazykom bola prirodzene angličtina, dievčatá preukázali vysokú úroveň profesionálnych vedomostí a zručností, čo pri záverečnom hodnotení potvrdila aj manažérka zariadenia Claire Latham. Pozitívny dojem a srdečný prístup nielen zo strany zamestnancov, ale aj detí, sa prejavili v ich malých darčekoch vo forme obrázkov otlačených rúčok a spoločného zaspievania si pesničky pri lúčení.

Neoddeliteľnou súčasťou  pobytu boli aj nové zážitky, čo niektoré z dievčat prežívali po prvýkrát: let lietadlom, prechádzka bosými nohami po pobreží mora pod bielymi útesmi, návšteva „hradu kráľovien“ Leeds, festival kominárov pod gotickými hradbami v maskách a samozrejme fotografovanie selfie pri pozoruhodnostiach Londýna.

Za úspešný 16-dňový pobyt, čo jednoznačne splnil všetky svoje ciele, patrí vďaka vedeniu Pedagogickej a sociálnej akadémie v Lučenci za jeho podporu, dvom Katarínam - vedúcej projektu Mgr. Oravcovej, ktorá preukázala výborné organizačné schopnosti a srdečný prístup, a Mgr. Goodspeed, čo svojím orlím zrakom dozerala na súdržný  a navzájom sa podporujúci kolektív študentiek. Všetky sa postarali o šírenie dobrého mena našej školy.

Záverom zostáva už len dodať, že prípravy na v poradí už druhý pobyt  zástupcov PaSA v škôlke Happy Bunnies v Gillinghame pri Londýne sú už v plnom prúde.

                                                                                                                                                                            K.G.

                 

                 

                 


  Ako dedko ťahal repku

Žiaci 1.C triedy sme si pripravili krásne divadielko pre detičky v materskej škôlke v Opatovej. Bolo to spracovanie rozprávky „Ako dedko ťahal repku“. Hrali sme to 23.3.2018 v rámci Mesiaca knihy. Z toho dôvodu sme v úvode nášho vystúpenia prečítali deťom celú rozprávku z knihy. V rozprávke okrem hovoreného slova zaznela viackrát aj pesnička a tancovali sme aj jednoduchý tanček. Ten sme potom na záver naučili aj detičky a tancovali sme spolu.

Deťom sa celé predstavenie veľmi páčilo. Zúčastnila sa ho celá škôlka, malé detičky od 2 rokov až po predškolákov. Učiteľky v MŠ boli spokojné s našim výkonom, ako aj naša pani profesorka Jantošová, ktorá nám s celým divadielkom pomáhala.

Dostali sme aj milé darčeky, ktoré pre nás detičky vyrobili. Najväčším darom pre nás však boli ich úsmevy, lebo nie je nič lepšie pre budúcich učiteľov, ako vidieť, že sa deťom naša práca páčila.

Prijali sme aj ďalšie pozvanie na podobnú akciu, aby sme si opäť niečo pekné pripravili a prišli malým škôlkárom urobiť program. Už teraz sa tešíme.

 

                                                                                                                                                                          Viktória Budzáková 1.C


 

Ambra

Dňa 5. mája 2018 sme navštívili Domov sociálnych služieb AMBRA, s programom venovaným všetkým mamkám, keďže sa blížil deň matiek. V príjemnom prostredí vonka na dvore pri altánku, ktorý má DSS nás srdečne privítala pani riaditeľka. Potom už naša moderátorka Viky Budzáková zahlásila prvé číslo nášho hudobného programu. Spevácky zbor prispel piatimi piesňami, na husliach zahrala ľudové piesne Kristína Jasová, zaznela aj zobcová flauta v podaní Lenky Kapcátovej. Tetám sa veľmi páčil aj ľudový tanec na pieseň Tancuj, tancuj v podaní žiačok z 1.C – Dominiky Husárovej, Alexie Kasárovej, Vanesi Molnárovej a Lenky Blahútovej.  Ďalšia ľudová pieseň zaznela na flaute v podaní dvoch dievčat z 3.A – Mišky Kršákovej a Didiany Ďurianovej. Záver ako prekvapenie patril Johanke Kočalkovej z 1.C, ktorá zatancovala temperamentný rómsky tanec. Celý program pripravila pani profesorka Jantošová.

Program sa všetkým mamičkám veľmi páčil.  Toto bolo to najmenej čo sme im mohli dať pri príležitosti ich sviatku. A ešte jedno veľké“ Ďakujem“ všetkým našim mamám.

                                                                                                                                                                           Viky Budzáková 1.C

                           


   

 

                                                                                        LES  UKRYTÝ  V  KNIHE

 

Rozprávkový svet -

krajšieho tu niet.

Tak ho spolu precestujme,

pekne spolu, hore, dolu,

tam a potom späť.

 

To  bol refrén piesne „Rozprávkové bytosti“,  ktorý mali  nájsť a poskladať  naši malí kamaráti v Mestskom  parku počas akcie konanej dňa 10. 05. 2018. Podujatie  zorganizovala Novohradská knižnica Lučenec v spolupráci s PaSA LC.  

Naši  trpaslíci  Vedko, Šťastko, Hapči, Spachtoš, Dudroš, Plaško, Kýblik a ich pomocníci tam nemohli chýbať. Všetci sme súťažili, zabávali sa a  z rozprávkovo zeleného  parku sme odišli plní zážitkov a skúseností, ktoré  určite zúročíme v našej pedagogickej praxi.

Ďakujem žiakom II. C triedy, že aj vďaka nim „misia“ Les ukrytý v knihe bola splnená.

                                                                                                                                                           Zdenka En.

                

                

                                                     


Rozlúčka maturantov so školou

 

 

                    

                    


Veľkí malí bádatelia

Prírodovedné vzdelávanie detí materských škôl bolo obsahom interaktívnej prednášky, ktorá sa na našej škole uskutočnila pre žiakov druhého a tretieho ročníka v piatok 04.05.2018, pod vedením skúsenej lektorky Mgr. Evy Mujkošovej.

Bolo nám cťou zoznámiť sa s pani Evou, učiteľkou, metodičkou, ktorej články z oblasti bádateľských aktivít realizovaných pomocou učebných pomôcok MEKRUPHY vychádzajú pravidelne v odbornom časopise Predškolská výchova.

Workshop na tému „Od údivu k pochopeniu“ nám dal odpovede na otázky z metodiky rozvoja prírodovednej gramotnosti detí a pochopili sme, že praktické aktivity sú najlepším prostriedkom rozvíjania pozitívneho vzťahu detí k prírodným vedám.

Poďakovanie patrí firme STIEFELEUROCART s.r.o., ktorá nám toto stretnutie umožnila a ako učiteľky materských škôl sa tešíme, že vo svojej praxi budeme môcť realizovať rôzne bádateľské aktivity  s využitím  týchto učebných pomôcok.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Zdenka En.

               

               

                                                   


                                                  "Maličká som" - kandidatky deťom

Príkladom toho, že naša činnosť v materských školách nieje sústredená len na priebežnú pedagogickú prax - bol výchovný koncert našej 3.A triedy pre deti z materských škôl na Herzovej ulici a Zvolenskej ceste v Lučenci
.

17.maja a 24. maja 2018 sme ich privítali na našej škole a spievali, hrali sme na nástrojoch, ale aj spolu s deťmi.

Na zaver sme si s veľkou radosťou zahrali s nimi aj hry so spevom .
                                                                                                                                     Viktória Ďuráková, 3.A trieda

 


Zem je pre všetkých

Zem, tá  zavalitá pani, ktorú neraz potrápi ľahostajnosť ľudí. Zahadzujú odpadky, znečisťujú ovzdušie a prostredie, kde žijú. Práve proti tomu, aby sa Zem nemračila, je 22.apríl zameraný na jej ochranu.

Aj v tomto roku sme matičke Zemi darovali týždeň od 16.04.2018 do 20.04.2018, aj keď, uznáte, päť dní na jej ochranu je málo. Jej dôležitosť by sme si mali uvedomovať každý deň.

Tento raz sa do environmentálnych aktivít, ktorých cieľom bolo upozorniť ľudí na dôsledky ničenia životného prostredia, zapojili triedy I.A, I.C a I.D. Žiaci boli poverení  neľahkou úlohou – vyčistiť areál Pedagogickej záhrady, Jarkovu ulicu a Ulicu Benku. A to bola veru makačka!

V  rámci EKO-týždňa  sa do ochrany modrej planéty  zapojila aj III.C trieda a v Mestskom parku v Lučenci pripravila aktivity pre deti z materských škôl, ktorými ich nielen zabavila, ale ja poučila o tom, aká je Zem dôležitá.

Žiakom našej školy patrí vďaka, pre nás to mohlo znamenať len pár hodín práce, no pre našu Zem to znamenalo veľa. Škoda, že nevie rozprávať. Nechce viac, len aby sme si ju vážili a viac chránili. Na oplátku bude ona zase chrániť nás.     

                                                                                                                                                                 Zdenka En.

 

 

 


Spevácka súťažAKORD 2018

Dňa 17. až 18. apríla 2018 sa v priestore Strednej odbornej školy pedagogickej v Leviciach uskutočnil 4. ročník speváckej súťaže študentov štátnych pedagogických škôl s medzinárodnou účasťou – AKORD 2018.

Súťaže sa zúčastnilo 7 pedagogických škôl, ktorých žiaci  sa prezentovali v dvoch kategóriách – spev ľudovej piesne  a populárnej piesne.

Pani riaditeľka, PaedDr. Katarína Bogyóová, na začiatku privítala prítomných, oboznámila ich s organizáciou súťaže, zároveň predstavila garanta a predsedu poroty, opernú speváčku z Nemecka-Evu Bodorovú a všetkých členov poroty, ktorá pozostávala z učiteľov zúčastnených škôl.

Z našej školy sa do súťaže zapojili 3 študentky:

Kristína Psotková – 3.C

Patrícia Igová -1.A

Alexia Snopková – 3.C

V kategórii ľudová pieseň súťažilo 12 študentov a v kategórii populárna  pieseň 12 žiakov.

Súťaž mala vysokú umeleckú úroveň, a preto vybrať víťazov bolo veľmi náročné. O to väčšiu radosť sme mali, keď 2. miesto v kategórii populárna pieseň získala ALEXIA SNOPKOVÁ z 3.C. Po vyhodnotení súťaže zaspievala Eva Bodorová áriu Pucciniho opery a bola ocenená veľkým potleskom.

Víťazke Alexii Snopkovej touto cestou srdečne gratulujeme a prajeme veľa úspechov v jej umeleckej kariére.           

                                                                                                                                                    Erika Kuráková

   

     


BODY THE EXHIBITION

Výstava Body the Exhibition, ktorá  obišla celý svet a nadchla milióny návštevníkov, zavítala tentokrát do Budapešti. 17-teho apríla 2018 sme ju mohli konečne vidieť aj my. Veľkolepá výstava o ľudskom tele nám priblížila kompletné fungovanie ľudského tela.

Exponáty tiel v rôznych pozíciách ilustrovali fungovanie jednotlivých telesných systémov, orgánov (chorých, aj zdravých) i pohybového ústrojenstva. Vďaka zaujímavému výkladu medikov sme absolvovali detailnú cestu po ľudskom tele cez kostrový systém, svalstvo, reprodukčné orgány, dýchacie orgány, krvný obeh a ďalšie časti ľudského tela.

Bol to pre nás neopakovateľný pocit vidieť tieto exponáty z takej blízkosti, naše srdce, pľúca, pečeň, drobné orgány, ktoré pre naše telo nonstop pracujú.  Pohľad dovnútra tela dáva poznaniu nový rozmer. Reálne ukážky poškodených orgánov boli pre mnohých šokujúce – čo môže byť silný podnet k zamysleniu sa nad svojím životným štýlom.                                                                                                                                                                                                                                                         (III. D)


Poznaj slovenskú reč

Naša žiačka, Noémi Nagyová z III. D triedy nás úspešne reprezentovala na krajskom kole súťaže Poznaj slovenskú reč, ktoré sa konalo v pondelok 9. apríla 2018 v Lučenci na ZŠ s MŠ J. Kármána. Získala tretie miesto a postúpila do celoštátneho kola, ktoré sa uskutoční v Nových Zámkoch. Gratulujeme!


Exkurzia do Osvienčimu...


V polovici marca, dňa 12.3.2018, sa vybraní  žiaci našej školy vybrali na dlhú cestu do Poľska. Cesta trvala 6 hodín, bola dlhá a únavná, no naše očakávania boli veľké. Nudou netrpel nikto, niektorí spievali, iní sa rozprávali, počúvali hudbu a smiali sa.

Keď sme dorazili do cieľa, očarila nás rôznorodosť ľudí, ktorí sem prišli z väčšej diaľky než my, za rovnakým cieľom, navštíviť koncentračný tábor Osvienčim. Naše sprievodkyne boli veľmi milé. Zaujali nás štýlom rozprávania. Pri ich slovách sme sa cítili, akoby sme celé utrpenie prežívali s tými ľuďmi, o ktorých rozprávali.

Dozvedeli sme sa, že v koncentračnom tábore Osvienčim bolo 28 blokov. Síce sme ich nevideli všetky, no zanechali trvalé spomienky v každom z nás. Dozvedeli sme sa krutú pravdu o tom, aký bol svet v tom čase zvrátený. A len vďaka ľuďom, ktorí prežili sa takéto informácie dostali k nám.  Naše sprievodkyne nám rozprávali príbehy konkrétnych ľudí, s ktorými sa stretli a ktorí zažili utrpenie neskutočných rozmerov a strach o vlastné životy . Mali sme zmiešané pocity...

Potom sme sa autobusom presunuli do koncentračného tábora Brezinka - Birkenau. Videli sme miesto, kde Židia vystupovali z vlakov s nádejou v lepšiu budúcnosť, a kde ich nečakalo jedno milé slovo, len práca, kruté podmienky na život a smrť v plynových komorách.

Domov sme prišli až  v nočných hodinách. Tento výlet bol pre nás veľmi poučný, bol náročný a slovami len ťažko opísateľný.
 

Myslíme si, že každý by mal raz navštíviť tieto miesta, sú nezabudnuteľnou súčasťou našich dejín.
                                                                                                                                                                             2.B

     


 

Hviezdoslavov Kubín

Dňa 11.4.2018 sa v Lučenci uskutočnil  64. ročník súťažnej prehliadky v umeleckom prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. Prehliadku organizovalo Novohradské osvetové strediskov Lučenci v priestoroch Domu Matice slovenskej. V tento deň súťažili III. a IV. kategória.  Našu školu v súťaži reprezentovali:  Matúš Golian (1.A),  Andrea Hoghová (2.B) a Karolína Albertová (3.A).

Každoročne tu vidíme známe tváre porotcov, ktorí hodnotia naše výkony. Ani tento raz to nebolo iné. Vypočuli sme si mnoho inšpirujúcich recitátorov v oboch kategóriách, z ktorých každý bol  niečím výnimočný. Prednesy boli  vzápätí obdarované potleskom ostatných recitátorov.  

Tento deň bol pre nás zaujímavý a poučný, každý z nás si odniesol diplom a knihu ako darček od Domu Matice slovenskej. Umiestnili sme sa nasledovne:

Matúš Golian :                 2. miesto v zlatom pásme /poézia

Andrea Hoghová :           3. miesto v zlatom pásme/poézia

Karolína Albertová:         2. miesto v zlatom pásme/próza

Dúfame, že podujatia v oblasti kultúry sa budú konať i naďalej a počet súťažiacich sa bude neustále zvyšovať.

                                                                                                                                                Andrea Hoghová, II.B

                 

                                                         


 

Majstrovstvá SR v elektronických šípkach

Dňa 06.04.2018 sa v Tatranskej Lomnici stretli družstvá postupujúce z krajských kôlna Majstrovstvách SR stredných škôl, ktoré boli zavŕšením sezóny 2017/2018.

Naše dievčatá v zložení: Annamária Krnáčová (II.A), Janka Boráková (IV.A) a kapitánkaPaSA-tria Gabika Tuček ová (IV.A) odohrali 3 zápasy a získané body im zaručili v slovenskom rebríčku krásne 5. miesto, ku ktorému im srdečne blahoželáme.

Poďakovanie patrí najmä našim maturantkám za vzornú štvorročnú reprezentáciu školy, osobitne Gabike Tučekovej, kapitánke školského družstva.

                                                                                                                                                                 Danka Mg.


Generálna skúška zo SJSL

 

Dňa 10. 04. 2018 vykonali žiaci 3.D triedy Generálnu skúšku inovovanej formy EČ MS zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry.

 


MATEMATICKÝ KLOKAN

 


Zo zeme až ku hviezdam...

...aj takto by sme mohli nazvať opätovné vrátanenie sa po najcennejšiu trofej. V sezóne 2014-2015 Pégečka získala 1.miesto, avšak v nasledovných sezónach 2015-2016 a 2016-2017 nám prvenstvo vyfúkli tímy FLK Bulls a M.R.Štefánika. Tentokrát v skvelej zostave p.p.Drahomíre Lipianskej Valockovej, Sabíne Udvardyovej, Vanesse Schvarcovej, Kristíny Stančíkovej, Ivke Bartošovej, Adriane Csériovej a mňa (Dominiky Vaslíkovej ) sa slasť po víťazstvách hnala krvou každý pondelok, kedy sme si merali sily aj proti kvalitným hráčom z  iných škôl z mesta a okolia. Na čele tabuľky sme si vyhrievali miesto celú ligu, čo značí aj skóre – zo 16 zápasov 13 výhier, 2 porážky (proti FK Tigers Lučenec) a 1 remíza (CVČ Magnet ), z ktorých sme získali 40 bodov a náskok pred súpermi až o 9 bodov. Ako jediný sme mali dve kvalitné brankárky, ktoré sa striedali na zápasy, získali si perfektnú bilanciu, a tým si Sabína Udvardyová vyslúžila aj individuálne ocenenie ,,Najlepšej brankárky 2017-2018´´ s úspešnosťou až 82,17%. Pochváliť treba, ale aj brankárku Vanessu Schvarcovú, ktorá má s touto ligou pilotnú skúsenosť – skončila na chválitebnej priečke so 74,47 % úspešnosti (musím podotknúť, že ich súpermi v bráne boli chlapci). Nastrieľali sme úchvatných 140 gólov a 61 sme inkasovali – kto dá viac , ten vyhráva . Bolo mi cťou reprezentovať školu, avšak pre mňa poslednýkrát .

Vždy je niečo po prvýkrát a niečo naposledy. Niečo začína a niečo končí. Najlepšie na tom poslednom momente je uvedomiť si , s kým si bol a s kým si čo dosiahol. Možno sú to maličkosti, ktoré vytvorili veľké chvíle. Nezabudnem (teda ak nedostanem alzheimera ) na tento okamih (kedy PaSA všetko ovládla). Chceli sme to najlepšie, a preto sme museli byť najlepšie. Mohli ste nás vidieť ako sme sa trápili, no nie to, ako sme sa vzdávali .

Takže zhrnutie : 1.miesto OZFlorbalova liga Lc

Individuálne ocenenia: Najlepšia brankárka Sabína Udvardyová (III.C)

                                     Najlepšia hráčka Dominika Vaslíková (IV.C)

Schmatli sme všetky ocenenia, ktoré sme mohli, preto môžeme povedať, že naša úloha reprezentovať čo najlepšie bola splnená .

                                                                                                     Dominika Vaslíková (4.C)

 

 


Kde bolo, tam bolo...  

V marci, mesiaci kníh, konkrétne 16.3. a 22.3. 2018 sme si spoločne s deťmi pripomenuli 190. výročie  narodenia nášho „otca a zberateľa ľudových rozprávok“  Pavla Dobšinského, preto tento výnimočný a pamätný deň nemohol zostať nepovšimnutý.

Hlavným organizátorom podujatia bola Novohradská knižnica v Lučenci. V spolupráci s ňou sme vytvorili rozprávkovo-náučný príbeh, ako ušitý pre našich najmenších.

Cieľom nášho spoločného programu bolo priblížiť i menej známu slovenskú ľudovú rozprávku. Naši žiaci si vybrali na reprodukciu rozprávku s názvom Pán Boh daj šťastia, lavička s bohatou dejovou líniou, ktorá poskytla priestor i na slovenský folklór v podobe frazeologizmov - „keď pomôžeš ty, aj tebe pomôžu“ či slovenských ľudových piesní v podaní našich žiakov.

V tejto rozprávke sme poukázali na charakterové vlastnosti postáv, ich správanie, prežívanie a činy. Deti mohli spoznať ľudové tradície, dobu a každodenný život ľudu v nej.  

Odmenou nám boli  vysmiate detské tváričky a žiarivé očká plné zážitkov. Triedna Zdenka ďakuje jej ochotnému ochotníckemu súboru z III. C za podaný výkon. 

                                                                                                                                                    Sabína Udvardyová

 


Postup na Majstrovstvá SR v elektronických šípkach

Počas zimných mesiacov sa v Brezne konali tri kvalifikačné kolá o postup na Majstrovstvá SR stredných škôl v elektronických šípkach, kde sa zúčastnilo aj naše dievčenské družstvo. V dobrom mene nás reprezentovali Annamária Krnáčová (2.A), Gabika Tučeková (4.A) a Janka Boráková (4.A).

Naše bojovníčky ukázali dobrú „mušku“, a tak si zabezpečili postup do boja o celoslovenské umiestnenia, ktorý sa bude konať 06.04.2018 v Tatranskej Lomnici.

Držte im palce!                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                              Danka Mg.

 


HVIEZDOSLAVOV  KUBÍN

 

Prvú marcovú stredu, t.j. 7.3.2018, sme boli svedkami školského kola súťaže v prednese poézie a prózy, ktorá už 64 rokov nesie názov Hviezdoslavov Kubín.

Zástupcovia tried a zároveň nádejní recitátori sa zišli v hojnejšom počte ako po minulé roky, a tak odborná porota v zložení Mgr. A. Zajacová, Mgr. S. Balkovská a E. Štefancová po ťažkom rozhodovaní a porade s čestným hosťom súťaže Mgr. O. Nociarom, riaditeľom školy,  oznámila prítomným nasledujúce výsledky:

Prednes poézie:

1.miesto – Andrea HOGHOVÁ (II.B)

2.miesto – Matúš GOLIAN (I.A)

3.miesto – Soňa HEDVIGYOVÁ (I.A)

            Pavol HALÁK (II.B)

 

Prednes prózy:

1.miesto – Karolína ALBERTOVÁ (III.A)

2.miesto – Karin MELICHERČÍKOVÁ (II.C)

3.miesto – neudelené

 

Víťazom srdečne blahoželáme, prajeme veľa úspechov v postupových kolách a už teraz sa tešíme na nasledujúci ročník súťaže.

                                                                                                                                                           E. Štefancová

                           

                            

                            

                                 

                                


Karneval v 3 Pé

 

Dňa 27.2.2018 sa žiaci III.C /kreatívna hudobná výchova/ a I.A triedy zúčastnili karnevalovej besiedky v Klube mamičiek 3Pé v Lučenci. Na karneval s nami prišli šašo, zajačik, blchy, had, medvede či zvieratká z gazdovského dvora, s ktorými si pozvané deti s mamičkami spolu zaspievali aj zatancovali.     

                                                                                                                                                          Ilčíková V., I.A

 


Etický kódex žiaka PaSA Lučenec

Jednou z hlavných úloh ŽŠR pri PaSA Lučenec na školský rok 2017/2018 bolo vypracovanie ETICKÉHO KÓDEXU ŽIAKA PaSA. Študentský parlament pod vedením koordinátorky ŽŠR ,PhDr.Miroslavy Kocúrovej, sa úlohy zhostil na výbornú a výsledkom je hmatateľný dokument, ktorý bude prílohou Školského poriadku.  6. marca 2018 bol náš kódex pred zástupcami ŽŠR slávnostne podpísaný riaditeľom školy, koordinátorom ŽŠR a predsedom ŽŠR. Všetci zúčastnení sa dohodli, že tento dokument bude otvorený, tzn., že v prípade potreby sa môže doplniť o aktuálne body. Veríme, že sa aj vďaka jeho pomoci ešte zvýši vysoký morálny status pégečkárov.

Etický kódex v PDF formáte nájdete kliknutím......SEM :)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               riaditeľ školy

                                

                               


Fašiangový deň v MŠ

V jeden krásny fašiangový deň  v našej škôlke, na Partizánskej ul. sa konal karneval. Deti sa s našou pomocou prezliekli za rôzne masky a triedy sa premenili na kráľovstvo princezien, kráľov, bojovníkov a zvieratiek. Urobili sme si prehliadku všetkých masiek. Každé dieťa predstavilo seba a svoju masku, príp. povedalo básničku či hádanku. Úlohou detí bolo rozosmiať smutnú princeznú, čo sa niektorým aj podarilo. Hrali sme rôzne pohybové hry, pripravili sme zaujímavé aktivity, kde deti plnili rôzne úlohy a na záver  zatancovali stoličkový tanec, pri ktorom sa riadne zabavili. O občerstvenie sa postarali rodičia formou rôznych slaných a sladkých dobrôt. 

                                                                                                                     K.Albertová, V.Ďuráková a žiačky III.A

 

 


Exkurzia do Bábkového divadla

Pondelok 29.01.2018 sa žiaci druhého ročníka zúčastnili exkurzie do Bábkového divadla na Rázcestí, ktoré sídli v Banskej Bystrici. Po príchode na miesto, nás všetkých usadili pred malé javisko a predstavenie Gulliverove cesty mohlo začať.

Pútavý príbeh Gulliverových dobrodružstiev, maňuškové bábky, či zamaskovaní herci na vysokých chodúľoch nás vniesli do sveta rozprávky. Vážnejšie časti deja striedali tie vtipnejšie a koniec s ponaučením bol peknou bodkou za príjemným umeleckým zážitkom.

                                                                 Danka Mg.

 

 

 


Valentínske hliadky z pégečky v uliciach Lučenca

Sviatok zaľúbených pozýva samospráva v Lučenci osláviť v uliciach mesta, kde sa dopoludnia pohybujú aj študenti Pedagogickej a sociálnej akadémie. "Každý pár, ktorý sa pred ich Valentínskou hliadkou pobozká, dostane sladkú odmenu," uviedla hovorkyňa mesta Mária Bérešová.

                                                                                                                              .....viac info a foto nájdete......TU


Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

 

Prvú februárovú stredu,t.j.7.2.2018, sa dvojica reprezentantiek- priateliek slovenčiny-podujala hrdo zastať farby našej lučeneckej PaSA a zúčastniť sa krajského kola Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry.

Tentoraz boli „podrezaný“ jazyk a bystrá myseľ výhodou a zároveň devízou, zaručujúcou postup súťažiacich na víťazný stupienok. Šťastena sa na nás nie veľmi usmievala a rozhodla sa dať našim súťažiacim košom. Hoci nezvíťazili, neurobili našej škole ani hanbu.

A  kto boli záhadné bojovníčky? Karolína Albertová z III.A (získala 4.miesto) a Natália Ragačová z II.B (8.miesto), ktoré len potvrdili, že  i v radoch budúcich učiteliek nájdeme duše zapálené pre slovenčinu.

Ďakujeme za vzornú reprezentáciu a veríme, že budúci rok sa pokúsia svoje skóre vylepšiť. Ktovie? Možno sa šťastie na nás nielen usmeje, ale si na nás aj sadne.  

                                                                                                                                                             E.Štefancová


Pégečka plesala

      Dňa 26.januára 2018 sa v priestoroch SOŠ dopravy a hotelových služieb konal tretí ročník plesu PaSA Lučenec, určený  pre študentov a priateľov školy. Tohtoročný ples sa niesol pod záštitou Mgr. D.Valockovej a predsedkyni ŽŠR mesta Lučenec, Janky Nehézovej, žiačky II.A triedy našej školy.

      Moderovania sa ujala skúsená harcovníčka a absolventka našej školy,Lucka Ptáčniková, ktorá vyzvala p.riaditeľa o otvorenie plesu. Po úvodnom slove p. riaditeľa a jeho prípitku, začal ples valčíkom. Zábava sa ihneď rozbehla a prítomní tancovali rovnako na moderné i ľudové piesne, ktoré nám mixoval úžasný DJ Cirkus.

      Stará sála dostala výzdobou nový nádych a nechýbala ani chutná večera s polnočnou kapustnicou. Pripravený bol samozrejme aj program. Ako prví nás roztancovalo zoskupenie tanečnej školy Krok sun krok z Lučenca. Svojím spevom nás dostala do varu Dominika Oláhová (IV.A) a neskôr nám zatancovali a zaspievali členovia folklórnej skupiny zo Zvolena..

      O polnoci všetci netrpezlivo čakali na žrebovanie tombolových lístkov o vecné ceny, za ktoré sa chceme našim sponzorom poďakovať.   Potom   pokračovala zábava až do neskorých ranných hodín. Tretí ročník sa naozaj vydaril k spokojnosti všetkých a pevne veríme, že o rok budú pégečkári plesať opäť.

 


Školské kolo súťaže Poznaj slovenskú reč

Naše tradičné školské kolo súťaže Poznaj slovenskú reč sa uskutočnilo 8. 2. 2018. Tento ročník súťaže však zďaleka nebol tradičný. Dvanásť odhodlaných  žiakov prvého, druhého a tretieho a ročníka prišlo ukázať svoje komunikačné zručnosti v slovenskom jazyku. Reprodukciu textu, tvorbu príbehov a krátkych slohových útvarov v druhom, nie materinskom jazyku zvládli žiaci na jednotku,  a pri výbere umiestnení sme sa dlho rozhodovali. Svojimi kvalitným výkonmi nás veľmi príjemne prekvapili a zároveň aj pobavili, hlavne pri tvorbe vlastných „fantastických“ príbehov. Nakoniec sa na prvom mieste umiestnila Noémi Nagyová z III.D triedy, na druhom mieste sa s rovnakým počtom bodov umiestnila Miriam Mihályiová z II.D triedy a Viktor Szalay z III.D triedy, a tretie miesto získala Teréz Hoľková z I.D triedy. Gratulujeme našim žiakom, ďakujeme všetkým za kvalitné výkony, a víťazom želáme veľa úspechov aj na krajskom kole súťaže.    

                                                                                                                                                                            (Pt)

 


Lyžiarsky kurz

Aj tento rok sme sa zúčastnili lyžiarského kurzu, ktorý sa konal od 28. 1 do 2. 2. 2018 v lyžiarskom stredisku Jasenská dolina, kde sa zúčastnilo 41 pohybu milujúcich žiakov, z toho rekordný počet štvrtákov. Upršané počasie nebolo prekážkou pre každodenné zdolanie svahu. Vo voľnom čase sme plne využili možnosť saunovania a vírivky, kde sme načerpali nové sily na ďalší deň lyžovania. Domov sme sa všetci vracali ako lyžiari plní nových zážitkov.

Mgr. Zoltán Bášti

 


Nonstop párty 2018

(31.1.2018 – 1.2.2018)

Úderom 18-tej hodiny sme po trojročnej odmlke odpálili na PaSA v Lučenci Noc plnú poznania, zábavy a nápadov. Týždne príprav zo strany pedagógov i študentov sa pretavili do skvelej show, na ktorú sa každý z jej účastníkov určite tešil.

Po doznení posledných tónov refrénu „Nonstop, ideme nonstop, celú noc nonstop všetci spolu“ v podaní žiakov III.C triedy sa všetkým prihovoril a slávnostne Nonstop párty otvoril riaditeľ školy Mgr. Ondrej Nociar.

Od 18:00 bol pre našich žiakov pripravený bohatý program, z ktorého ponuky si každý určite vybral to svoje. Pozvaní hostia, a nebolo ich málo, ponúkli účastníkom nevšedný program a množstvo zážitkov i nápadov.

Po tvorivých dielňach, koncertoch, súťažiach, diskusiách, besedách s našimi hosťami či diskotéke sa účastníci netrpezlivo presúvali do telocvične, kde o 1:00 odštartovalo vyhodnotenie hlasovania našich žiakov O naj... učiteľa (v 10 kategóriách).

Po vyhodnotení už telocvičňa slúžila ako diskoklub pre tých najväčších vytrvalcov, čo vydržali tancovať až do samého rána. Ostatných – spáčov – prebrala nočná hra v priestoroch školy, ktorá zavŕšila našu show rozlúštením indícií v podobe veršov: „Nonstop párty sa už kráti, všetci sme už kamaráti. Vysvedčenie takmer mám, no domov sa nechystám.“

S ranným svitaním nadišiel čas odovzdávania vysvedčení, a tak síce unavení, no s dobrou náladou sme sa nenápadne vytrácali z  našej školy.

Touto cestou sa chcem poďakovať všetkým učiteľom a žiakom, ktorí svojimi nápadmi a účasťou podporili toto netradičné podujatie. Na  kvalite Nonstop párty 2018 sa nemalou mierou podpísali naši hostia - z radov športovcov, umelcov či iných nadšencov -  ktorým patrí tiež naše poďakovanie.

Touto akciou sme úspešne zavŕšili 1.polrok školského roku 2017/2018 a podľa kladných ohlasov na ňu nám nezostáva nič iné, len v budúcnosti pripraviť aj jej ďalší ročník (ešte lepší).

                                                                                                                                    Mgr. Ondrej Nociar, riaditeľ PaSA Lučenec

 


Karneval


Fašiangy, to je obdobie počas roka, keď by sme mali byť najveselší, najusmievavejší, ale aj najzáhadnejší. Hovorí sa, že najlepším liekom pre zdravie je veselosť. Aj preto robíme karnevaly, stretnutia, kde sa smejeme a zabávame.                                                            

Tak to bolo aj  v Materskej škole na Kubínyiho námestí, kde piesňou „Čo je tu dnes veľký bál a či dáky karneval, sprievod masiek krúži v kruhu, jedna maska strieda druhú a do tanca všetkých ťahá orchestrión tratata ...“ sme prezlečení do masiek otvorili náš škôlkarský karneval. Pripravili sme pre deti hudobno–dramatický program plný tanca, spevu a súťaží. Telocvičňa sa naplnila detským smiechom a zábavou: 

                           Nastal v triede karambol –                        

                                        nik nebol, čím včera bol.                                      

Stratili sa z triedy deti?

  Kto to tu je? Nepoviem ti.

Pod masky sa skryli.

                                                                         Sú z nich draky, víly ...       

                                                                                

V závere sa s deťmi rozlúčil šašo Jašo. Z fašiangového stretnutia sme odchádzali spokojní, že nám bolo spolu dobre a stretneme sa opäť.

                                                                                                                                                                                    III.C a Zdenka En.

 

 


Návšteva z UMB Banská Bystrica

Dňa 26.01.2018 lektori Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela navštívili našu školu, aby našim žiakom tretieho a štvrtého ročníka odprezentovali možnosti štúdia na ich škole. Zároveň realizovali  workshopy, ako napríklad Arteterapia, Dve tváre jednej školy a (E)motion alebo cez hudbu a pohyb k zážitku. Zo strany našich žiakov bol o workshopy veľký záujem, pretože sa dozvedeli množstvo nových a užitočných informácií od kvalifikovaných a prijemných mladých ľudí. Aj touto cestou by sme chceli dodatočne poďakovať tímu lektorov Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela za ich cenné informácie a kvalitne prevedený nábor. Naši žiaci vysoko vyzdvihli kvalitu jednotlivých workshopov, podľa ich slov niektorí z nich určite budú pokračovať v ďalšom štúdiu na ich škole.

                                                                                                                                                 Mgr. Kamil Krupinský

 


Modrý Kameň kedysi a dnes

14.decembra sme my, animátori IV.B triedy, pripravili v rámci našej praxe podujatie pod názvom „Modrý Kameň kedysi a dnes...“ . Pripravili sme ho v Múzeu bábkarských kultúr a hračiek na hrade Modrý Kameň, a to  pre deti 2. a 3. ročníka z tamojšej ZŠ. Deti hneď pri príchode privítali krátkou scénkou hradný pán Balaša aj so slúžkou. Počas programu na deti čakala aj degustácia “vína“ a aj informácie o jeho histórii, lúštenie šifry rodu Balašovcov ako aj zistenie, že ich pani učiteľku uniesol hradný pán. Pre jej nájdenie museli splniť niekoľko náročných úloh, s ktorými si ale skvele poradili a pani učiteľku našli. Na záver čakali na deti ešte kvíz a tajnička, úlohy, ktoré s prehľadom zvládli. Srdečne ďakujeme všetkým deťom a pani učiteľkám zo ZŠ Modrý Kameň za účasť, ako aj pracovníkom Múzea bábkarskych kultúr a hračiek na hrade Modrý Kameň, za možnosť realizácie našej praxe.

                                                                                                                                          Mgr.  Michaela Gregušová

   

   

 


Vianočný deň ,,pégečkárov"

Ako je už u nás zvykom ,deň pred začiatkom zimných prázdnin traduje po škole vianočná nálada. Každá trieda si pripraví zaujímavý program, ktorý súvisí s tradičnými slovenskými Vianocami. Po škole počuť koledy, cítite vône z čerstvých medovníkov, ochutnáte palacinky či kapustnicu, zohreje sa punčom alebo horúcou čokoládou, môžete sa ísť pozrieť na zaujímavé predstavenia v duchu vianočnom či folklórnom  a všade po škole sledujete usmievavé tváre vašich spolužiakov. Tradíciou vianočného dňa „pégečkárov“ je aj súťaž o najkrajšiu rozprávkovú postavu. Tento rok bolo námetom na súťaž rozprávka Legendárna partia. Každá trieda má možnosť vyhrať deň riaditeľského voľna, pričom sa prihliada na najlepší program, najkrajšiu výzdobu a najväčšiu účasť spolužiakov. Opäť to bol jeden nádherný deň na našej „Pégečke“ .

                                                                                                                                                   Klaudia Sihelská 4.B

tvorba básničiek a obrázkov:

  

  

  

  

 


Vianočná besiedka

18. decembra 2017 sa žiaci našej školy PaSA v Lučenci v spolupráci s materskou školou Ul. Dr. Herza zúčastnili vianočnej besiedky  pripravenej pre rodičov a starých rodičov detí z tejto škôlky. Pripravili si rôzne krátke vystúpenia ktorých obsahom boli básničky, pesničky a tančeky venované všetkým pozvaným. Programom ich sprevádzali žiaci našej školy. Vrcholným číslom programu bolo vystúpenie žiakov 3.A triedy, ktorí si  spoločne so škôlkarmi zatancovali na pieseň Vianoce sú zas.  Za poctivú prípravu a pekné predvedenie boli všetci účinkujúci odmenení potleskom.

Andrea Kelemenová 3.A

                                 

                                


Ďakujeme deťom z MŠ M.R.Štefánika...

Dňa 14. 12. 2017 k nám príšli deti z materskej školy M.R.Štefánika v sprievode pani učiteliek, aby nám predviedli svoj vianočný program. Prestavenie bolo na jednotku :), a preto im veľmi pekne ďakujeme za krásny zážitok...

 


Mikuláš v 3P

 

Dňa 8.11.2017 sme v Klube mamičiek v 3pé privítali spolu s deťmi Mikuláša. No Mikuláš však neprišiel sám, so sebou si zobral škriatkov, anjela , snehové vločky a zvieratká z lesa. Deťom sme zaspievali Mikulášske pesničky a spolu sme si aj zatancovali v kruhu.

                                                                                                                                     Za celú 1.A žiačka Tatiana N.

 

 

 


13.12.2017  -  SLOVENSKO SPIEVA KOLEDY

 

Projekt „Slovensko spieva koledy“ ozdobil adventný čas nielen v slovenských , ale aj v českých mestách a obciach. Aj naše mesto Lučenec sa do tejto akcie zapojilo. 3. decembra 2017 o 18.00 hodine zazneli v Synagóge 3 koledy – Nesiem Vám noviny, Narodil sa Kristus pán a Búvaj dieťa v podaní starších a mladších umelcov z Lučenca.

Aj spevácky zbor PaSA pod vedením pani prof. Dagmar Jantošovej sa do tejto výnimočnej akcie zapojil. Okrem 3 povinných kolied zazneli v jeho podaní aj ďalšie skladby.

Vystúpenia všetkých účinkujúcich roztlieskali početné publikum. Záver celého programu patril najkrajšej vianočnej piesni – Tichá noc.

Mgr. D. Jantošová

 


Študenti PaSA v Balašských Ďarmotách v Maďarsku

14. decembra sa konal spomienkový koncert na dirigenta speváckeho zboru – FRIGYES  KALOCSAY – školy v Balassagyarmete ( Gymnázium Alberta Szent-Györgyiho). Spevácky zbor založil pán profesor pred 40-timi rokmi a aj ho tak dlho viedol. Umrel pred 3–mi rokmi. S našou školou spolupracoval od roku 1991 a bol organizátorom spoločných podujatí – hlavne v hudobnej oblasti. Tradícia sa vyvinula z vianočných koncertov, ktoré sme spolu organizovali a uskutočnili jeden rok v Lučenci a druhý rok v Balassagyarmate.

Na tomto koncerte vystúpili okrem speváckych zborov z Maďarska aj naše tri telesá: spevácky zbor PaSA pod vedením pani prof. Dagmar Jantošovej, dievčatá z 2.D pod vedením pani prof. Ildikó Gaálovej a spevácka skupina pod vedením pani prof. Eriky Kurákovej.

V podaní všetkých troch zoskupení zazneli skladby rôzneho charakteru. Paralelne s týmito vystúpeniami prebiehal aj volejbalový zápas medzi 2 školami, ktorý naši študenti vyhrali.

 

                                                                                                                          SZ PaSA

                                                                                                                                                                       dievčatá z 2.D

                                                                                                                                                                   spevácka skupina


Červené stužky

 

V prvý decembrový deň si každý rok pripomíname Svetový deň boja proti HIV/AIDS a  vyjadrujeme solidaritu s ľuďmi bojujúcimi s touto chorobou. Aj tento rok sme sa rozhodli zorganizovať celodňovú akciu, ktorá bola zameraná na získanie informácii a prevenciu AIDS.

Prvej aktivity sa zúčastnila celá II.B trieda a vyrobila spolu 400 červených stužiek, ktoré sú symbolom tohto dňa. Tieto stužky počas prestávok pripínali žiakom, učiteľom, či personálu školy spolu s krátkou charakteristikou symboliky stužky naše peer aktivistky – Petra Babiaková, Tamara Gažúrová (II.B), Eva Ulická, Marianna Pekárová (II.C), Veronika Bystrianská a Naďa Rusnáková (III.B).

Počas tretej vyučovacej hodiny bola realizovaná prezentácia a beseda pre žiakov 2. ročníka, ktorú viedli Martina Šverlová a Viktória Pȕspȍkyová (III.C). Následne bol žiakom premietnutý emotívny dokument s názvom Anjeli. V závere dňa sa II.C zapojila do tvorby plagátov na danú tematiku.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa odeli do červenej farby a aspoň takto podporili túto školskú akciu. Najviac z nich sa ich zišlo v III.C triede a práve preto mohli vytvoriť jednu veľkú živú červenú stužku, čo bolo peknou „bodkou“ za vydareným dňom.

                                                                                                                                                                  Danka Mg.

 

 

 

        

        


Čo o nás píšu iní...

 

https://mynovohrad.sme.sk/c/20715774/spevacky-zbor-buducich-uciteliek-prispeje-k-vianocnej-atmosfere.html

 

Dovoľujeme si upresniť text článku a uviesť aj meno dlhoročnej zbormajsterky nášho spevokolu, Ildikó Gaálovej, ktorá bola jeho vedúcou od roku 1983. Teleso pod jej taktovkou reprezentovalo školu v súťažiach doma i v zahraničí.


Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

 

V dňoch 6. a 7. decembra 2017 sa v triede IV.D stretlo 19 milovníkov slovenčiny, aby si zmeralo svoje sily v oblasti čítania s porozumením, tvorby vlastných slohových útvarov na danú tému a v komunikačných zručnostiach.

Ako každý rok, tak aj tento nebol výnimkou, čo sa týka zastúpenia nežného pohlavia (až 17 súťažiacich), avšak napriek výraznej presile farby mladých mužov obhajovali 2 súťažiaci.

O tom, že účasť všetkých nebola zbytočná, svedčí sladká i vecná odmena pre každého a knižná cena pre víťazov.

Trojčlenná komisia v zložení: Mgr. S. Balkovská, E. Štefancová a E. Zubová napokon rozhodla o nasledujúcom umiestnení súťažiacich:


A kategória (III. a IV.ročník)

1. miesto – Karolína Albertová, III.A

2. miesto – Veronika Kékešiová, III.A
3. miesto – Anna Kučerová, IV.A

 

B kategória (I. a II.ročník)

1. miesto – Natália Ragačová, II.B

2. miesto – Zdenka Kapičáková,  II.B
3. miesto – Grétka Tanóczkyová, II.C

Víťazom srdečne blahoželáme a už teraz sa tešíme na ďalší ročník súťaže!

                                                                                                                                                  Mgr. Eva Štefancová

   

   

   

 

 


 

Erasmus+ Zavŕšenie  mobility v Sarvaši

Posledný novembrový deň bol pre „erasmusáčky“ z 2.D a 3.D triedy do istej miery výnimočný, nakoľko uzavreli svoju zahraničnú prax, dvojtýždňové pôsobenie v cvičnej materskej škôlke pri VŠ Gál Ferenc v Sarvaši.  Prostredníctvom power point prezentácii svojim spolužiakom postupne predstavili mesto, históriu, slávne osobnosti regiónu, maďarské programy predprimárneho vzdelávania, cvičnú materskú školu, ale aj bohaté voľno-časové aktivity. Žiaci, ktorí sa programu EÚ Erasmus+  doposiaľ nezúčastnili, tak mali možnosť oboznámiť sa s programom počas praxe ako aj nahliadnuť do materiálov, ktoré „erasmusáčky“ vypracovali na mobilite v podobe „praxových denníkov“.

V závere im pán riaditeľ venoval slová uznania a pochvaly za vzornú reprezentáciu PaSA na zahraničnej praxi a slávnostne im odovzdal certifikáty o absolvovaní E+ mobility.

                                                                                                       Mgr. Katarína Oravcova- koordinátorka projektu

Ps: Viac info/foto o projekte nájdete na stránke školy v sekcii „Erasmus+“ a všetky prezentácie v maďarskej sekcii v časti „Akcie 2016/2017“.

   

   

   

 


Školské kolo olympiády v anglickom jazyku

 

Dňa 6. 12. 2017 sa uskutočnilo školské kolo olympiády v anglickom jazyku. Svoje sily v ovládaní angličtiny si navzájom zmerali žiaci druhého, tretieho a štvrtého ročníka. Prvú časť súťaže tvoril posluch s porozumením, úlohy z gramatiky, správne používanie slovnej zásoby a čítanie s porozumením. Druhá časť bola zameraná na plynulý ústny prejav pri tvorbe príbehu na základe obrázkov doplnený o krátky situačný dialóg s učiteľom.

Školského kola  sa zúčastnilo spolu 14 žiakov z nasledovných tried: 2.A, 2.D, 3.D, 4.B, 4.C, 4.D.

Najvyššie hodnotenie dosiahli títo žiaci:

1. miesto – Tomáš Fodor, 4.B

2. miesto – Dávid Albert, 4.D

3. miesto – Daniela Lacková, 2.A

Víťazom gratulujeme a všetkým zúčastneným ďakujeme za odvahu prejaviť svoje vedomosti a zručnosti v angličtine!

                                                                                                                      K. Ďurošová, P. Uhrinčko, N. Ševčíková

 

 


Mikuláš v Alžbetke pod taktovkou 3.B triedy

Dňa 6.12.2017 sa žiaci 3.B triedy odboru sociálno-výchovný pracovník zúčastnili Mikulášskeho programu v Dennom stacionári Alžbetka.


Vystúpili  sme s  básničkami, pesničkami a šibalskou čertovskou scénkou pre klientov tohoto zariadenia. Boli sme veľmi šťastní, že sme mali možnosť spraviť radosť iným.

                                                                                                                            Za 3.B triedu Veronika Benčíková

 

     

   

    

      

 


Mikuláš rozdával radosť, smiech i slzičky...

6.decembra 2017 sme v rámci odbornej praxe opäť rozdávali bohatú mikulášsku nádielku v podobe piesní, básní, krátkych scénok a samozrejme i cukroviniek našim najmilším.

Detské očká žiariace šťastím (hoci v niektorých sa objavila i slzička) a radosť v srdci korunovali atmosféru očakávania, ktorou je nasiaknutý celý predvianočný advent.

Príjemným zavŕšením dopoludňajšieho stretnutia s Mikulášom, anjelom, čertom a ďalšími fantastickými bytosťami bol tanec i fotografovanie s nimi.

Opäť po roku sa nám podarilo vykúzliť na tvárach našich najmenších nezabudnuteľný úprimný úsmev, a tým spríjemniť im, ale i nám čas zostávajúci do čarokrásnych Vianoc.                                                      

                                                                                                                                                                    Eva Štefancová

            

                                                           

 


Mikuláš na našej škole

 

    

 


 Mikuláš na Základnej škole s NKS

      

                      


                                                   CELÉ SLOVENSKO ČÍTA DEŤOM


4. decembra  2017 sa aj v Lučenci pod záštitou Okresnej knižnice Lučenec rozbehol projekt zameraný na čítanie deťom. V sále Kultúrneho domu B.S. Timravy sa tiesnilo vyše 200 detí lučeneckých základných i materských  škôl. Tie si vypočuli čítané príbehy, ktoré si pre nich pripravili dospeláci. Odmenou pre čitateľov bolo pretrvávajúce ticho v sále, ktoré nám priam našepkávalo, ako deťúrence prežívajú čítané príbehy. A ako to už začiatkom decembra chodí,akciu navštívili aj Mikuláš s dvomi anjelikmi a čertom, ktorí v závere akcie rozdali deťom drobné odmeny v podobe sladkostí .


Touto cestou chcem poďakovať žiakom III.C triedy aj ich triednej učiteľke, že svojou prítomnosťoua kreatívnymi kostýmami vyčarovali u detí radosť.   

                                                                                                                                   Ondrej Nociar - riaditeľ školy


                     Záložka do knihy spája slovenské školy

Slovenská pedagogická knižnica aj tento rok vyhlásila celoslovenský projekt Záložka do knihy spája slovenské školy, do ktorého sme sa svojimi záložkami zapojili aj my. Vlastnoručne vyrobené záložky na tému: Literárne osobnosti môjho regiónu sme si vymenili s vybranou partnerskou školou: Súkromnou obchodnou akadémiou v Prešove. Za našu snahu sme boli odmenení kladným vyhodnotením súťaže a radosťou z úspešne zvládnutej kreatívnej práce. Sme pevne rozhodnutí sa projektu zúčastniť aj na budúci rok.


Vyhodnotenie projektu si môžete prečítať TU


Páračky a priadky v MŠ Dr. Herza 3.A

 

                                                     

 


Imatrikulácie

 

 

 

 


Čarovná flauta

9. novembra 2017  študenti III. ročníka PaSA v Lučenci, ktorí navštevujú predmet kreatívna hudobná výchova, v pochmúrnom počasí cestovali do Banskej Bystrice, aby navštívili Štátnu operu a uzreli hudobno-dramatické predstavenie Mozarta.

Účinkujúci spievali i hrali výborne, scéna a kostýmy boli nádherné. Z predstaviteľov nás najviac zaujala postava Sarastra, ktorého basový hlas bol výnimočný.

Tešíme sa na ďalšie predstavenie podobného charakteru.

                                                                                                                                               Daša Nociarová, III.A

                        

                                                                       

 


Kompostáreň

Dňa 9.11.2017 sa 1.A a 1.D zúčastnili exkurzie do kompostárne, ktorou nás sprevádzal pán Peter Culík. Kompostáreň bola zriadená mestom Lučenec za podpory EÚ. Slúži na triedenie BIO odpadu. Je to mikrobionálny proces prevažne aeróbny (za prítomnosti kyslíka). 24.10.2011 sa konala prvá skúška. Je to veľmi užitočné, lebo odpad sa nevyváža do voľnej prírody. Majú stroje na rôzne účely: štiepkovač, nakladač, drviaci a miešací stroj, dopravníkový pás, dopravný stroj a Ewa Jadrový Fermentor, ktorý zbiera BIO odpad dovážaný mestom Lučenec. Stará sa o to firma Ecofemina, ktorá zbiera BIO odpad z parkov, lúk, chodníkov a verejného priestranstva mesta Lučenec. Možnosť dovozu odpadu majú aj ľudia. Občania Lučenca zadarmo a ostatní za poplatok 30€. Pracovníci odpad dávajú na kopu, triedia a spracujú na zmes, ktorá sa následne použije ako hnojivo. Odpad, ktorý je vytriedený pracuje: hnije za pomoci kyslíka pri 60°C teplote. Keďže hrozí samovznietenie, je potrebná nádoba na vodu.

Bola to neobyčajná, no zaujímavá exkurzia, pri ktorej sme získali mnoho nových poznatkov.

                                                                                                                                          Napísali žiačky I.A triedy


Zažeň vlka

Vo štvrtok 16.11.2017 žiaci tretích ročníkov PaSA v Lučenci navštívili Dom kultúry B.S.Timravy, aby aspoň na chvíľu zabudli na stereotyp študentského života a vpustili do svojej duše kultúru v podobe divadelného predstavenia Zažeň vlka. Dráma v podaní Divadla Akadémie umení Banská Bystrica nám pripomenula časy z minulosti, ktoré by nemali ostať zabudnuté. Predstavenie sme pozorne sledovali a skutočne nás zaujalo.

Z divadla sme odchádzali s hlavami plnými myšlienok a otázok týkajúcich sa doby, ktorú sme nemali možnosť zažiť, ale herci nám dokázali priblížiť jej atmosféru. Všetky nejasnosti nám zodpovedali naši učitelia, ktorých sme so záujmom počúvali cestou do školy.

A zas sme o čosi bohatší. Už teraz sa tešíme na ďalšie predstavenie, ktoré by nám pomohlo zahnať nudu každodenného života.

                                                                                                                                                    K. Albertová, III.A

               

 

 


Smelý zajko – Levice 2017

14. novembra 2017 sme opäť cestovali do Levíc, sídla našej sesterskej SOŠ pedagogickej, kde sa už po tretíkrát konala literárna súťaž Smelý zajko. Našu výpravu za objavovaním ďalších literárno - dramatických zákutí sme tohto roku posilnili o nových členov, takže tento ročník súťaže reprezentovalo celkom 8 súťažiacich.

V kategórii individuálnych prednesov našu školu dňa 15. novembra 2017 (kedy prebiehala samotná súťaž) reprezentovali Laura Bačová a Karolína Albertová (obe z III.A), v kategórii individuálnych výstupov s bábkou či rekvizitou si svoje sily merali Karin Melicherčíková (II.C) a Denisa Hriňová (III.A) a napokon – do tretice všetko dobré- skupinového dramatického výstupu sa zúčastnilo kvarteto IV.A triedy v zložení: Anna Kučerová, Lenka Homoľová, Natália Stanová a Kristína Žilíková. Naše maturantky ukázali, že ani náročné detské publikum či značná konkurencia v podobe spolužiakov z ďalších slovenských a jednej českej školy pedagogického zamerania ich nezaskočia, čoho dôkazom je pekné tretie miesto.

Všetky naše dievčatá sa s množstvom zážitkov, inšpirácií a cenných skúseností vrátili do Lučenca, aby v budúcom školskom roku – aj keď už v trochu inej zostave - zúročili to, čo si „ukradli“ z tohto zaujímavého a podnetného podujatia.

Všetkým zúčastneným patrí úprimné poďakovanie za vzornú a zodpovednú reprezentáciu školy.

                                                                                                                                                          Eva Štefancová

                        

                        

                        

                                                                          

 


PaSA turnaj v elektronických šípkach

Dňa 7.11.2017 sa v metodickej telocvični stretli všetci tí, ktorí si chceli zmerať sily v presnosti hodu na terč a získať titul „Šípkový majster PaSA“.

Každá zúčastnená trieda: I.C, II.A, II.C, III.A, III.B, III.C, IV.A a IV.C si zvolila svojich dvoch reprezentantov a turnaj sa mohol začať. Výkony žiakov boli vyrovnané, čo potvrdili zápasy, končiace s minimálnym rozdielom bodov. Avšak, všetci víťazi byť nemôžu, a tak, vďaka „dobrej muške“ si rozdelili prvé tri ocenené miesta nasledovní žiaci:

1. miesto – Kršáková M., Kocherová K. / Balga O., Svinčiaková L. (III.A)

2. miesto – Lendvayová K., Radič M. (III.B)

3. miesto – Beľová N., Sliacka M. (I.C)

Víťazom blahoželáme!!!       

                                                                                                                                                                                      Danka Mg.


Volejbalový turnaj zmiešaných družstiev

Lučenec 13. novembra 2017 opäť žil stredoškolským volejbalom. V telocvični OA sa totiž konal ďalší ročník tentokrát volejbalového turnaja zmiešaných družstiev. Ten sa konal pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva. O putovný pohár zápolili štyri družstvá: PaSA LC, OA LC, SZŠ LC a GBST LC. Naše dievčatá sa museli popasovať s handicapom, nakoľko sme ako jediní zostavili čisto dievčenský tím. Po prehrách s OA LC a GBST LC si naše hráčky napravili chuť víťazstvom nad SZŠ LC a v konečnom sumári sme obsadili 3. miesto.
 

Touto cestou chcem našim reprezentantkám poďakovať aj za ich prístup i vzorné vystupovanie.   

                                                                                                                                    Mgr. O. Nociar, riaditeľ PaSA

 


Európsky deň jazykov 2017

Príprava rôznych podujatí spojených s Európskym dňom jazykov sa už na väčšine škôl stala tradíciou. Ani naša škola nie je výnimkou, aj v tomto školskom roku sme sa zapojili zaujímavým spôsobom.

Žiaci prvého a druhého ročníka navštívili divadelné predstavenie „Heroes“ v anglickom jazyku. Niektoré aktuálne témy, ktoré sa bezprostredne týkajú aj našich mladých ľudí - extrémizmus, závislosti či pomoc človeku v núdzi – boli v divadelnej hre podané odľahčeným humorným spôsobom. To uľahčilo žiakom pochopenie ich odkazu v angličtine a vtipný štýl spojený s vážnymi problémami bol pre nich pútavým spestrením.

Pre žiakov tretieho ročníka sme pripravili stretnutie s anglickým lektorom Trevorom Goodspeedom. Témou stretnutia bola plynulosť komunikácie v anglickom jazyku. Pomocou praktických rád a ukážok myšlienkových máp sa žiaci oboznámili s niektorými technikami uľahčujúcimi udržiavať plynulosť konverzácie v cudzom jazyku. Žiaci túto  pomôcku ocenia  najmä na hodinách konverzácie ako aj pri celkovej príprave na ústnu časť maturitnej skúšky.     

                                                                                                                                                         Vyučujúce ANJ.

 


Deň úcty k starším

Dňa 24.10.2017 sa žiaci 1.A, 3.A a 3.C PaSA Lučenec podieľali na spríjemnení popoludnia v Domove dôchodcov ,,AMBRA“. Týmto spôsobom sme si pripomenuli Deň úcty k starším. Toto kultúrne podujatie bolo spojené so spevom ľudových a moderných piesní, recitáciou básní a hrou na husliach a gitarách. Prítomní seniori spolu s nami spievali a nakoniec nás odmenili potleskom. Za to, že sme mohli vyčariť starším ľuďom úsmev na tvári ďakujeme  organizátorkám D. Jantošovej a E. Kurákovej.

                                                                                                                           Žiačka 1.A triedy Tatiana Nemcová

 

                                   

 


Slávnosť svetielok

 

Koncom októbra 2017 žiaci III.C PaSA v Lučenci v spolupráci s pani učiteľkami Materskej školy Kubínyiho námestie pripravili jesenný program pre deti a ich rodičov. Kráľovnička Jeseň, víly, škriatok Sníček, vietor a zvieratká rozpovedali príbeh o premenách prírody počas roka. Rodičia vyrezali svetlonosov a slávnosť  sa mohla začať. Piesne a tanec sa niesli celou záhradou, po ktorej deti a rodičov sprevádzala kráľovnička Jeseň. Na záver sme sa s našou záhradou rozlúčili čarovným zaklínadlom. Trému a strach, ktorú mali naši žiaci z vystúpenia, vystriedala na konci radosť z dobre vykonanej práce.                                                                                                                                                                                                                                                      Zdenka En. , III.C

 

                     

                     

                     

                     

                     

 


Exkurzia - Martin

V stredu 18.10.2017 sa študenti prvých ročníkov PaSA v Lučenci spolu so svojimi triednymi učiteľkami E. Kurákovou a D. Jantošovou zúčastnili exkurzie v Martine.

Cieľom tejto jednodňové akcie bola návšteva národnej knižnice a taktiež cintorína ,kde spia svoj večný sen známy slovenskí spisovatelia. Okrem týchto vzdelávacích a poznávacích aktivít sa utužil aj kolektív. Atmosféra a nálada v autobuse počas cesty bola veselá, spevavá a niesla sa v priateľskom duchu.

Za tento pekne prežitý deň Ďakujeme organizátorke  triednej učiteľke E. Kurákovej.

                                                                                                  Študentka 1.A triedy- T. Nemcová ,v mene celej 1.A


Atletika žiakov SŠ

Dňa 12.10.2017 sa za slnečného počasia v športovom areáli ZŠ L. Novomeského v Lučenci konal 57. ročník Novohradských hier v atletike žiakov SŠ. Toto podujatie sa uskutočnilo ako súťaž jednotlivcov a družstiev.

Pomocnú ruku pri organizácii podujatia poskytli žiaci 3.C triedy, ktorí sa úlohy pomocných rozhodcov zhostili veľmi dobre. Ani naši športovci nesklamali a dosiahli pekné výsledky, o ktorých vás chceme informovať:

Beh na 800m -     Patrícia Bokorová (4.A) – 1. miesto

                            Barbora Kováčiková (3.C) – 2. miesto

Vrh guľou –          Dominika Vaslíková (4.C) - 2. miesto

Skok do diaľky –  Kristína Kocherová (3.A) - 2. miesto

Štafeta 4x100m – M.Panicová (2.A), M.Bunová (2.A), N.Müllerová (2.C), D.Vaslíková (4.A) – 3. miesto

Súťaž družstiev - kategória žiačok SŠ - 2. miesto

K dosiahnutým výsledkom gratulujeme a za peknú reprezentáciu školy ďakujeme.

                                                                                                                                                                Zdenka En.

 

 


Futbalový turnaj dievčat PaSA

Za slnečného, ale veterného počasia sa šiesty októbrový deň konal „babský“ futbalový turnaj. Z celej školy sa do urputných bojov o dosiahnutie gólov zapojilo 11 tried. Turnaj sa hral na pedagogickej CampNou záhrade na dvoch ihriskách. Organizáciu a rozhodcovské píšťalky si vzali na starosť Mgr. Paulovič a Mgr. Básti. Po zápasoch v dvoch skupinách sa o tretie miesto popasovali dievčatá z 2.C a 2.A triedy. Po nádhernom zápase sa viac usmievali dievčatá z 2.A v zložení: Ibošová, Panicová, Hanová, Kubaniová, Bunová, Krnáčová, Kučerová. Pravú futbalovú atmosféru priniesol finálový zápas medzi 1.C a 3.A triedou. Zápas rozhodla nádherným priamym kopom Laura Mészarošová, čím posunula seba a svoje spoluhráčky z 1.C triedy na najvyšší stupienok. Víťazkami sa stali: Lazarová, Husárová, Beľová, Kočalková, Molnárová, Mészarošová. Porazené finalistky z 3.A reprezentovali: Pušková, Pašková, Bačová, Barcíková, Kocherová, Chmelová.

Záverom môžem dodať, že okrem futbalového umenia, trikov či „faulov“, bolo na ihriskách vidieť chuť, odhodlanie, uvoľnenosť, smiech, zábavu spojenú s pohybom v súťaživej atmosfére.

                                                                                                                                                                           ppPP

               

            

            

            

 


Telá, labute a PaSA v Bratislave

Naša exkurzia do Bratislavy, ktorá sa uskutočnila 3. 10. 2017, bola na jednotku. Celým výletom sa niesla dobrá nálada a nadšenie zo zaujímavých vecí, ktoré nás čakali. Najprv sme navštívili výstavu „Body, the Exibition“ v Inchebe. Počas sledovania jednotlivých exponátov nás sprevádzal odborný personál – medici, ktorí boli pripravení zodpovedať naše otázky, ktoré sa týkali sústav ľudského tela. Ich prítomnosť a rozhovory s nimi dali celej výstave jedinečný rozmer. Mali sme možnosť spoznať naše telo do úplných detailov. Videli sme kostrový systém, svalstvo, dýchacie orgány, reprodukčné orgány, krvný obeh a ďalšie detailné časti nášho tela. Špeciálna časť výstavy bola venovaná vývoju ľudského plodu. Po výstave nás čakalo pár hodín oddychu, dali sme sa do gala a mohol nasledovať ďalší program, Čajkovského geniálny balet Labutie jazero v Slovenskom národnom divadle. V napätí sme očakávali osudy princeznej Odette a princa Siegfrieda, no našťastie v tejto verzii, ktorá sa najviac hrá v Rusku a vo východnej Európe, zvíťazí úprimná láska a všetko sa skončí happy endom. Do autobusu sme tak mohli odchádzať šťastní a spokojní po vyhrievaných chodníkoch :o) 
                                                                                                                                                 (Lucka a Miško, II.C)

 


Poďakovanie...

„Pani profesorka, prosím, príďte darovať krv. Máme jej nedostatok,“ ozval sa dňa 3. októbra 2017 o 8:00 hod. hlas v telefóne.

Neváhali sme ani chvíľu a 10 z nás, tí odvážnejší, sa vybrali na Hematologicko - transfúzne oddelenie v Lučenci darovať túto vzácnu tekutinu.

Všetkým darcom patrí úprimná vďaka a hoci je len začiatok školského roka, budeme radi, ak sa k nám pridajú aj tí menej odvážni.

                                                                                                                               Zdenka En.

 


Košice

Dňa 27.9.2017 sa niektorí  naši žiaci v duchu  výroku ,,bez práce nie sú koláče“, t.j. za odmenu, zúčastnili náučno-poznávacieho výletu do Košíc, mesta športu a kultúry. Bola to odmena za našu pracovitosť a snahu, vďaka ktorej sme  prispeli i k lepšiemu menu našej školy.

Najprv sme  navštívili ZOO, kde sme videli množstvo druhov zvierat a endemitov z rôznych kútov sveta. Po dvojhodinovej túre  po ZOO sme sa vybrali do centra mesta, ktoré má úžasnú pokojnú, historickú atmosféru. Najviac nám učaril Dóm svätej Alžbety.

Vyvrcholením celého dňa bola návšteva operetného predstavenia v Košickom národnom divadle pod názvom Noc v Benátkach. Bol to pre nás neopísateľný umelecký zážitok, všetko spolu ladilo a vytváralo kvalitný estetický program.

Vyčerpaní, ale estetickou krásou naplnení sme zdraví dorazili domov.

                                                                                                                                            Sabina Udvardyová – 3.C

     


Týždeň Dobrovoľníctva

V dňoch 20.-21. a 28. 9. 2017 sa žiaci našej školy odboru sociálno - výchovný pracovník zúčastnili aktivít počas TÝŽDŇA DOBROVOĽNÍCTVA v DSS Libertas Lučenec. Žiaci  v detašovaných pracoviskách na Tuhárskom námestí a v stredisku Ambra na Rúbanisku svojimi aktivitami v tvorivých dielňach, biblioterapiou a rozhovormi spríjemnili a obzvláštnili čas a život klientov v zariadeniach.   

                                                                                                                                    Mgr. Belková a Mgr. Oravcová


Biela pastelka...

Informácie ohľadom výnosu zo zbierky Biela pastelka, do ktorej sa zapojili aj žiaci 4.B triedy:

stanovište: OD PRIOR dopoludnia, pokladnička číslo: 112, predané
pastelky: 105, výnos: 118,03 €


stanovište: BILLA dopoludnia, pokladnička číslo: 113, predané
pastelky: 112, výnos: 75,08 €


stanovište: Mesto, Masarykova ul. dopoludnia, pokladnička číslo:
114, predané pastelky: 46, výnos: 61,13 €


stanovište: OD PRIOR poobede, pokladnička číslo: 118, predané
pastelky: 25, výnos: 37,31 €


stanovište: Nemocnica, Galéria poobede, pokladnička číslo: 119,
predané pastelky: 100, výnos: 99,53 €


stanovište: Mesto, Masarykova ul. poobede, pokladnička číslo: 120,
predané pastelky: 57, výnos: 65,87 €


stanovište: Tesco poobede, pokladnička číslo: 122, predané
pastelky: 90, výnos: 82,72 €

Ďakujeme za spoluprácu a tešíme sa na ňu aj v roku 2018!

Únia Nevidiacich


Turisti na Močiari

       Dňa 18. 9. 2017 sme sa my žiaci III.C a III.B triedy - teda trieda Boľavých nôh a trieda Leňochodov -  v plnom nasadení a s nesmiernym odhodlaním vybrali prekonať ďalšiu spoločnú, ale o to náročnejšiu skúšku.                   Tentoraz bola v podobe KOŽAZu (turistického kurzu) pod vedením našich triednych profesoriek – sprievodkýň divočiny Zdenky Endrődyovej a Drahušky Valockovej.                                                                                                       Všetky akcie boli svojím spôsobom výnimočné, hoci takmer celý týždeň nám znepríjemňoval silný každodenný dážď.

 

Autobus bol plný cestovných  tašiek

a náš prechodný domov Močiar zas plný zlatučkých mačiek.

Močiar sa stal naším domom, 

chránil nás každým večerom i dňom.

Rána naše okrášľovala rozcvička

a samozrejme i naša turistická pesnička.

Po raňajkách túra bola vždy istá,

spoznali sme krásny kraj,

Kokavu v okrese Poltár.

Nikde žiadny hluk

ani silný mestský zvuk.

Krásne pasienky či fľakaté kravičky,

ach, tie naše boľavé nožičky!

   

        Centrom našich túr sa stali Šoltýska, Ďubákovo, Kokava - Háj či vrch Drahová. Spoznali sme krásnu a výnimočnú prírodu, prežívali sme radosť i potešenie z nej. Príroda nám naznačila svoju výnimočnú silu, silu znovuzrodenia – regenerácie.                                                                                                                                               Všetky naše, najmä  „poturistické“, akcie boli „lanom“ na nadviazanie nových kamarátstiev, putom súdržnosti, spolupráce i výdrže.                                                                                                                                                              A čo dodať na záver?

 

Mali sme sa fajn a silno sme sa smiali,

aj keď vonka dažďové kvapky liali.

                                                                                                                                          Sabína Udvardyová, III.C

            

                       

                       

                       


Európsky týždeň mobility

Piatok 22.09.2017 bol pre nás, žiačky III.A triedy, zaujímavým dňom. Pomáhali sme, totiž, pri tvorbe nápisu Lučenec v pohybe zostaveného zo žiakov navštevujúcich materské, základné a stredné školy v Lučenci.

Táto športová akcia sa konala v rámci Európskeho týždňa mobility na Námestí republiky v Lučenci. Veľkým prekvapením pre nás všetkých bol významný hosť – olympijský víťaz Matej Tóth. Sám priložil ruku k dielu a stal sa tak súčasťou uvedeného nápisu.

Počas podujatia si prítomní mohli prezrieť a vyskúšať množstvo aktivít, ktoré pre nich pripravili lučenské športové kluby s cieľom zaujať čo najviac detí a mládeže.

Akciu ukončila jazda na bicykloch po mestských uliciach, do ktorej sa zapojili malí aj veľkí.

Podujatie zožalo veľký úspech a my veríme, že zrealizované aktivity motivovali deti k pohybu a zdravému životnému štýlu.

                                                                                                                                          Karolína Albertová, III.A


Týždeň B. Slančíkovej-Timravy na PaSA v Lučenci

 

Z tvorby žiakov - neprešlo jazykovou úpravou....

 

http://pasalc.wbl.sk/dokumenty_v_pdf/bozena_slancikova_timrava1.pdf

http://pasalc.wbl.sk/dokumenty_v_pdf/bozena_slancikova_timrava-2.pdf

http://pasalc.wbl.sk/dokumenty_v_pdf/bozena_slancikova-timrava_3.pdf

http://pasalc.wbl.sk/dokumenty_v_pdf/bozena_slancikova-timrava_-_bystrianska.pdf

http://pasalc.wbl.sk/dokumenty_v_pdf/bst_-_duchonova.pdf

http://pasalc.wbl.sk/dokumenty_v_pdf/bst_-_filip__eftimov.pdf

http://pasalc.wbl.sk/dokumenty_v_pdf/polichno_abelova.pdf

 


Zborník pôvodnej študentskej literárnej tvorby zostavený pri príležitosti 150. výročia narodenia spisovateľky - TU

 


Súťaž v prednese slovenskej prózy Timravina studnička

Dňa 11.10. 2017 sa na našej škole konala súťaž v prednese slovenskej prózy Timravina studnička. Účastníkov bolo síce pomenej, ale o to lepšiu atmosféru sme vytvorili. Všetkým zúčastneným patrí naša vďaka. Víťazkou sa stala Annamária Krnáčová z II.A triedy. Víťazke srdečne blahoželáme a želáme jej veľa šťastia v ďalších kolách tejto súťaže.

                                                                                                                                                          p. prop. Zubová


Na vlastné oči

Dňa 6.10.2017 sa naša škola v zastúpení pedagogického dozoru v osobe pána riaditeľa Mgr. O. Nociara a žiakov I.A triedy zúčastnila vedeckej konferencie o živote a tvorbe B. S. Timravy. Zaujímavé podujatie organizovalo Novohradské osvetové stredisko v Lučenci v priestoroch starej radnice, kde mohli účastníci na vlastné oči zazrieť vedecké kapacity, ktoré svoj život zasvätili našej Boženke.

                                                                                                                                                          Mgr. O. Nociar

                 

                 

                                                   


Život kedysi a dnes

Dňa 26. 9. 2017 sme si pri príležitosti 150. výročia narodenia Boženy Slančíkovej - Timravy uctili jej pamiatku a navštívili sme obce Polichno (spisovateľkino rodisko) a Ábelovú (tu žila Timrava po smrti rodičov).

Keď sme navštívili Ábelovú, pani, ktorá nám venovala svoj čas, sa nám snažila priblížiť život spisovateľky a zaviedla nás do Pamätnej izby (Pamätného domu) Boženy Slančíkovej - Timravy, kde sa nachádzali úryvky z jej diel, rôzne oblečenie, bábiky.. Pred týmto domom sa nachádzal pomník, na ktorom bol napísaný dátum jej narodenia a úmrtia. Okrem iného sme sa dozvedeli, že meno Timrava si spisovateľka zvolila podľa studničky, ktorá sa nachádza medzi Polichnom a Ábelovou.

Ďalším miestom, kde B.S.Timrava pôsobila a žila, je Polichno. Keď sme prišli do tejto obce, všetci sme boli v šoku z toho, že tu nie je mobilný signál. Nevedeli sme si predstaviť, ako tu ľudia dokážu žiť
bez signálu.

Pán starosta, ktorý nás po tejto obci sprevádzal, nám všetko vysvetlil a porozprával nám o živote B.S.Timravy. 

V Polichne sa nachádza Dom matice slovenskej, rodný dom, kde spisovateľka žila, a hneď oproti nemu kostol. V dome sa nachádzali skoro všetky veci, ktoré Božena Slančíková a jej rodičia používali. Priamo v dome bola i malá svätyňa, kde sa literátka zvykla modliť. Niektorí sme boli prekvapení, že v dome sa nenachádzali predmety, čo sú dnes pre nás úplne bežné.

Táto literárno-poznávacia exkurzia nám ukázala aj to, že pred niekoľkými rokmi žili ľudia svoj život i bez vecí, bez ktorých si dnes nevieme „predstaviť“ ani len okamih.                                                   

                                                                                                                                                                                Miriam Bunová, II.A               

             

             

            


O pár dní, presnejšie 2. októbra 2017, si pripomenieme 150. výročie narodenia našej rodáčky a významnej spisovateľky Boženy Slančíkovej-Timravy. Pri tejto príležitosti sme na našej škole, Pedagogickej a sociálnej akadémii v Lučenci, zorganizovali Týždeň B. Slančíkovej-Timravy (25. – 29.9.2017), venovaný spomienke uvedenej literátky.

Pripravili sme viaceré podujatia (účasť na prednáške o živote a tvorbe spisovateľky, literárno-poznávaciu exkurziu, čitateľský maratón či pokusy o vlastnú literárnu tvorbu), ktoré budú prebiehať paralelne od pondelka do piatka a zároveň spestria tradičný priebeh výchovno-vzdelávacieho procesu.

Ako správne vysloviť...?

V rámci Týždňa B. Slančíkovej-Timravy sme sa zúčastnili zaujímavej prednášky v podaní vysokoškolského učiteľa, doc. PaedDr. Júliusa Lomenčíka, PhD., ktorú uviedol dramatický výstup žiakov ZŠ M.R.Štefánika na tému Ťapákovci v modernej dobe.

Doc. Lomenčík symbolicky v priestoroch Domu kultúry B.S. Timravy predstavil jej život a dielo. Okrem, nám už známych, faktov o autorke prezradil aj rôzne nové zaujímavosti a poznatky z oblasti onomastiky (veda o vlastných menách).

Mimochodom, viete, ako správne vysloviť autorkino prímenie? Podľa Pravidiel slovenskej výslovnosti sa slabika  ti  v priezvisku (pseudonyme) slovenskej spisovateľky Boženy Slančíkovej-Timravy vyslovuje mäkko [ťimrava], hoci niektorí odborníci zastávajú opačný názor.

A čo na to samotná spisovateľka? Tá sa prikláňala jednoznačne k mäkkej výslovnosti.

                                                                                                                          K. Albertová a Mgr. Eva Štefancová


Deň otvorených dverí - propagačno - náborové video...

    Tak, ako po iné roky, aj tentoraz sme sa rozhodli zaujať našich budúcich prvákov a pripravili sme si pre nich propagačno-náborové video. Tentokrát sa nesie v duchu návštevy na  Dňa otvorených dverí... Vo štvrtok 21.9.2017 sa točili scény, ktoré humorne a nenútene priblížia deviatakom priestory a aktivity školy. Zárukou kvality je opäť osvedčené duo, Bc. Mário Obročník (absolvent PaSA LC) a Mgr. Katarína Goodspeed. Obaja sa priam vyžívali v nahrávkach. Komparz im robili naši druháci, tretiaci a štvrtáci, ktorí sa bravúrne zhostili svojich rolí. Takže v poradí tretí klip od "Obročník PaSAwood entertainment center" je na svete.
    Všetkým aktérom a realizátorom videa sa chcem za ich výstup poďakovať s prianím, aby deviatakov čo najviac oslovil...
                                                                                                                                     Mgr. Ondrej Nociar, riaditeľ
PS:   Premiéra klipu v pondelok aj na fb profile školy!!!

 

 


KOŽAZ 2017 – Kremnické vrchy

V prvý deň školského vyučovania ráno 4. septembra sme spoločne a veselo otvorili školský rok 2017/18 a poobede sme už brázdili turistické chodníky v Kremnických vrchoch. Práve takto začala škola pre III.A a III.D triedu. Spolu 49 študentov pod vedením Mgr. Petra Pauloviča a Mgr. Ondreja Nociara absolvovalo týždenný Kurz Ochrany Života a Zdravia v stredisku Skalka nad Kremnicou. Jeho náplňou nebolo len putovanie a poznávanie prírody, ale aj návšteva históriou dýchajúcej Kremnice, múzea Gýča či Štôlne Andrej. Súčasťou kurzu boli aj prednášky o mieste kurzu, mimoriadnych situáciách alebo zdravej výžive. Samozrejme, že nechýbali informácie z topografie či zásadách prežitia a orientácie v prírode. Spestrením bola možnosť uvoľnenia sa v neďalekom wellnesse. Umelecký zážitok priniesol spev študentov pri vatre spojený s opekačkou. Svoje presné mušky si študenti overili pri streľbe zo „vzduchviek“ a chuť im určite nezobrali ani metodické ukážky pohybových hier v prírode. Záverom môžeme dodať, že tí najzdatnejší „prepeškovali“ okolo 70 km za 4 dni a to je už čo povedať. Najkrajším sa však javí to, že mnoho študentov si počas kurzu prehĺbilo vzťah k prírode, objavilo čaro turistiky, či upevnilo kamarátske vzťahy medzi triedami. To sú chvíle, ktoré im zostanú v duši naveky.

Mgr. Peter Paulovič

             

             

             

             

             

             

                                                                

 


Revitalizácia školskej záhrady

V rámci Týždňa dobrovoľníctva prebiehala v dňoch 11.9. - 14.9. 2017 brigáda zameraná na skrášlenie i údržbu pedagogickej záhrady.Tentokrát išlo už o tretie pokračovanie jej revitalizácie. Zapojili sa do nej žiaci 1. a 3. ročníka pod vedením Mgr. M. Stieranku a triednych učiteľov. Počas troch dní žiaci usilovne pracovali - pleli, kopali, hrabali, rýľovali,zbierali konáre či valcovali antukové ihrisko. Okrem toho si našli čas aj na zoznámenie sa s našimi prvákmi, či na šport alebo hry. Spolu odpracovali cca 600 brigádnických hodín, čo sa odzrkadlilo na stave areálu. Staručká záhrada pod ich rukami priam omladla. Záverom sa chcem poďakovať všetkým aktérom za kus poctivo odvedenej roboty.

 Mgr. Ondrej Nociar, riaditeľ

 

 

                       


Otvorenie školského roka 2017/2018

Po dvoch horúcich mesiacoch sa 4.septembra 2017 opäť rozozvučal školský zvonec, aby ohlásil začiatok nového školského roka. O 8:00 hodine sa po zaznení tónov štátnej hymny ujal slova riaditeľ PaSA a vo svojom príhovore pozdravil všetkých žiakov a učiteľov a poprial im úspešný štart do nového školského roka. Obzvlášť privítal nových prvákov a neopomenul ani  našich štvrtákov, ktorých o pár mesiacov čaká maturitná skúška. Po príhovore  riaditeľa , ktorý zároveň aj otvoril nový školský rok, sa  žiaci rozišli do svojich tried, kde prvý školský deň pokračoval pod vedením triednych učiteľov.

 

 

    

       

       

       

TOPlist