Archív 2014/2015

ZAČÍNAME 2014/2015        Európsky deň bez áut            Beseda s P.H. Baričákom        KOMPRAX 2014               VODA-Liečiteľ v nás       

                                                                                           

Tvorivý kútik v kabinete výtvarnej                 Novohradské hry v atletike                Exkurzia Martin                        Európsky deň jazykov

                                                                                        

Divadlo v kocke                   2.A na plaveckom kurze            Timravina studnička                 Ekológovia na exkurzii           Výlet Bratislava   
                                                                                  

   Na otočku do Osvienčimu         Zázračná knižnica          súťaž: Slovenčinárik          Deň študentstva             Maratón v čítaní 

                                                                                          

  Spevácka súťaž(POPBB)           Film a beseda               Červené stužky                 145. výročie školy            Olympiáda zo SJL

                                                                             

    Bocian ma nepriniesol..             Kvapka krvi                    Malí vinšovníci                 Mikuláš v škôlke            Expert Geniality Show

                                                                              

Predvianočný deň             Workshop - dobrovoľníctvo            Olympiáda z ANJ              Pomoc Útulku LC           Vianoce s dôchodcami       

                                                                                 

Vianočné koncerty           Vianočný škriatok - súťaž               Basketbalový turnaj                  Vianočný punč                Šťastné a veselé...

                                                                                      

Olympiáda z ANJ                  Tanec 2.C - klip                     NONSTOP PARTY                     KomPrax                        Lyžiarsky kurz                         

                                                                                                    

 Olympiáda SJL                      Valentín                        E-TEST: Maturita offline                Karneval MŠ                 KomPrax- Javisko PaSA 

                                                                                    

MDŽ V LIBERTASE           HVIEZDOSLAVOV KUBÍN        KORČULIARSKE KURZY        BESEDA S MALIAROM       MATURITY 2015

                                                                             

VOLEJBAL. TURNAJ            SPEVÁCKA SÚŤAŽ                SOČ - krajské kolo               Deň rozprávok                Paríž - Londýn

                                                                     

   FLORBAL.LIGA                       KomPrax                            Deň učiteľov                     Spevácka súťaž                      Beseda ....                    

                                                                                                                    

       DEŇ ZEME                     HVIEZDOSLAVOV KUBÍN            LES V KNIHE               SLOVENČINÁRIK č.2          PLAVECKÉ KURZY

                                                                                                       

   Rozlúčka s maturantmi             Enviromentálna súťaž                ...O naj interpreta rozprávky                   Konferencia KomPrax             

                                                                                                        

  Vystúpenie pre seniorov              Divadlo v 2.C                     Divadlo BST                Pedagogické hry Levice          Habakuky 2015

                                                                                             

  Šomoška                          Budapešť                         PaSA deň

                                                          

Začíname... 2014/2015

    Tento školský rok sme odštartovali 2. septembra na nádvorí školy. Príhovor sme si vypočuli dvakrát, v podaní bývaleho p.riaditeľa školy Mgr. O. Veselého a súčasného p. riaditeľa Mgr. Ondreja Nociara.

Mgr. O. Nociar prijal symbolický kľúč od bývalého riaditeľa školy a predstavil žiakom novú p. zástupkyňu - PhDr. Alenu Tatárovú.

Nezabudlo sa ani na nás  "starších" a   na naše nové kolegyne.

A čo dodať na záver? Prajeme všetkým šťastne a úspešne prežitý školský rok 2014/2015.

Na fotografiách: Mgr. Ondrej Veselý (vpravo), vedľa Mgr. Ondrej Nociar a PhDr. Alena Tatárová

Viac fotografií nájdete v časti FOTOGALÉRIA alebo kliknutím TU

 

EURÓPSKY DEŇ BEZ ÁUT V LUČENCI
Do mesta bez auta
 

Dňa 22.9.2014 sa  uskutočnila akcia, ktorej sa zúčastnili deti z MŠ, ZŠ a SŠ.
Sprievodné podujatia : - na Námestí republiky od 9:00 do 12:00 hod.
                                          - mobilné dopravné ihrisko pre deti 
                                             predškolského veku
                                          - edukačné aktivity pre deti MŠ
                                           - jazdy zručnosti
                                           - ukážky cyklotrialu
        

                               
Aj napriek nepriaznivému počasiu, sme sa my -2.A - nenechali odradiť akciou, vďaka ktorej mali deti možnosť hravou formou zistiť čosi o dopravnej výchove. Po stretnutí sme sa rozdelili do skupín na jednotlivé stanovištia, ktoré boli pre deti pripravené.  Všetky činnosti do ktorých sa deti mohli zapojiť boli zaujímavé, originálne a tvorivé a vďaka týmto aktivitám deti nestratili úsmev na tvári. Akcia sa nám podarila na výbornú a domov sme odchádzali s pocitom dobre odvedenej práce. 
smiley

 

Dievčatá 2.A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beseda s P.H. Baričákom

Milovníci románov, poézie, cestopisov a či motivačnej literatúry si prišli na svoje 25. septembra. Akého slovenského autora si predstavíte pod titulmi ako Šlabikár šťastia alebo 666 anjelov? No jasné, Pavla „Hirax-a“ Baričáka! A my sme sa s ním konečne stretli.

Nie, neprišli sme na besedu, ktorá by nás nudila... Prišli sme do sveta sebapoznania, prijatia, pochopenia jedného druhým a akceptovania svojich ľudských duší. Spoločne sme sa prelúskali nejedným problémom, ktorý vlastne ani nie je problémom – lebo problémy nás len učia. Rozprávali sme sa, čítali z kníh a počúvali hru na gitare. Tá nenechala nikoho bez úsmevu na perách. Z knižnice, kde naše bytosti rástli takou inou – ľudskejšou – cestou, sme kráčali vysmiati ako slniečka. Na besedu, ktorá bola podaná z najúprimnejšej ľudskej zbrane - slova, len tak nezabudneme.

                                                                                                       L. Ptáčníková

 

 

KOMPRAX 2014

KomPrax (kompetencie pre prax) je celoslovenský národný projekt IUVENTY podporovaný z Európskeho sociálneho fondu. Umožňuje mladým aktívnym ľuďom prostredníctvom neformálneho vzdelávania nadobudnúť kompetencie, ktoré sú dôležité pre ich  budúceho zamestnávateľa a ich spoločenský život. Podľa IUVENTY je tento projekt kľúčovou súčasťou práce s mládežou.

Dňa 1. októbra do našej školy zavítali lektori z IUVENTY, aby sa v rámci spomínaného projektu stretli so žiakmi prvých a druhých ročníkov. Cieľom tohto podujatia bolo priviesť študentov k poznaniu, že byť aktívnym a riešiť problémy okolo seba už v čase štúdia je cesta, ako získať prax v bežných zručnostiach, komunikácii, finančnej gramotnosti ap. Úlohou tohto podujatia bolo aj zvýšiť konkurencieschopnosť našej školy  pri príprave študentov do praxe a uplatnenie žiakov na vysokých školách či v zamestnaní.

Zážitkové workshopy a panelové diskusie pod vedením lektorov IUVENTY prebiehali paralelne v štyroch skupinách.  Boli zamerané na tímovú prácu a komunikáciu. 

V tomto školskom roku sú do projektu KomPrax zapojení aj jednotlivci z našej školy. Sú to študenti I.B triedy Erika Kucháriková, Martin Ujpál, Nikola Strigáčová, Stella Gembická z 1.A triedy  Daniela Strongová,  z 1.C triedy Kristína Sivoková a Martina Kumštárová. Všetci už absolvovali úvodné stretnutia mladých aktivistov. Viac o jednotlivých projektoch zverejníme  po ich realizácii  na stránkach našej školy.

 

VODA - Liečiteľ v nás

Dňa 8.10.2014 sa uskutočnila prednáška VODA-ENVIRONMENTÁLNE ZDRAVIE.  Privítala k nám „pani voda“ Ing. Ľubica Šardíková. Oboznámila nás s vecami, ktoré sme vedeli, ale aj nevedeli. Dozvedeli sme sa naozaj zaujímavé veci, ktoré sme ani netušili. Prednáška nás všetkých zaujímala, a boli sme prekvapení čo všetko voda v našom živote znamená.  Padli rôzne otázky pre ,,pani vodu“, na ktoré nám s radosťou odpovedala. Všetci sme s úsmevom odchádzali poučení a prekvapení z informácií.  smiley

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vytvorenie tvorivého kútika a renovovanie kabinetu výtvarnej výchovy

Vďaka štedrému daru firmy Johnson Controls 1000 $ sme si na začiatku tohto roku vytvorili v kabinete výtvarnej výchovy svoj malý kútik s tromi šijacími strojmi, dvomi príručnými skrinkami a farebne sme si vynovili náš kabinet tak, aby v ňom bola radosť tvorivo pracovať. S pomocou šijacích strojov si dievčatá budú vedieť vytvoriť vlastné bábky, detské interiérové doplnky s rozprávkovou tematikou a aj vlastné masky na mnohé hudobno-dramatické podujatia, ktorými je naša škola známa v škôlkach, jasličkách  alebo v priestoroch P3.

Ďakujeme.

 

Dňa 10.10.2014 sa v športovom areáli pri ZŠ L. Novomeského konal 54.ročník Novohradských hier. Ďakujeme študentom z 2.A a z 2.C za reprezentáciu školy a pomoc pri organizácii tohto podujatia.   

smileyVedúca Zdenka

EXKURZIA - MARTIN

    Dňa 15.10. v stredu sa triedy 2.B. a 1.B., pod vedením pani profesorky Kurákovej a pani profesorky Urbanovej Hedvigyovej zúčastnili exkurzie v Martine.

Našou prvou zastávkou bol Národný cintorín na ktorom je pochovaných množstvo významných osobností slovenskej histórie. Po krátkom výklade sme sa vybrali do domu Jozefa Cígera Hronského, autora známych detských rozprávok, kde sme sa oboznámili s jeho životom a tvorbou.

Navštívili sme tiež sídlo Matice slovenskej a v rámci dvojhodinovej prestávky určenej na obed a nákupy sme obdivovali krásy mesta Martin.

    Našou poslednou zastávkou bola Slovenská národná knižnica, kde sme sa zúčastnili poučnej prednášky o jej fungovaní. V popoludňajších hodinách sme sa plní nových poznatkov a zážitkov vybrali na cestu späť do Lučenca.

        

                                                                                                                Karin Vargová, 2.B.

Pred Maticou slovenskou

Prednáška

Prednáška v Národnom cintoríne (prednášateľ: p. M. Gonda)

Národný cintorín

 V dome J.C. Hronského

Po prednáške odchádzame z Národnej knižnice

 

EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV

Počas štvrtkového popoludnia 7. októbra sme si na našej škole pripomenuli Európsky deň jazykov (26.09.) vo forme kvízu v anglickom a nemeckom jazyku. Kvíz obsahoval otázky týkajúce sa základných informácií o daných krajinách, reálie i rôzne zaujímavosti.
Zhodli sme sa, že víťaz berie všetko, tak poukážky na knihy si prevzali Dominika Petrincová z II.C, Filip Hajúch z II.B a Michaela Babicová z III.B.
         Srdečne gratulujeme a tešíme sa na ďalší ročník.

                                                                                      Mgr. Ľubica Čvikotová                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Divadlo v kocke

Dňa 20. októbra sme si urobili výlet do Zvolena. Išli sme si pozrieť divadelnú hru Divadlo v kocke, ktorú si pre nás pripravilo Divadlo Jozefa Gregora Tajovského. Hra bola plná vtipných momentov, a tak nikto z divadla neodchádzal bez úsmevu na perách.

Potom nasledoval rozchod v meste, ktorý bol zväčša využitý na nakupovanie. Obohatení o nové zážitky sa tešíme na ďalší výlet! smiley

                                                                                                  Ptáčníková Lucia, IV.A

 

Žabky z 2.A na plaveckom kurze

13.10.2014 – 17.10.2014

Naše básničky:

Žabky 1

 My sme žabky z 2.A ,  voda sa nás obáva.
 Kraul , prsia, znak plávať vieme,  hneď vám ich aj ukážeme.
 Plavecký je ukončený , nikto nie je utopený.

Žabky 2

2.A číslo triedy, vybrali sa na plavecký s Endy.
Prvá skupina to sú  papagáje , nevedia si vymyslieť vlastné choreografie.
Drahuška s Ivkou nám dobre radia, nevšímajte si ich vidíme, že vám vadia.
Nika s Peťkou tie sú pani, plávajú jak morské panny.
Dida,Daja,Katka,Kika,Mirka,Biba , radi oni plávajú kraul.
Esti, Wewa,Miška,Klaudi neplavci boli, teraz plávajú ako nejaké ryby.
Na plaveckom srandy kopa, všetkým sa nám hlava motá.
Žabky z 2.A triedy kurz spravili a teraz to pôjdu osláviť, aby to zapili.  

2.A smiley

 

 

TIMRAVINA STUDNIČKA


Dňa 21.10.2014 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo v umeleckom prednese prózy - Timravina studnička.Študentky prezentovali pôvodnú slovenskú tvorbu a podali skvelý výkon.  Porota rozhodla o umiestnení recitátoriek nasledovne:

                            1.miesto: ADRIANA VALACHOVÁ ,3.C
                       2. miesto: KRISTÍNA MAKOVÁ,2 B
                           3. miesto: MARTINA ŠATAROVÁ,3.A

3.miesto: M.Šatarová

1. miesto: A. Valachová

2. miesto: K.Maková

 

Mladí ekológovia na exkurzii

Dňa 24.10.2014 sa študenti 2.A a 1.D zúčastnili exkurzii v kompostárni Dolná Slatinka. S problematikou bioodpadu a jeho spracovania nás oboznámil pán Peter Sulík a odpovedal na naše zvedavé otázky.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

Výlet Bratislava

Dňa 22. októbra 2014 sme sa my - študenti PaSA, zúčastnili výletu do Bratislavy. V stredu ráno o 7:30 sme mali odchod z Lučenca. Prvá zastávka bola v Čunove, kde sme navštívili známu galériu obrazov Danubiana. Potom sme išli do Bratislavy, kde sme štyri hodiny strávili nakupovaním v nákupnom centre Eurovea. Posledným a najlepším bodom programu bolo Radošinské naivné divadlo. Boli sme na predstavení Jááánošííík. Nasmiali sme sa tam do sýtosti, vyfotili sme sa s hercami a pobrali sme sa naspäť do Lučenca. Myslím si, že každý z nás si tento výlet zapamätá, pretože bol úžasný!

Adriana Valachová 3.C

 

Na otočku do Osvienčimu

       Stalo sa už tradíciou v lučeneckej Pedagogickej a sociálnej akadémii – Pedagógiai és Szociális Akadémia, že  v novembri organizuje  historicko-poznávaciu exkurziu do poľského mesta Osvienčim, ktoré je  neslávne späté so zverstvami 2. svetovej vojny.

      5. novembra 2014 počas ranného brieždenia  nabral náš autobus kurz  Koncentrationslager Auschwitz-Birkenau. Mnohí z nás navštívili tento tábor po prvýkrát. Boli sme prekvapení, koľko návštevníkov prišlo pozrieť toto pietne, negatívnou energiou prekypujúce  miesto. Najviac z nich bolo z Izraela, pričom  národnými vlajkami a spevom dávali svoj pôvod najavo.  

     Vďaka našim sprievodcom – Silvii a Katke, sme sa ocitli priamo v centre apokalypsy a holocaustu.  Na začiatku nás privítal  cynický nápis na vstupnej bráne Arbeit macht frei a tajomný tábor nás doslova pohltil...  

    Živo sme si dokázali predstaviť osudy státisícov ľudí, ktorí sa previnili len tým, že ich pôvod a náboženstvo bolo židovské. Selekcia, otrasné životné podmienky, kremácie, to všetko v našej fantázii ožilo. Nikto  zo žiakov či pedagógov  nepochopil zmysel selekcie ľudí či bezuzdného vraždenia Židov.

   Dojmy z tohto dňa nám zostanú v pamäti ako varovné memento...lebo ten, ktorý  nepozná dejiny, je prinútený prežiť ich znova...

    Mnoho žiakov sa už teraz teší na  budúci november. Bude ťažké urobiť „selekciu“ na budúci rok.

    Záverom sa chceme poďakovať svojim kolegom a učiteľom - Mgr. A. Chovanovi a Mgr. D. Valockovej za zdarnú prípravu a realizáciu tejto exkurzie.

_________________________________________________

    Dňa 5.11.2014 sa žiaci z 1.A,B,C a 2.A,D  zúčastnili exkurzie v koncentračnom tábore Osvienčim v Poľsku.

Odchádzali  sme o 5:30 spred budovy školy. Cesta bola dlhá a nekonečná, ale stála za to. Do koncentračného tábora sme dorazili o 12:30. Prehliadka sa začala prekročením brány do pekiel s názvom „Práca oslobodzuje“. Postupom času sme sa dozvedali nové a nové informácie, po ktorých sme pochopili, že je to miesto plné hrôzy a utrpenia.

Ten, kto nepozná svoju históriu, je nútený prežiť ju znovu.

Nech naveky zostane výkrikom a výstrahou to miesto, na ktorom Hitlerovci zavraždili pol druha milióna mužov, žien a detí.

   účastníci exkurzie

Zázračná knižnica

Dňa 27.10.2014 mala naša škola tú česť uvítať medzi svojimi múrmi nielen hostí zo škôlkárskeho prostredia, ale taktiež spisovateľku detských rozprávkových kníh Hanku KoškovúMoniku Šatarovú z Novohradskej knižnice. Názov akcie, ktorú organizovali žiaci 3A triedy, bol „Zázračná knižnica“ a ako už aj samotný názov napovedá, v našej školskej knižnici sa udiali malé  zázraky. Pre predškolákov boli pripravené divadielka, hry a čítanie z kníh a ako prví mali tú česť počuť pár rozprávok z ešte nevydanej knihy od pani Koškovej. Na záver na nich čakalo prekvapenie v podobe malého občerstvenia, za ktoré nám poďakovali milou kresbou toho, čo sa im páčilo najviac. Už teraz sa tešíme na ďalší rok „NAJZAUJÍMAVEJŠIEHO PODUJATIA ŠKOLSKEJ KNIŽNICE“ , keď budeme môcť opäť ukázať že knihy partia do rúk v každom veku.

                                                                                      M. Šatarová,3.A

 


 

 

P.S.: Štúr by mal určite veľkú radosť

            Slovenčinárik  predstavuje Korešpondenčnú súťaž zo slovenského jazyka a literatúry, do I. kola  ktorej sme sa 14. 11. 2014 zapojili aj my, a to prostredníctvom  10 súťažiacich (z nich 1 žiak reprezentoval mužské pokolenie). Zástupcovia I. až III. ročníka tried s vyučovacím jazykom slovenským zápasili so zábavnými či menej zábavnými úlohami, hlavolamami i vedomostným testom v tajomnom prostredí podkrovia našej školy. Uvidíme, či úspešne, a už teraz s napätím očakávame II. kolo súťaže, ktoré sa uskutoční v jarných mesiacoch roku 2015.

                                                                                                  Eva Štefancová

 

Imatrikulácie a výchovný koncert - Deň študentstva

      Každoročne sa v škole uskutočňuje udalosť určená pre našich žiakov na počesť Dňa študentstva.

20. november bol ten deň, keď sa všetci študenti spolu s  učiteľmi premiestnili do Domu kultúry B. S. Timravy v Lučenci, aby si vypočuli a pozreli Československý muzikál. Nešlo však o muzikál v pravom slova zmysle, ale o hudobno-zábavný koncert.

     Radko Pažej a Jaro Gažo - títo skvelí páni dokázali zaujať študentov (čo dnes vôbec nie je ľahké) aj pedagógov a sprostredkovať krásny zážitok. Formou interview s muzikálovým hercom (J. Gažo), ktorého spovedá moderátor (R. Pažej), sa študenti dozvedeli fakty o vzniku muzikálu, nahliadli do zákulisia príprav muzikálu a vďaka videoprojekcii, kde sa zobrazovali texty skladieb formou karaoke, sa priamo zapojili do vystúpenia.

      Odzneli skladby najznámejších slovenských a českých muzikálov (Na skle maľované, Neberte nám princeznú, Fontána pre Zuzanu 3, Hamlet, Rebelové, Krysař či Cigáni idú do neba). A tak sme si všetci s chuťou a od srdca zaspievali piesne: Rozhádzané postele, Tri slová, Stín katedrál, Voda, čo ma drží nad vodou a mnohé iné. Skvelú atmosféru vytvorili účinkujúci prirodzeným humorom a príjemným, nenúteným vystupovaním.

"Zbohom buď, lipová lyžka..."- touto piesňou sme sa lúčili (neradi) s Radkom a Jarkom.
 Študenti 1.C sa dokonca v závere koncertu predstavili na pódiu s neoficiálnou hymnou školy "Tá lučenská pégeéčka...".
 
       Po koncerte, v dobrej nálade sme sa vrátili do školy, kde sa konali imatrikulácie prvákov. Tie (ako každý rok) pripravujú študenti tretích ročníkov.

Stres, napätie, spotené ruky  boli symbolmi prvákov, ktorí verili, že čas ubehne rýchlejšie ako zvyčajne.

Namaľované tváre, najoriginálnejšie účesy a mnohé úlohy, ako napr. umývanie zubov nutellou oproti stojacemu spolužiakovi, síce dali zabrať, ale určite nikoho nezosmiešňovali, ale pobavili.

Prváci tento deň zvládli statočne a dostali aj certifikáty, ktoré im zaručujú to, že patria do  našej veľkej rodiny - rodiny PaSA Lučenec.             Cesta k tomuto cieľu bola neľahká, plná netradičných prekážok. Museli prekonávať vlastné zábrany, zatnúť zuby, ukázať svoju šikovnosť a obratnosť, aby splnili svoju úlohu v pripravenej disciplíne.

Všetkým zúčastnením sa podarilo splniť svoje náročné úlohy, vďaka tomu sa naša rodina „pégečkárov“ rozrástla o ďalších členov. 

Tento deň skončil pred obedom a podľa žiakov bol zábavný, oddychový a zvládnuteľný smiley

K.Kupcová, K. Krupinský, M. Urbanová H.

                                                        

      VIAC FOTOGRAFIÍ NÁJDETE V ČASTI FOTOGALÉRIA ALEBO KLIKNUTÍM TU

 

Maratón v čítaní

V dobrých tradíciách sa má pokračovať. Po minuloročnom úspešne zvládnutom maratóne v čítaní, sme sa aj tento školský rok rozhodli ho zorganizovať. A to nielen na hodinách slovenčiny, ale aj na hodinách angličtiny a nemčiny, takže mesiac november bol venovaný čítaniu knižných titulov, ako Na vine sú hviezdy, Alchymista, Twilight  Sherlock Holmes – The Hounds of Baskerville či nemecká kniha: Liebe im Mai.

Aby nestalo len pri čítaní, žiaci tvorili aj vlastné umelecké diela – básne, kresby a v cudzích jazykoch si precvičili tvorenie otázok k danému textu (niekedy aj táto aktivita je hotové umelecké dielo J ).

                                                                       Mgr. Ľ. Čvikotová

Maratón v čítaní na hodinách nemeckého jazyka                                                     Maratón v čítaní na hodinách anglického jazyka

                     Čítalo sa aj na hodinách slovenského jazyka a slovenskej literatúry u maďarských študentov.    ►

 

 

 

 

 

 

 

           

 

  POPBB 2014

Dňa 21.11. 2014 o 14.30 hod. sa  v koncertnej sále Radnice na Námestí SNP v Banskej Bystrici uskutočnilo finále súťažnej prehliadky v speve populárnej piesne vyhlásenej v Slovenskej republike POPBB 2014.

Súťažná prehliadka bola rozdelená  na 2. kategórie. V 2. kategórii súťažila naša študentka z 1. C triedy Alexia Oláhová  s pesničkami Set Fire to the Rain

a Si sám. Kvalitného klavírneho sprievodu sa zhostil Marek Danko zo 4.A triedy PaSA v Lučenci.

Po súťažnej časti vystúpila víťazka vlaňajšej súťaže POPBB 2013 , naša študent-ka  z 1. A triedy, Dominika Oláhová .

O 17.30 hod. nastal vzácny okamih vyhlásenia výsledkov súťaže a odovzdávanie diplomov a cien. Naša Alexia Oláhová získala pekné 2. miesto. K dosiahnutému oceneniu jej srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov

                                                                     Erika Kuráková

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Film a beseda s tvorcami  filmu Láska na vlásku

26. novembra 2014 sme sa po 3. vyučovacej hodine premistnili do kina Apollo v Lučenci, kde sme si pozreli film Láska na vlásku, v ktorom si zahrala aj speváčka Celeste Buckingham.

Po filme nás čakala beseda s tvorcami filmu, konkrétne s režisérkou flmu M. Čengel Solčanskou, producentom E. Čengelom a hercom S. Spišákom.

Po besede nasledovala autogramiáda a obľúbené fotenie.                               

Fotografie nájdete vo FOTOGALÉRIÍ alebo kliknutím  TU

 

                                                                                                   Červené stužky 2014

 Aktivity, ktoré sa na našej škole organizovali v rámci kampane Červené stužky boli hlavne besedy spojené s premietaním filmu In your face, Živá stužka, výroba červených stužiek a samotné rozdávanie stužiek 1.12.2014.
       Besedy s prezentáciou a filmom absolvovali prvé a druhé ročníky, besedy študentov zaujali, peer aktivistkám kládli otázky týkajúce sa problematiky AIDS. Na živej stužke sa zúčastnili študenti tried prvého až tretieho ročníka, takisto vydarená akcia, pri ktorej si študenti mohli otestovať spoluprácu viacerých tried. Na príprave červených stužiek sa podieľali študenti tretieho ročníka, ktorí na to mali vyhradenú jednu vyučovaciu hodinu.
       1.12.2014 Svetový deň boja proti HIV/AIDS - boli na škole rozdávané  červené stužky študentom, učiteľom, ale aj personálu školy, samozrejme s krátkou charakteristikou symboliky červených stužiek.
       Tým, že sme sa zapojili do kampane a organizovali spomínané aktivity na škole, sme študentom rozšírili vedomosti aj v tejto problematike. Účasť našej školy a všetky aktivity považujeme za úspešne zvládnuté a sme radi, že sme sa mohli zapojiť a šíriť tak osvetu v boji proti HIV/AIDS.

Prípravu ako aj realizáciu kampane Červené stužky mali vo svojich rukách študentky III.B triedy

Zuzana Ďurošová
Dominika Sliacka
Bibiana Cifrová
Michaela Segečová

  Premietanie filmu In your face

                < < Živá stužka

 

 

145. výročie založenia školy

145 sviečok na narodeninovej torte ...

          Víziou každej spoločnosti je zakladať si na vzdelanom národe. Len taký môže posúvať ľudstvo  vpred. Túto úlohu si od nepamäti vzali pod patronát školy...

           Rok  1869 sa nezmazateľne zapísal zlatými písmenami do histórie novohradského regionálneho školstva. Vtedy uzrela svetlo sveta zriaďovacia listina Lučeneckého štátneho učiteľského ústavu a jej prvý  riaditeľ Terray Károly spolu s dvoma učiteľmi privítali v školskom roku 1869/1870, presne 27. novembra , osemnásť mladých chlapcov, ktorí splnili podmienky prijatia.

         Na znak nášho citového vzťahu k našej oslávenkyni sme jej 4. decembra 2014 pripravili menšiu oslavu. Od rána v priestoroch školy prebiehali tvorivé dielne pre našich žiakov a od 10:30 sa v priestoroch kina Apollo konala slávnostná kultúrno-spomienková udalosť, ktorej veľkosť utvrdila takmer stopäťdesiatka pozvaných hostí  na čele s predsedom banskobystrického samosprávneho kraja, Ing.Mgr. Marianom Kotlebom, prednostom okresného úradu Lučenec, pánom Ing. Branislavom Hámorníkom a prvou dámou mesta Lučenec, pani primátorkou PhDr. Alexandrou Pivkovou , riaditeľmi stredných , základných či materských škôl. Čo nás nesmierne teší, pozvanie prijali aj dve desiatky našich bývalých kolegov v dôchodkovom veku.

        Pre všetkých bol pripravený bohatý kultúrny program plný hudby, spevu, tanca, umocnený prejavmi vzácnych hostí.

        Po jeho skončení bola  pripravená recepcia v priestoroch pedagogickej akadémie. Všetci   sa svorne zhodli, že podujatie malo vysokú spoločenskú úroveň zásluhou výkonov našich študentov .

          Kvalita školy sa nemeria jej vekom, ale úspešnosťou jej absolventov.  Mená ako B. Slančíková - Timrava, O. Sliacky, M. Ďuríčková, V. Kačáni, J. Findra  a mnohí ďalší sa nezmazateľne zapísali do zlatého fondu slovenskej či maďarskej kultúry. Verím, že onedlho k týmto menám pribudnú ďalšie. Potenciál z radov žiakov na to máme, o čom svedčia mnohé úspechy  a ocenenia na rozličných fórach.      

      Do ďalších   plodných rokov našej alma mater jej  želáme mnoho skvelých žiakov, zapálených učiteľov a spokojných rodičov.                                                                                                                                 Mgr. Ondrej Nociar – riaditeľ PaSA Lučenec

                                                                      145. VÝROČIE ŠKOLY -  TVORIVÉ DIELNE

 

Vo štvrtok 4. 12. 2014 naša škola oslavovala krásne výročie jej vzniku. V ten deň sme netrpezlivo očakávali, ako dopadne slávnostná akadémia. Čas čakania sme si preto vyplnili tvorivými dielňami, ktoré sa konali v priestoroch školy. Žiaci sa mohli zapojiť do rôznych činností. Mnohí si vyskúšali pilates, iní navštívili kresliareň, kde si mohli preveriť svoje zručnosti pri viacerých výtvarných technikách. Ani jazykári – slovenčinári, nemčinári, angličtinári – sa nedali zahanbiť a pripravili pre svojich žiakov zaujímavé aktivity. Tí, ktorí sa chceli dozvedieť niečo o histórii našej školy, sa zúčastnili besedy a tí, ktorí si mysleli, že čo-to o našej škole vedia, si to mohli overiť v kvíze Ako poznáš svoju školu.

Čas čakania teda ubehol rýchlo a my sme si mohli vychutnať slávnostnú akadémiu.                          Mgr. Ľubica Čvikotová  

______________________________________

Tvorivá dielňa  (vlastná literárna tvorba)

            Dňa 4.12.2014 sa v rámci osláv 145. výročia založenia našej školy uskutočnila, okrem iných, aj tvorivá dielňa, kde si naše nádejné talenty vyskúšali, ako zručne narábajú perom. Svoje myšlienky inšpirované cennými informáciami z histórie našej školy položili na papier v nasledujúcej podobe:

 

BÁSNE ŽIAKOV  nájdete v TVORBE ŽIAKOV alebo kliknutím TU

__________________________________________

Najoriginálnejšie odpovede z Kvízu o škole (počas tvorivých dielní na 145. výročí)

 
Aký titul má pán profesor Gottreich? - odpoveď: matematik Gottreich
Koho skratka je Go? - odpoveď: Gotzpi
Koľko rokov bol Mgr. Ondrej Veselý riaditeľom našej školy? - odpoveď: 145
Napíšte štyroch učiteľov Slovenského jazyka - jedna z odpovedí: Chovan
Koľko stromov je pred budovou školy? - odpoveď: 13
 
Výherca mohol byť len jeden - stala sa ňou M. Ďurošová zo 4.B, gratulujeme!

      
                                                

                                                                                    Pre viac FOTO kliknite TU

 

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

22 žiakov, zástupcov I. až IV. ročníka našej školy, 10.12.2014 prezentovalo svoje komunikačné zručnosti v školskom kole Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry, ktoré sa konalo v I.A triede. Tento rok sa rady silnejšieho pohlavia rozrástli až na troch súťažiacich, avšak dievčatá boli predsa v presile. Každý súťažiaci si odniesol sladkú odmenu a knižnú poukážku navyše získali nasledujúci súťažiaci:

A kategória (III. a IV.ročník)

1. miesto – Zuzana Murárová, IV. B
2. miesto – Lucia Ptáčníková, IV.A
3. miesto – Bohdana Gabriela Brezňanová, III. B

B kategória (I. a II.ročník)

1. miesto – Beáta Šulajová, II.C
2. miesto – Filip Hajdúch, II.B
3. miesto – Jana Záslavová, I.A

Víťazom srdečne blahoželáme!

 

Bocian ma asi nepriniesol...

Dňa 3.12.2014 študenti  3.B triedy pod vedením  pani profesorky Mgr. M.Bódiovej navštívili DSS Slatinku  vo Vidinej.

Zúčastnili sa projektu Bocian ma asi  nepriniesol...  pracovali a tvorili s mentálne a telesne postihnutými  klientmi, kde využili  svoje teoretické zručnosti  aj v praxi .Naučili sme klientov za pomoci aktivít so sociálno-výchovnými  pracovníčkami -Aký je rozdiel medzi ženou a mužom – kde klienti za pomoci študentov  obliekli makety postáv  podľa svojej predstavivosti ,fantázie a pomôcok.  Naučili klientov ako si uctiť  jeden druhého  ako sa správať ,keď niekomu  chceme vyjadriť lásku, keď sa nám  páči alebo ako dať najavo ,že nám dotyčný nie je sympatický alebo sa nám nepáči. Študenti si s klientmi zatancovali a pomáhali im vo výrobe maškŕt.  Nakoniec  si vyhodnotili akciu. Každý bol rád, že sme takýto krásny deň mohli stráviť spolu .Nadšení boli klienti aj študenti . Tešíme sa na ďalšiu návštevu DSS Slatinky,  kde znovu môžeme  spríjemniť deň  klientom.                                                                                                                                                                       R. Segečová, 3.B

 

KVAPKA KRVI

V stredu 10.12. 2014 naši študenti urobili niečo výnimočné – darovali krv a zachránili životy ľudí, ktorí by  možno tieto Vianoce netrávili v kruhu svojej rodiny. Veľká vďaka preto patrí  všetkým  prvodarcom  zo 4.B triedy a ich morálnej podpore ( rovnako prvodarkyni) Ivanky Bartošovej a študentom 4.C  sprevádzaných triednou učiteľkou Mgr. Katarínou  Ďurošovou.

 

Malí vinšovníci z MŠ

15. decembra 2014 nás cez veľkú prestávku v zborovni milo prekvapili malí vinšovníci a Lucie z MŠ MŠ Štvrť M.R.Štefánika Lučenec v sprievode svojich učiteliek pani O. Kurekovej a Mgr. G. Sarvašovej. Počas svojho milého vystúpenia povymetali kúty, zaspievali, zarecitovali a zaželali nám všetkým pokojné vianočné sviatky.

Za tým mali možnosť nazrieť aj do tried, telocvične a kresliarne, kde sa im venovali naši študenti z III.C triedy a obohatení zážitkami z „veľkej školy“ sa na obed vrátili do svojej škôlky.

ĎAKUJEME VÁM!         E.Ráczová, vedúca praxe

 

MIKULÁŠKU, DOBRÝ STRÝČKU...

Študentky PaSA v Lučenci pripravili pre  deti  Materskej  školy Rúbanisko II/39  krásne prekvapenie.

V piatok 5. decembra sa  pre všetky deti v telocvični začalo divadelné predstavenie o zvieratkách, ktoré bolo spojené s príchodom Mikuláša a rozdávaním balíčkov plných prekvapení. S deťmi sa skamarátil naozajstný Mikuláš, anjelik a čert. Pestrý a veselý program detí v triedach pokračoval, rozžiarené detské očká a sladké balíčky boli odmenou za ich čakanie.

 

                                                                       

EXPERT GENIALITY SHOW

2.12 tohto roku sme sa prvý krát zúčastnili súťaže Expert Geniality Show. Je to súťaž, ktorá sa tento rok konala na viac ako 400 školách na Slovensku. Vybrali sme 10 dievčat, ktoré mali za úlohu vyplniť testy z dvoch súťažných tém - z anglického jazyka a z témy, ktorú si dodatočne vybrali (napr. Svetobežník, Mozgolamy, Spoločnosť kedysi a dnes). Súťaž prebiehala na celom Slovensku v rovnakom čase. Výsledky budeme vedieť až na konci januára. Dievčatám držíme palce.

EXPERT GENIALITY SHOW – VÝSLEDKY

 

Z 9000 študentov z celého Slovenska sa naše žiačky umiestnili nasledovne:

137. miesto Patrícia Kubincová

167.miesto  Beáta Šulajová

249.miesto  Daniela Korimová

311.miesto  Martina Pechová

429.miesto  Anna Kučerová

430.miesto  Lea Jonášová

611.miesto  Daniela Strongová

741.miesto  Bohdana Brezňanová

817.miesto  Katarína Ješšová                  

1136.miesto Éva Lőrinczová                                                                       

                                                                                           

Chválime!

Milí študenti,
dočkali sme sa! Ocenili sme štyri študentky, ktoré sa zúčastnili
"Expert geniality show" a patrili do prvej stovky ocenených v
kategórii,ktorú si zvolili v decembri. Dievčatám gratulujeme a dúfame,
že sa súťaže zúčastnia aj budúci rok.

     

 

Príjemný predvianočný deň

V piatok 12.12 sa uskutočnilo tretie stretnutie s pani Belánovou, pracovníčkou CHKO Cerová vrchovina. Naša spolupráce začala vo februári 2014, a to prezentáciou v škole a na hodinách biológie na tému flóra, fauna Cerovej vrchoviny a pokračovala v júni výstupom na Pohanský hrad a aktivitami v prírode.

Naše stretnutie v piatok sa nieslo v znamení poznania, zábavy a ekohier pre deti. Čo všetko sme robili, sa dozviete z našich fotografií.

Ďakujeme pani Belánovej a tešíme sa na ďalšie stretnutie v marci pri nových aktivitách a taktiež v júni 2015 na výstup na Steblovú skalu                                                                                     2.A smiley

                                                                                                                                                                                                                                                    

 

Workshop - dobrovoľníctvo

V tomto školskom roku rozbehla naša škola spoluprácu s Centrom dobrovoľníctva v Banskej Bystrici. Zapojili sme sa do projektu Služby mladým, ktorý bol podporený Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. V rámci neho u nás 17. októbra 2014 prebehol workshop o dobrovoľníctve, prostredníctvom ktorého žiaci získali užitočné informácie o tom, čo je to dobrovoľníctvo, aké má výhody, kto je to dobrovoľník, do akých aktivít sa môžu zapojiť a množstvo ďalších zaujímavých informácií. Celý workshop sa niesol vo veľmi príjemnej a podobrovoľníckej atmosfére a už teraz sa tešíme na vlastné dobrovoľnícke aktivity, ktoré plánujeme na našej škole rozbehnúť.

                                                                               

Olympiáda z anglického jazyka

Streda 10.12.2014 patrila na našej škole olympiádam, zo slovenského jazyka a anglického jazyka. Výber tých najlepších si zmeral sily vo svojich vedomostiach a v niektorých prípadoch i vynaliezavosti.

Školské kole Olympiády z anglického jazyka v kategórii 2D skončil nasledovne:

1, Lea Jonášová, III.C
2, Lilla Cvengelová, II.B
3, Tomáš Fodor, I.B

                                                                                                                                                             Mgr. Ľubica Čvikotová

 

POMOC ÚTULKU V LUČENCI

               Pred Vianocami žiaci PaSA urobili zbierku pre lučenský útulok pod vedením prof. Valockovej a Matuškovej. Vyzbierali sme 70€, za ktoré sme kúpili 10 mäsových konzerv a 6 vriec granúl. V útulku bolo veľa psíkov čakajúcich na lepší osud.

           Dúfame, že sme im aspoň trošku pomohli a  že si mnohí čoskoro nájdu nový domov.

 

 

 

Príprava na Vianoce s dôchodcami

Písal sa deň 12.december 2014. Skupinka žiačok zo 4.B triedy sa vybrala na prax do Domova sociálnych služieb v Lučenci s cieľom potešiť našich najstarších. V každej hlavičke sa ukrýval vynikajúci kreatívny nápad. O to šikovnejšie boli ruky. Či tie s vráskami alebo bez. Zapojili sa jednoducho všetci. "Vianoce sú za dverami a my sme sa na ne museli prichystať." Povedala nám žiačka Biba. Anjeliky lietali, vence sa zdobili a stromček už stojí. :)

 

 

      Vianočný koncert PaSA v Lučenci

11.decembra 2014 sme organizovali veľký vianočný koncert v evanjelickom kostole spolu s družobnou školou v Balažských Ďarmotách (Maďarsko).

         V programe vystúpili dva spevácke zbory Pedagogickej a sociálnej akadémie v Lučenci pod vedením PaedDr. Eriky Kurákovej a p. Ildikó Gaálovej. Družobný súbor Gymnázia Alberta Szent-Györgyiho viedla p. Szilvia Hajdú. V programe odzneli vianočné a iné sakrálne skladby.

                                                

                                                     Vianočné koncerty pre seniorov

         V adventnom období sme pripravili pre seniorov Lučenca vianočný program. 10. decembra sme navštívili Domov dôchodcov AMBRA na Rúbanisku a 17. decembra 2014 Domov dôchodcov na Tuhárskom námestí v Lučenci.

         Spievali sme, hrali na nástrojoch a trochu sme rozveselili starších ľudí. Účinkoval spevácky zbor pod vedením p. I. Gaálovej.

                                                                                                                                                                    Pavlína Rešutíková, III.C

                                                                                      

                                                                                     

 Súťaž O NAJKRAJŠIEHO VIANOČNÉHO ŠKRIATKA

19. decembra sa konala súťaž, v ktorej víťazili tí najkrajší vianoční škriatkovia. Víťazmi sa stali škriatkovia zo 4.B triedy, druhé miesto obsadil škriatok z 2. C a tretie miesto škriatok z 1.B. Cenu poroty si odniesol škriatok zo 4.C triedy, Ostatní si vyslúžili pochvalu za svoje outfity a sladku odmenu.

                        nastúpení škriatkovia                                                                                          víťazi (4.B)

            

   cena poroty (4.C)                                      2. miesto: 2.C                                      3. miesto: 1.B                              víťazi so svojou triednou

                                                                              organizátori aj škriatkovia (1.B)

                                             

 

BASKETBALOVÝ TURNAJ

 

  > organizátori basket.turnaja tried

 

VIANOČNÝ PUNČ

Vianoce - čas, kedy treba najmä pomáhať....

18. decembra si ktokoľvek z našej školy mohol na nádvorí zakúpiť vianočný punč podľa nemeckej receptúry (samozrejme nealkoholický).smiley Punč predávalo 5 žiačok z 1.B triedy v mikulášskych čiapkách a na nádvorí zneli vianočné piesne. Sumou 0,50€ za pohár punču sa podporil Útulok Šťastné labky vo Fiľakove (útulok je v stave rekonštrukcie a s pribúdajúcim počtom psíkov je jeho dobudovanie veľmi dôležité).

Ďakujeme všetkým, ktorí si punč zakúpili (aj tým, ktorí peniažky vhodili len tak)!

Vyzbieraná suma za vianočný punč 2014 činí 63,47€ a už je v rukách majiteľky útulku - B. Jagošovej, ktorá nám poďakovala aj na sociálnej sieti:

 

Šťastné a veselé...

Marekovi Dankovi (4.A) sa po výhre v školskej súťaži PaSA MÁ TALENT 2012 darí. Ako klavirista spolupracuje so známymi spevákmi a tvorí vlastnú hudbu...So speváčkou Dominikou Mirgovou nahral vianočnú skladbu Šťastné a veselé. Tú nám prišiel zahrať aj do zborovne, kde mu spevácky sekundovali dievčatá z 3.A triedy a na husliach hral Adam Dedinský (3.C).

Originál videoklip:

 

 

OLYMPIÁDA Z ANJ

Lea Jonášová z III.C opäť bodovala z anglického jazyka. Po úspešnom postupe zo školského kola do okresného sa jej podarilo zvíťaziť aj v okresnom kole Olympiády z anglického jazyka v kategórii 2D a zabezpečila si tak postup do krajského kola. Srdečne jej gratulujeme a budeme držať palce v krajskom kole.

 

TANEC 2.C

2.C  (Stierankovci) je trieda pozostávajúca z budúcich učiteľov či vychovávateľov a animátorov voľného času, ktorí si pripravili dva tance. Jeden v podaní učiteľov a druhý v podaní animátorov.

Video: Juraj Rusnák (4.C)

 

                           

                                              


NONSTOP PARTY 2015

(29.1.-30.1.)

Úderom 18.-tej hodiny  sa po dvojročnej odmlke odpálila v  PaSA Lučenec noc plná zábavy. Týždne príprav zo strany pedagógov i študentskej rady sa pretavili do skvelej show, na ktorú sa každý z jej účastníkov tešil.
NONSTOP PARTY po úvodnom zaspievaní hymny  - Nikdy nebolo lepšie slávnostne otvoril svojím príhovorom  riaditeľ školy Mgr. Ondrej Nociar. Od 18:30 bol pre našich žiakov pripravený bohatý program, z ktorého ponuky si každý študent určite vybral to svoje. Pozvaní hostia ,a nebolo ich málo, ponúkli účastníkom nevšedný program.
Po tvorivých dielňach, koncertoch či besedách s našimi  hosťami sa už účastníci netrpezlivo presúvali do telocvične, kde   o 01:00-tej hodine odštartoval zlatý klinec programu – voľba dievčaťa školy. Deväť súťažiacich dievčat  ukázalo obecenstvu svoj talent v oblasti spevu, tanca, hovoreného slova či herectva. Naše finalistky sa s úlohami vysporiadali s nadhľadom. Víťazkou tejto súťaže a titul dievča školy získala žiačka III.C triedy Kristína Stančíková. Ale čo urobí s hlavnou cenou, netušíme...
O 23:00  sa začala diskotéka, ktorú   prerušila „misska školy“.    

 Až ranné svitanie a úder šiestej hodiny ukončilo nočnú show a žiaci poupratovali svoje triedy, aby boli reprezentačne pripravené na odovzdávanie výpisov polročnej klasifikácie, čím sa pre nich začali polročné prázdniny.
Touto cestou sa chcem  poďakovať Mgr. Z. Endrődyovej, Mgr. Ľ. Čvikotovej , Mgr. K. Krupinskému, Mgr. I. Belkovej a žiackej rade za prípravu nočnej show i celému pedagogickému zboru za zvládnutie svojich úloh.
Na kvalite NONSTOP PARTY 2015 sa veľkou mierou podpísali naši hostia z radov umelcov, remeselníkov, masmédií, športovcov zastúpení takými menami ako  Štefan Tarkovič, Nikola Kuzmányová, Edita Hutková, Folk LC, Jaroslav Dodok a mnohí ďalší.

Touto akciou sme úspešne zavŕšili 1. polrok školského roku 2014/2015. Podľa kladných ohlasov na ňu nám nezostáva nič iné, len pripraviť aj jej ďalší ročník.

Mgr. Ondrej Nociar

__________________________________________________________________________________________________________________________

Z 29. na 30. januára sa na PaSA konala NONSTOP PARTY.

Hneď na začiatku nás svojím skvelým príhovorom nabudil pán riaditeľ a spevácky zbor Hity tety Gity pod vedením Ildikó Gaálovej, ktorý zaspieval pieseň od skupiny Hex – Nikdy nebolo lepšie a celá táto akcia sa niesla v slovách tejto skladby. Pre žiakov a taktiež profesorov bol prichystaný bohatý program, ktorý všetkých pobavil.

Boli tu rôzne besedy: Daruj krv nebuď upír, parašutisti, Ako byť úspešný, beseda s režisérkou, základy sebaobrany, CHI KUNG...

O pol noci nás pobavili Temné keci s pánom riaditeľom a hneď po tom súťaž o Naj... dievča školy, ktorú vyhrala Kristína Stančíková z 3.C.

Po tomto programe sa začala bujará diskotéka v jedálni, ktorá trvala do skorého rána. Pomedzi to mali prichystaný program aj jednotlivé triedy.

Triedni profesori žiakom počas noci dali výpis vysvedčenia so slovami: „Dúfam, že to v druhom polroku bude lepšie!“

A či sa tak stane alebo nie, uvidíme na konci tohto školského roka.

Valachová 3.C

________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

   Slová chvály na adresu študentov a profesorov PaSA od J.Dodoka...

Takto by malo vyzerať odovzdávanie polročných vysvedčení! Včera som sa zúčastnil na perfektnej Nonstop párty Pedagogickej a sociálnej akadémie v Lučenci, z ktorej by si mohli príklad zobrať (nielen) bystrické školy .

Postreh č. 1. Tie osoby s parochňami sú učitelia, kt ani na sekundu neváhali a spravili poriadnu šou, aby pobavili študentov.

Postreh č. 2. Vysvedčenie sa rozdávalo po ukončení zábavného programu cca o tretej v noci! PS: Nikto nefrflal.

Postreh č. 3 Program Nonstop párty PASA, ktorý trval spolu viac ako 9 hodín, pripravili samotní študenti, nie učitelia (tí im len pomáhali) smile emoticon

Postreh č. 4 Na akcii sa zúčastnili všetci žiaci a pozor - aj všetci pedagógovia. Ani jeden z profákov sa netváril kyslo, všetci sa usmievali.

Postreh č. 5. Študenti na Nonstop PASA vyhlásili aj výsledky ankety o najvtipnejšieho učiteľa, najsexi profesorku či najlepšieho triedneho učiteľa. Nik z nich to nebral ako urážku, pri vyhlasovaní dostal každý učiteľ taký aplauz od študentov, aký som v živote nevidel.

Postreh č. 6 Prekvapila ma aj jedna z tradícii tejto školy a to že žiaci sa medzi sebou na chodbách zdravia i keď sa nepoznajú.

Postreh č. 7 Keď som sa pýtal študákov na vedenie školy, nepočul som nič iné, iba: ,,Jaro, my máme perfektného riaditeľa a úžasných profesorov", neklamem, počul som na vlastné uši...

Postreh č. 8 Bodka za celým programom bola v réžii milej pani profesorky, kt pre žiakov spravila Muzikoterapiu a sama sa do nej zapojila smile emoticon

Postreh č. 9 Presne o pol noci sa študenti nahrnuli do triedy, kde ich čakali Temné keci ... nie od veci a to so špeciálnym hosťom. Oproti nim sedel riaditeľ, ktorého mohli face to face vyspovedať...

Postreh č. 10 Na tento nočný event študenti pozvali aj folklórny súbor, parašutistov, režisérku Mišíkovú Hitzingerovú, odborníčku na obchodovanie s ľuďmi či asistenta reprezentačného trénera J. Kozáka.

Každý moment tohto podujatia som si vychutnával plnými dúškami a nedokázal uveriť, akú úžasnú atmosféru dokážu vytvoriť študenti s profesormi. Tomu hovorím spolupráca. Bol to pre mňa neskutočný zážitok, za ktorý som vďačný predovšetkým Lucka Ptáčníková, pod ktorej taktovkou sa Nonstop párty uskutočnila.

Ešte potrvá kým spracujem všetky emócie ...

PS: Ak by niekto stále tvrdil, že SA TO NEDÁ, nech sa opýta študentov PASA ako to robia

                                                                                                                                  J. Dodo

_________________________________________________________________________________________________________________________

NONSTOP   PÁRTY 2015 – beseda so Štefanom Tarkovičom

       Futbal je neskutočný fenomén, ktorý má obrovskú popularitu. Platí to aj v našich slovenských podmienkach a o to viac, keď sa darí...   Momentálne je slovenský reprezentačný futbal v laufe, vďaka fantastickému postaveniu v rozbehnutej kvalifikácii na ME  2016.

      Na PaSA  /Pedagogickej a sociálnej akadémii/ v Lučenci sa po 2 rokoch opäť zorganizovala pre jej študentov NONSTOP PÁRTY – noc plná zábavy, tanca, hudby a besied so zaujímavými hosťami.

     Jeden z nich – a povedzme si to na rovinu – hosť  najjagavejší, prijal naše pozvanie. Bol ním PaedDr. Štefan Tarkovič, asistent reprezentačného kormidelníka Jána Kozáka.

     O 18:30 hod. za milého privítania a veľkého záujmu naštartoval 90 minútovú besedu s našimi študentmi. Všetko sa točilo okolo futbalu –  či už reprezentačného – mužského   i ženského (veď PaSA je dievčenská škola ) alebo klubového. Na všetky otázky, a bolo ich neúrekom,  pán Tarkovič pohotovo a priateľsky reagoval. Študentov najviac zaujímali pocity po víťazných zápasoch, osobnosti  našich hviezd a ich maniere , charizma J. Kozáka či trénerské pôsobiská pána asistenta. Z jeho slov bolo cítiť neskutočnú lásku k futbalu i obrovský prehľad v ňom. Odpoveďami  naozaj potvrdzoval svoje krédo, ktoré vyslovil hneď na začiatku besedy: “ Moja práca ma napĺňa a robí ma šťastným.“

     Žiakov PaSA potešili i reklamné  suveníry od SFZ – plagáty, kľúčenky, minidresíky či šály s reprezentačnými motívmi. Po týchto predmetoch sa len tak zaprášilo. Na  znak vďaky  naši žiaci podarovali p. Tarkovičovi spomienkové darčeky a spolu s riaditeľom školy mu popriali veľ a úspechov v osobnom a pracovnom živote.

   ...A potom nasledovala autogramiáda. Pán Tarkovič s radosťou podpisoval lopty, plagáty, šály a napokon napísal aj pár potešujúcich slov do školskej kroniky. Popritom veselo komunikoval so žiakmi či pedagógmi našej školy...  O čom??? To je zbytočné rozvádzať...

     Všetci sme sa zhodli, že by sme ho dokázali počúvať a bombardovať otázkami ďalšie 2 hodiny.

  Ďakujeme mu za nezabudnuteľný zážitok.   

      

enlightenedPrečítajte si článok z novín kliknutím na obrázok enlightened   

      

VIAC FOTOGRAFiÍ NÁJDETE VO FOTOGALÉRIÍ NONSTOP PARTY 2015 ALEBO KLIKNUTÍM TU

Pozrite si PROGRAM

 

_____________________________________________________________________

 

Komprax je zábava

 

V mesiaci október sme sa zúčastnili dvoch školení Kompraxu, vďaka ktorým sme  sa naučili ako realizovať Malý projekt.  Získané vedomosti sme využili pri organizovaní  školskej akcie s názvom  „Noc poznania a zábavy“. Vďaka finančným prostriedkom z Kompraxu sme si užili skvelý večer a usilovne sme pripravili pre žiakov našej školy rôzne zaujímavé aktivity, ktoré pre nich boli novinkami a zároveň skvelou zábavou na celú noc. Najprv žiaci spoznali úplne nový spôsob športovej zábavy „Fit Jump“ – skákanie na trampolínkach. Ďalšou zaujímavou časťou večera bola prednáška, vďaka ktorej sme sa dozvedeli nové užitočné informácie  o zdravej výžive a zdravom životom štýle, o ktorom nám porozprávala výživová poradkyňa pani  Sabína Kalmárová. Zistili sme viac o životnom štýle s názvom „Rastafariánstvo“. Veľmi zábavnou časťou nášho programu bola súťaž s názvom „ Tancuj ako hviezda“, kde sme mohli predviesť naše tanečné schopnosti. Z našej zábavy vám ponúkame i pár fotografií, aby sme ukázali, aký bol tento večer jedinečný. A tak teda, vychutnajte si ich spolu s nami.
A nezabudnite, „NIKDY NEBOLO LEPŠIE“ J

Vaše Kompraxáčky z 2.A

(Tóthová B.,Tomišová M. , Ďuráková V. , Košíková K.)

  

 

Lyžiarsky kurz 2015

V dňoch od 25. januára do 31. januára sa nám podarilo zrealizovať lyžiarsky kurz pod vedením učiteľskej dvojice Mgr. Petra Pauloviča a Mgr. Zoltána Bástiho. Pre spánok, relax a stravovanie sme si zvolili penzión Jánošík v Ždiari. Praktickú časť výcviku sme uskutočnili v neďalekej Bachledovej doline, ktorá nás príjemne prekvapila úpravou svahov a  atraktívnymi možnosťami pre lyžiarske vyžitie sa. Dôkazom komplexného úspechu kurzu je fakt, že zo všetkých „nelyžiarov“ sa stali úspešní začiatočníci, schopní udržať sa na lyžiach v bezpečnom pluhu. Záverom môžeme náš kurz odporučiť  aj pre ďalších našich žiakov, ktorí majú chuť spoznať krásu ozajstnej lyžovačky na svahu i mimo neho.

 

 

OLYMPIÁDA ZO SJL - krajské kolo

  Po úspešnom minuloročnom umiestnení v olympiáde zo slovenského jazyka a literatúry v krajskom kole opäť bodovali dve naše študentky - Beáta Šulajová (2.C) a Zuzana Murárová (4.B).   Beáta sa umiestnila na 2.-3. mieste a len 2 body ju delili do 1. miesta a tak ju "obrali" o postup do celoštátneho kola. Zuzka sa umiestnila na 8.-10.mieste vo svojej kategórií (kat. A).                

  Dievčatá  úspešne  reprezentovali našu školu. Gratulujeme.    

   

 

VALENTÍN  V  ŠKOLE

            Keďže Valentín tento rok padol na sobotu, v škole sme ho  "oslavovali" v piatok.

1.A trieda zorganizovala VALENTÍNSKU POŠTU mail Zapojili sa do nej takmer všetci žiaci z každej triedy. Kolektív z  I.A  ju rozdával žiakom či učiteľom po druhej vyučovacej hodine.

1.B trieda zorganizovala SÚŤAŽ O NAJROMANTICKEJŠIU FOTKU heart  Do porotcovského kresla zasadla romantická porota v zložení Mgr. I.Belkovej, K. Ďurošovej a M. Stieranku. Postarali sa o troch víťazov a cenu poroty. Do súťaže sa zapojil aj so svojou originálnou fotkou pán riaditeľ Mgr. O. Nociar a bol úspešný smiley. Každý zúčastnený súťaže bol odmenený minimálne sladkými odmenami.

Okrem toho trieda rozdávala v čase veľkej prestávky valentínske srdiečka s citátmi o láske.

3.A trieda tiež rozdávala valentínske srdcia.

VÝSLEDKY SÚŤAŽE:

1. miesto získala Frenči zo 4.B (na fotke s priateľom)

                                                                           2. miesto Ďuri (4.C) s priateľkou Dominikou (3.A)

  3. miesto patrí Mgr. Ondrejovi N. (pozn.fešák s ružou)

                                                                           CENU POROTY dostala Frenči (4.B) so psíkom

 

 

                        1. miesto                                                                       2. miesto                                             3. miesto

                                                                                                        CENA POROTY                                                                                                                                                                                                                          

...a VALENTÍN v uliciach mesta...

 

ELEKTRONICKÉ TESTOVANIE MATURÍT OFFLINE

Maturita online/offline je elektronická forma externej časti maturitnej skúšky (EČ MS). Je rovnocenná s písomnou formou EČ MS. Testy sú v oboch formách obsahovo rovnocenné.

 Aj my sme sa zapojili do nového spôsobu maturitných skúšok, ktoré priebiehali 24.2.2015 v IKT   učebniach.  Išlo o generálnu skúšku maturít, ale stres a nervy u našich štvrtákov nechýbali...

                                                                                  

KARNEVAL V MŠ

Dňa 26.2.2015 sa študenti kreatívnej hudobnej z 3A triedy a talentovaná klaviristka z 1C, vybrali do Materskej školy M.R. Štefánika, aby deťom zahrali divadielko plné spevu a tanca. Deti mohli sledovať žiačky našej školy prezlečené v kostýmoch rôznych zvieratiek. Najväčšiu radosť však deťom spravila možnosť zatancovať si so „zvieratkami“ z lesa. Na záver vystúpenia si na naše potešenie vyžiadali spoločnú fotku, aby mali na toto príjemne strávené dopoludnie pamiatku. Pani učiteľky, deti a samozrejme aj my, sa už teraz tešíme na ďalšiu spoluprácu.

M.Šatarová


 

PaSA JAVISKO PREROBENÉ

Piati žiaci  z  triedy 1.A sa zapojili do organizácie Komprax - Iuventa. Pomocou financií, ktoré komprax.iuventa našim študentom poskytol, sa v triede prerobilo javisko, ktoré naďalej slúži študentom našej školy. Do kompraxu.iuventa sa zapojili žiaci: Patrik Pál, Martina Bartová, Gabriela Tučeková, Karin Petiková a Dominika Adámeková.
Tento projekt sa ukončil divadelným predstavením Snehulienka a 7 trpaslíkov, kde účinkovalo 14 žiakov z triedy. Ďeťom z materskej školy sa divadielko páčilo. Pozrite si niektoré fotografie z tohto projektu.
 
 

Dňa 09.03.2015 sa dva spevácke a jeden folklórny súbor, pod vedením p.prof. Gálovej a p.prof. Kurákovej, rozhodli urobiť radosť klientom domova sociálnych služieb Libertas. Vystúpenie bolo určené najmä ženskej časti publika, nakoľko sme si chceli uctiť zaslúžený štátny sviatok, a to MDŽ. Klienti mali možnosť počuť piesne rôznych žánrov v podaní žiakov z 4A a 1C triedy. Návrat k ľudovým tradíciám spojený s príjemným vizuálnym zážitkom, zas priniesli žiačky 3A triedy. Taktiež spevácky súbor pod vedením p.prof. Gálovej, v spojení s príjemným hudobným zážitkom v podobe hry na zobcovú flautu, bol milým spestrením pre klientov Libertas. S potešením môžem povedať že vystúpenie sa všetkým veľmi páčilo, za čo nás odmenili potleskom a malým darom, ktorý bol vyrobený samotnými klientmi.                                                                                                M.Šatarová

                                              

                                                       

 

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN

V utorok 10. 03. 2015 sme si spestrili poobede v škole umeleckými prednesmi poézie a prózy slovenských a svetových autorov v školskom kole 61. ročníka Hviezdoslavov Kubín. Zúčastnilo sa ho 9 dievčat a porota nakoniec rozhodla nasledovne:

POÉZIA
1. miesto – Adriana Valachová, III.C
2. miesto – Dajana Svoradová, II.A
3. miesto – Anna Kučerová, I.A
                Janka Boráková, I.A

PRÓZA
1. miesto – Martina Šatarová, III.A
2. miesto – neudelené
3. miesto – Eva Lőrinczová, I.D

CENA POROTY
Cyntia Balázsová, I.D
Tímea Czokolyová, I.D
Katarína Rišpánová, I.D

                                                  

 

KORČULIARSKE KURZY

1.C - kurz korčuľovania,ktorý absolvovali od 09-12.2.2015

   1.A -  kurz korčuľovania,ktorý absolvovali od 23.-26.2.2015

 1.B - kurz korčuľovania,ktorý absolvovali od 9.-12.3.2015

Básne z korčuliarskych kurzov:

Korčuľák

 

Išli sme na korčuliarsky kurz,

 bol to pre nás zážitok, ako lusk.

Padali sme ako hrušky,

 po ľade sme lietali ako mušky.

Krik a smiech u nás vôbec nechýbal,

chlad nás občas prehýnal.

 

Cibuľky a brzdenie,

to už dávno vieme.

Vidieť nás to bola radosť,

po štyroch hodinách sme kričali: ,, Už dosť!!! "

 

Mali sme najlepšie profesorky,

za tri dni z nás spravili najlepšie korčuliarky.

Jednu vec vám odkázať chceme,

 za to všetko ďakujeme !!!

 

                                                      Kolektív 1.A

____________________

Zimák

 

Korčule sme si už nabrúsili,

čiapky sme si nasadili.

S úsmevom na tvári sme každý deň išli,

Padali sme, vstávali sme, no z ľadu nezišli.

 

Cibuľky a brzdy, to nám problém nerobí,

Teraz to už každý z nás veľmi ľahko urobí.

Na ľad ideme vždy s veľkým úsmevom,

lebo vieme, že spomienok budeme mať viac, ako milión.

 

Ďakujeme profesorkám, ktoré nás tam učili,

i keď nás do cvičenia, tak často nútili.

1.C (Dominika Vaslíková)

____________________________________

Fáj a térdem, levertem a jégen,

amennyit én estem annyi csillag nincs az égen.
Egyet-kettőt jajgatok, 
harmadikra felállok,
negyedikre szünetet kiabálok.
Mennyi mindent átéltünk,
s közben végig reméltünk.
Korcsolyázni nem tudunk, 
mégis boldogok vagyunk.
 
Pohánka Alexandra és Simon Zsuzsa (1.D)

 

                                    

Umelci Novohradu

Beseda s insitným maliarom G. Kurákom

                Dňa 9. marca 2015 sme v našej triede III.C privítali maliara a počítačového grafika pána G. Kuráka, ktorý nám predstavil svoju tvorbu. Porozprával nám o výtvarných technikách, pomocou ktorých vyjadruje svoje umelecké predstavy. Zaujímavá bola technika maľby s použitím zeme ako farebného pigmentu. Zaujala nás jeho tematika ľudového folklóru a zobrazenia minulého života na Slovensku. Centrom našej pozornosti sa však stali jeho zaujímavé komiksy.

Pánovi G. Kurákovi za peknú besedu a ochotu ukázať nám kúsok svojho sveta ďakujeme. III.C

 

MATURITA 2015

Je 17. marec 2015 a  maturitné skúšky sa začali ...

... Budem to vedieť?  ... Aké budú témy?  ... Ako vyzerám v tejto novej sukni? ... No, už je to tu ... Ja to dokážem ....

Takto pravdepodobne vyzeral myšlienkový svet aj našich štvrtákov. Dnes ich čakal prvý deň externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky so slovenského jazyka.

My všetci na nich myslíme a prajeme im úspešné zvládnutie nielen prvej časti ich skúšky dospelosti ...

MATURITA 2015 - INTERNÁ ČASŤ/ÚSTNA

           

              Takto sme začínali - 25.5. 2015  a  pokračovali ...                                                    (Kliknite na fotografie pre ich väčšie zobrazenie)

            

                                         

                a ukončili.... slávnostné vyradenie absolventov v Mestskom úrade Lučenec                                                              

          

          

                   

                                                                                                             IV.A

                     

                                                                                                           IV.B

                     

                                                                                                            IV.C

      

 

 

 

VOLEJBALOVÝ TURNAJ

                   1. miesto: 1.A                                                       2. miesto: 4.A                                                  3. miesto: 1.B

                                                              
 

Dňa 26.3.2015 sa v priestore Levickej synagógy uskutočnil 1. ročník medzinárodnej speváckej súťaže žiakov stredných pedagogických škôl zo Slovenskej a Českej republiky –AKORD 2015.  Súťažilo sa v dvoch kategóriách –spev ľudovej piesne a spev populárnej piesne. Porota bola zostavená z učiteľov zúčastnených škôl. Predsedom poroty bola Mgr. Erika Beňušová- vedúca DFS Tekovanček, ktorý spríjemňoval chvíle počas súťaže.

Výsledky súťaže:

V kategórii ľudová pieseň získala naša študentka Janka Ondrášiková z 1.C triedy 3. miesto.

V kategórii populárna pieseň získala 2. miesto Dominika Oláhová z 1.A triedy.

Klavírneho sprievodu sa zhostil Marek Danko zo 4.A triedy, ktorý bol ocenený veľkým potleskom.

Našim speváčkam gratulujeme a prajeme veľa úspechov.

     

                                                                                                                                                                       D. Petrincová

  

                  A. Oláhová                                                       D. Oláhová                                                              J. Ondrášiková

                                             

                                                                                                  M. Danko

  

 

SOČ - KRAJSKÉ KOLO

Dňa 27.03.2015 sa  v SPŠ J. Murgaša v Banskej Bystrici uskutočnila krajská prehliadka SOČ.
Našu školu reprezentovali štyria žiaci v troch súťažných odboroch:
               01 - Problematika voľného času           - Michal Hric (4.C)  - získal 1. miesto
               14 - Učebné pomôcky                      - Marek Danko (4.A)  - získal 2. miesto
   17 - Psychológia, pedagogika, sociológia - Zuzana Murárová (4.B)
                                                                         Renáta Uhnáková (4.B)
       Všetkým ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy, víťazom (Hric, Danko) blahoželáme a držíme palce v celoslovenskej súťaži.

 

DEŇ ĽUDOVÝCH ROZPRÁVOK

Dňa 16.3.2015 sa žiaci 3.A triedy- kreatívna hudobná, zúčastnili na knižničnej akcii pre deti, na ktorej sa im snažili priblížiť ľudové rozprávky (nakoľko práve 16.3. je deň ľudových rozprávok). Záujem zo strany škôl bol na naše potešenie natoľko veľký, že vystúpenie sme hrali hneď niekoľko krát. Deti mali možnosť vidieť bábkové divadlo „O dvanástich mesiačikoch“, zaspievať si s nami a zahrať sa plno hier, ktoré rozvíjajú detskú fantáziu.

Pani učiteľky a rovnako aj deti vyzerali po predstavení veľmi spokojne, nakoľko z knižnice odchádzalo každé dieťa s úsmevom a vypožičanou knižkou v ruke. Na záver na nás čakalo malé pohostenie v spoločnosti knihovníčok.

Z knižnice sme odchádzali spokojní a už teraz sa tešíme na ďalšiu spoluprácu medzi našou školou na Novohradskou knižnicou.
                                                                                                                   

Martina Šatarová 3.A

    

     

    

                                          

       

 

VÝLET PARÍŽ - LONDÝN

Enchanté, Paris.... It´s London, baby!

Paríž a Londýn, Londýn a Paríž.... Toto boli dve metropoly sveta, ktoré sa v posledných týždňoch na našej škole často spomínali a skloňovali. Deň D prišiel 25. marca 2015 o 12.00, kedy sme vyrazili na dlhú cestu.

Paríž nás privítal v ranných hodinách upršaným počasím, ale to nám neprekážalo vychutnať si ho a pokochať sa jeho krásami – Notre Dome, Louvre, Place de la Concorde, Eiffelova veža a večerná plavba po Seine.

Londýn nám tiež vyšiel v ústrety a uvítal nás slnečným počasím v Greenwich Parku. Vychutnali sme si Tower of London, Tower Brigde, Millenium Bridge a vo večerných hodinách to bolo London Eye, ktoré nám ponúklo úžasný výhľad na vysvietený Londýn. V sobotu sme sa kochali na Big Ben, Westminster Abbey, Whitehall, Buckingham Palace, Picadilly Circus, Soho, Trafagal Square a na záver to bola Oxford Street plná obchodov, kde sme si dobre nakúpili nielen suveníry, ale aj zaujímavé kúsky oblečenia.

V nedeľu vo večerných hodinách sme sa šťastní a plní zážitkov vrátili späť do Lučenca.

Au revoir, Paris... Good bye, London....

Ľubica Čvikotová
učiteľka Pedagogickej a sociálnej akadémie v Lučenci

                                               

  

                                                

VIAC FOTOGRAFIÍ NÁJDETE VO FOTOGALÉRIÍ

 

                                                                       FLORBALOVÁ LIGA

         Dňa 2.10.2014 bol odštartovaný ďalší ročník florbalovej ligy v Lučenci. Opäť sa súťažilo v troch kategóriách: dievčenská liga, chlapčenská liga a mužská liga. Naša škola znova nebola výnimkou. Dievčatá a chlapci vytvorili spolu tri družstvá a spolu s profesormi hrávali zápasy proti silným súperom.

         1.4.2015 sa konal záverečný ceremoniál. Chlapci sa žiaľ neumiestnili v prvej trojke, no dievčatá svoje minuloročné prvenstvo obhájili a pre školu tak získali ďalšiu cennú trofej a diplom. Pani profesorka Valocková tiež získala cenu za najlepšiu strelkyňu florbalovej ligy. Dievčatá sa zo svojho úspechu veľmi tešia a veria, že ďalší ročník bude pre ne rovnako úspešný.

 

           Študenti PaSA Lučenec získavali kompetencie pre prax

          Študenti 3.B a 4.B triedy Pedagogickej a sociálnej akadémie Lučenec sa  zúčastnili štyroch malých projektov KomPrax - Zo starého nové, Recyklovať znamená..., Odlišnosť obohacuje a Mandala sveta vo Vidinej, v Domove sociálnych služieb Slatinka, ktoré boli zamerané na neformálne vzdelávanie v témach ochrany životného prostredia a odstraňovania rasovej neznášanlivosti, predsudkov, stereotypov a xenofóbie (strach z neznámeho). V prvých dvoch sa naučili ako sa dajú využiť zdanlivo nepotrebné veci novým spôsobom a ako môžu dostať  šancu stať sa znovu užitočnými. Naučili sa recyklovať papier, textil aj plasty. V posledných dvoch si na vlastnej koži vyskúšali, aké je to byť cudzincom a prísť do typickej slovenskej rodiny, ako sa dá predchádzať konfliktom, rešpektovať iné kultúry a dokázať s ich príslušníkmi konštruktívne komunikovať a spolupracovať. Rovnako dôležité bolo aj to, že v týchto projektoch získali kompetencie pre prax s prácou so zdravotne znevýhodnenou mládežou.

          Projekty boli podporené z Európskeho sociálneho fondu ako súčasť národného projektu KomPrax - kompetencie pre prax, ktorý organizuje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

  

 

 

 

SÚŤAŽ V SPEVE CUDZOJAZYČNEJ PIESNE

Dňa 13.4.2015 sa v našej škole, tak ako minulý rok, aj tento rok konala súťaž v speve cudzích jazykov. Žiaci z našej školy, sa nám mohli predviesť a ukázať svoje spevácke i jazykové schopnosti. 
Mohli sme si vypočuť spev vo viacerých jazykoch a to : anglickom, nemeckom a ruskom. Zaujímavosťou boli aj cigánske piesne a najväčším prekvapením bola pieseň, ktorú nám zaspievala naša žiačka v japonskom jazyku. 
Na záver  sa nám predstavil minuloročný víťaz súťaže Patrik Gondáš. 
 
Hlasovala porota aj diváci, ktorí to nemali vôbec ľahké, keďže výkony našich žiakov boli výborné. Po sčítaní hlasov od divákov a po dohode poroty, sa rozhodlo, že odmenení budú nasledovní žiaci: 
 
1. miesto: Cyntia Balážová I.D
2. miesto: Diana Balogová I.C
       3. miesto: Vierka Jakabšicová III.A 
 
Mimoriadna cena poroty : Viktória Rusnáková I.D
                                                                             Cena publika: Skupina Nona I.B a I.C
 
Výhercom srdečne blahoželáme a tešíme sa na Vás opäť o rok !! smiley                                                                               Marta Grexová III.A
  
 
 
 
                                
 

Beseda o rodákovi z Novohradu

                Dňa 17.04. 2015 sme sa v zastúpení IV.A a III.C triedy zúčastnili na besede v priestoroch Novohradskej knižnice v Lučenci. Vysokoškolský pedagóg doc. PaedDr. Július Lomenčík, PhD. pootvoril ďalšie dvere do neznáma, keď nám priblížil život a tvorbu takmer zabudnutej literárnej osobnosti Novohradu spisovateľa Františka Kreutza, rodáka z Katarínskej Huty.

                Zaujímavosti zo života prozaika, spisovateľa pre deti a mládež  i znalca regionálnej horehronskej histórie či ľudovej slovesnosti v podaní doc. Lomenčíka doplnené ukážkami z autorovej tvorby (doposiaľ nevydanej) boli príjemným spestrením predvíkendového dopoludnia.

                Z Novohradskej knižnice sme odchádzali bohatší nielen o nové poznatky, ale aj o dobrý pocit, že sme mohli byť prítomní pri objavovaní osudov ďalších študentov našej školy.

                                                                                                                    Štefancová E.

                                                                       

 

EKO TÝŽDEŇ – DEŇ ZEME

Zem. Je to zavalitá pani, ktorú neraz potrápi ľahostajnosť ľudí. Zahadzujú odpadky, znečisťujú ovzdušie a prostredie, v ktorom žijú.

Práve proti tomu, aby sa Zem nemračila je 22. apríl venovaný jej ochrane. V tento deň, deň Zeme, sa 1.A a 1.B trieda aktívne zapojila do environmentálnych aktivít, ktorých cieľom bolo upozorniť ľudí na dopad ničenia životného prostredia. Žiaci boli poverení neľahkou úlohou – vyčistiť areál Pedagogickej záhrady a taktiež ulicu Jarkovu a ulicu Benku. A to veru bola makačka!

O dva dni neskôr sa v rámci EKOtýždňa do ochrany modrej planéty zapojila aj 2.A. Dňa 24. apríla si v súťaži EKOmisia pripravila jednoduché aktivity pre deti z MŠ, ktorými ich nielen zabavila ale aj poučila o tom, aká je  Zem dôležitá. 

Nemyslite si, že ochrana Zeme je jednodňová alebo týždenná záležitosť. Vieme, že ide o dlhodobý proces, ktorý sa na našej škole snažíme podporovať aj zapájaním do environmentálnych projektov. Jedným z nich je práve projekt Bosou nohou v tráve. Ak vám tá zavalitá Pani nie je ľahostajná, zapojte sa!  :)

Petronela Sanislová, Lucia Ptáčníková

             

  

  

 

 

                              

                                                   

                                                   

                                                                                                                   1.A

                                                    

                                                     

                                                                                                                             1.B

                                                       

                                                                                                          

DEŇ UČITEĽOV

Komukoľvek môžeš pomôcť, pomôž rád. Veď dávno sa hovorí, že slúžiť a pomáhať sú vlastnosti vznešených ľudí.“ - Ján Amos Komenský

 

            28.marec je už dlho spojený s menom Jána Amosa Komenského. V ten deň sa tiež oslavuje Deň učiteľov. Práca učiteľa nie je ľahká. Vyžaduje si veľa trpezlivosti, pochopenia, ochoty, lásky... Učiteľ nie je len učiteľ, je to aj radca, policajt, politik, lekár, jasnovidca, rodič...priateľ.

            K príležitosti dňa učiteľov sme si my, študenti Pedagogickej a sociálnej akadémie, pripravili pre našich milovaných program, ktorý sa uskutočnil dňa 31. marca 2015 v 1.A triede. Spievalo sa, tancovalo, hralo na nástrojoch a tiež recitovalo. Veľká vďaka patrí práve našim učiteľom za to, že sa  tento program podarilo pripraviť.

            Zároveň Vám zo srdca prajeme, nech na Vašich tvárach večne žiari úsmev a nech Vaša trpezlivosť trvá večne.        Pavlína Rešutíková, III.C

 

báseň...

Zvoní...

rozmarne zvoní zvonec.

Jednému zvoní na začiatok,

inému zas na koniec.

 

Niekomu však zvoní stále,

lebo ktosi sa rozhodol,

že v objatí školských zvoncov

rád by žil, rád zostarol.

 

Učiteľ, ten má moc zázračnú,

premení miestnosť na triedu,

vyčarí z budovy školu

a vďaka nemu z detí – ľudia budú.

 

Učiteľ, ten odvážny kúzelník,

čo divákom prezrádza kúzla.

Učí, čo sám sa ťažko učil -

rozoznať dobro od zla.

 

Učiteľ, náš prvý psychológ,

čo pýta sa, ako sa máme.

On mnoho vie a nepovie

ani otcovi, či mame.

 

Učiteľ, ten neúnavný bežec,

čo stále beží vedľa nás.

Cieľ vidí už pri štarte,

s ním máme najlepší čas.

 

Učiteľ je ako výpravca vlakov,

stovky ich za život vypraví.

Každému naposled zamáva,

každého naposled pozdraví.

 

Ďakujem sa stráca v šume,

zas rozmarný zvoní zvonec.

Jednému zvoní na začiatok,

inému zas na koniec.

 

                                                                                                     Beáta Šulajová, II.C

       

       

   

  

 

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN - REGIONÁLNE KOLO

            Dňa 22.apríla 2015 sa v Dome Matice slovenskej v Lučenci konalo regionálne kolo súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. Našu školu reprezentovali recitátorky v zastúpení Martiny Šatarovej z III.A, Adriany Valachovej z III.C či nováčika Anny Kučerovej z I.A.

            Z trojlístka súťažiacich sa v kategórii poézie na krásnom druhom mieste umiestnila Adriana Valachová a postúpila tak na krajské kolo do Banskej Bystrice.

            Srdečne blahoželáme a všetci držíme palce!

                                                                            

 

LES V KNIHE

Dňa 23.04.2015 sa žiaci 3C triedy pod vedením PaedDr. Kocúrovej zúčastnili podujatia v rámci celoslovenskej kampane Les ukrytý v knihe v Mestskom parku. Podujatia sa zúčastnilo viac ako 150 deti predškolských a školských zariadení mesta. Dramatizáciou rozprávkového príbehu, rôznymi tvorivými hrami, zábavnou pohybovou aktivitou obohatili a spestrili naši žiaci výstavu a čítanie nových kníh s lesnou tématikou.

     

 

 

 

                                                                                    

 

 ...a predsa vstúpili/ SLOVENČINÁRIK

            Hovorí sa, že nikdy nevkročíš do tej istej rieky, a predsa. Naši súťažiaci dňa 04.05.2015 druhýkrát zasadli do lavíc v čarovnom podkroví, aby sa zúčastnili druhého kola korešpondenčnej súťaže Slovenčinárik.

            Dievčatá a jeden chlapec usilovne riešili zaujímavé úlohy zo slovenského jazyka a literatúry a teraz už ostáva len čakať do júna na verdikt poroty. Dúfajme, že trpezlivosť ruže prinesie.    Eva Štefancová

          

                                                                                 

 

        PLAVECKÉ KURZY

    2.B trieda - Novolandia Rapovce

         

         

 

Súťaž "O triedu s najenvironmentálnejším cítením"


Počas celého školského roka prebiehala na našej škole ekologická súťaž, do ktorej sa zapojili všetky triedy. Každá trieda mala rovnakú šancu vyhrať, a preto sa v škole pracovalo, polievalo, súťažilo.

1.miesto a finančnú odmenu na ekologickú exkurziu získala 1.B trieda, 2.miesto obsadila 1.A a 3.miesto 1.C trieda.

Víťaznej triede blahoželáme a teším sa na spoluprácu a dobré nápady v novom školskom roku. Zdenka En.

                                                     

                                                                                                       1. miesto: 1.B

                                                     

                                                                                                           2. miesto: 1.A

                                                     

                                                                                                               3. miesto: 1.C

 

O naj... interpreta rozprávky

            Šesť súťažiacich, budúcich učiteliek, sa 17.06.2015 o 14: 05 hod. zišlo v IV.A triede, kde si zmeralo sily v prednese detskej literatúry. Porota v zložení Ľ.Čvikotová, Lucia Ptáčníková a E.Štefancová posúdila úroveň prednesu recitátoriek a rozhodla o nasledujúcom poradí:

Kategória A /II.ročník/

1.miesto – K.Veselková, II.A

2.miesto – D.Svoradová, II.A

3.miesto – B.Prečúchová a M.Randliseková, obe z II.A

Kategória B /III.ročník/

1.miesto – M.Šatarová a Z.Drdajová, obe z III.A

Víťazom srdečne blahoželáme a tešíme sa na vás všetkých aj v školskom roku 2015/2016.

                                                                                                         Text: E. Štefancová

                                                                                                          Foto: Ľ.Čvikotová

              

 

Účasť na konferencii  KomPrax

Konferencia  KomPrax  bola organizovaná Iuventou – Slovenským  inštitútom mládeže a konala sa  pod záštitou ministra školstva, vedy,  výskumu a športu Slovenskej republiky Juraja Draxlera  v termíne 28.- 29. mája 2015 v Kongres Hoteli Dixon v Banskej Bystrici a bola vyvrcholením aktivít v rámci Národného projektu KomPrax – Kompetencie pre prax (2011 – 2015), do ktorého sa so svojimi úspešnými projektmi  zapojili aj žiaci našej školy .

Prvý deň bol určený odbornej verejnosti. V programe sa vystriedali rôzne inšpiratívne osobnosti ako napr. Martin Menšík z Profesia.sk, Marta Hanečáková z Asociácie CVČ na Slovensku a mnoho ďalších. Predstavili sa takisto aj Regionálni Odborní Riešitelia KomPraxu  (ROR) z jednotlivých krajov, ktorí odprezentovali výsledky 4-ročného úsilia vo svojom kraji. Popoludní prebiehali workshopy pre účastníkov na rôzne zaujímavé témy. Prvý deň zakončili účastníci veselým kvízom. 

Program pokračoval v nasledujúci deň veľtrhom príležitostí pre mladých ľudí pod názvom KomPrax Day. Tento deň bol určený hlavne mladým ľudom, ktorí hľadali zaujímavé príležitosti, nové inšpirácie a príjemné stretnutia. Projekt KomPrax pomáha mladým ľuďom získavať kompetencie pre prax – aby boli lepšie pripravení na pracovný ale aj osobný život. Na tomto dni sa zúčastnili organizácie z rôznych kútov Slovenska, ako napr. Centrum komunitného organizovania – CKO, CVČ – JUNIOR, Červený kríž, Eurodesk, Gymnázium Krompachy, Mládežnícky parlament mesta Rimavská Sobota, Iuventa, Profesia, RTVS BB a iní. Počas celého dňa sa tieto organizácie prezentovali a pri tom prebiehal sprievodný program v podobe živé kníh a rôznych vystúpení. Vyvrcholením konferencie bolo slávnostné odovzdávanie Deklarácie o uznávaní  prínosu neformálneho vzdelávania v práci s mládežou , z rúk generálneho riaditeľa Iuventy Mgr. Rastislava Paulíka.  Signatárom Deklarácie sa stala aj naša škola.

                                                                                                   Samuel  Bencső  I.B  a Mgr.  Katarína Oravcov

         

                                                                                       http://pasalc.wbl.sk/komprax_deklaracia.pdf

 

Vystúpenie pre seniorov

         2. júna 2015 sme sa zúčastnili na oslavách 25. výročia vzniku Domova dôchodcov AMBRA v Lučenci na Rúbanisku.
         Po príhovore pani riaditeľky a po ocenení najstarších a najaktívnejších obyvateľov sme ich potešili programom, v ktorom sme spievali a hrali na rôznych nástrojoch. Tety a ujovia sa veľmi potešili a odmenili nás veľkým potleskom.
                                                                                                                                      Pavlína Rešutíková, 3.C
   
           
                            
 
              Dňa 15.5. (piatok) sme sa rozlúčili s našimi maturantmi, na ktorých čakala v týždni od  25.5 ústna maturitná skúška...
  
   
                 
                                                                                                               IV.A
 
                                                                                                              IV.B
 
                                                                                                                  IV.C
 
                                                                                                           IV.D
 
 
 
 
Hodiny na našej škole nie sú iba o akomsi nudnom, suchom pozeraní do učebníc či zošitov. To isté platí aj o hodinách Slovesnkého jazyka a literatúry. Jedného dňa (neviem dátum) sa priestor 2.C triedy zmenil na javisko a študenti na hercov zo známych dramatických hier. Stvárnili postavy z hier Hamlet, Statky zmätky a Zmierenie alebo Dobrodružstvo pri obžinkoch. V študentoch sa prebudil ich herecký talent a radi by si takúto formu vyučovania zopakovali.                                                                                                                                               Dominika Petrincová, 2.C
 
 
                                       
  
DIVADLO
 
" TAKÍ SME ? "- nesie názov divadelné predstavenie, spracované podľa predlohy švédskeho autora Stefana Lindberga LÁSKA, ktorého sme sa zúčastnili dňa 22. 6. 2015 v DBST v Lučenci.
 V situáciách a úvahách hlavných hrdinov - spolužiakov deviatakov, zmietaných pubertou,bojujúcich so sebou, so svojimi túžbami a predsudkami, trápených pocitom samoty, hľadajúcimi lásku a oporu
 v druhom človeku, sa určite našli mnohí diváci. Hra otvorene a verne reprezentuje svet tínedžerov - hovorí o sexe, viere, láske, problémoch vo vzťahoch s kamarátmi,rodičmi, učiteľmi,odzrkadľuje ich pocity, obavy, slovník, humor.Navyše, v tomto predstavení sme mohli vidieť a pozitívne ohodnotiť herecké schopnosti našich žiakov - Lucie Ptáčnikovej /4.A/ a Adriany Valachovej /3.C/.
         " Mladosť - to nie je len bez vrások tvár, v občianskom zápis, že máš rokov pár...", spieva vo svojej piesni Pavol Hammel.  Mladosť, dospievanie, prinášajú určite radosti, ale aj starosti, no vždy stojí zato prežiť túto etapu života a po rokoch na ňu v dobrom spomínať. Myslite na to, milí tínedžeri, adolescenti, vo chvíľach, keď vám bude ťažko a budete riešiť problémy,
v tej chvíli považované za nieriešiteľné.
                                    Za všetkých dospelých
                                                              Katarína Kupcová
                                                    
 

Pedagogické hry  2. – 4. jún 2015    Levice 

Po 25 ročnej odmlke sa vďaka PaSA Levice znovuoživila tradícia pedagogických hier. PaSA z Lučenca pod vedením Mgr. Ondreja Nociara a Mgr. Petra Pauloviča reprezentovalo 16 dievčat v nasledovných disciplínach: atletika, volejbal, bedminton, plávanie, stolný tenis.

 Naše dievčatá zvádzali neúprosné boje s kolegynkami z iných pégečiek. Nakoniec to stačilo na solídne 4. miesto spomedzi  šiestich škôl a len 3 body nám chýbali na druhé miesto.

Za zmienku stojí dvojnásobné víťazstvo Lucky Staššákovej z III.B v plávaní a 2. miesto v bedmintone družstiev za účasti Martiniek – Šatarovej z III.A a Chlpáňovej z III.B triedy.

Všetkým dievčatám ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

Už teraz sa tešíme na nový ročník Pedagogických hier v júni 2016, ktoré sa opäť budú konať  na pégečke v Leviciach.

        

        

         

        

                                 

      

        

                                            

 

KUK SEM – KUK TAM

         25. jún 2015 sa vybraní zástupcovia I.A, II.A, III.A a III.B nechali vtiahnuť do čarovnej atmosféry Dobšinského rozprávkového sveta
na Donovaloch v dedinke Habakuky.

         O tom, že Slovensko je skutočne malé, nás presvedčilo milé stretnutie s naším absolventom Paťom Protušom (poslucháčom Akadémie umení v Banskej Bystrici), ktorý nás za organizátorov podujatia v rozprávkovej ríši privítal. Nezaprel v sebe nášho bývalého študenta a vzápätí využil všetok svoj šarm na to, aby sa celými Habakukmi niesli tóny pégečkárskej hymny.

         Po našom speve sme sa všetci svorne odobrali do Čierneho mestečka, kde sa nám predstavili herci Akadémie umení v Banskej Bystrici bábkovou hrou O troch zhavranených bratoch (väčšina z nás bola prekvapená pôvodnou verziou rozprávky s hrôzostrašnými prvkami).

         Cez Kurnik Šhopu Senter sme sa presunuli k ďalšiemu divadelnému stanu, kde sme si vychutnali ľudovú rozprávku O dvanástich mesiačikoch s „fúzkatou“ macochou a večne šomrajúcou Holenou.

         Keďže čas bol proti nám, rozhodli sme sa opustiť Habakuky o čosi skôr, avšak (niektorí z nás) i s pekným suvenírom – habakukovským platidlom.

Zavŕšením dňa po stopách Dobšinského rozprávok bola návšteva „rozprávkového“ obchodného centra Europa v Banskej Bystrici, samozrejme
s „rozprávkovými“ cenami.

Už teraz sa tešíme na nové rozprávky v budúcom školskom roku a možno „zablúdime“ i na bobovú dráhu. Ktovie... V rozprávke je predsa všetko možné                                                     Text: E. Štefancová      Foto: Z. Danišová

        

              

             

 

 

EXKURZIA ŠOMOŠKA 

Krásny deň na Šomoške

24.6. sme z autobusovej zastávky č. 10 v Lučenci vyrazili do Šiatorskej Bukovinky načerpať energiu výstupom na hrad Šomoška a vyskúšať si stromovú terapiu, ktorú sme sa učili na hodinách ekológie. Začali sme na parkovisku pod hradom výkladom akčného pána Milana s paličkou. Išli sme po červenej značke, ktorá nám ukazovala smer, a nemohli sme zablúdiť. Urobili sme pekné zábery, o ktoré sa chceme s vami podeliť.Nabití energiou sme sa s prírodou rozlúčili zápisom do knihy návštev a krátkou básničkou. Dovidenia, Šomoška, prídeme zasa, bolo nám fasa  :)

                                                                                                                                                                            2.A, Zdenka En., Danka Mg.

Dlhá trasa, krátke nohy,

ale sme tu boli mnohí.

Krásny, dlhý svätojánsky deň,

potkli sme sa o každý peň.

Roháč na ceste kráčal,

nohy si do vody zmáčal.

Vodopád však netiekol,

stuhnutými kameňmi zamĺkol.

Hrad týčiaci sa na kopci

nás všetkých dostal do svojej moci.

Ďakujeme nášmu milému Milanovi,

 že sme s ním dlhú cestu spoznávali.

                                                                                                                                             2.A

 

   

 

 

 

 

Budapešť - exkurzia

Kultúrno – biologickou exkurziou do Budapešti dňa 24.-25.6.2015 spestrili záver školského roka 2014/2015 študenti 1.D triedy a výber z 2.A, 3.A a 3.B triedy. So svojimi pedagógmi navštívili Hradný bazár, Budínsky hrad, Aquaworld a ZOO. Do Lučenca sa vrátili šťastní -  s peknými pocitmi a spomienkami.

 

Akčný PaSA deň

29. jún, deň ako každý iný. Pre nás však aj niečím výnimočný. Končí sa školský rok a naši žiaci sa s ním rozlúčili akčne. Cvičili, súťažili, hádzali, vyrábali hračky z PET fliaš a naberali energiu z pekných záberov, ktoré pre nich pripravila 2.A z náučného chodníka Šomoška. V závere akcie nechýbala sladká odmena. Zdenka En. ďakuje 2.A triede, študentskej rade a akčným kolegom za pomoc pri organizovaní tejto zábavy a teší sa na dobré nápady v novom školskom roku. Oddychujte, športujte a stretneme sa v septembri.     Zdenka En. smiley

                                                                                                                                                           

  

 

 

 

                                 

                     

  

                               

                                

           

 

                        

 

       

.

 
 
                                                                            
 

 

 

                 

 

 

                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

TOPlist