Archív 2015/2016

             Začíname ...                                       Plavecké kurzy                         Beseda so spisovateľkou                    Týždeň dobrovoľníctva

                                                  

 

      Európsky deň jazykov                            Timravina studnička                           Exkurzia - Košice                             Divadlo - Košice

                                                   

 

     Dni Ľ. Štúra                                           Včielky v októbri                      Exkurzia v kompostárni                    Volejbalový turnaj

                                        

 

        Kvapka krvi                             Majstrovstvá v elektronických šípkach             Miss PaSA                      Šípkový turnaj PaSA

                                                                        

 

 Literárne úspechy                Olympiáda zo SJL                Deň bez fajčenia               Expert Geniality Show            Mikuláš medzi najmenšími

                                                         

 

Mikuláš v sociálnych zariadeniach             Mikuláš na ľade                  PaSA má talent                Otvorenie nákupno - zábavného centra Galéria

                                                      

  

Darovať Vianoce môžete aj Vy!                      Vianočná prax                             Boje o postup na región               Vianoce v Novohrade

                                                    

  

    Zbierka pre psí útulok                     Exkurzia do Múzea hračiek a bábkarských kultúr                 Zbierka pre nadáciu Srdce pre deti

                                                                                                     

 

         Vianočný deň PaSA                                     Olympiáda zo SJL                Predstavenie Kocúr v čižmách              Expert geniality show

                                           

 

       Lyžiarsky kurz PaSA 2016                                                  1. ročník plesu našej školy                                      Poznaj slovenskú reč

                           

   

                Smelý zajko 2016                                       Valentínska pošta                              Olá, olá, krajské kolo volá....

                                    

 

 Prváčky na kurze ľadového korčuľovania                   Športové súťaže vo februári                   Hviezdoslavov Kubín

                                                 

 

                         Ženy ženám                                     Maturita 2016             Matematický klokan                      Mrázikovia na ľade

                       

                       

                        Tajomstvo vody                                                      Deň učiteľov                                                               SOČ

                                

 

                     Noc v škole - opäť zážitok                        Dar, ktorý môže zachrániť život                  Jarné upratovanie na školskej záhrade PaSA

                                    

  

             Podčiarknuté, podtrhnuté....                               Až kým....                                 Spomienka na Ľudovíta Štúra                  Akord 2016

                                                  

 

                             Deň Zeme                                                Navštívili sme Košice !                            Majstrovstvá SR  v elektronických šípkach

                              

 

                         Erasmus plus                                                 Poznaj slovenskú reč                                     Matičný beh

                                          

 

                                 Deň matiek                                               Praktické maturity                                                          OŽAZ

                             

 

                   Exkurzia v DSS Betánia                                         Rozprávkový les                                                     Maturita 2016

                              

 

            Slávnostné vyradenie absolventov                                   MDD pre žiakov ZŠ                                 Johnson Controls Family Day

 

                                          

 

                           Návšteva z Čiech                                            Malí športovci                                            Pedagogické hry 2016

                          

 

                   Do tretice všetko dobré                                      Triumf našich volejbalistiek                       Beseda o živote a tvorbe Jána Smreka

                                         

 

                          Tvorivé dielne                                                     Deň hasičov                                                Po stopách realizmu

                         

 

            Exkurzia do Bábkového divadla                                   Šomoška 28.6.2016                                        Objatie nič nestojí...

                         

 

                Tvorivé dielne PaSA                                            Koniec roka 2015/2016

                 

                    

 

 

 

Začíname 2015/2016

 2. september. Všetci, vrátane učiteľov a žiakov, sme sa stretli na nádvorí školy o 8.00. Po odznení slovenskej hymny, príhovorom p. riaditeľa Mgr. O. Nociara sa odštartoval nový šk. rok. Veríme, že všetkým prinesie úspechy...

   

 

 

                                                               

 

PLAVECKÉ KURZY

Mokrý pozdrav z plaveckého kurzu z Rimavskej Soboty (07.09.-11.09. 2015) vám spolu s krátkou básničkou posielajú  vaši spolužiaci z II..A a III.C

PS: Vodu máme až po uši :)                                                                  

Žabky

My sme malé žabky,

plávame do diaľky.

Kraul, prsia, znak už vieme,

vody sa už nebojíme.

Danka nám dá jedničku,

plavecký má v malíčku.

Zdenka, to je raketa,

pláva s nami do sveta.

Plavecký s nimi, to je ľahké,

aj prváčik ho ľahko zvládne.

Raz, dva, tri a štyri, päť,

techniku vieme naspamäť.

                                                               II.A a III.C

      

        

 

BESEDA SO SPISOVATEĽKOU

Pohladila našu dušu

                V šestnáste septembrové dopoludnie naša škola privítala slovenskú spisovateľku Martu Hlušíkovú, ktorá sa, okrem iného, venuje najmä literárnej tvorbe pre deti. Pozvanie milej hosťky nebolo náhodné, nakoľko besedy s ňou sa zúčastnili zástupcovia budúcich učiteľov MŠ či vychovávateľov z I. až IV.ročníka PaSA v Lučenci.

                Pani spisovateľka nám prezradila čo-to zo svojho osobného a pracovného života, no najviac nás potešilo pootvorenie dvier do jej tvorby pre deti či dospelých. O tom, že Marta Hlušíková je predovšetkým chápajúcou mamou, empatickou starou mamou, no i tolerantnou pani učiteľkou slovenčiny, nás presvedčilo i niekoľko ukážok z vlastnej tvorby v jej podaní.

                Ani my sme sa však nedali zahanbiť. Konkurencia v podobe umeleckého prednesu autorkiných myšlienok z radu študentov, a to v podaní skúsenej recitátorky Martiny Šatarovej, hovorila za všetko.

                Veríme, že stretnutie s pani Martou nebolo len výnimočné, ale najmä užitočné a naši študenti našli inšpiráciu do praxe, ktorá ich onedlho čaká. Ponuka knižných titulov vzácnej hosťky je totiž nielen pestrá, ale tiež poúča ako o detskom svete, kde sa dievčence ženia, autá a mačky sú poschodové a pavúky tkajú cukrovú vatu, tak o svete dospievajúcich, z ktorých niektorí nemajú radi, keď ich hladkajú po hlave a ...

                Ktovie, či sa niektorí/-é z vás odvážia siahnuť po knižke spisovateľky Hlušíkovej, aby sa dozvedeli, „čo baby nedokážu“. Skúste a určite neoľutujete.

                                                                                                                                                     Eva Štefancová

                

                

                                        

 

TÝŽDEŇ DOBROVOĽNÍCTVA

    Na začiatku bolo stretnutie s ponukou o spoluprácu. Ing. arch. Ivan Siláči – člen komisie životného prostredia MÚ Lučenec prišiel na PaSA v Lučenci s víziou revitalizácie pedagogickej záhrady. Jeho nápad oslovil vedenie školy, veď sa týkal skrášlenia športového areálu známeho pod menom „pedagogická záhrada“. Vďaka pochopeniu a ústretovosti mesta Lučenec, zastúpeného pani primátorkou PhDr. Alexandrou Pivkovou, sa tak  od 14.9. – 18.9. 2015 rozbehla veľká akcia Týždeň dobrovoľníctva 2015.

     Organizácia Young Folks LC,  mesto Lučenec a PaSA Lučenec spoločnými silami skrášľovali areál. Do práce sa zapojili verejnoprospešní pracovníci (pracovníci VPP)  mesta Lučenec pod patronátom Ing. Róberta Ladoša, vedúceho oddelenia životného prostredia, aktivisti z radov mladých Lučenčanov, aktivisti z ÚPSVaR Lučenec a študenti PaSA Lučenec.

    Harmonogram prác bol vopred vypracovaný. Účastníci Týždňa dobrovoľníctva kosili, pleli, rýľovali, hrabali, vypiľovali, aj maľovali. Na revitalizácii areálu odpracovali vyše 650 hodín.

   Výsledok je ohromný. Pedagogická záhrada pod ich rukami priam ožila. Každým dňom menila svoj vzhľad k lepšiemu. Touto cestou chcem poďakovať všetkým zúčastneným   za ich čas, námahu a mozole. Žiaci 1. a 3. ročníka i pedagógovia PaSA v Lučenci svojím elánom a zanietenosťou ukázali, že im osud pedagogickej záhrady nie je ľahostajný.

    Osobitne chcem vyjadriť svoju vďaku  pani primátorke mesta Lučenec PhDr. Alexandre Pivkovej, Ing. arch. Ivanovi Siláčimu, Ing. Róbertovi Ladošovi, Jaroslavovi Balážovi za ich ochotu postaviť sa akcii čelom a pomôcť skrášliť kúsok Lučenca.

                                                                                                     Mgr. Ondrej Nociar – riaditeľ PaSA Lučenec

pozn. Písali o nás aj v Lučenec 24 - kliknite na tento odkaz: http://lucenec.dnes24.sk/studenti-v-lucenci-si-vyhrnuli-rukavy-a-chytili-do-ruk-motyky-aj-hrable-toto-sa-im-podarilo-216435

    

 

Európsky deň jazykov 2015

Od 26. septembra 2015 sa každoročne oslavuje Európsky deň jazykov. Tento rok sme si tento deň pripomenuli na našej škole už 23. septembra. Pre študentov sme pripravili kvízy, ktoré obsahovali otázky z rôznych oblastí anglického a nemeckého jazyka. Víťazmi kvízov sa stali Dominika Vaššová zo 4.A a Adriana Kršiaková zo 4.C. Víťazkám blahoželáme! 

 

                                                                          

 

TIMRAVINA STUDNIČKA

Dňa 08. 10. 2015 sa u nás (na Pedagogickej a sociálnej akadémii) konala súťaž v prednese slovenskej prózy, Timravina studnička. Zišli sme sa síce v menšom počte, ale počas celej súťaže panovala medzi zúčastnenými príjemná atmosféra. Víťazkou sa stala Karolína Albertová z I.A, na druhom mieste sa umiestnila Sofia Jendreková z I.C a tretie miesto obsadila Andrea Trebulová z I.C. Výherkyniam srdečne blahoželáme a zároveň ďakujeme za účasť.

  

                   

                   

                                                   EXKURZIA KOŠICE

       V utorok 13.10.2015 sme sa my, študenti PaSA,v počte 44,vybrali na výlet.Bola to odmena za reprezentáciu našej školy v minulom školskom roku. Z Lučenca sme sa pohli skoro ráno, keď sa slnko ešte len zobúdzalo.Cesta autobusom bol jeden veľký zážitok, plný humoru a pohody.                                                                                                                                         Prvá zastávka bola v Betliari, kde sme sa nemohli vynadívať na nádheru kaštieľa a bledli závisťou nad pohodlným životom jeho niekdajších urodzených obyvateľov.Druhá a aj posledná zastávka bola v Košiciach. Tam sme prežili poučné chvíle v planetáriu pri pozeraní hviezd, spojenom s odborným výkladom, popretkávaným mytologickými príbehmi. Večer sme sa bavili a kochali úžasným hudobno-tanečným predstavením v divadle, ktoré malo názov "Nočná skúška - príprava na muzikál".  Na záver už len dodám, že tento výlet mal "šmrnc".

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          A.Valachová 4.C

     

 

 DIVADLO A EXKURZIA DO KOŠÍC

            V stredu, 21. októbra, sa triedy I.D a II.D zúčastnili exkurzie do Košíc. Ako pedagogický dozor sa zúčastnili pani profesorky Iveta Galovičová a Eva Zubová. Po dlhej a náročnej ceste sme si oddýchli v nákupnom centre Aupark v Košiciach na pešej zóne, kde sme mali možnosť nakúpiť si, potúlať sa, občerstviť sa alebo zažiť film v 5D kine. Z Auparku sme sa premiestnili do Dómu svätej Alžbety, ktorý sa tiež nachádza na pešej zóne. Pokochali sme sa krásou dómu a nasali atmosféru. Po prehliadke sme sa presunuli do Štátneho divadla Košice, ktoré sa nachádza hneď vedľa dómu. Tešili sme sa na predstavenie Kocúrkovo. Ešte pred predstavením sme sa dozvedeli, že pôjde o nové spracovanie tejto divadelnej hry s modernou hudbou a textami, takže sme boli o to viac zvedaví. Predstavenie trvalo vyše 2 hodín, ale nám to nevadilo, pretože bolo zaujímavé a zaujalo nás hlavne svojou aktuálnosťou a prevedením. Po skončení divadelného predstavenia sme rýchlo nasadli do autobusu a plní zážitkov sme sa vrátili naspäť do Lučenca.

 

            Október 21-én szerdán az I.D és II.D osztály tanulmány kiránduláson vett részt Kassán. Az osztályokra Iveta Galovičová és Eva Zubová tanárnők vigyáztak. A hosszú út után megérkeztünk Kassára, ahol először megpihentünk egy bevásárló központban a gyalogos zónában. Új erőket gyűjtöttünk, vásárolgattunk, felfrissültünk és utána átsétáltunk a Szent Erzsébet Dómhoz, ahol gyönyörködtünk a szép látványban belülről is. A nézelődés után elmentünk a Nemzeti színházba egy színházi előadásra, a „Kocúrkovora”. Még az előadás előtt megtudtuk, hogy nem klasszikus feldolgozást adnak elő, hanem annak egy modernebb változatát. Az előadás után, mely a tanulóknak tetszett a modern előadásnak köszönhetően gyorsan felszálltunk az autóbuszra és tele élménnyel utaztunk vissza Losoncra.  

 

   

               

                

 

DNI Ľ. ŠTÚRA

„Preddušičkový čas“, t.j. 26. – 28. októbra 2015, sme zasvätili oslavám 200. výročia narodenia Ľ. Štúra. Počas osláv sme súťažili v umeleckom čítaní ľudových rozprávok (Dobšinského rozprávkový svet),  v literárnej dielni sme tvorili básne na tému Ľ. Štúr  tak, „ako nám to srdce šepká“, a svoje jazykové  zručnosti sme si zmerali v kvíze Výprava za poznaním jazyka.                                                                         

O tom, ako sa nám to podarilo, svedčia nasledujúce výsledky:

Dobšinského rozprávkový svet

A kategória (1. – 2. ročník)

1. miesto – Kristína Becherová, I.C a Samuel Bencső, II.B

2. miesto – Andrea Trebulová, I.C a Michaela Václavíková, II.C

3. miesto neudelené

 

       

 

B kategória (3. – 4. ročník)

1. miesto – Martina Šatarová, IV.A a Adriana Valachová, IV.C

2. miesto – Dajana Svoradová, III.A a Kristína Maková, III.B

3. miesto – Katarína Kelemenová, IV.A

     

 

C kategória (triedy s maďarským vyučovacím jazykom)

1. miesto – Viktória Rusnáková, II.D

2. miesto – Alexandra Darabošová, II.D

3. miesto – Viktor Szalai, I.D

 

 

Výprava za poznaním jazyka (kvíz)

1. miesto – Matúš Filip, I.B

2. miesto – Karolína Albertová, I.A

3. miesto – Pavlína Rešutíková, IV.C

 

Píš, ako ti srdce šepká... (literárna tvorivá dielňa - literárne práce žiakov/klikni sem)

    

Veríme, že pán Štúr by bol na nás právom hrdý!

   

NAD TATROU SA BLÝSKA...

    Zavŕšením osláv 200. výročia narodenia Ľ.Štúra na našej škole (5.11.2015) bolo literárno-hudobné pásmo venované životu a tvorbe nášho národného buditeľa, ktorým sme si pripomenuli významné medzníky jeho pracovného i osobného  života.                                                                                                                                                                          Sprievodné hovorené slovo odznelo v podaní študentiek III.C triedy – B.Šulajovej a D. Petrincovej a doplnili ho myšlienky Ľ.Štúra  z úst zástupcov mužského pokolenia, a to J. Karáska zo IV.B a P. Berkyho zo IV.C triedy.               Vážnosť celého podujatia znásobili hymnické piesne speváckeho zboru pod vedením pani profesorky I. Gaálovej.  Na záver sme si všetci spoločne zaspievali slovenskú hymnu.

                                                                                                                                                        Eva Štefancová

                                                              

                 

 

             

 

                                                                                                                      VČIELKY V OKTÓBRI

        Novohradské hry v atletike, Cezpoľný beh žiakov, Novohradská liga 3. a 4. ročníkov ZŠ, Futbalová školička – to sú všetko športové akcie, ktorých sme sa v októbri zúčastnili a ukázali sme, že vieme zúročiť vedomosti a zručnosti získané zo školských lavíc na ihriskách a pomôcť dobrej veci. Čerešničkou na torte bolo zatvorenie školskej záhrady na MŠ Kubínyiho s názvom Jeseň pani bohatá. Ochutnávku z týchto akcií vám posielame v podobe fotiek...

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Včielky z 3.A

     PS: Za dobre odvedenú prácu ďakujú Zdenka En. a Danka Mg.

 

               

  

    

 

    

 

          

                

   

EXKURZIA V KOMPOSTÁRNI

      Dňa 6.11.2015 sme sa žiaci 1.C a 1.A triedy spoločne vybrali do regionálnej kompostárni biologicky rozložiteľných odpadov v Dolnej Slatinke, pod vedením profesoriek Endrődyovej a Paukovej.  Získali sme nové informácie a videli plno zaujímavých vecí, ako stroje na spracovanie biologického odpadu, napr. lístia, konárov, kosenej trávy. Na dvore sa uskladňovali kopy kompostu, ktorých rozklad trvá až pol roka. Ľudia si ho môžu bezplatne zobrať za účelom hnojiva.              Bola to naša prvá exkurzia s novými spolužiakmi a všetci sa už tešíme na ďalšie spoločné zážitky.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         1.C trieda

 

           

          

 

Volejbalový turnaj o Putovný pohár riaditeľky OA

 

      V utorok 10.novembra 2015 sa študentky  PaSA  zúčastnili volejbalového turnaja na OA v Lučenci. O putovný pohár bojovali dievčatá z OA, PaSA, SZŠ a hráčky VK Pelikán. Hralo sa systémom každý s každým, pričom  všetky tímy sa snažili o čo najlepší výsledok. Na 4. mieste skončila SZŠ, na 3. mieste sa umiestnila OA a 2. miesto obsadilo VK Pelikán. 1.miesto získala PaSA  a za najlepšiu smečiarku turnaja bola vyhlásená Dáša Nociarová. Všetky hráčky podali vynikajúci výkon, za čo im patrí pochvala a dúfame, že putovný pohár ostane aj na budúci rok v našich rukách. Jednoducho, PaSA je najlepšia !!!

                                                        

 

 

KVAPKA KRVI

        Dňa 4.11.2015 sa 18 žiakov našej školy rozhodlo darovať krv na hematologicko-transfuziologickom oddelení. Primárka tohto oddelenia MUDr. Mária Mičková všetkým žiakom, ktorí nemali strach a vyhrnuli si rukávy pre dobrú vec, ďakuje a pevne verí, že sa uvidíme znova. Týmto vás chcem pozvať na Vianočnú kvapku krvi, ktorá bude v decembri (bližšie informácie ešte upresníme). Je to ďalšia šanca pre vás zúčastniť sa na niečom veľkom ako je záchrana ľudských životov. Tak neváhajte a poďte s nami pomáhať. :)                                                                                                                                                                                                                          Veronika Suchánska

                         

 

MAJSTROVSTVÁ V ELEKTRONICKÝCH ŠÍPKACH

     Dňa 12.11.2015 smerovali naše cesty do Brezna, kde sa v Dart Clube konalo 1. kolo kvalifikácie Majstrovstiev Slovenskej republiky stredných škôl v elektronických šípkach. Medzi ôsmimi zúčastnenými dievčenskými družstvami sa nachádzalo aj naše kvarteto z PaSA Lučenec v zložení – Emma Sekulová (I.B), Janka Boráková, Gabika Tučeková (II.A) a Klaudia Benadová (III.C), ktoré si svojou presnou muškou „vytriafalo“ krásne 2. miesto a do celkovej tabuľky pre nás získalo 80 bodov. K tomuto umiestneniu im srdečne gratulujeme a veríme, že budú úspešné aj v ďalších kolách. 

                                                                        Danka Mg.

     

                    

 

Miss PaSA

 Dňa 27.11.2015 sa na našej škole konala súťaž Miss PaSA 2015. Súťaže sa zúčastnilo spolu 14 dievčat.

 Šara Matrtajová  1.A

 Emma Sekulová 1.B

 Naďa Rusnáková 1.B

 Simona Popracová 1.C

 Pamela Mária Urbančoková 1.C

 Barbora Ráczová 1.D

 Dominika Oláhová 2.A

 Natália Stanová 2.A

 Simona Hanúsková 2.C

 Ingrid Botos 2.D

 Erika Litavská 3.A

 Diana Konczová 3.B

 Issabela Dos Santos Cardoso 3.C

 Patrícia Košinová 4.A

 Dievčaťa sa umiestnili na nasledujúcich miestach:

 Miss – Patrícia Košinová – postupuje na okresné kolo Miss SŠ.

 1 Vicemiss – Natália Stanová  -  postupuje na okresné kolo Miss SŠ

 2 Vicemiss – Erika Litavská

 Víťazkám srdečne gratulujeme a želáme veľa úspechov na okresnom kole Miss SŠ.

        

     

   

 


ŠÍPKOVÝ TURNAJ PaSA

        Dňa 23.novembra 2015 sa počas 6. a 7. vyučovacej hodiny konal Šípkový turnaj PaSA, ktorého sa zúčastnilo spolu osem tried. V telocvični sa zišli dvojice žiakov z prvých, druhých a tretích ročníkov, ktoré vzali do rúk šípky a prišili s cieľom zvíťaziť. Odohralo sa viacero zápasov, pri ktorých rozhodovalo najmä sústredenie a presný hod „do čierneho“. Na konci turnaja sa však mohli radovať iba tri ocenené  tímové dvojice. Konkrétne na 3. mieste skončila dvojica z I.A triedy, 2. miesto získala dvojica z I.C triedy a 1. miesto si z turnaja odnieslo duo z I.B triedy.   

      Víťazom blahoželáme a už teraz sa tešíme na ďalšie šípkové stretnutie.                                                                                                                                                                                                                                Danka Mg.

       

 

LITERÁRNE ÚSPECHY

Tentoraz sme žali literárne úspechy

      Dňa 19. novembra 2015 sa v obradnej sále MsÚ v Lučenci konalo slávnostné vyhodnotenie IX. ročníka celoslovenskej literárnej súťaže vo vlastnej tvorbe, na ktorom sme nechýbali ani my, a to v zastúpení Adriany Valachovej (IV.C) a Tomáša Fodora (II.B). Obaja autori našu školu vzorne reprezentovali, o čom svedčí aj ich umiestnenie: A. Valachová získala druhé miesto a T.Fodor obsadil pekné tretie miesto. Blahoželáme!

                                                                                                                                                       Eva Štefancová                                                                                                                                                                                          

  

 

OLYMPIÁDA ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA

     Posledný novembrový pondelok, t.j. 30.11.2015, sa stretlo 23 žiakov našej školy, reprezentantov všetkých ročníkov, o 12:25 hod. v II.A triede, aby si preverilo svoje jazykové zručnosti v školskom kole Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry.                                                                                                                                                                            Prácu s textom, tvorbu vlastných slohových útvarov a rečnícke zručnosti prezentovalo 21 dievčat a 2 chlapci s nasledujúcimi výsledkami:

A kategória (III. a IV.ročník)

1.miesto – Beáta Šulajová, III.C

2.miesto – Filip Hajdúch, III.B

3.miesto – Petra Belanová, IV.A

 

B kategória (I. a II.ročník)

1.miesto – Karolína Albertová, I.A

2.miesto – Daniela Korimová, II.B

3.miesto – Anna Kučerová, II.A

       Umiestneným srdečne blahoželáme a víťazom držíme palce pri reprezentovaní našej školy v krajskom kole dňa 26. januára 2016.

                                                                                                                                                      Eva Štefancová

 

       

      

      

 

DEŇ BEZ FAJČENIA NA NAŠEJ ŠKOLE

      Dňa 20.11. sa naša škola zapojila do medzinárodného dňa bez fajčenia. Pripravili sme si pre spolužiakov anketu, prezentáciu a aktivitu na školskom dvore. Ako znak tohto dňa boli červené tričká, ktoré mali upozorniť na nebezpečenstvo tohto návyku a prezentáciou poukázať na škodlivosť fajčenia. Ďakujeme spolužiakom za účasť.                                                                                                                                                                                   1.C

                     

 

                   

 

EXPERT GENIALITY SHOW

       Tento rok prebehla na našej škole súťaž "Expert geniality show" už druhý krát. Zúčastnilo sa jej desať dobrovoľníkov zo školy, ktorí sa rozhodli pomerať si sily s ostatnými študentmi z celého Slovenska. Vlani sa naše študentky umiestnili v prvej stovke. Dúfame, že aj tento rok bude pre nás úspešný. Držme si (aj im) palce!!!!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Mgr. K. Ďurošová

 

    

 

MIKULÁŠ MEDZI NAJMENŠÍMI

      Aj tohto roku, v prvý decembrový piatok (04.12.2015), sme v rámci odbornej praxe rozosievali radosť a smiech v srdciach našich najmilších. Spev detských piesní s inštrumentálnym sprievodom, prednes básní či krátke scénky na aktuálnu „mikulášsku“ tému v podaní žiakov PaSA v Lučenci priviali do každej navštívenej školy atmosféru očakávania, tak príznačnú pre adventný predvianočný čas.                                                                                                Mikulášsky batoh plný slova, hudby či tanca doplnili sladké prekvapenia pre mlsné detské jazýčky a zavŕšením príjemného dopoludňajšieho stretnutia bolo i fotografovanie sa s Mikulášom, anjelom i čertom.                                   Ostáva už len popriať si navzájom príjemné a radosťou naplnené dni zostávajúce do príchodu čarokrásnych Vianoc.

                                                                                                                                                        Eva Štefancová

     

  

 

 

             

 

MIKULÁŠ V SOCIÁLNYCH ZARIADENIACH

      Dňa 2.12.2015 sme sa my, žiaci 3.B. triedy, vybrali osláviť deň sv. Mikuláša do denného stacionára Alžbetka a do Domova sociálnych služieb Libertas. 6. december bol síce ešte pár dní vzdialený, no my sme už v predstihu dobre naladení, prezlečení za Mikuláša, anjelov, čerta a Lucie, zavítali medzi klientov týchto sociálnych zariadení. Spoločne s nimi sme si zaspievali, zarecitovali a nakoniec sme im rozdali štedré balíčky plné maškŕt.                               Už teraz vieme, že na tento deň budeme s radosťou spomínať a tešíme sa na ďalšiu príležitosť urobiť niekomu deň krajším!

                                                                                                                                                       Karin Vargová 3.B

       

   

    

 

MIKULÁŠ NA ĽADE

Dňa 6.12.2015 sa naši žiaci zúčastnili podujatia Mikuláš na ľade. Akcia sa organizovala v spolupráci so SPOOL a.s. na zimnom štadióne v Lučenci.
                                                                                                                                               Michaela Gregušová
 
       
        
 
 

PaSA MÁ TALENT

 

PaSA Lučenec – nevyčerpateľná studnica talentov

       9. decembra 2015 sa v preplnenej sále kina Apollo v Lučenci za veľkého očakávania všetkých prítomných konal v poradí už štvrtý ročník show  PaSA MÁ TALENT . Podobne ako v predchádzajúcich ročníkoch aj teraz účinkujúci, žiaci PaSA v Lučenci, predviedli svoje nadanie a talent pred mužskou trojčlennou porotou v zložení: tanečník a choreograf Štefan Chlebo, spevák a raper v jednej osobe -  Suvereno a spevák Peter Bažík, ktorý bol zároveň aj predsedom poroty.                                                                                                                                      Tohtoročná prehliadka našich talentov sa niesla v znamení spomienky na legendu svetového popu – Michaela Jacksona a hymny tejto prehliadky, skladby speváka Petra Bažíka – Say my name / Povedz moje meno.                        Škála nadania našich účinkujúcich bola opäť široká. V jedenástich súťažných vystúpeniach (skvelé moderátorky nerátajúc) sa spievalo, “mažoretilo“, tancovalo, hralo na hudobné nástroje... Každý z protagonistov vydal na javisku zo seba to najlepšie, aby upútal porotu, pretože víťaz môže byť len jeden...Po takmer troch hodinách bolo dobojované...                                                                                                                                                                                          Samozrejme, že sa činili nielen naši protagonisti, ale svojej povesti nezostali nič dlžní ani naši porotcovia a všetci v sále si vypočuli ich spevácke umenie i tanečné umenie Chlebovej tanečnej školy Wanted.                                Našu show oživil aj jeden z jej víťazov, Marek Danko, s talentovaným raperom Marksom a ich  hitovkou - Vianočná, ktorú naspieval s prvou víťazkou našej prehliadkovej súťaže – Kristínou Hukkelovou.                                    A ako to teda všetko dopadlo?  Štvrtý ročník súťaže vyhrala  speváčka Alexia Snopková. Porotu upútala svojou osobnosťou, skvelým hlasom, bezprostrednosťou i zmyslom pre humor. Všetko má svoj začiatok a aj svoj koniec. Naša školská súťaž PaSA MÁ TALENT pod režisérskou taktovkou nášho bývalého absolventa, Mareka Kamenského, končí. V týchto pár riadkoch sa mu chcem poďakovať za profesionálne zvládnutú prácu i ochotu na tomto jeho projekte tvrdo pracovať .                                                                                                                              Moja vďaka patrí aj triednemu učiteľovi I.A triedy, Mgr. Petrovi Paulovičovi a jeho triede, že spoločným úsilím docielili, aby výsledný efekt tejto akcie dopadol tak, že sa o nej opäť hovorí široko-ďaleko.                                            A čo ďalší, v poradí piaty  ročník PaSA MÁ TALENT?   Bude? Nebude? Nuž, uvidíme...                                                                                                                                                             Mgr. Ondrej Nociar – PaSA Lučenec

 

    

    

    

       

    

    

    

   

   

     

 

  

  

  

       

   

 

 

OTVORENIE NÁKUPNO - ZÁBAVNÉHO CENTRA GALÉRIA V LUČENCI

      V dňoch 27. až 29. novembra 2015 pri príležitosti otvorenia nákupno - zábavného centra GALÉRIA v Lučenci sa naši žiaci postarali o zábavu pre najmenších. Celé tri dni maľovali na tvár a robili rôzne animátorské činnosti pre deti.                                                   

                                                                                                                                                  Michaela Gregušová

              
 
           
 
 

DAROVAŤ VIANOCE MôŽETE AJ VY!

     Ako každý rok, tak aj teraz sa k nám blížia sviatky pokoja, radosti a lásky. Práve prežívame nádherné obdobie adventu – času pomoci, keď si pomáhame možno viac ako obvykle.                                                                                Nadácia Orange už po štrnástykrát vyhlásila grantový program Darujte Vianoce. Najkrajšie sviatky v roku môžeme darovať všetkým, ktorí si ich z rôznych dôvodov (zdravotný stav, nedostatok financií a pod.) nemôžu spríjemniť tak ako my.                                                                                                                                                                                      Študent II.B triedy a predseda Mládežníckeho parlamentu v Rimavskej Sobote Samuel  Bencső sa rozhodol pomáhať tiež.  V mesiaci novembri vypracoval 2 projekty týkajúce sa pomoci ťažko skúšaným rodinám s deťmi. Komisia, ktorá projekty posudzovala, sa rozhodla podporiť jeden z nich, ktorý je napísaný pre šikovné 6-ročné dievčatko  Peťku.                                                                                                                                                                    „Jej príbeh ma oslovil, keď mi ho porozprávala jej bývalá učiteľka z MŠ Mgr. Vierka Kántorová. Peťka je šikovné a múdre šesťročné dievčatko, ktoré býva len so svojím otcom. On je invalidný dôchodca a jeho príjem im nepostačuje ani na pokrytie základných životných potrieb. Je vážne chorý na srdce, teda pracovať ani brigádovať nemôže. Mama od Peťky odišla, keď mala 2 alebo 3 roky, a vôbec sa o ňu nezaujíma. Súdom určené výživné na ňu neplatí, a hoci tento problém rieši už aj polícia, žiaľ, zatiaľ bezúspešne,“  prezradil  autor projektu.                Projekt bol podporený sumou 306,- Eur. Tá má byť  použitá na nákup najdôležitejších vecí, ktoré Peťka potrebuje, ako sú školské pomôcky, oblečenie a ďalšie nutnosti.                                                                                                         Projekt je zverejnený na portáli www.dakujeme.sk, kde môžete Peťku finančne podporiť i Vy. Všetky financie, ktorými prispejete, budú využité na už spomínané potreby pre Peťku.  „Ubezpečujem Vás, že peniaze, čo darujete, budú využité len na kúpu vecí a potrieb pre Peťku,“ povedal Bencső.                                                                                  Okrem financií už prispeli viacerí ľudia aj vecne,  a to rôznymi hračkami i oblečením pre Peťku, ktoré môžete vidieť na fotografii. Chceli by ste aj Vy pomôcť a Darovať Vianoce? Máte na to skvelú príležitosť!                                Samuel spolu so spolužiačkou Evkou absolvovali v júni minulého školského roka školenie „Projektový manažment v kocke“ a sme radi, že ich ambície a chuť pomáhať iným prostredníctvom projektov boli zúročené.  Držíme im palce pri ich ďalších projektových aktivitách. 

                                                                                                     Samuel  Bencső, II.B   a Mgr. Katarína Oravcová

     

 

VIANOČNÁ PRAX

      V piatok 11. decembra sme mali prax v Domove dôchodcov  Libertas. Pre seniorov sme si pripravili aktivity s vianočnou tematikou. Ako prvé sme si pripravili výrobu vianočnej ikebany, s ktorou sme im pomáhali. Seniori si vytvorili ikebany, ktoré im budú počas Vianoc skrášľovať ich izby. Druhou aktivitou bola výroba papierového anjela.  Do tejto aktivity sa zapojili už len zručnejší seniori. Anjeli sa im vydarili a budú skrášľovať jedáleň.                      Po aktivitách sme im prečítali Vianočný príbeh. Popri výrobe nám vianočnú atmosféru spríjemňovali vianočné piesne. Seniorom sa tieto aktivity veľmi páčili a boli radi, že sme ich navštívili.

                                                                                                                                               Eva Kelemenová   IV.B

          

      

                 

 

BOJE O POSTUP NA REGIÓN

        4. decembra 2015 sa za účasti štyroch dievčenských družstiev rozpútali ťažké boje o postup do regionálneho kola  vo volejbale dievčat. O víťazstvo v súťaži si to rozdali GBST LC,SZŠ LC, OA LC a PaSA LC.                                        Herný systém „každý s každým“ žiadne družstvo nezvýhodňoval. Naša hra mala systém a po víťazstvách nad obchodnou akadémiou i zdravotkou sme sa o postup pobili s gymnazistkami. Tie nás porazili až príliš ľahko a postúpili na región a nás touto prehrou odsunuli na druhé miesto. Plakať nad rozliatym mliekom však rozhodne nebudeme a pevne veríme, že o rok sa z postupu budeme tešiť my. Kvalitu na to máme.  

                                                                                                                                                                Klaudia – II.B

                            

 

 

VIANOCE V NOVOHRADE

     V predvianočnom čase  (16. decembra 2015) naša škola (Pedagogická a sociálna akadémia v Lučenci) v zastúpení pedagógov a študentov navštívila družobnú školu v meste Balassagyarmat v Maďarsku. V Chráme sv. Trojice koncertovali členovia našich speváckych zborov pod vedením p. I. Gaálovej a PaedDr. E. Kurákovej za spoluúčasti domácich interpretov. Počas priateľského podujatia naše žiačky odohrali aj vianočný volejbalový turnaj.                        V rámci adventu (15. a 18. decembra 2015) spevácky zbor PaSA v Lučenci s dirigentkou I. Gaálovou navštívili domovy dôchodcov a zariadenia sociálnych služieb Ambra a Libertas, kde sa postarali o spríjemnenie vianočného čakania klientov.

                                                                                                                                                                I. Gaálová

     

     

 

ZBIERKA PRE PSÍ ÚTULOK

    Žiaci 2.C triedy zorganizovali peňažnú zbierku pre psí útulok v Lučenci. Pozbieralo sa 102€. Kúpili sme psie granule, konzervy a prispeli sme dekami, aj kobercami. Dúfame, že týmto uľahčíme ťažký osud nechcených a týraných psíkov.

                                                                                                                                                                2.C trieda

      

      

 

 

EXKURZIA DO MÚZEA HRAČIEK A BÁBKARSKÝCH KULTÚR

      Dňa 14.12.2015 sa žiaci druhého ročníka zúčastnili exkurzie do Múzea hračiek a bábkarských kultúr, ktoré sídli na hrade Modrý Kameň. Po strastiplnej ceste, ktorú sme absolvovali, kým sme dorazili do nášho cieľa sme mohli vidieť rozsiahlu výstavu hračiek, s ktorými sa hrávali dievčatá a chlapci v minulom tisícročí. Po prehliadke hračiek, nás čakali tvorivé dielne, v rámci ktorých sme si vyskúšali, ako sa divadelné bábky vyrábajú a ovládajú. Na záver sme sa naladili na vianočnú atmosféru krátkou scénkou z Betlehemu v podaní našich žiakov.

                                                                                                                                                                                                                Danka Mg., E. Ráczová

     

 

  

ZBIERKA PRE NADÁCIU SRDCE PRE DETI

        Týždeň pred vianočnými prázdninami sa na našej škole konala zbierka pre charitatívnu nadáciu Srdce pre deti, ktorá pomáha chorým deťom financovať potrebnú liečbu. Pomôcť ste mohli prinesením starého mobilného telefónu, čím ste prispeli 1 euro. Žiaci našej školy spolu vyzbierali 44 telefónov, čo predstavuje darovanú sumu 44 euro. Škatuľu s telefónmi sme spoločne odovzdali v predajni O2, ktorá spolupracuje s vybranou nadáciou. Touto cestou sa chcem poďakovať všetkým zúčastneným a hlavne žiakom 2.A triedy, ktorí sa vo významnej miere podieľali na organizácii tejto charitatívnej akcie.

                                                                                                                                                                                                                                              Danka Mg.

                     

 

               VIANOČNÝ DEŇ PaSA       

        Dňa 22.12.2015 sa na našej škole uskutočnil Vianočný deň organizovaný žiackou školskou radou. Žiaci mali možnosť v jednotlivých triedach  v rámci tvorivých dielni vyrobiť si rôzne vianočné ozdoby, či ochutnať tradičné vianočné pochúťky – zabíjačkové pochutiny, vianočné koláč,  perníky, vianočný punč, čokoládu.        

    

      

   

    

   

 

OLYMPIÁDA ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY

    Dňa 26. januára 2016 sa naša škola zúčastnila krajského kola Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry, ktoré sa konalo na Strednej priemyselnej škole drevárskej vo Zvolene.                                                                          Našu školu vzorne reprezentovali dve súťažiace, a to v B kategórii Karolína Albertová z I.A a v A kategórii súťažila Beáta Šulajová z III.C. Napriek náročnosti súťažných úloh sa obe odvážne  popasovali s výzvou a ich snaha sa premietla i do výsledkov: Kaja obsadila pekné desiate miesto a Bea zaostala za bronzovou priečkou (a zároveň za prvou, nakoľko prvé tri súťažiace dosiahli rovnaké bodové hodnotenie) len o jeden jediný bodík. Nevadí, aj tak sme na dievčatá hrdí.                                                                                                                                            Srdečne im blahoželáme a držíme im palce i naďalej!

                                                                                                                                                      Štefancová Eva

 

 

PREDSTAVENIE KOCÚR V ČIŽMÁCH

       Dňa 28.1.2016 sme sa žiaci 1.C a 1.A  triedy zúčastnili na opernom predstavení v Banskej Bystrici, pod vedením pani profesorky Kurákovej a Kupcovej. Cesta bola pomerne krátka, ale predstavenie o to dlhšie. Názov predstavenia bol Kocúr v čižmách. V deji vystupovalo obrovské množstvo hercov, baletiek ... Na javisku všetko prebehlo ako malo, dej sa gradoval , až dosiahol samotné vyvrcholenie. Predstavenie nás inšpirovalo aj k budúcej profesii učiteliek. Stretli sme sa s malými deťmi, ktoré predstavenie pozorne sledovali a umelcov ohodnotili veľkým potleskom. Po skončení sme sa zastavili v nákupnom centre Európa BB.                                                             Koniec koncom, užili sme si tento deň, ktorý v nás zanechal pozitívne pocity a tešíme sa na ďalšie spoločné umelecké zážitky. 

       

 

EXPERT GENIALITY SHOW

     Top, top, top! Miška Babicová zo 4.B získala titul Top expert! To znamená, že spomedzi 9210 žiakov na Slovensku, sa v obidvoch témach umiestnila v prvej stovke. V celkovom poradí dosiahla 47. miesto. Tešíme sa aj z ostatných výsledkov (v zozname súťažiacich uvádzam celkové poradie, a druhé číslo je čiastkové poradie len z anglického jazyka):

1.A - Veronika Kékešiová - 422. - 55.
   Renáta Budáčová  - 901. - 275.
   Karolína Albertová - 478. - 269.

1.D - Veronika Gyorgyová - 996. - 320.

2.C - Kristína Triznová - 1046.- 347.

3.B - Filip Hajdúch   - 734. - 190.

4.B - Michaela Babicová - 47. - 36.
   Zuzana Malčeková  - 206. - 73.
   Dominika Slováková - 787. - 293.

4.C - Daniela Očovanová - 226. - 82.

                        Gratulujem všetkým zúčastneným.

                                                                         Mgr. K. Ďurošová

              

 

LYŽIARSKY KURZ PASA 2016

    V nedeľu 24.1.2016 nás privítala zasnežená obec Ždiar veľmi prijemne. Hneď po príchode a ubytovaní sa, študentom začala výuka na snehu formou hier pre deti predškolského veku. Ďalšie dni sme sa venovali metodickým ukážkam prípravy a realizácie základného lyžiarskeho kurzu. Šikovnejším lyžiarom to išlo lepšie a rýchlejšie, tým menej zdatnejším svojím prístupom a trpezlivosťou všemožne pomáhali pedagógovia Mgr. Zoltán Básti, Mgr. Drahomíra Valocková, Mgr. Peter Paulovič. Potešiteľné bolo, že už po prvom dni výcviku sme nikoho neoslovovali „nelyžiar“. O večerné programy sa takisto postarali pedagógovia svojimi dennými a večernými rozkazmi, video ukážkami s metodikou lyžovania, pripravenými „aktivitami“, či besedou s členom horskej záchrannej služby.  Študenti prispeli k dobrej lyžiarskej atmosfére nielen svojou snahou a chuťou využiť aktívne čas strávený na svahu, ale aj prípravou básničiek, kresieb či umeleckých stvárnení symbolov samotného kurzu.                                             So želaním opätovného návratu do lyžiarskeho centra SKI Bachledová sme sa 30.1.2016 rozlúčili s penziónom Jánošík v obci Ždiar.

 

    

 

   

   

   

   

                

 

 

1. ročník plesu našej školy

       Dňa 5.1.2016 sa uskutočnil úspešný 1.ročník plesu našej školy. Za jeho organizáciou stála ŽŠR pod vedením pani profesorky Kocúrovej. Sála bola jemne zdobená fialovo-bielou kombináciou, ktorá pôsobila romantickým dojmom. Ples sa začal niekoľko minút po osemnástej hodine príhovorom pána riaditeľa, prípitkom a kolom spoločenských tancov, kde dominoval valčík. Nasledovali ďalšie tanečné kolá, chutná večera a tanečné vystúpenie Lukáša Smolku (3.C) s partnerkou a samozrejme nemohlo chýbať spevácke vystúpenie výherkyni PaSA má talent Alexii Snopkovej (2.C). Zábava stále gradovala a študenti, profesori i hostia sa výborne zabávali. Počas plesu sa predávali lístky z tomboly a vďaka sponzorom sme mali možnosť vyhrať kopec krásnych a zaujímavých cien. Počas celého večera sme hlasovali za kráľa a kráľovnú plesu.                                                                                                                                                                            Kráľom sa stal Viktor Szalai z 1.D a kráľovnou Erika Fehérváriová z  2.C. Víťazstvo oslávili spoločným tancom. Zábava pokračovala do neskorých ranných hodín.                                                                                                            Na záver chceme poďakovať Rodičovskej rade a vedeniu školy za sponzoring, bez ktorého by sa ples našej školy nemohol zorganizovať. Prvý ročník plesu PaSA LC teda považujeme za vydarený a prejeme našej škole veľa šťastia do ďalších ročníkov.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

SÚŤAŽ POZNAJ SLOVENSKÚ REČ

Dňa 8. 2. 2016 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo súťaže Poznaj slovenskú reč. Táto súťaž je určená pre žiakov druhého a tretieho ročníka s vyučovacím jazykom maďarským. Žiaci svoju šikovnosť a tvorivosť preukázali v troch disciplínach. V prvej časti súťaže mali podrobne a precízne reprodukovať populárno-náučný text, v rámci druhej časti mali za úlohu napísať krátky súvislý text na vopred vylosovanú tému a posledná časť súťaže pozostávala zo samostatnej tvorby stručného súvislého textu z daných slov a jeho ústny prednes.                   Na treťom mieste sa umiestnila Viktória Váradyová (II.D), druhé miesto získala Tímea Czókolyová (II.D) a víťazkou sa stala Alexandra Medeová (II.D). Dievčatám gratulujeme, ďakujeme za účasť a držíme palce Alexandre na krajskom kole.

                                                                                                                               Mgr. Veronika Kovácsová

 

 

SMELÝ ZAJKO 2016

     Pri príležitosti 120. výročia narodenia slovenského spisovateľa J.Cígera – Hronského, absolventa levického učiteľského ústavu, sa konal prvý ročník súťažnej prehliadky pedagogických škôl a akadémií  v prednese poézie a prózy pre deti predškolského veku a v skupinovom dramatickom výstupe, na ktorom sme nechýbali ani my.                  Smelo sme vycestovali 9. februára 2016 v popoludňajších hodinách do Levíc na PaSA k našim kolegom, tiež budúcim pedagógom, aby sme im a najmä sebe dokázali, že sa nebojácne pustíme do boja o umiestnenie.                      Ten sa začal na druhý deň, keď naše farby reprezentovalo kvarteto v zložení Dajana Svoradová, Kristína Veselková, obe z III.A triedy, a Eva Hrašková s Klaudiou Sihelskou z II.B, ktoré súťažili v kategórii skupinových dramatických výstupov s rekvizitou. V kategórii individuálneho prednesu poézie a prózy pre deti predškolského veku nás zastupovala žiačka IV.A triedy Martina Šatarová.                                                                                                     Aj keď výkony našich reprezentantiek ocenili búrlivým aplauzom diváci z materskej a základnej školy, nekompromisná odborná porota rozhodla, že bronzové ocenenie si domov ponesie len spomenutá štvorica. Nikto však nevyšiel naprázdno, pretože okrem bohatých zážitkov si milý darček v podobe knižného titulu Smelý zajko v Afrike od J.Cígera – Hronského odniesol pod pazuchou každý súťažiaci.                                                                                    Ďakujeme dievčatám za vzornú reprezentáciu a želáme im, aby smelo vykročilido druhého polroka a odvážne pokračovali v rozvíjaní literárno-dramatických schopností.

                                                                                                                                                                                          Mgr. Eva Štefancová 

               

     

   

 

 

VALENTÍNSKA POŠTA

      Dňa 12.2.2016 na našej škole ŽŠR usporiadala Valentínsku poštu. Žiaci mohli vhadzovať počas celého týždňa anonymné, alebo podpísane zamilované, či priateľské odkazy venované svojim spolužiakom. Odkazy našli svojho adresáta v piatok  - 12.2. a veríme, že svojim obsahom potešili nejedno zamilované srdiečko.

                                                                                                                                                                Vaša ŽŠR

 

Olá, olá, krajské kolo volá...

    Po jednoznačnom postupe z obvodového kola vo florbale dievčat ( za súperky sme mali dievčatá zo SZŠ LC a SOŠ technickej LC) sa naše florbalistky zúčastnili 16.2. 2016 regionálneho kola. To sa konalo na pôde Gymnázia I. Kraska v Rimavskej Sobote za účasti 3 škôl. Okrem našej pégečky to boli dievčatá Gymnázia  Rimavská Sobota a Gymnázia Veľký Krtíš. Prvým zápasom s domácimi sme odštartovali bezkonkurenčnú hru a zvíťazili sme 7:4. V druhom zápase proti Krtíšankám náš výkon gradoval a gymnazistky sme zdolali 11:1 a asi im  aj „znechutili“ tento šport. Morálnou podporou  zo striedačky nám boli Mgr. Drahomíra (Dagmar) Valocková, Mgr. Zoltán Básti (Zolikám) a pán riaditeľ PaSA Mgr. Ondrej Nociar (Andrew), ktorým ďakujeme za povzbudzovanie a za vášnivé zaangažovanie sa do hry.                                                                                                                                                                            Dňa 23.2. 2016 nám držte palce  na krajskom kole v Slovenskej Ľupči, lebo sme ešte nepovedali posledné slovo.Zloženie tímu: Dominika Vaslíková, Lucia Staššáková, Pavlína Rešutíková, Laura Kiššimonová, Nika Sujová, Sabina Udvardyová, Diana Ďurianová a Kristína Stančíková.

                                                                                                                                                                                                                                              Domča V.

                                              

                                                                                                                        

PRVÁČKY NA KURZE ĽADOVÉHO KORČUĽOVANIA

        Počas troch dní 15.,17. a 18. februára 2016 sa 1.A trieda zúčastnila kurzu ľadového korčuľovania s metodikou na mestskom zimnom štadióne. V rámci kurzu sa žiaci oboznámili s teoretickou a praktickou prípravou nácviku správnej „korčuliarskej“ techniky, vyskúšali si množstvo prípravných a pohybových hier na ľade, či pootvorili tajomstvo vymyslenej športovej hry – „florbalkej“. Veríme, že naučené techniky, aktivity či „ľadové“ zážitky realizované pod dohľadom p.p. Zoltána Bástiho, p.p. Petra Pauloviča a hokejového trénera Vladimíra Lipianskeho, naše budúce učiteľky využijú naplno vo svojej praxi.

                                                                                                                                                 Mgr. Peter Paulovič

   

    

  

 

 

 

 

                                           

 

Športové súťaže vo februári

Po hladkých postupoch z regionálneho kola čakali naše športovkyne krajské prebory v basketbale a florbale dievčat.

 

18. februára si naše basketbalistky zmerali sily s najlepšími dievčenskými tímami Banskobystrického kraja. Bohužiaľ, súperky boli nad ich sily, a tak si naše baby odnášali nepopulárnu zemiakovú medailu. No i 4. miesto spomedzi 55 prihlásených družstiev je krásne.

23. február bol deň, do ktorého sme vkladali nádeje, nakoľko naše florbalistky prechádzali súťažou ako nôž maslom. Na kraji sa však na nás slniečko neusmialo a naše baby nepostúpili medzi najlepšie 4 tímy... No aj 5. miesto na kraji sa počíta.

Záverom sa chcem poďakovať našim reprezentantkám i kolegom za vzornú reprezentáciu školy , ich športového ducha a nezlomnú vôľu pobiť sa o čo najlepší výsledok.

                                                                                                                                           O. Nociar – riaditeľ školy

PS: Onedlho nás čaká celoslovenský prebor v elektronických šípkach..., tak držte palce.

 

 

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN

     Dňa 9.3.2019 sa na našej škole (PaSA) uskutočnila súťaž v prednese poézie a prózy, Hviezdoslavov Kubín. Študenti mali možnosť prezentovať svoje recitačné schopnosti, ktoré ocenila porota pod vedením p.prof. Kurákovej, Zajacovej a Galovičovej.

Výsledky v kategórii prózy:

  1.miesto - Karolína Albertová 1.A

  2.miesto - Sofia Jendreková 1.C

  3.miesto - neudelené

Výsledky v kategórii poézie:

  1.miesto - Anna Kučerová 2.A

                  Kristína Becherová 1.C

  2.miesto - Sabína Udvardyová 1.C

  3.miesto - neudelené

Víťazkám a všetkým recitátorkám srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov.

     

 

ŽENY ŽENÁM

    8. marca 2016 sme pri príležitosti MDŽ pozdravili staršie i mladšie obyvateľky Domov sociálnych služieb v Lučenci: Libertas na Tuhárskom námestí a Ambra na Rúbanisku. Obecenstvu sa hudobný program veľmi páčil. Niektoré ženy od dojatia plakali.

 

                                                                                                                                                                                                                Ildikó Gaálová

  

   

 

Externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky

  

  

  

  

 

Matematický klokan

                                            

                                               

 

 

Mrázikovia na ľade

      Tri kurzy korčuľovania , tri dni,  tri prvé ročníky -  1.B, 1.C, 1.D sú čísla bilancovania za mesiace február a marec, kedy sme my prváci mohli ukázať svoje korčuliarske schopnosti a byť hviezdami na ľade. Mierne obavy z toho čo nás čaká, z nás opadli vykorčuľovaním na ľad. Hry na ľade, korčuľovanie vpred, vzad, prekladanie, zastavenie na ľade sú činnosti, ktoré sme počas troch dní na kurze cvičili a ukázali, čo je v nás.                                      „Hurá“ máme to úspešne za sebou. Spoznali sme sa ešte lepšie, zažili sme srandu a možno mnohí z nás svoje zručnosti na korčuliach využijú vo svojej práci s deťmi. Tešíme sa na ďalšie kurzy, ktoré nás čakajú na našej škole.   

                                                                                                                                                     Mrázikovia prváci

 

 

 

 

TAJOMSTVO VODY

      22. marec je Svetovým dňom vody, preto sme sa rozhodli, že so žiakmi našej školy toto tajomstvo odhalíme. Misiu sme začali 18. marca 2016 s 1.C triedou, a to návštevou čističky odpadových vôd v Lučenci. Počas exkurzie nám pán Žubrietovský vysvetlil mechanický a biologický proces čistenia odpadových vôd, čoho výsledkom je čistá voda vypúšťaná do potoka, na hladine ktorej plávajú kačky.                                                                                             Naša ďalšia cesta viedla do materskej školy, kde si žiaci 3.C triedy pripravili pre deti  interaktívne pásmo „Keď pršalo mrholilo...“ a hravou formou im priblížili význam živej vody.                                                                               Pokračovaním bola spolupráca s Galériou Lučenec od 22. do 31. marca, kde žiaci 1.C triedy pomohli pri prezentácii výstavy „Tajný život vody“.  Výstavu navštívili žiaci ZŠ, MŠ a široká verejnosť, kde toto tajomstvo mohli bližšie poznať.                                                                                                                                                      Naša misia „Voda“ ďalej pokračuje na hodinách biológie a ekológie, kde mladí ekológovia postupne prezentujú získané vedomosti svojim spolužiakom.                                                    

                                                                                                                                                                                                                   Zdenka En.

      

  

   

                                       

 

 

DEŇ UČITEĽOV

 

 

     

     

 

 

 

Stredoškolská odborná činnosť

        Dňa 08.04.2016 sa v Spojenej škole, Kremnička 10 v Banskej Bystrici uskutočnilo krajské kolo 38.ročníka SOČ. Našu školu reprezentovali traja študenti v troch súťažných odboroch:

       1. Katarína Kelemenová (4.A)- Hrušovský ľudový odev očami detí (16 - Kultúra a umenie) - bez umiestnenia

       2. Lukáš Wittlinger (3.C) - Vplyv výstražných zariadení na znečisťovanie životného prostredia obyvateľstvom (05- Životné prostredie) - bez umiestnenia

     3. Dominika Sliacka (4.B) - Záškoláctvo na 2.stupni ZŠ (17- Pedagogika, psychológia, sociológia) - 3. miesto

    Všetkým študentom gratulujeme k tomu, že sa popasovali  so zvolenými témami, nabrali odvahu a úspešne reprezentovali seba i našu školu v krajskej súťaži. Dominike Sliackej blahoželáme k 3.miestu vo vážnej konkurencii a veríme, že pre všetkých študentov to bola dobrá nová skúsenosť.

                                                                                                                                                                          Katarína Kupcová - metodik SOČ

 

 

Noc v škole - opäť zážitok

        V noci zo 17. na 18. marca si ozajstnú skúšku odvahy odkrútili študenti 1.A triedy učiteľského smeru. So svojim triednym učiteľom Mgr. Petrom Paulovičom si naplánovali stráviť celú noc v škole. Celý projekt začal večer o 17 30 hod. a končil v druhý deň ráno o 6 00 hod. Po krátkej a úprimnej triednickej hodine sa to rozbehlo naplno. Večer plný „pilates“  cvičenia, posilňovania a „trampolínového“ šantenia s Veronikou Haringovou a Táňou Novenkovou, prerušila „pizzová“ večera. Po nej prišla prednáška „len pre dievčatá“ s pánom doktorom Križom.                                               Na upevnenie triedneho kolektívu nám poslúžili „ACTIVITY“ pod vedením triedneho učiteľa, kde sa študenti mohli spoznať cez inú dimenziu, otestovať dôveru, vyjadriť svoj názor na spolužiakov, zabaviť sa pre spoločnú vec. Ťahákom noci bola hra „POKLADOVKA“ v ktorej „nebojácne tímy“ hľadali po škole odpovede na kvízové otázky, zadané problémové úlohy, či zašifrovanú správu s presným „GPS“ umiestnenia pokladu. Je len jasné, že riešenie týchto úloh okrem tmy a hororových zvukov školského rozhlasu, sprevádzal „nočný duch školy“. Po objavení pokladu si ten, kto nemal chuť prepnúť do „OFF“ režimu, mohol nad ránom pozrieť film „Padlé ženy“.                                                     Napriek tomu, že vyučovanie v ten deň bolo pre nás „naročným“ bodom projektu sme usúdili, že spoločne strávený čas takýmto spôsobom má z hľadiska súdržnosti, úcty i rešpektu k druhému, láskavosti či pokore nenahraditeľnú hodnotu.                                                                                                                                                                                              Záverom chcem ako triedny učiteľ poďakovať všetkým študentkám a Ottovi za príjemne a bezproblémovo strávený čas, sponzorom p. Kelemenovi, p. Balgovi a p. Balgovej, p. Nociarovej a p. riaditeľovi Nociarovi za dary do triednej tomboly či „veľkého“ pokladu, cvičiteľkám Veronike Haringovej a Táničke Novenkovej a p. doktorovi Petrovi Križovi.

                                                                                                                                                                                                                  Peter Paulovič

 

 

 

 

 

Dar, ktorý môže zachrániť život

    Dňa 6.4.2016 sa 17 odvážnych študentov našej školy rozhodlo darovať krv a pomôcť. Boli to žiaci štvrtého ročníka,  ktorí prišli s iniciatívou, že si vyhrnú rukávy pre dobrú vec a pôjdu na spoločný odber. Medzi študentmi, ktorí boli ochotní pomôcť druhým, boli aj menej odvážni prvodarcovia z tretieho ročníka.                                                           Veríme, že štvrtáci, ktorí o chvíľu od nás odchádzajú, budú aj naďalej  pomáhať a ich mladší spolužiaci pôjdu v ich šľapajach.

 

                                                                                                           Úprimná vďaka                                Zdenka E.

 

  

 

 

 

Jarné upratovanie na školskej záhrade PaSA

        Žiaci našej školy sa zapojili do jarného upratovania na školskej záhrade, kam prišli svojou prácou prispieť aj zamestnanci MÚ Lučenec. Prebehla revitalizácia, kosenie trávnika a založilo sa aj antukové volejbalové ihrisko. Teraz sa už bude cvičiť jedna radosť!

                                                                                                                                                                                                      Mgr. K. Goodspeed

                                   

                           

 

 

Podčiarknuté, podtrhnuté.....

        Od októbra 2015 do konca marca 2016 prebiehali boje v OZ Florbalová liga LC, kde si naše dievčatá / PaSA LC/zmerali sily s dievčenskými , ale i chlapčenskými tímami.  A naše reprezentantky v súťaži zďaleka neboli do počtu. Ich súpermi boli mužstvá, príp. “ženstvá“  FLK DULLS,  CVČ MAGNET,SZŠ LC, ŠK POLTÁR. Slovami našich báb hodnotíme sezónu ako úspešnú, aj keď sa im nepodarilo obhájiť vlaňajšie prvenstvo..., nakoľko  nad naše sily boli chlapci z Fiľakova. Výsledné 2. miesto , najviac nastrieľaných gólov, prvenstvo  medzi kanoniermi a vyhlásenie najlepšej hráčky súťaže, ktorá bola z radov našich báb nie je na zahodenie... Ocenenou hráčkou sezóny 2015/2016 sa stala Dominika Vaslíková.                                                                                                                                                                                              A kto nás to vlastne reprezentoval? Mgr. Drahomíra Valocková, Ivana Bartošová, Adriana Csériová, Dominika Vaslíková, Pavlína Rešutíková, Sabina Udvardyová, Martina Pechová, Kristína Stančíková, Nikoleta Sujová, Laura Kiššimonová a Daniela Kardošová.                                                                                                                                                                                    Dievčatám sa chceme poďakovať za vzornú reprezentáciu školy a veriť, že v budúcom roku vyhrajú, čo sa dá. Citujem:“ Aj keď nám na krku nevisia zlaté medaily, stále sme medzi babami  lídrami my a ani terajšie striebro nás neodradí od toho, aby sme o rok súťaž nevyhrali.“                                                                                                                                                 Ale čo naši chlapci??? V silnej konkurencii mužských tímov obsadili solídne 5.miesto, za čo im tiež gratulujeme.

                                                                                                          Mgr.D. Valocková , D. Vaslíková a P. Rešutíková

 

 

AŽ KÝM....

    Dňa 11.4.2016 sa v popoludňajších hodinách konalo v Kine Apollo premietanie filmu Až kým. Film režíroval náš bývalý študent Juraj Rusnák a jednu z hlavných úloh si zahrala naša súčasná študentka Dominika Vaššová. Premietania sa zúčastnilo viac ako 80 divákov, okrem našej, aj z iných stredných škôl.                                                                   ,,Ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili premietania, podporili nás a dúfame, že sa vám film páčil.“ – Juraj Rusnák

 

 

SPOMIENKA NA ĽUDOVÍTA ŠTÚRA

     Rok Ľudovíta Štúra sme dôstojne uzavreli 13. apríla 2016 literárno-hudobným pásmom v Divadle B. S. Timravy v Lučenci. Pre žiakov 8. a 9. ročníkov všetkých základných škôl v Lučenci sme pripravili náš aktualizovaný program o rodine Ľudovíta Štúra, ktorý sme doplnili o spomienku na Karolínu Štúrovú.                                                                                         Na podujatí účinkoval spevácky zbor našej školy pod vedením pani profesorky Ildikó Gaálovej a sprievodné slovo odznelo v podaní Beáty Šulajovej, Dominiky Petrincovej, Petra Berkyho a Jakuba Karáska.                                                          Vzdali sme tak nielen hold výnimočnej rodine v dejinách Slovenska, ale taktiež sme  sa postarali o príjemne strávené chvíle.  

                                                                                                                                Ildikó Gaálová a Eva Štefancová

       

 

 

Spevácka súťaž - AKORD 2016

      Dňa 13. až 14. apríla 2016 sa v priestore Levickej synagógy uskutočnil 2. ročník speváckej súťaže študentov stredných pedagogických škôl s medzinárodnou účasťou – AKORD 2016.                                                                            Súťaže sa zúčastnilo 8 pedagogických škôl, kde sa žiaci prezentovali v dvoch kategóriách – spev ľudovej a populárnej piesne. Pani riaditeľka Mgr. Katarína Bogyóová na začiatku privítala prítomných, oboznámila ich s organizáciou súťaže a zároveň predstavila garanta a predsedu poroty Juraja Zaujeca a všetkých členov poroty, ktorá pozostávala z učiteľov zúčastnených škôl.                                                                                                                                                Z našej školy sa do súťaže zapojili 4 študentky:

Kristína Psotková – 1.C

Janka Ondrášiková – 2.C

Dominika Oláhová – 2.A

Alexia Snopková – 2.C

    V kategórii ľudová pieseň súťažilo 13 študentov a v kategórii populárna pieseň 15 žiakov. Súťaž mala vysokú umeleckú úroveň, a preto vybrať víťazov bolo veľmi náročné. O to väčšiu radosť sme mali, keď 2. miesto v kategórii populárna pieseň získala ALEXIA SNOPKOVÁ z 2.C.                                                                                                                Tohtoročná súťaž bola o to zaujímavejšia, že škola PaSA Levice zorganizovala aj galakoncert, na ktorom vystúpil predseda poroty Juraj Zaujec a víťazi súťaže.                                                                                                                                 Alexii Snopkovej touto cestou srdečne gratulujeme a prajeme veľa úspechov v jej umeleckej kariére.          

 

                                                                                                                                                                                     Erika Kuráková

 

   

    

 

 

 

Deň Zeme

        Od 15.03.2016 do 22.04.2016 sa v našom meste konali Dni Zeme a vody. Vyvrcholením týchto dní bolo podujatie na námestí v piatok 22.04. , ktorého spoluorganizátorom bola aj PaSA Lučenec.                                                                              Našou úlohou bolo pripraviť EKO aktivity pre deti MŠ a pomôcť pri prezentácii CHKO Cerová vrchovina. Dievčatá z 3.A triedy si pripravili pre deti stanovištia, kde plnili rôzne úlohy spojené s poznávaním prírody a triedením odpadu.                                                                                                                                                                                                            Spokojní sme boli aj my, nakoľko deti odchádzali so sladkou odmenou a plné zážitkov.

                                                                                                                   Dievčatá z 3.A triedy, už profesionálky.

                           

 

    

  

  

  

 

Navštívili sme Košice !

 

        Dňa 20.4.2016 sa uskutočnila exkurzia do Košíc, do ktorej sa zapojili triedy 3.C, 3.A a vybraní žiaci z 3.B a 2.A triedy pod dozorom pani profesorky Eriky Kurákovej a pani profesorky Kataríny  Kupcovej.                                            Za krásneho slnečného počasia sme nastúpili do autobusu a v príjemnej atmosfére nám dlhá cesta ubehla rýchlo. Po príchode do mesta sme sa presunuli po záludných košických uličkách k planetáriu. V planetáriu sme si vypočuli zaujímavý výklad o vesmíre samotnom, planétach i súhvezdiach. So zatajeným dychom sme počúvali legendy a príbehy doplnené animáciami hviezdnej oblohy a relaxačnou hudbou. Po výklade sme dostali priestor na osobné voľno, ktoré sme s radosťou využili. Navštívili sme Dóm sv. Alžbety, nákupné centrá, či len tak obdivovali krásy tohto historického mesta. Voľno uplynulo a všetci sme sa opäť stretli pred bránou divadla. S očakávaním sme sa usadili a užívali si operetu Grófka Marica od Emmericha Kalmára.                                                                              Po skončení impozantnej operety sme si odovzdávali dojmy a zážitky celou cestou. Síce unavení, ale plní zážitkov sme sa okolo polnoci vrátili do Lučenca. Ďakujeme pani profesorkám za ochotu a trpezlivosť zorganizovať túto exkurziu, ktorá bola skutočne nezabudnuteľná !

 

    

 

 

Majstrovstvá SR v elektronických šípkach

       Dňa 08.04.2016 sa naše družstvo v zložení Klaudia Benadová (3.C), Janka Boráková (2.A), Gabika Tučeková (2.A) a Emma Sekulová (1.B) pod vedením p. prof. Magerovej zúčastnilo Majstrovstiev Slovenskej republiky v elektronických šípkach v Poprade, na ktoré sme sa kvalifikovali po úspešne odohratých kolách v Brezne.                           V rámci svojej skupiny sme odohrali tri duely, z ktorých bol jeden víťazný, čo nám však nestačilo na lepšie umiestnenie. Avšak školu sme reprezentovali s odhodlaním a chuťou zvíťaziť.                                                                                   Cesta do Popradu nebola zbytočná, lebo sme získali nové skúsenosti a priateľstvá. Dúfame, že budúci rok budeme mať viac šťastia a do školy sa vrátime ako majsterky.

                                                                                                                                Gabika Tučeková –kpt. družstva

 

 

 

ERASMUS PLUS - odborná pedagogická prax v Szarvasi

    Počas dvoch výnimočných týždňov sme sa vďaka európskemu projektu Erasmus+ mali možnosť zúčastniť odbornej pedagogickej praxe v Cvičnej materskej škole Vysokej školy Gál Ferenc v Szarvasi.                                                    V škôlke nás prijali veľmi vrúcne, zapojili sme sa do života malých škôlkárov, oboznámili sme sa s inštitúciou, s výchovným programom v jednotlivých výchovných skupinách, do ktorých sme boli počas praxe zaradené.                          V doobednajších hodinách sme vykonávali odbornnú prax a v poobednajších hodinách sme sa oboznamovali s prírodnými krásami a historickým bohatstvom mesta a okolia. Našej pozornosti neunikli také významné miesta v Szarvasi ako napríklad Historická cesta, alebo Körö-Maros Národný park, Arborétum, Minimaďarsko – maketový park zmenšenín významných historických budov, odkiaľ sme sa do mesta vrátili výletnou loďou Katalin II. Ďalej sme navšívili aj Galériu Ruzicskay či termálne kúpalisko s liečivou vodou.                                                                                                Nezanedbali sme ani kultúrnu oblasť, v poobedňajších hodinách sme navštevovali univerzitnú knižnicu, v ktorej sme mali možnosť hľadať odborno-teoretické informácie potrebné k našej odbornej praxi v škôlke. V mestskej knižnici sme v rámci Dňa poézie (11.4.)  mali možnosť zarecitovať svoju obľúbenú báseň pre verejnosť.                              Ani počas víkendov sme nazaháľali. Navštívili sme Národno-historický park v Ópusztaszeri, kde sme mali možnosť vidieť panoramatický obraz Árpáda Fesztyho, skanzen, ukážku historického jazdectva a lukostreľby.                Jedným z najzaujímavejších momentov nášho nabitého víkendového programu bola ukážková vyučovacia hodina zo začiatku minulého storočia. Pán učiteľ v dobovom kostýme a palicou v ruke preveril naše vedomosti z matematiky, dejepisu, geografie a maďarského jazyka. Prísnosť pedagóga nás natoľko zaskočila, že sme ani na niektoré jednoduché otázky nevedeli odpovedať.                                                                                                                                                 Zaujímavou bola aj návšteva Múzea Samuela Tessedika, zakladateľa prvej poľhonospodárskej školy, kde sme sa oboznámili  s jeho životom, prínosom, ako aj históriou mesta. Navštívili sme aj Suchý mlyn – jediný zachovalý funkčný mlyn v okolí Szarvasu.                                                                                                                                                                                    Okrem Szarvašu, jeho kultúrno-historických zaujímavostí nám náš pobyt spestrila aj návšteva mesta Szefede, kde sme najprv prešli historickým centrom. Vo večerných hodinách sme navštívili malú scénu Národného divadla, kde sme si pozreli Molierovu hru – Tartufe v zaujímavom modernom spracovaní.                                                                                  Počas týchto dvoch týždňov sme sa veľa naučili, veľa videli a budeme ešte dlho spomínať. Ďakujeme.

                                                                                                                                     Študentky I.D a II.D triedy

 

 

 

 

 

 

 

Krajské kolo súťaže Poznaj slovenskú reč

Dňa 11. 4. 2016 sa v priestoroch ZŠ J. Kármána v Lučenci uskutočnilo krajské kolo súťaže Poznaj slovenskú reč. Našu školu úspešne reprezentovala žiačka Tímea Czókoly z II.D triedy, získala nám krásne tretie miesto. Gratulujeme Timi!

                                                                                                                                                    Veronika Patakyová

 

 

 

Matičný beh

    Dňa 5.5.2016 sa v našom meste konal XXII. ročník Behu mládeže o POHÁR DOMU MATICE SLOVENSKEJ.  Naša škola sa za nás nemusela hanbiť, pretože sme pomohli túto športovú akciu zabezpečiť organizačne ako rozhodcovia v rôznych funkciách a zároveň sme beh podporili účasťou  troch družstiev našej školy.  Získali sme dve druhé miesta v kategórii dorasteniek a junioriek.      

   Dievčatám ďakujeme za peknú reprezentáciu školy.                                    

                                                                                                                                                                 Zdenka En.

 

  

   

 

 

Praktické maturity

 

 

 

 

 

 

 

Deň matiek

 „Pane, ktorý si na nebi, zachovaj všetkým deťom mamy“

       Dňa 10. mája 2016 sme oslávili Deň matiek so všetkými spolupracovníčkami Domova sociálnych služieb Libertas v Lučenci. Za ich každodennú obetavosť sme im okrem kvetov darovali kyticu uvitú z piesní a skladieb v podaní žiakov II. ročníka našej školy.                                                                   Prítomným sme tak spríjemnili 10. májový deň, ktorý sa zaradil medzi najdojemnejšie chvíle ich života.

                                                                                                                                                                                                                              I. Gaálová

 

 

 

OŽAZ

    Dňa 9. mája 2016 na školskej záhrade sa konal OŽAZ pre I., II., III. ročníky. Zodpovedný za priebeh školskej akcie bol Mgr. Zoltán Básti.  Triedy študentov absolvovali stanovištia, na ktorých sa konali prednášky, ukážky, praktické cvičenia. V oblastiach:

1.       Prvá pomoc – zodpovedný Červený kríž (študenti Strednej Zdravotnej školy)

2.       Športové hry v prírode – zodpovedná Mgr. Valocková

3.       Topografia - zodpovedný Mgr. Stieranka

4.       Základy prvej pomoci v cudzom jazyku - zodpovedná PhDr. Matúšková, Mgr. Zubová

5.       Poľovníctvo a ochrana prírody - zodpovedný Mgr. Chovan

6.       Čo jesť / nejesť z lesa a lúky - zodpovedná Mgr. Danišová, Mgr. Ďurošová

7.       Dopravná výchova - zodpovedný Mgr. Básti

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               M. Gregušová

    

 

   

 

 

Exkurzia v DSS Betánia, Kalinovo

     Dňa 11. Mája 2016 sa študenti 3.B odboru sociálno- výchovný pracovník zúčastnili exkurzie v Dome sociálnych služieb  a zariadenií pre seniorov Betánia v  Kalinove. Na začiatku nám pán riaditeľ predniesol prednášku o zariadení  a prezentoval nám fotky zariadenia aj z minulosti.                                                                                                                    Zariadenie je podporované Ciekvou Bratskou a preto sa v zariadení pravidelne konajú bohoslužby- biblioterapia. Po prehliadke priestorov DSS sme sa pripojili k spoločnej aktivite, arteterapii a priložili sme ruku k dielu, ktoré sa skladalo z modelovania z hliny. Pracovali sme spoločne s klientmi.                                                                               Ďakujeme za obohatenie praxe a prezentáciu zariadenia DSS Betánia v Kalinove.

                                                                                                              Kristína Maková a Nikoleta Arbecíková, 3.B

  

 

 

Rozprávkový les

    Dňa 20.4.2016 sa trieda 4.C zúčastnila akcie Čarovný les, ktorá bola organizovaná Mestskou Novohradskou knižnicou v Lučenci. Lučenský park sa premenil na rozprávkový les plný fantastických bytostí a zázrakov. 250 detí z materských a základných škôl sa prišli popasovať s rôznymi aktivitami šiestich stanovišti. Hneď na prvom ich čakal povestný Maratón v čítaní, kde každý prejavil svoje čitateľské zručnosti i tvorivosť pri kreácii nového príbehu spätého s lesom a živočíchmi.                                                                                                                                                                  Na oživenie nášho programu sme pripravili aktivity, nielen zamerané na ústny prejav, ale aj pohybové činnosti. Domy troch prasiatok boli „zbombardované“ guľami, deti napodobňovali pohyby lesných zvierat a ich zvuky. Využili svoje poznatky z prírodovedy a bezchybne vyčistili jazierko od odpadkov. Samotné organizátorky im predstavili rozprávkové knižky a snažili sa ich navodiť na čítanie. Na záver mohli deti prejaviť svoj výtvarný talent a nakresliť svoje obľúbené zvieratko.                                                                                                                                                                        Deti odchádzali spokojné a my sa tešíme na ďalšiu spoluprácu s mestskou knižnicou. 

                                                                                                                                                                                                    Mgr. M. Gregušová 

   

   

 

 

Maturita 2016  

                                                                    

 

 

 

 

 

 

Slávnostné vyradenie absolventov

 

 

 

              

 

 

MDD pre žiakov ZŠ

 

    Dňa 3.6.2016 žiačky 3.A triedy pod vedením p.p Kocúrovej pripravili doobedňajší program pri príležitosti MDD pre žiakov Základnej školy Ladislava Novomeského v Lučenci. Žiaci mali možnosť zasúťažiť si a vyskúšať množstvo rôzne ladených športových či vedomostných aktivít, čo prijali s veľkou radosťou a nadšením.

                                                                                                                                                                                                                 M. Kocúrová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johnson Controls Family Day

   Každoročne firma Johnson Controls pre rodiny svojich zamestnancov organizuje obľúbenú akciu Family Day.Tento rok sa na nej  podieľala aj naša škola. Prispeli sme rozprávkovým edukačno-športovo-tvorivým programom s názvom: Ako išlo vajce na vandrovku. Mali sme pripravených osem stanovíšť, na ktorých si detičky zamestnancov mohli otestovať svoje vedomosti, výtvarné zručnosti a športovú kondíciu.                                                            Svoju úlohu koordinátoriek a koordinátorov jednotlivých rozprávkových zastávok vynikajúce zvládli žiačky III.A triedy: Erika Litavská, Petra Gombalová, Veronika Nociarová, Bianka Tóth, Diana Repáková, Broňka Kamenská, Bianka Prečúchová, Sylvia Ťavodová, Michaela Hrončeková, Katarína Miklovičová, Ester Dávidivá, Vivien Bónová, Ágica Dzupinová, Nikoleta Vengrínová, Kristínka Veselková, z III.C triedy: Veronika Mázorová a Danka Mrvová, z II.A triedy: Patrik Pál a Boris Daniš, z II.B triedy Samo Bencsó a z I.C triedy Simonka Bystrianska. Na úspechu akcie mala aj nemalý podiel pani profesorka Zdenka Endrödyová.                                                                                                               Všetkým za krásne prežité chvíle so šťastnými tváričkami detí ďakujem.

 

                                                                                                                                                              K.Goodspeed

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návšteva z Čiech

      V týždni od 6.6. – 10.6. 2016 sme na škole privítali návštevu z Českej republiky. Kolegyne Mgr. Lenka Bečvaříková a Mgr. Jana Doubková, pedagogičky  z Vyššej  odbornej školy sklárskej a Strednej školy z Nového Boru si našu PaSA vybrali ako partnerskú organizáciu do programu Európskej Únie Erasmus plus. Keďže na škole majú aj odbor predškolská pedagogika ich cieľom boli hospitácie a výmena skúseností z výučby odborných predmetov ako pedagogika, psychológia, špeciálna pedagogika, ale mali záujem aj o výchovné poradenstvo na našej škole. Kolegyne boli očarené priestormi školy, páčili sa im tablá zvýrazňujúce dlhoročnú históriu prípravy na pedagogické povolanie v Lučenci (veď najstaršie tablo je z roku 1932), no zároveň i kreativitu našich súčasných študentov, ktorých diela zdobia steny školy. Vysoko vyzdvihli erudovanosť pedagógov a celkovú atmosféru školy.              Veríme, že sa im u nás páčilo a našej škole v závere pobytu krásnou češtinou zaželali „ Ať vaše škola i nadále rozkvétá“. Ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

                                                                                                                                                                              Mgr. Oravcová 

    

 

 

 

Malí športovci

       Druhý júnový týždeň sa na ZŠ L. Novomeského  konali  dve športové súťaže, na ktorých sme nemohli chýbať ani my. Dňa 6.6. 2016 prebehlo 3. kolo Novohradskej ligy žiakov 3. a 4. ročníkov ZŠ, kde mladé rozhodkyne z III. A opäť nesklamali a odviedli  dobrú prácu pri organizácii súťaže.                                                                                     Druhou športovou akciou bol  XX. ROČNÍK OKRESNEJ ŠPORTOVEJ OLYMPIÁDY DETÍ MATERSKÝCH ŠKÔL. Toto podujatie sa konalo 8.6. 2016 a tentoraz boli pripravené pomôcť naše  prváčky. Po kultúrnom programe detí  nasledoval  sľub malých pretekárov  a súťaž „olympijských hviezdičiek“  sa mohla  začať.                                           Bojovnosť, statočnosť a radosť na tvárach detí sa niesli celým podujatím. Medaily, diplomy a darčeky boli odmenou za ich snahu, ktorú vynaložili, čím splnili, čo sľúbili: „Čestne, vytrvalo a statočne súťažiť!“                            Poďakovanie patrí deťom, že nám ukázali, čo mnohým z nás chýba, a žiakom III.A a I.C triedy za ich zodpovedný prístup.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Zdenka En.

 

 

 

 

 

Pedagogické hry 2016

  15. – 16. jún 2016 Levice  

 

        Po 25 ročnej odmlke sa vďaka PaSA Levice vlani znovuoživila tradícia pedagogických hier. Levičania sa aj tohto roku podujali na ich organizáciu.                                                                                                                                                                     Táto akcia  sa tešila v radoch našich žiakov veľkej popularite, veď si chceli opäť zmerať sily s ostatnými pégečkami a znovu oprášiť vlaňajšie kontakty. PaSA z Lučenca pod vedením vedúcich - Mgr. Ondreja Nociara a Mgr. Zoltána Bástiho reprezentovalo 14 dievčat v nasledovných disciplínach: atletika, volejbal, bedminton, plávanie, stolný tenis.                                                                                                                                                                                                            Naše reprezentantky zvádzali neúprosné boje s kolegynkami z iných pedagogických škôl. Nakoniec to stačilo na 6. miesto spomedzi  siedmich škôl . Napriek konečnému výsledku, poradie škôl bolo veľmi vyrovnané.                                   Za zmienku stojí druhé miesto v skoku do diaľky Kristíny Kocherovej z I. A triedy a 3. miesto v bedmintone družstiev za účasti Martiny Šatarovej zo IV.A a Dominiky Petrincovej z III.C triedy.                                                                        Všetkým dievčatám ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy, vzorný prístup  a priam vzorové vystupovanie na verejnosti. Už teraz sa tešíme na nový ročník Pedagogických hier v júni 2017, ktoré bude organizovať naša škola – PaSA Lučenec.

                                                                                                                                                                              Mgr. Ondrej Nociar

 

 

 

...video nájdete TU

 

 

 

Do tretice všetko dobré alebo Ako sme dobojovali...

         Dňa 21. júna 2016 sa v priestoroch našej školy uskutočnilo školské kolo súťaže v prednese detskej literatúry O najlepšieho interpreta autorskej rozprávky, a to jeho druhé kolo.                                                                                                        Ako to už v rozprávkach býva, hlavní hrdinovia obyčajne prekonávajú tri prekážky, aby na konci svojho putovania získali zaslúženú odmenu. Tí naši hrdinovia-recitátori začali svoju púť prvýkrát 22. februára 2016 (vtedy pre chorobu  nenastúpilo do boja recitátorské družstvo v plnom nasadení, a tak porota rozhodla, že druhú šancu dostanú súťažiaci po návrate zo súvislej praxe).                                                                                                                                                Rozhodujúceho duelu sa tak recitátorky a recitátor zúčastnili až 21. júna 2016, t. j. po takmer štyroch mesiacoch zdokonaľovania svojich interpretačných schopností a zručností. O nich odbornú porotu v zložení Mgr. A. Zajacová a E.Štefancová presviedčali v I.C a ako inak  - do tretice všetko dobré (keďže dve recitátorky sa na okamih „stratili“) - následne v I.A.                                                                                                                                                                                 O tom, že všetko sa nakoniec dobre skončilo, svedčia i nasledujúce výsledky:

A kategória (triedy s vyuč. jaz. slovenským):

1.miesto – S. Bencső, II.B

2.miesto – K. Albertová a K. Šašváryová, obe z I.A

3.miesto – neudelené

B kategória (triedy s vyuč. jaz. maďarským):

1.miesto – V. Rusnáková, II.D

2.miesto – B. Szabóová, III.D

3.miesto – A. Fehérová, III.D

Cenu poroty v uvedenej kategórii získala E. Lőrincová z II.D.

 

       Ďakujeme všetkým súťažiacim za pekný umelecký zážitok,  publiku z I.C za vytvorenie príjemnej atmosféry a  víťazom srdečne blahoželáme!!! 

 

                                                                                                                                                                       Eva Štefancová

 

 

 

 

 

 

 

O pohár riaditeľa SZŠ

      22. júna 2016 sa v športovom areáli SZŠ Lučenec uskutočnil už v poradí 9. Ročník volejbalového turnaja O pohár riaditeľa SZŠ. Naše volejbalistky si postupne zmerali svoje sily s družstvami z GBST LC, SZŠ LC a OA LC s navlas rovnaký výsledkom 2:0 a zaslúžene v turnaji zvíťazili. Okrem víťazstva potešila aj hra nášho družstva, ktorá zniesla aj prísnejšie kritériá.                                                                                                                                                                             O triumf sa zaslúžili: Klaudia Sihelská – kapitánka družstva, Zuzana Straková, Lenka Svinčiaková, Adriana Findrová, Nina Kretová, Daša Nociarová a Diana Ďurianová.

 

                   

 

 

Beseda o živote a tvorbe Jána Smreka

      Dvadsiate tretie júnové dopoludnie 2016 sa zástupcovia tretích ročníkov a II.A triedy PaSA v Lučenci s pedagogickým dozorom v zastúpení PaedDr. Kuráková, Mgr. Zajacová a Štefancová zúčastnili besedy o živote a tvorbe Jána Smreka, ktorá sa konala v Novohradskej knižnici v Lučenci o 10:00 hodine.                                                              Prednáška v podaní docenta Júliusa Lomenčíka z UMB v Banskej Bystrici spestrila stereotypný študentský život a obohatila poslucháčov o cenné informácie, čo iste budú budúcim maturantom nápomocné pri skúškach dospelosti.                                                                                                                                                                                                                                   S elánom sme prichádzali, avšak ešte s väčším sme sa vracali do našej matičky školičky. Veď ako sa hovorí: „Všade dobre, doma naj...“

 

                                                                                                                                                                      Eva Štefancová

 

 

 

Tvorivé dielne

 

 

 

 

 

 

 

Deň hasičov

        24.6.2016 sme sa niektorí žiaci z 12.C triedy zúčastnili Dňa hasičov v nákupnom centre Galéria. Pre deti bolo pripravených niekoľko stanovíšť, pri ktorých sme pomáhali. Prvé stanovište bolo striekanie hadicou do terčov, z ktorých keď sme dlhšie držali prúd vody na terče , fľašky tie padali . Pri druhom stanovišti sme obliekali deti do hasičského výstroja v ktorom bežali s prúdničkou po vyhradenej ceste z hadíc a na konci ju zapojili do veľkej hadice. Na treťom stanovišti deti vypĺňali kvíz s ktorým im pomáhali naše žiačky. za splnenie stanovíšť boli odmenení.                                                                                                                                                                                                                                 Veľmi sa nám tam páčilo a domov sme neodišli suchí.

                                                                                                                                        Viktória Vojenčáková, I.C

 

 

              

 

 

 Po stopách realizmu

        Literárni nadšenci z II.D triedy sa 24. júna 2016 „vybrali“ po stopách slovenského literárneho realizmu. Prvé „stopy“ našli žiaci práve tu, v Lučenci – Boženu Slančíkovú –Timravu, predstaviteľku kritického realizmu. Vo forme prezentácií podali komplexný pohľad na život a tvorbu Boženy Slančíkovej-Timravy. Podrobne analyzovali jej poviedky a novely zo života vidieckej inteligencie aj zo života dedinského ľudu, s dôrazom na poviedku Ťapákovci.           Žiaci po zaujímavej prednáške pripravili aj „názornú ukážku“ zo života Ťapákovcov, zahrali krátku scénku, ktorá bola zameraná na predstavenie typických povahových čŕt hlavných postáv (Iľa, Anča, Paľo) a ostatných príslušníkov rodiny. Po krátkej prestávke viedli naše kroky do lučenského cintorína, na miesto jej posledného odpočinku a pozreli sme si aj pamätník pred budovou Gymnázia B. S. Timravy.                                                                                       Na jeseň si pripomíname 65. výročie úmrtia našej významnej slovenskej prozaičky.

 

                                                                                                                                                              Veronika Pt.

 

 

 

 

 

 

Exkurzia do Bábkového divadla na Rázcestí  

    Posledný pondelok v tomto školskom roku žiaci z II.A, II.C a zástupcami z I.C cestovali za kultúrou do Banskej Bystrice, konkrétne do Bábkového divadla na Rázcestí.                                                                                                                                  Dvojhodinový zážitok z predstavenia Hviezdy sú tiché, ktoré vychádza z denníkov štyroch dievčat zobrazujúcich ich autentické svedectvo o zažitej vojne, bol nezabudnuteľným. Predstavenie netradičnou formou spájalo inscenované pasáže s prednáškou, čo prinieslo našim žiakom aj mnoho prekvapivých faktov z našich dejín.                        Na záver sa študenti zúčastnili aj kurzu s názvom Divadelná abeceda, kde sa oboznámili, ako sa divadelné predstavenie pripravuje a kto všetko stojí za výsledkom, ktorý môžeme vidieť v publiku ako diváci.

  Už teraz sa tešíme na ďalšiu návštevu s budúcimi druhákmi.

 

                                                                                                                                                               Danka Mg.

 

 

 

Šomoška 28.6.2016

    Krásne pozdravy z kameňolomu Mačacia zasielajú spolužiakom mladí ekológovia.

 

    Príjemné prežitie prázdnin s batohom na pleci praje 1.C a  Zdenka En.

 

  

 

 

 

Objatie nič nestojí...

      Dňa 27.6. 2016 sa aj v Lučenci konal Medzinárodný deň objatí- Hug day. Naša škola pri tejto akcii nemohla chýbať. Vybrané žiačky 2.B, 3.A a  3.C triedy sa rozhodli rozdávať úsmevy, radosť a „free hugs“ nič netušiacim ľuďom pod vedením občianskeho združenia Young folks LC. Bol to nezabudnuteľný, skvelý deň, plný emócií a nespočítateľných objatí, ktoré robili radosť celému mestu. Potešili sme ľudí v nemocniciach, škôlkach, školách, policajných staniciach či v Domove sociálnych služieb Libertas, kde sme si spolu s ich klientami aj zaspievali.                       Ďakujeme, že sme mohli byť súčasťou tohto perfektného dňa  a pevne veríme, že budúci rok rozdáme ešte viac objatí J.  

„ Hoci objatie nestojí nič, dá Vám pocit lásky, šťastia a bezpečia...“

 

                                                                                                                                    K.Sihelská, M.Karáseková 2.B

 

 

Tvorivé dielne PaSA  


        Dňa 27.6.2016 sa na našej škole uskutočnili tvorivé dielne, kde si naše žiačky aj žiaci ôsmych ročníkov ZŠ mohli vyskúšať výtvarné techniky ako: body-painting, výroba kvietkovaných čeleniek, batikovanie si jarného trička alebo vytvorenie si vlastného náramku priateľstva z farebných bavlniek. Ako prekvapenie podujatia sa podujal náš žiak Dominik Gabriel z III.C, že všetkým ukáže športovú disciplínu tlaku na lavičke, v ktorej sa stal majstrom sveta medzi juniormi. Všetkým sa podujatie páčilo a žiaci si odniesli svoje vyrobené artefakty.                                                            Ostáva už len poďakovať triede III.C, ktorá bola organizátorkou podujatia, za príjemne strávené koncoročné chvíle. Ďakujeme.

                                                                                                                                                                                                                     p.p. Katka G.

 

 

             Koniec roka 2015/2016

        Tak, ako všetko má svoj začiatok, tak má aj svoj koniec. 30. jún 2016 znamená ukončenie školského roka na našej akadémii.Žiaci si na svojom vysvedčení odnášajú hodnotu svojej práce. V mene riaditeľ PaSA Lučenec sa chcem poďakovať všetkým tým, ktorí našu školu reprezentovali v rozličných oblastiach alebo dosiahli vynikajúce študijné výsledky. Školský zvonec dnes zazvonil naposledy a svojím posledným výdychom odštartoval prázdniny.                 Nech sú slnečné a plné pozitívnych dojmov.

 

                                                                                                                           Mgr. Ondrej Nociar, riaditeľ PaSA

                 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPlist