Akcie 2018/2019

       Návštevníci - náborový film

       

                       Školský výlet                       Potravinová pomoc ľuďom....                    Pégečka opäť úspešná!

                                     

   Rob to, čo ťa baví alebo...                 Novohradské hry v atletike           V Maďarsku po slovensky

                                   

      Jesenná atletika                                Týždeň Dobrovoľníctva                                    Biela pastelka

                                             

        Divínsky Boyard                                     Futbalový turnaj                                 Medziročníkový turnaj    

                                       

                 KOŽAZ                                                   Lučenec na bicykli                                 Vlak literatúry

                                 

 

     Darovali krv po kvapkách          Revitalizácia pedagogickej záhrady          Otvorenie školského roka 2018/2019              

                                                                                 


Návštevníci - náborový film

V pondelok, 15.10. sa po priestoroch našej školy pohybovali zaujímavé indivíduá. Tvrdili, že cestujú v čase a že sa omylom dostali do 21. storočia. Nie, neboli to pacienti od doktora Chocholouška, ale osvedčené herecké duo - Mário Obročník a Katka Goodspeed, ktorí natáčali náborový film Návštevníci. Ponúkam Vám trailer tohto filmu a pod ním si nájdete link na samotný film. Prajem peknú zábavu a príjemný zážitok.
                                                                                                                                                            riaditeľ školy
 

 
Celý film nájdete kliknutím ....SEM :)

 


Školský výlet

Dňa 1.10.2018 sa vybraní žiaci zúčastnili školského výletu v Bratislave. Najskôr navštívili bratislavský hrad a hradné záhrady. Mohli sa voľne prechádzať a kochať sa krásami záhrad a tiež výhľadom na Dunaj. Potom sa presunuli na námestie, kde si pozreli pamiatky starého mesta Bratislavy. Z námestia sme sa presunuli a užili si svoj voľný čas v nákupnom centre Eurovea. Po hodinách strávených oddychom, sme sa o 18:30 vybrali do divadla P.O.Hviezdoslava. Predstavenie trvalo takmer 2 hodiny, no žiaci sa nedokázali nudiť. Veľmi sa im páčilo, herci boli skvelí a dostali aj aplauz v stoji. Medzi žiakmi sa viedli búrlivé konverzácie o predstavení no aj o celom tomto dni. Nakoniec sme sa dočkali aj autobusu, a nasledovala už len cesta domov. Niektorí zaspali takmer okamžite, iní si užívali spoločnosť spolužiakov, a ďalší počúvali hudbu.

Návrat bol pokojný a deň sa dobre skončil. Žiaci si tento výlet užili a sú vďační profesorom, že sa výletu mohli zúčastniť.

 


Zbierka potravinovej pomoci ľuďom a rodinám v hmotnej núdzi

Dňa 18. októbra 2018 sa traja žiaci z III. B triedy ( Simona Abrahámová, Paulína Gregorová a Pavel Halák)  a jedna žiačka z II. C triedy ( Eva Balgová ) zúčastnili zbierky vo filiálke Kaufland v Lučenci, ktorá sa realizovala pre účel „potravinovej pomoci ľuďom a rodinám v hmotnej núdzi“ pod záštitou Slovenského červeného kríža ( SČK ). Uvedeným žiakom Ďakujeme za pomoc a podporu pri realizácii danej zbierky a dúfam, že sa zapoja aj v budúcnosti do podobných dobrovoľníckych aktivít na pomoc ľuďom, ktorí to potrebujú.

                                                                                                                                                    Mgr. Ivana Belková

       


Pégečka opäť úspešná!

18. 10. 2018 v sa priestoroch Mestského úradu v Lučenci vyhodnocovala súťaž O najkrajšiu okrasnú záhradku, balkón, okno. naša škola sa do tejto súťaže prihlásila prvýkrát a hneď úspešne. Umiestnili sme sa na 4. mieste, za čo patrí vďaka našim pani upratovačkám, Irenke a Ľubke, ktoré sa s láskou starajú o naše kvietky. Dievčatá, v mene celej školy, ďakujem!
                                                                                                                                                      riaditeľ SOŠPg


Rob to, čo ťa baví alebo Tak takéto básne píše Hevier...

Tento školský rok sme začali spoluprácu s Novohradskou knižnicou v Lučenci pomerne zhurta. Hneď v októbri 2018 sme mali možnosť zúčastniť sa zaujímavej besedy so slovenskou spisovateľkou pre deti Gabrielou Futovou (12.10.2018), a to v zastúpení žiakov II.A a II.C triedy, a o týždeň neskôr (18.10.2018) už zástupcovia študijného odboru učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo z III.A, III.B a III.C aktívne načúvali premysleným myšlienkam a netradičným názorom významnej osobnosti slovenskej literárnej tvorby, akou je Daniel Hevier.

Obe podujatia v nás zanechali hlboké stopy. Už teraz možno povedať, že životné krédo /„Rob to, čo ťa baví.“/ výnimočnej bytosti, akou pani Futová oprávnene je, si osvojí nejeden z nás a do temnoty po stopách strateného chlapca menom Chymeros sa vyberie či po veršoch z pera Daniela Heviera siahne určite viacero dobrodruhov z našich radov.

Veď ako inak, ak nie z bezprostredného dotyku kníh sa dá zistiť, či naša mama nie je náhodou bosorka, alebo že takéto básne píše práve Hevier?

                                                                                                                                                            E.Štefancová

 

 

                                         


Novohradské hry v atletike SŠ

Dňa 5.10.2018 sa konali Novohradské hry v atletike. Za slnečného počasia študenti súťažili v disciplínach: Beh na 100m, 200m, 400m, 800m, štafeta, skok do výšky, skok do diaľky a vrh guľou. V súčte bodov získaných za umiestnenia sme prekonali všetky školy a zvíťazili sme. Dievčatá vybojovali 108 bodov.  Za príkladnú reprezentáciu školy si všetky zúčastnené zaslúžia uznanie a pochvalu.

Výsledky:         100m                 Turoňová Patrícia        3. miesto,

               400m                 Hoľková Teréz            1. miesto

                                         Molnárová Vanesa       3. miesto

               800m                 Uhrinová Denisa          1. miesto

               Vrh guľou          Kapcátová Lenka          1. miesto

               Skok do diaľky   Vargová Ľubica           3. miesto

                                                            Vypracoval:  Mgr. Stieranka

 


V Maďarsku po slovensky

Projekt Erasmus +  tento rok prvý krát umožnil žiačkam tretích ročníkov slovenských tried nahliadnuť do výchovno-vzdelávacieho procesu v Slovenskej základnej škole, materskej škole a kolégiu v Sarvaši, v Maďarsku. Pod vedením Mgr.K.Ďurošovej, G.Czikóovej a Mgr.E.Paukovej sme tam strávili  dva týždne v plnom nasadení.

 Doobedu práca – zúfalé pohľady našich dievčat, ktoré nerozumeli deťom, vystriedala po “zoznamovacích“ dňoch, aktívna spolupráca p.učiteliek a našich dievčat ...a tak sa čítalo, recitovalo, spievalo, hralo na flautách, cvičilo a hrali sa aj krátke divadelné predstavenia...všetci sme sa tak zapojili do každodenného chodu materskej školy. Každý obrázok darovaný škôlkárom z lásky je pre nás ocenením.      

Poobede prácu vystriedali voľnočasové aktivity – mesto Sarvaš ponúka nespočetné množstvo aktivít a tak bolo z čoho vyberať. Čo sme sa naučili a zažili? Všetci vieme kto bol Samuel Tessedik, kde je stred Rakúsko-uhorska, aké poklady sa ukrývajú v Slovenskom dome, koľko histórie sa skrýva v meste ... aké krásne je divadelné predstavenie hrané pri vode, ako sa deti predškolského veku tešia slovenskému predstaveniu ...ako ťažko sa vesluje na dračej lodi (a ľahko bubnuje J), koľko logiky nám chýba keď sa chceme dostať z únikovej izby (escape room) Ja aj to aká teplá a liečivá je voda v miestnych kúpeľoch.

Večer bol vždy najťažší – rozbor dňa, príprava na ďalší pracovný deň a kurz maďarčiny. Vieme, že za dva týždne sa nik nenaučí plynule komunikovať v cudzom jazyku, ale ako sa u nás hovorí, „už nás nepredajú“. Všetko čo sa dievčatá naučili sa dá ukončiť vetou: „Rajzolj nekem valamit.“ J

Dúfame, že budúci rok dostanú takúto šancu aj ďalší žiaci našej školy.

                                                                                                                                                               K.Ďurošová

 

       

                    


Jesenná atletika

Dňa 11.10.2018 sa za slnečného počasia v mestskom parku Lučenec konalo okresné kolo v cezpoľnom behu žiakov a žiačok základných a stredných škôl. Toto podujatie sa uskutočnilo ako súťaž jednotlivcov a družstiev.

Pomocnú ruku pri organizovaní podujatia poskytli žiaci 3.C triedy, ktorí sa úlohy pomocných rozhodcov zhostlili veľmi dobre. Ani naši športovci nesklamali a v súťaži družstiev obsadili pekné druhé miesto.

Dosiahnutým výsledkom gratulujeme a za peknú reprezentáciu ďakujeme.

                                                                                                                                                               Zdenka En.


Týždeň Dobrovoľníctva 

Dňa 21.9.2018 sa žiaci IV.B triedy zúčastnili v rámci týždňa Dobrovoľníctva dobrovoľníckej aktivity v DSS Libertas - pracovisko AMBRA, Rúbanisko LC, kde v rámci záujmových aktivít potešili svojou prítomnosťou mnoho seniorov tohto zariadenia. Za aktivitu a podporu im ďakujeme.                                                      

                                                                                                                                                            Ivana Belková

 

Dňa 19.9. 2018 sa žiaci IV. B triedy zúčastnili dobrovoľníckej aktivity v rámci týždňa dobrovoľníctva spolu s obyvateľmi a zamestnancami DSS Slatinka pod názvom: " Pridaj sa k nám". Zúčastnili sme sa spoločnej prechádzky z Mýtnej do Divína, úpravy okolia hradu v Divíne a návštevy Galérie a Múzea v Divíne. Bola to skvelá akcia, za čo ďakujeme aj obyvateľom,aj zamestnancom DSS Slatinka,a dúfame aj v ďalšie podobné akcie v budúcnosti.


Biela pastelka

Dňa 21.9.2018 naši žiaci z II.C a IV. B triedy prispeli vyzbieraním v uliciach mesta Lučenec k sume 1136,44€ k celoslovenskej zbierke " Biela pastelka". UNaSS, pracovisko LC im chce touto cestou poďakovať sa za pomoc a podporu pri realizácii hlavného zbierkového dňa zbierky Biela pastelka.

Ďakujeme za vašu ochotu a aktivitu...Ivana Belková

 


Divínsky Boyard

V piatok 28. septembra 2018 za slnečného jesenného počasia sa žiaci základných škôl stretli na nádvorí Zichyho kaštieľa v Divíne, aby s odhodlaním zdolali náročnú trasu IV. ročníka súťaže s názvom Divínsky Boyard (cieľom tejto zaujímavej akcie určenej mládeži vo veku 11-15 rokov je podpora prevencie kriminality formou zážitkového vzdelávania, prostredníctvom hier a pohybom v prírode).

Naši žiaci sa síce nemohli zúčastniť pretekov ako súťažiaci, avšak prispeli k plynulému priebehu akcie rozhodovaním a dohliadaním na správne vykonanie športových úloh, ktoré boli rozmiestnené v kopcovitom teréne na jednotlivých stanovištiach v okolí Divínskeho hradu.

O vyplnenie času v prestojoch sa starali aj naše študentky v tvorivých dielňach, kde si žiaci precvičili svoje manuálne zručnosti. V priebehu čakania na vyhodnotenie výsledkov boli pripravené i ukážky z činnosti záchranných zložiek, simulátor prevrátenia auta, čo si najmä deti s radosťou vyskúšali. Na záver podujatia zaspievala Dominika Mirgová.

Za kvalitnú spoluorganizáciu ďakujem III.A triede, ako aj výberu žiakov zo IV.A a IV.C triedy.

                                                                                                                                                              Daniela Mg.

              


Úspešné vystúpenie našich „futbalistiek“

V druhý októbrový deň roku 2018 nabrala 8 členná výprava študentiek a hráčok najpopulárnejšej hry na svete, kurz Levice. Skorý ranný odchod z Lučenca bol základným kameňom neskoršieho úspešného vystúpenia našich reprezentantiek. Na kvalitne obsadenom turnaji piatich družstiev si dievčatá nepočínali zle a od strieborného stupienka ich delil kúsok povestného „futbalového“ šťastia. S tretím miestom pod vedením Mgr. M. Stieranku, však môžeme vyjadriť veľkú spokojnosť.

 Dievčatá sa po prvom ťažkom zápase osmelili, do hry vložili viac odvahy, srdiečka i futbalového umenia za čo boli patrične odmenené umiestnením a nefalšovanou radosťou z gólov v súperovej sieti.

Našu školu reprezentovali: Patrícia Turoňová, Janka Garajová, Klaudia Berkiová, Denisa Uhrinová, Kristína Kelementová, Laura Meszárošová, Dominika Ibošová, Sabina Udvardyová

Výsledky: SOŠP Turčianske Teplice – SOŠPg Lučenec     7:1

                SOŠPg Lučenec – Gymnázium Sv. Vincenta Levice  3:2

                OA Levice - SOŠPg Lučenec        0:3

                SOŠPg Lučenec – SOŠPg Levice  1:3

                                                                                                                                                                                        ppPP

      

      

                                    


                                                 Medziročníkový turnaj dievčat vo futbale

V jesennom počasí sa dňa 3.10.2018 stretli reprezentantky ročníkov na školskom futbalovom turnaji. Dievčatá súperili v zápasoch hraných systémom každý s každým. Víťazkami sa stalo družstvo, ktoré získalo najviac bodov.

Výsledky:                1.ročník – 4. ročník         4:1

                               2. ročník – 3. ročník        3:1

                               4. ročník – 3. ročník        4:1

                               1. ročník – 2. ročník        1:0

                               2. ročník – 4. ročník        1:3

                               3. ročník – 1. ročník        0:2

Konečná tabuľka:            1. ročník              3             3             0             0             7:1          9b

                                       4. ročník              3             2             0             1             8:5          6b

                                       2. ročník              3             1             0             2             4:5          3b

                                       3. ročník              3             0             0             3             2:9          0b

Dievčatá podali pekné športové výkony, ktoré okorenili krásnymi gólmi. Turnaj vyhrali prváčky, čo predpokladá skvelú budúcnosť  pre školský futbal.                              

                                                                                                                                                                                               spracoval: Mgr. Stieranka

        

          

          

 


KOŽAZ spojený s turistickým kurzom 2018

Nádherné počasie, krásna príroda, skvelá partia študentov III. ročníka našej školy doplnená o pedagogický tím v zložení O. Nociar, K. Oravcová, Z. Básti, M. Gregušová, P.Paulovič. To boli základné atribúty úspešnej školskej akcie, ktorá sa uskutočnila od 17.9. do 21.9. 2018 v Slovenskom Raji.

Bol to týždeň, ktorý všetkým priniesol kopec zážitkov a to nielen v podobe prechodených kilometrov v nádhernej slovenskej prírode. Rebríky, stupačky, skaly, potôčky, vodopády boli viac ako kvalitným preverením našej vôle, charakteru, odvahy či pohybových schopností. Našli sa aj takí odvážlivci, ktorí zdolali Kyseľskú Ferratu.  Aj keď sme sa chvíľkami cítili byť unavení, energiu sme postupne dobíjali na prednáškach o turistike, faune a flóre Národného parku, prvej pomoci pri poraneniach v prírode, riešení mimoriadnych situácií, topografii či landarte. Prijemným doplnením nášho programu bola aj návšteva Thermal parku vo Vrbove či streľba zo vzduchoviek.

Bližšie vzájomné spoznávanie nám ponúkli večerné spoločenské programy, ktorých obsahová náplň bola v réžii jednotlivých tried. Súťažilo sa, tancovalo, „farmárčilo“, zabávalo. Pri stredajšej vatre bolo počuť  niekoľko slovenských i maďarských kolektívnych „songov“. Dokonca sa odohral futbalový zápas medzi učiteľmi a výberom žiakov.

Na záver by som rád ešte raz poďakoval pedagogickému tímu za viac ako „rodičovský“ prístup ku žiakom. Obrovskú pochvalu smerujem k žiakom našej školy, ktorí dodržali dohodnuté pravidlá a veľmi vzorne reprezentovali seba a našu školu v očiach okolitej verejnosti.  

                                                                                                                                                                           ppPP

                      

 

              


  „LUČENEC NA BICYKLI“

Európsky týždeň mobility a športu prebehol v našom meste Lučenci v dňoch 16. až 23. septembra 2018. Téma roka  „Kombinuj a choď“ mala motivovať jednotlivcov, aby si volili udržateľné spôsoby dopravy, ako sú verejná hromadná doprava, chôdza či cyklistika.

Pomocnú ruku pri organizovaní tohto eko-pohybového podujatia podali aj žiaci našej školy. 21. septembra 2018 sme sa veľkí aj malí, ale všetci dobre naladení, stretli na Námestí republiky v Lučenci, kde prebehol hlavný program Európskeho týždňa mobility a športu.

Vyvrcholením tohto týždňa bolo podujatie pre rodičov s deťmi „Lučenec na bicykli“, ktoré sa uskutočnilo dňa  23. septembra 2018.  Bicyklové podujatie ukončila tombola, chutný  guľáš v reštaurácii Biela labuť v mestskom parku a náš dobrý pocit, že sme pomohli pri ďalšej peknej akcii.

                                                                                                                                                                                                       Zdenka En.

      

 


Otvorenie školského roka 2018/2019
 

Škola bez žiakov je ako ruža bez kvetov. Po dvoch mesiacoch naša škola bohato zakvitla  kvetmi, lebo 3.septembra 2018  sa opäť rozozvučal školský zvonec, aby ohlásil začiatok nového školského roka. O 8:00 hodine sa po zaznení tónov štátnej hymny ujal slova riaditeľ školy a vo svojom príhovore pozdravil všetkých žiakov a učiteľov a poprial im úspešný štart do nového školského roka. Obzvlášť privítal nových prvákov - učiteľov pre MŠ a vychovávateľov, sociálno-výchovných pracovníkov a prvé lastovičky- pedagogických asistentov. Neopomenul ani našich štvrtákov, ktorých o pár mesiacov čaká maturitná skúška. Po jeho príhovore, ktorým zároveň aj otvoril nový školský rok, sa  žiaci rozišli do svojich tried, kde prvý školský deň pokračoval pod vedením triednych učiteľov.

 


                                                                   Revitalizácia pedagogickej záhrady

V rámci Týždňa dobrovoľníctva prebiehala v dňoch 10.9. - 13.9. 2018   brigáda zameraná na skrášlenie i údržbu nášho športového areálu.Tentokrát išlo už o štvrté pokračovanie jej revitalizácie. Ako každoročne, tak aj teraz sa do nej zapojili žiaci 1. a 3. ročníka pod vedením Mgr. M. Stieranku - koordinátora prác a triednych učiteľov. Počas štyroch dní žiaci usilovne pracovali - pleli, kopali, hrabali, rýľovali,zbierali konáre či valcovali antukové ihrisko. Okrem toho si naši tretiaci našli čas aj na zoznámenie sa s našimi prvákmi, či na spev, šport alebo hry. Spolu odpracovali cca 700 brigádnických hodín, čo sa pozitívne odzrkadlilo na stave areálu. Staručká záhrada pod ich rukami priam omladla a opäť môže slúžiť svojmu účelu. jej prvým zaťažkávajúcim testom bude kurz ochrany života a zdravia a koncom septembra tradičný futbalový turnaj dievčat našej školy. Záverom sa chcem poďakovať všetkým aktérom za kus poctivo odvedenej roboty.

                                                                                                                                     Mgr. Ondrej Nociar, riaditeľ

    

    


Darovali život po kvapkách

Nech už sme, akí sme, predsa ideme spolu pomôcť,“ povedalo si 23 statočných žiakov našej školy a 12.9.2018 na hematologicko-transfúznom oddelení darovalo krv.Strach prvodarcov, ale aj tých, čo už krv darovali, vystriedal po odbere dobrý pocit a chuť sa sem ešte vrátiť. („Patrí vám moja veľká vďaka,“ vyslovila Z. En.). Pozitívne naladení mladí ľudia odkazujú svojim nerozhodným spolužiakom: ,,PRIDAJTE SA K NÁM, ĽUDIA NÁS POTREBUJÚ!“

                                                                                                                                                                 Zdenka En.

                 

         


Vlak literatúry

Dňa 12. 9. 2018 sme sa stali účastníkmi zaujímavého a netradičného literárneho projektu pod názvom Vlak literatúry.

Ráno sme sa presunuli na železničnú stanicu, kde na nás čakal bohatý kultúrny program. Predstavil sa nám folklórny súbor Dubkáčik z Buzitky, vypočuli sme si hru na flašinete v podaní Jána Haruštiaka, melódie saxofónu Rolanda Horvátha a stali sme sa aj  svedkami krstu Zborníka VLAK LITERATÚRY.

Po slávnostnom otvorení o 10:40 hod. sme nastúpili do vlaku a hladní po informáciách sme sa vydali do Kokavy nad Rimavicou. Našimi spolucestujúcimi boli viacerí známi literárni autori, ako napr. H. Košková, J. Lomenčík, M. Hlušíková, no objavili sa i, pre nás nové, mená: M. Kyseľová, L. Kresanová, D. Szoó a ďalší. Cestu za poznaním nám spríjemňovali tóny heligonkára V. Sihelského, s ktorým sme si ochotne zanôtili. Počas netradičnej literárnej exkurzie nám lektor Július Lomenčík na každej stanici pripomenul významné osobnosti literatúry, ktoré majú v tomto roku výročie, ale aj mnohé ďalšie zaujímavosti.

Po príchode do Kokavy nad Rimavicou sme si vypočuli vystúpenie dychovej hudby Kokavčanka a príhovor starostu obce, čo nám tiež spestrilo celodenný výlet za poznaním. Cestou späť pokračoval literárno-hudobný program.

V Lučenci sme sa presunuli do Tančiarne a pivovaru Franz, kde sa premietal film Ľudia na trati od režiséra            A. Kojnoka a tým sme slávnostne ukončili krásny deň strávený v príjemnom literárnom prostredí.

                                                                                                                                           Maďarová L., Pálešová N.

Na koľaji vo vláčiku           

hrajú nám i spievajú,

spisovateľ jeden, druhý

dielami sa preslávi.

 

Muzika nám hrala krásne,

veď vieme i piesne, básne.

Cestou sme sa zahrali,

či prírodou von oknom sa kochali.

 

Cesta bola dlhá, krátka,

kamarátov plná várka.

Veď sme žiaci pégečky,

nie sme žiadne ovečky!

 

Počasie nám krásne prialo,

ani mráčik, ani dážď,

cestu našu skončili sme

pri filme o ľuďoch, kde zrušili trať.

 

Rozlúčili sme sa v dobrom,

šli sme na dezert, no i von.

Znovu nasadáme do vlaku,

a každý mierime dom!

                                  Lacková  D.

              

              

 

 

TOPlist