Akcie 2018/2019

 Mikuláš v Dennom stacionári Jánošík      Dobrovoľnícka aktivita          Mikulášsky turnaj žiačok našej školy

                                                     

       Prišiel náš strýčko Mikuláš           Celé Slovensko číta deťom                  Tak trochu netradičné vyučovanie

                                                          

 

               Skrotenie zlej ženy                                   Stužková 4.A triedy                              Olympiáda zo SJL

                                           

 

Ukončenie zahraničnej odbornej praxe        Návšteva kompostárne                               Záložka do knihy

                                         

 

             Čitateľský maratón                         Mesiac úcty k starším                       Návštevníci - náborový film

                                     

                       Školský výlet                       Potravinová pomoc ľuďom....                    Pégečka opäť úspešná!

                                     

   Rob to, čo ťa baví alebo...                 Novohradské hry v atletike           V Maďarsku po slovensky

                                   

      Jesenná atletika                                Týždeň Dobrovoľníctva                                    Biela pastelka

                                             

        Divínsky Boyard                                     Futbalový turnaj                                 Medziročníkový turnaj    

                                       

                 KOŽAZ                                                   Lučenec na bicykli                                 Vlak literatúry

                                 

 

     Darovali krv po kvapkách          Revitalizácia pedagogickej záhrady          Otvorenie školského roka 2018/2019              

                                                                                 


Mikuláš v Dennom stacionári Jánošík

Dňa 4.12.2018 žiaci IV. B. triedy a 1 žiak III.A triedy potešili klientov a zamestnancov Denného stacionára Jánošík v Lučenci príchodom Mikuláša do ich organizácie, a to v podobe krátkeho programu a rozdávania balíčkov pre milých priateľov z daného zariadenia.

Akcia sa vydarila a tešíme sa na budúce stretnutia.                         

                                                                                                                                                                                                                       Ivana Belková

 


Dobrovoľnícka aktivita 

Dňa 5.12. sa žiaci III.B triedy, odboru Sociálno-výchovný pracovník zúčastnili dobrovoľníckej aktivity v tvorivých dielňach DSS Slatinka v spolupráci s obyvateľmi a zamestnancami daného zariadenia pri príležitosti prípravy na Vianoce.

Aktivita sa nám veľmi páčila a veríme aj v ďalšiu spoluprácu v budúcnosti.                                        

                                                                                                                                                                                                                   Ivana Belková

 


 Mikulášsky turnaj žiačok našej školy

Deň pred oficiálnou návštevou „Mikiho“ v domácnostiach prebehlo na našej škole florbalové zápolenie. Do turnaja sa prihlásilo 9 tried, ktoré si porovnali svoje „ metličkovanie“ v dvoch skupinách. Zápasy priniesli ozajstné súperenie o každý centimeter hracej plochy, čoho dôkazom boli adrenalínom nabité najmä zápasy o umiestnenie. Divácky veľmi atraktívny bol finálový zápas medzi 1.C a 4. A triedou, kde o víťazovi po remíze 3:3 rozhodli až samostatné nájazdy v prospech prváčok. Tretiu priečku obsadili dievčatá z 1.A triedy. Za skvelý zážitok a ochotu reprezentovať svoje triedy patrí veľký potlesk všetkým aktérkam na ihrisku.

Poradie v turnaji:

1.            1.C          (D. Uhrínová, K. Berkiová, J. Garayová, A. Agócsová, k. Habodascová)

2.            4.A         (D. Ďurianová. K. Kocherová, L. Bačová, K. Kelemenová, R. Budáčová)

3.            1.A         ( P. Turoňová, M. Vrábeľová, M. Hudecová, E. Sarvašová, N. Štulajterová)

4.            4.C

5.            2.C

6.            3.A

7.            1.B

8.            2.A

9.            2.D

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ppPP

                 

                 

                 


 Prišiel náš strýčko Mikuláš

Samotné očakávanie sviatkov a Mikuláša je každoročne spojené s predvianočnou atmosférou, obdarúvaním ľudí darčekmi, ale aj veľkým množstvom lásky. Šieste políčko v adventnom kalendári pripomína milú udalosť hlavne pre našich najmenších, ktorým celoročné poslúchanie a dobré správanie prinieslo svoje výhody.

Žiaci našej školy nezaháľali ani tento rok a ráno 6. decembra 2016 „vyleteli na saniach“ v kostýmoch Mikulášov, čertov a anjelov po školských zariadeniach rozdávať radosť.

Hudobno-pohybové hry a piesne, ktoré si pre deti pripravili, boli zvládnuté na výbornú. Deti sa na tento deň veľmi tešili a pozorne sledovali, kedy sa otvoria dvere a príde hlavná hviezda – Mikuláš. Ten si so škôlkarmi nielen zaspieval a zatancoval, ale nakoniec tým, čo celý rok poslúchali, rozdal zaslúžené darčeky.

Odmenou pre nás ostatných boli úsmevy a rozžiarené detské tváre.

                                                                                                                                                                                      Mikuláš :)

               

 


                                                                               Celé Slovensko číta deťom

Dňa 4.12.2018 sa žiačky 2.A triedy podielali na organizácií akcie  ,ktorá sa nazýva "Celé Slovensko číta deťom". Zavítali sme do mestskej knižnici ,kde na nás čakali žiaci zo základnej školy.  Avšak táto akcia má za cieľ čítať deťom príbehy , my sme to trošku vylepšili a deťom sme zahrali aj bábkové divadielka O červenej čiapočke a O troch prasiatkach.  Spolu s deťmi sme si na spríjemnenie dňa  zatancovali Vĺčkov tanec a Tanček snehuliakov. Prečo práve snehuliakov? Spolu s bábkovým divadlom sme si pre deti pripravili aj scénku o dvoch Snehuliakoch. A na záver "Pani Knihovníčka" prečítala deťom rozprávku.

.A

                                                                                                                            Za 2.A triedu žiačka T. Nemcová


Tak trochu netradičné vyučovanie

O tom, že naša škola úspešne spolupracuje s viacerými kultúrnymi inštitúciami svedčí i netradičné podujatie v tradičnom prostredí našej školy, ktoré sa uskutočnilo v stredu 28. novembra 2018 v rámci vyučovania predmetu praktikum jazykovej výchovy (v IV. A triede) v spolupráci s Novohradským osvetovým strediskom v zastúpení Mgr. Milady Bolyošovej. Práve ona nám podala pomocnú ruku a zabezpečila lektorku  Mgr. Art. Barboru Špánikovú, ArtD., ktorá svojou energiou a pozitívnym prístupom vniesla do ošúchaného študentského života maturantov nový vietor.

Členka umeleckého súboru Divadla J. G. Tajovského prezradila budúcim učiteľom tajomstvá techniky hlasu, ktorú ako odborníčka v oblasti moderovania, rétoriky, hlasovej výchovy či umeleckého prednesu nielen ovláda, ale sa ju snaží naučiť i svojich zverencov.

Škoda len, že čas  (ako vždy) hral proti nám a nedovolil, aby sme sa prednesu umeleckého textu dostali až pod kožu. Nevadí, hlavné je, že sme si zapamätali inšpiratívne motto stretnutia: „Komunikujme s deťmi cez hru tak, aby sme ich myseľ priviedli do stavu šťastia.“     

Kiežby podobných stretnutí s umením bolo v našej škole viac.

                                                                                                                                                        Eva Štefancová

      

      

      


Skrotenie zlej ženy

Dňa 26. novembra 2018 o 18:00 hod. sme sa v rámci kultúrneho podujatia Divadelná  jeseň  zúčastnili divadelného predstavenia  pod názvom  Skrotenie zlej ženy. Štyria účinkujúci herci z Divadla Commedia v Poprade vytvorili na motívy klasického dramatického diela milú komédiu  v komornej úprave, takže o smiech a dobrú zábavu nebola núdza.

Veríme, že tak, ako sme s neopísateľným zážitkom opúšťali priestory Domu kultúry B. S. Timravy v Lučenci v štvrtý novembrový pondelok, určite neodmietneme ochutnávku divadelných plodov aj v jeseni 2019.

                                                                                                               L. Ľalíková a K. Melicherčíková, III.C+Št

                    


Stužková 4.A triedy 

Dátum 9.novembra 2018 sa navždy zachová v našich spomienkach. V tento deň sa totiž konala naša stužková.

Všetko sa to začalo ešte v septembri, keď sme viedli dlhé debaty o výzdobe, róbach, hosťoch... A samozrejme, snažili sme sa nacvičiť kvalitný a zábavný program, dotiahnuť všetko do posledného detailu, pretože každý chcel, aby bol tento deň dokonalý. Myslím si, že sa to podarilo. Náš Deň bol dokonalý.

Zišli sme sa skôr, aby sme vyriešili posledné problémy. Ani sme sa nenazdali a už sme usádzali hostí, pripravovali kvietky a opakovali si piesne a príhovory. O 18:00 sme oficiálne vstúpili do sály. Čo sa dialo počas slávnostného nástupu sme mnohí ani nevnímali. Všetky tváre obsadil úsmev, slzy, fotoaparáty blýskali a snažili sa zachytiť ten magický moment. Atmosféra vyvrcholila počas slávnostného programu, keď zaznela študentská hymna Gaudeamus a príhovory, pri ktorých neostalo jedno oko suché. Hrdo ostužkovaní a krásne vyobliekaní sme si užili začiatok tanečnej zábavy. Tá však bola prerušená naším poctivo pripraveným programom, ktorý sa hosťom páčil a ocenili ho hlasným smiechom a potleskom. O polnoci sme si vymenili vtipné a výstižné častušky. Zvyšok večera sa niesol v znamení zábavy, hudby, farebných svetiel a smiechu.

Ďakujem všetkým, ktorí prispeli k tomu, že sa tento večer mohol stať čarovným a neopakovateľným a verím, že si nájde svoje miestečko v srdci každého z nás.  

                                                                                                                                            Karolína Albertová 4.A


OLYMPIÁDA ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA
A LITERATÚRY

 

Tento raz sme školské kolo našej už tradičnej Olympiády zo slovenského jazyka literatúry zorganizovali vo štvrtok 22. novembra 2018. 24 súťažiacich, slovenčine verných študentov, sa stretlo v I.A triede, aby sa popasovalo so svojimi súpermi v oblasti čítania s porozumením, vlastnej tvorivosti či rečníckych zručností.

Priebeh súťaže pozorne sledovala odborná porota v zložení Mgr. Šoltésová, Zubová a Štefancová, ktorá vybrala nasledujúcich víťazov:

          

A kategória (III. a IV.ročník)

1.miesto – Karolína Albertová, IV.A

2.miesto – Kristína Becherová, IV.C

3.miesto – Lucia Maďarová, III.A

         

B kategória (I. a II.ročník)

1.miesto – Zuzana Ručkayová, II.A

2.miesto – Matúš Golian, II.A

3.miesto – Magdaléna Strehovská, II.A

Všetkým umiestneným srdečne blahoželáme a víťazom držíme palce pri reprezentovaní našej školy v krajskom kole dňa 12. februára 2019.   

Tešíme sa na vás všetkých aj v školskom roku 2019/2020.

                                                                                                                                                                                                   Eva Štefancová

                   

                   

                   

                         

                         

                                                                          


                                                Ukončenie zahraničnej odbornej praxe v Sarvaši

Aj napriek chladnému jesennému obdobiu, kedy prvé lastovičky odlietajú do teplých krajín, sa tie naše z SOŠP vrátili z južného Maďarska, aby šírili výsledky svojho snaženia.

Žiačky 3. ročníkov z 3.A triedy  M. Petická, A. Križanová, L. Maďarová, A. Dirbáková, z 3.B triedy P. Babiaková, T. Gažurová, A. Hoghová, N. Kováčová a z 3.C triedy S. Sokolová, D. Zvarová, M. Pekárová, N. Hazuchová dňa 8.11. 2018 zavŕšili zahraničnú  odbornú prax  a participáciu na programe Európskej Únie Erasmus+ výstupmi v podobe prezentácií pred svojimi rovesníkmi z 3. a 2. ročníkov odboru 7649M učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo.

V závere im boli z rúk pána riaditeľa odovzdané certifikáty a europasy mobility. S jeho sprievodnými slovami a pochvalami možno len súhlasiť. Všetky dievčatá výborne reprezentovali našu školu a nabrali mnoho odborných i kultúrnych skúseností.

Na hladkom priebehu celej mobility majú veľký podiel sprevádzajúce osoby, Mgr. K. Ďurošová, Mgr. E. Pauková a Mgr. G. Czikóová. Bez ich zodpovedného prístupu a ochoty podporovať naše „lastovičky“ pri ich krokoch k pedagogickej erudovanosti im patri veľké poďakovanie.

                                                                                                                Koordinátorka projektu Mgr. K. Oravcová

 

 


 Návšteva kompostárne pri Lučenci

Kto nechráni prírodu a životné prostredie, v ktorom žije, ten si píli konár pod sebou. Preto sa na našej škole už stalo tradíciou, že každoročne v jeseni navštívime s prvými ročníkmi kompostáreň pri meste Lučenec. Pán Peter Sulík nám vždy veľmi milo, ochotne a laickému uchu zrozumiteľne vysvetlí, ako spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu vyzerá v praxi. Aj tento rok nás dňa 14. 11. 2018 sprevádzal priestormi, kde sa drtí, spracováva a necháva odležať novovznikajúci kompost. Tento si potom nájde široké využitie hlavne ako hnojivo pre parky a záhrady. Naši študenti sa dozvedeli, kam smerujú opadané lístie z parku, odhodené vianočné stromčeky, pokosená tráva či iný rastlinný odpad. Tešíme sa na ďalšiu návštevu o rok.

                                                                                                                                                                                              Mgr. Katarína Goodspee


                      Záložka do knihy spája slovenské školy

V prírode zavládla jesenná atmosféra a na našej škole nastal čas tvorby záložiek.  Ich septembrová výroba sa stala vítanou aktivitou študentov všetkých štyroch ročníkov.

Tento rok sa niesol v duchu osláv Milana Rastislava Štefánika. Žiaci sa na viacerých predmetoch zaoberali osobnosťou nášho velikána a možnosť kreatívne vyjadriť myšlienky na uvedenú tému im preto prišla vhod. 

Na hodinách metodiky výtvarnej výchovy sme hľadali zachované portrétne zobrazenia  M. R. Štefánika, jeho nehynúce myšlienky a životné kréda, ktoré žiaci následne esteticky vhodne zakomponovali do záložiek.

Tak ako každý rok sme naše práce poslali novozvolenej partnerskej  škole, tento raz to bola  Stredná odborná škola podnikania v Prešove, ktorá nám obratom poslala tie svoje. Myslím, že sme sa všetci potešili kreatívnej činnosti, ale aj pekným výtvarným artefaktom. Aj tohtoročný projekt sme ohodnotili ako veľmi pozitívny a prínosný.

Ďakujeme za príležitosť zúčastniť sa a už teraz sa tešíme na budúci ročník. Netrpezlivo očakávame novú tému, ktorá bude pre nás opäť výzvou.

                                                                                                                                          Mgr. Katarína Goodspeed

Hodnotenie 7. ročníka celoslovenského projektu Záložka do knihy spája slovenské školy: Milan Rastislav Štefánik alebo iné významné osobnosti, ktoré spájajú Čechov a Slovákov strednými školami nájdete......TU:)

 


 

Čitateľský maratón v našej škole

Posledný októbrový týždeň (22.10. - 26.10. 2018) sme v našej škole venovali pamiatke evanjelického kňaza, folkloristu a zberateľa ľudovej slovesnosti  Pavla  Emanuela Dobšinského, ktorého 190. výročie narodenia si pripomíname práve v tomto roku. 

Žiaci všetkých ročníkov si netradičnou aktivitou  v podobe čitateľského maratónu pozostávajúceho z čítania Dobšinského rozprávok  spríjemnili posledný týždeň pred jesennými prázdninami a nahliadli tak nielen
do tajomného sveta rozprávkových hrdinov, ale i do výnimočného jazyka autora. 

Výstupom zo zaujímavého podujatia  boli básne (niekedy ochutené humorom) vytvorené na motívy prečítaných rozprávok. Žiaci tak mali možnosť cibriť si svoje čitateľské zručnosti, vyskúšať si básnické pero či stráviť vyučovaciu hodinu mimo priestorov klasickej triedy (v príjemnej atmosfére učebne tvorivej dramatiky).

Už teraz sa tešíme na podobne strávené chvíle v spoločnosti zaujímavej knihy z pera ďalšieho velikána slovenskej literatúry.

                                                                                                                                                           E. Štefancová

     

 


Mesiac úcty k starším

Mesiac október je už oddávna mesiacom úcty k starším. A preto, 18 októbra študenti SOŠ Pg navštívili Domov sociálnych služieb Libertas v Lučenci. Študenti sa predviedli veselými piesňami sólovo aj skupinovo a hrou na hudobných nástrojoch, a tým im spestrili a spríjemnili dopoludnie. Nakoniec boli ocenený veľkým potleskom.

                                                                                                                                               Viktória Ilčíková, 2.A

    

    


Návštevníci - náborový film

V pondelok, 15.10. sa po priestoroch Našej školy pohybovali zaujímavé indivíduá. Tvrdili, že cestujú v čase a že sa omylom dostali do 21. storočia. Nie, neboli to pacienti od doktora Chocholouška, ale osvedčené herecké duo - Mário Obročník a Katka Goodspeed, ktorí natáčali náborový film Návštevníci. Ponúkam Vám trailer tohto filmu a pod ním si nájdete link na samotný film. Prajem peknú zábavu a príjemný zážitok.
                                                                                                                                                            riaditeľ školy
 

 
Celý film nájdete kliknutím ....SEM :)

 


Školský výlet

Dňa 1.10.2018 sa vybraní žiaci zúčastnili školského výletu v Bratislave. Najskôr navštívili bratislavský hrad a hradné záhrady. Mohli sa voľne prechádzať a kochať sa krásami záhrad a tiež výhľadom na Dunaj. Potom sa presunuli na námestie, kde si pozreli pamiatky starého mesta Bratislavy. Z námestia sme sa presunuli a užili si svoj voľný čas v nákupnom centre Eurovea. Po hodinách strávených oddychom, sme sa o 18:30 vybrali do divadla P.O.Hviezdoslava. Predstavenie trvalo takmer 2 hodiny, no žiaci sa nedokázali nudiť. Veľmi sa im páčilo, herci boli skvelí a dostali aj aplauz v stoji. Medzi žiakmi sa viedli búrlivé konverzácie o predstavení no aj o celom tomto dni. Nakoniec sme sa dočkali aj autobusu, a nasledovala už len cesta domov. Niektorí zaspali takmer okamžite, iní si užívali spoločnosť spolužiakov, a ďalší počúvali hudbu.

Návrat bol pokojný a deň sa dobre skončil. Žiaci si tento výlet užili a sú vďační profesorom, že sa výletu mohli zúčastniť.

 


Zbierka potravinovej pomoci ľuďom a rodinám v hmotnej núdzi

Dňa 18. októbra 2018 sa traja žiaci z III. B triedy ( Simona Abrahámová, Paulína Gregorová a Pavel Halák)  a jedna žiačka z II. C triedy ( Eva Balgová ) zúčastnili zbierky vo filiálke Kaufland v Lučenci, ktorá sa realizovala pre účel „potravinovej pomoci ľuďom a rodinám v hmotnej núdzi“ pod záštitou Slovenského červeného kríža ( SČK ). Uvedeným žiakom Ďakujeme za pomoc a podporu pri realizácii danej zbierky a dúfam, že sa zapoja aj v budúcnosti do podobných dobrovoľníckych aktivít na pomoc ľuďom, ktorí to potrebujú.

                                                                                                                                                    Mgr. Ivana Belková

       


Pégečka opäť úspešná!

18. 10. 2018 v sa priestoroch Mestského úradu v Lučenci vyhodnocovala súťaž O najkrajšiu okrasnú záhradku, balkón, okno. naša škola sa do tejto súťaže prihlásila prvýkrát a hneď úspešne. Umiestnili sme sa na 4. mieste, za čo patrí vďaka našim pani upratovačkám, Irenke a Ľubke, ktoré sa s láskou starajú o naše kvietky. Dievčatá, v mene celej školy, ďakujem!
                                                                                                                                                      riaditeľ SOŠPg


Rob to, čo ťa baví alebo Tak takéto básne píše Hevier...

Tento školský rok sme začali spoluprácu s Novohradskou knižnicou v Lučenci pomerne zhurta. Hneď v októbri 2018 sme mali možnosť zúčastniť sa zaujímavej besedy so slovenskou spisovateľkou pre deti Gabrielou Futovou (12.10.2018), a to v zastúpení žiakov II.A a II.C triedy, a o týždeň neskôr (18.10.2018) už zástupcovia študijného odboru učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo z III.A, III.B a III.C aktívne načúvali premysleným myšlienkam a netradičným názorom významnej osobnosti slovenskej literárnej tvorby, akou je Daniel Hevier.

Obe podujatia v nás zanechali hlboké stopy. Už teraz možno povedať, že životné krédo /„Rob to, čo ťa baví.“/ výnimočnej bytosti, akou pani Futová oprávnene je, si osvojí nejeden z nás a do temnoty po stopách strateného chlapca menom Chymeros sa vyberie či po veršoch z pera Daniela Heviera siahne určite viacero dobrodruhov z našich radov.

Veď ako inak, ak nie z bezprostredného dotyku kníh sa dá zistiť, či naša mama nie je náhodou bosorka, alebo že takéto básne píše práve Hevier?

                                                                                                                                                            E.Štefancová

 

 

                                         


Novohradské hry v atletike SŠ

Dňa 5.10.2018 sa konali Novohradské hry v atletike. Za slnečného počasia študenti súťažili v disciplínach: Beh na 100m, 200m, 400m, 800m, štafeta, skok do výšky, skok do diaľky a vrh guľou. V súčte bodov získaných za umiestnenia sme prekonali všetky školy a zvíťazili sme. Dievčatá vybojovali 108 bodov.  Za príkladnú reprezentáciu školy si všetky zúčastnené zaslúžia uznanie a pochvalu.

Výsledky:         100m                 Turoňová Patrícia        3. miesto,

               400m                 Hoľková Teréz            1. miesto

                                         Molnárová Vanesa       3. miesto

               800m                 Uhrinová Denisa          1. miesto

               Vrh guľou          Kapcátová Lenka          1. miesto

               Skok do diaľky   Vargová Ľubica           3. miesto

                                                            Vypracoval:  Mgr. Stieranka

 


V Maďarsku po slovensky

Projekt Erasmus +  tento rok prvý krát umožnil žiačkam tretích ročníkov slovenských tried nahliadnuť do výchovno-vzdelávacieho procesu v Slovenskej základnej škole, materskej škole a kolégiu v Sarvaši, v Maďarsku. Pod vedením Mgr.K.Ďurošovej, G.Czikóovej a Mgr.E.Paukovej sme tam strávili  dva týždne v plnom nasadení.

 Doobedu práca – zúfalé pohľady našich dievčat, ktoré nerozumeli deťom, vystriedala po “zoznamovacích“ dňoch, aktívna spolupráca p.učiteliek a našich dievčat ...a tak sa čítalo, recitovalo, spievalo, hralo na flautách, cvičilo a hrali sa aj krátke divadelné predstavenia...všetci sme sa tak zapojili do každodenného chodu materskej školy. Každý obrázok darovaný škôlkárom z lásky je pre nás ocenením.      

Poobede prácu vystriedali voľnočasové aktivity – mesto Sarvaš ponúka nespočetné množstvo aktivít a tak bolo z čoho vyberať. Čo sme sa naučili a zažili? Všetci vieme kto bol Samuel Tessedik, kde je stred Rakúsko-uhorska, aké poklady sa ukrývajú v Slovenskom dome, koľko histórie sa skrýva v meste ... aké krásne je divadelné predstavenie hrané pri vode, ako sa deti predškolského veku tešia slovenskému predstaveniu ...ako ťažko sa vesluje na dračej lodi (a ľahko bubnuje J), koľko logiky nám chýba keď sa chceme dostať z únikovej izby (escape room) Ja aj to aká teplá a liečivá je voda v miestnych kúpeľoch.

Večer bol vždy najťažší – rozbor dňa, príprava na ďalší pracovný deň a kurz maďarčiny. Vieme, že za dva týždne sa nik nenaučí plynule komunikovať v cudzom jazyku, ale ako sa u nás hovorí, „už nás nepredajú“. Všetko čo sa dievčatá naučili sa dá ukončiť vetou: „Rajzolj nekem valamit.“ J

Dúfame, že budúci rok dostanú takúto šancu aj ďalší žiaci našej školy.

                                                                                                                                                               K.Ďurošová

 

       

                    


Jesenná atletika

Dňa 11.10.2018 sa za slnečného počasia v mestskom parku Lučenec konalo okresné kolo v cezpoľnom behu žiakov a žiačok základných a stredných škôl. Toto podujatie sa uskutočnilo ako súťaž jednotlivcov a družstiev.

Pomocnú ruku pri organizovaní podujatia poskytli žiaci 3.C triedy, ktorí sa úlohy pomocných rozhodcov zhostlili veľmi dobre. Ani naši športovci nesklamali a v súťaži družstiev obsadili pekné druhé miesto.

Dosiahnutým výsledkom gratulujeme a za peknú reprezentáciu ďakujeme.

                                                                                                                                                               Zdenka En.


Týždeň Dobrovoľníctva 

Dňa 21.9.2018 sa žiaci IV.B triedy zúčastnili v rámci týždňa Dobrovoľníctva dobrovoľníckej aktivity v DSS Libertas - pracovisko AMBRA, Rúbanisko LC, kde v rámci záujmových aktivít potešili svojou prítomnosťou mnoho seniorov tohto zariadenia. Za aktivitu a podporu im ďakujeme.                                                      

                                                                                                                                                            Ivana Belková

 

Dňa 19.9. 2018 sa žiaci IV. B triedy zúčastnili dobrovoľníckej aktivity v rámci týždňa dobrovoľníctva spolu s obyvateľmi a zamestnancami DSS Slatinka pod názvom: " Pridaj sa k nám". Zúčastnili sme sa spoločnej prechádzky z Mýtnej do Divína, úpravy okolia hradu v Divíne a návštevy Galérie a Múzea v Divíne. Bola to skvelá akcia, za čo ďakujeme aj obyvateľom,aj zamestnancom DSS Slatinka,a dúfame aj v ďalšie podobné akcie v budúcnosti.


Biela pastelka

Dňa 21.9.2018 naši žiaci z II.C a IV. B triedy prispeli vyzbieraním v uliciach mesta Lučenec k sume 1136,44€ k celoslovenskej zbierke " Biela pastelka". UNaSS, pracovisko LC im chce touto cestou poďakovať sa za pomoc a podporu pri realizácii hlavného zbierkového dňa zbierky Biela pastelka.

Ďakujeme za vašu ochotu a aktivitu...Ivana Belková

 


Divínsky Boyard

V piatok 28. septembra 2018 za slnečného jesenného počasia sa žiaci základných škôl stretli na nádvorí Zichyho kaštieľa v Divíne, aby s odhodlaním zdolali náročnú trasu IV. ročníka súťaže s názvom Divínsky Boyard (cieľom tejto zaujímavej akcie určenej mládeži vo veku 11-15 rokov je podpora prevencie kriminality formou zážitkového vzdelávania, prostredníctvom hier a pohybom v prírode).

Naši žiaci sa síce nemohli zúčastniť pretekov ako súťažiaci, avšak prispeli k plynulému priebehu akcie rozhodovaním a dohliadaním na správne vykonanie športových úloh, ktoré boli rozmiestnené v kopcovitom teréne na jednotlivých stanovištiach v okolí Divínskeho hradu.

O vyplnenie času v prestojoch sa starali aj naše študentky v tvorivých dielňach, kde si žiaci precvičili svoje manuálne zručnosti. V priebehu čakania na vyhodnotenie výsledkov boli pripravené i ukážky z činnosti záchranných zložiek, simulátor prevrátenia auta, čo si najmä deti s radosťou vyskúšali. Na záver podujatia zaspievala Dominika Mirgová.

Za kvalitnú spoluorganizáciu ďakujem III.A triede, ako aj výberu žiakov zo IV.A a IV.C triedy.

                                                                                                                                                              Daniela Mg.

              


Úspešné vystúpenie našich „futbalistiek“

V druhý októbrový deň roku 2018 nabrala 8 členná výprava študentiek a hráčok najpopulárnejšej hry na svete, kurz Levice. Skorý ranný odchod z Lučenca bol základným kameňom neskoršieho úspešného vystúpenia našich reprezentantiek. Na kvalitne obsadenom turnaji piatich družstiev si dievčatá nepočínali zle a od strieborného stupienka ich delil kúsok povestného „futbalového“ šťastia. S tretím miestom pod vedením Mgr. M. Stieranku, však môžeme vyjadriť veľkú spokojnosť.

 Dievčatá sa po prvom ťažkom zápase osmelili, do hry vložili viac odvahy, srdiečka i futbalového umenia za čo boli patrične odmenené umiestnením a nefalšovanou radosťou z gólov v súperovej sieti.

Našu školu reprezentovali: Patrícia Turoňová, Janka Garajová, Klaudia Berkiová, Denisa Uhrinová, Kristína Kelementová, Laura Meszárošová, Dominika Ibošová, Sabina Udvardyová

Výsledky: SOŠP Turčianske Teplice – SOŠPg Lučenec     7:1

                SOŠPg Lučenec – Gymnázium Sv. Vincenta Levice  3:2

                OA Levice - SOŠPg Lučenec        0:3

                SOŠPg Lučenec – SOŠPg Levice  1:3

                                                                                                                                                                                        ppPP

      

      

                                    


                                                 Medziročníkový turnaj dievčat vo futbale

V jesennom počasí sa dňa 3.10.2018 stretli reprezentantky ročníkov na školskom futbalovom turnaji. Dievčatá súperili v zápasoch hraných systémom každý s každým. Víťazkami sa stalo družstvo, ktoré získalo najviac bodov.

Výsledky:                1.ročník – 4. ročník         4:1

                               2. ročník – 3. ročník        3:1

                               4. ročník – 3. ročník        4:1

                               1. ročník – 2. ročník        1:0

                               2. ročník – 4. ročník        1:3

                               3. ročník – 1. ročník        0:2

Konečná tabuľka:            1. ročník              3             3             0             0             7:1          9b

                                       4. ročník              3             2             0             1             8:5          6b

                                       2. ročník              3             1             0             2             4:5          3b

                                       3. ročník              3             0             0             3             2:9          0b

Dievčatá podali pekné športové výkony, ktoré okorenili krásnymi gólmi. Turnaj vyhrali prváčky, čo predpokladá skvelú budúcnosť  pre školský futbal.                              

                                                                                                                                                                                               spracoval: Mgr. Stieranka

        

          

          

 


KOŽAZ spojený s turistickým kurzom 2018

Nádherné počasie, krásna príroda, skvelá partia študentov III. ročníka našej školy doplnená o pedagogický tím v zložení O. Nociar, K. Oravcová, Z. Básti, M. Gregušová, P.Paulovič. To boli základné atribúty úspešnej školskej akcie, ktorá sa uskutočnila od 17.9. do 21.9. 2018 v Slovenskom Raji.

Bol to týždeň, ktorý všetkým priniesol kopec zážitkov a to nielen v podobe prechodených kilometrov v nádhernej slovenskej prírode. Rebríky, stupačky, skaly, potôčky, vodopády boli viac ako kvalitným preverením našej vôle, charakteru, odvahy či pohybových schopností. Našli sa aj takí odvážlivci, ktorí zdolali Kyseľskú Ferratu.  Aj keď sme sa chvíľkami cítili byť unavení, energiu sme postupne dobíjali na prednáškach o turistike, faune a flóre Národného parku, prvej pomoci pri poraneniach v prírode, riešení mimoriadnych situácií, topografii či landarte. Prijemným doplnením nášho programu bola aj návšteva Thermal parku vo Vrbove či streľba zo vzduchoviek.

Bližšie vzájomné spoznávanie nám ponúkli večerné spoločenské programy, ktorých obsahová náplň bola v réžii jednotlivých tried. Súťažilo sa, tancovalo, „farmárčilo“, zabávalo. Pri stredajšej vatre bolo počuť  niekoľko slovenských i maďarských kolektívnych „songov“. Dokonca sa odohral futbalový zápas medzi učiteľmi a výberom žiakov.

Na záver by som rád ešte raz poďakoval pedagogickému tímu za viac ako „rodičovský“ prístup ku žiakom. Obrovskú pochvalu smerujem k žiakom našej školy, ktorí dodržali dohodnuté pravidlá a veľmi vzorne reprezentovali seba a našu školu v očiach okolitej verejnosti.  

                                                                                                                                                                           ppPP

                      

 

              


  „LUČENEC NA BICYKLI“

Európsky týždeň mobility a športu prebehol v našom meste Lučenci v dňoch 16. až 23. septembra 2018. Téma roka  „Kombinuj a choď“ mala motivovať jednotlivcov, aby si volili udržateľné spôsoby dopravy, ako sú verejná hromadná doprava, chôdza či cyklistika.

Pomocnú ruku pri organizovaní tohto eko-pohybového podujatia podali aj žiaci našej školy. 21. septembra 2018 sme sa veľkí aj malí, ale všetci dobre naladení, stretli na Námestí republiky v Lučenci, kde prebehol hlavný program Európskeho týždňa mobility a športu.

Vyvrcholením tohto týždňa bolo podujatie pre rodičov s deťmi „Lučenec na bicykli“, ktoré sa uskutočnilo dňa  23. septembra 2018.  Bicyklové podujatie ukončila tombola, chutný  guľáš v reštaurácii Biela labuť v mestskom parku a náš dobrý pocit, že sme pomohli pri ďalšej peknej akcii.

                                                                                                                                                                                                       Zdenka En.

      

 


Otvorenie školského roka 2018/2019
 

Škola bez žiakov je ako ruža bez kvetov. Po dvoch mesiacoch naša škola bohato zakvitla  kvetmi, lebo 3.septembra 2018  sa opäť rozozvučal školský zvonec, aby ohlásil začiatok nového školského roka. O 8:00 hodine sa po zaznení tónov štátnej hymny ujal slova riaditeľ školy a vo svojom príhovore pozdravil všetkých žiakov a učiteľov a poprial im úspešný štart do nového školského roka. Obzvlášť privítal nových prvákov - učiteľov pre MŠ a vychovávateľov, sociálno-výchovných pracovníkov a prvé lastovičky- pedagogických asistentov. Neopomenul ani našich štvrtákov, ktorých o pár mesiacov čaká maturitná skúška. Po jeho príhovore, ktorým zároveň aj otvoril nový školský rok, sa  žiaci rozišli do svojich tried, kde prvý školský deň pokračoval pod vedením triednych učiteľov.

 


                                                                   Revitalizácia pedagogickej záhrady

V rámci Týždňa dobrovoľníctva prebiehala v dňoch 10.9. - 13.9. 2018   brigáda zameraná na skrášlenie i údržbu nášho športového areálu.Tentokrát išlo už o štvrté pokračovanie jej revitalizácie. Ako každoročne, tak aj teraz sa do nej zapojili žiaci 1. a 3. ročníka pod vedením Mgr. M. Stieranku - koordinátora prác a triednych učiteľov. Počas štyroch dní žiaci usilovne pracovali - pleli, kopali, hrabali, rýľovali,zbierali konáre či valcovali antukové ihrisko. Okrem toho si naši tretiaci našli čas aj na zoznámenie sa s našimi prvákmi, či na spev, šport alebo hry. Spolu odpracovali cca 700 brigádnických hodín, čo sa pozitívne odzrkadlilo na stave areálu. Staručká záhrada pod ich rukami priam omladla a opäť môže slúžiť svojmu účelu. jej prvým zaťažkávajúcim testom bude kurz ochrany života a zdravia a koncom septembra tradičný futbalový turnaj dievčat našej školy. Záverom sa chcem poďakovať všetkým aktérom za kus poctivo odvedenej roboty.

                                                                                                                                     Mgr. Ondrej Nociar, riaditeľ

    

    


Darovali život po kvapkách

Nech už sme, akí sme, predsa ideme spolu pomôcť,“ povedalo si 23 statočných žiakov našej školy a 12.9.2018 na hematologicko-transfúznom oddelení darovalo krv.Strach prvodarcov, ale aj tých, čo už krv darovali, vystriedal po odbere dobrý pocit a chuť sa sem ešte vrátiť. („Patrí vám moja veľká vďaka,“ vyslovila Z. En.). Pozitívne naladení mladí ľudia odkazujú svojim nerozhodným spolužiakom: ,,PRIDAJTE SA K NÁM, ĽUDIA NÁS POTREBUJÚ!“

                                                                                                                                                                 Zdenka En.

                 

         


Vlak literatúry

Dňa 12. 9. 2018 sme sa stali účastníkmi zaujímavého a netradičného literárneho projektu pod názvom Vlak literatúry.

Ráno sme sa presunuli na železničnú stanicu, kde na nás čakal bohatý kultúrny program. Predstavil sa nám folklórny súbor Dubkáčik z Buzitky, vypočuli sme si hru na flašinete v podaní Jána Haruštiaka, melódie saxofónu Rolanda Horvátha a stali sme sa aj  svedkami krstu Zborníka VLAK LITERATÚRY.

Po slávnostnom otvorení o 10:40 hod. sme nastúpili do vlaku a hladní po informáciách sme sa vydali do Kokavy nad Rimavicou. Našimi spolucestujúcimi boli viacerí známi literárni autori, ako napr. H. Košková, J. Lomenčík, M. Hlušíková, no objavili sa i, pre nás nové, mená: M. Kyseľová, L. Kresanová, D. Szoó a ďalší. Cestu za poznaním nám spríjemňovali tóny heligonkára V. Sihelského, s ktorým sme si ochotne zanôtili. Počas netradičnej literárnej exkurzie nám lektor Július Lomenčík na každej stanici pripomenul významné osobnosti literatúry, ktoré majú v tomto roku výročie, ale aj mnohé ďalšie zaujímavosti.

Po príchode do Kokavy nad Rimavicou sme si vypočuli vystúpenie dychovej hudby Kokavčanka a príhovor starostu obce, čo nám tiež spestrilo celodenný výlet za poznaním. Cestou späť pokračoval literárno-hudobný program.

V Lučenci sme sa presunuli do Tančiarne a pivovaru Franz, kde sa premietal film Ľudia na trati od režiséra            A. Kojnoka a tým sme slávnostne ukončili krásny deň strávený v príjemnom literárnom prostredí.

                                                                                                                                           Maďarová L., Pálešová N.

Na koľaji vo vláčiku           

hrajú nám i spievajú,

spisovateľ jeden, druhý

dielami sa preslávi.

 

Muzika nám hrala krásne,

veď vieme i piesne, básne.

Cestou sme sa zahrali,

či prírodou von oknom sa kochali.

 

Cesta bola dlhá, krátka,

kamarátov plná várka.

Veď sme žiaci pégečky,

nie sme žiadne ovečky!

 

Počasie nám krásne prialo,

ani mráčik, ani dážď,

cestu našu skončili sme

pri filme o ľuďoch, kde zrušili trať.

 

Rozlúčili sme sa v dobrom,

šli sme na dezert, no i von.

Znovu nasadáme do vlaku,

a každý mierime dom!

                                  Lacková  D.

              

              

 

 

TOPlist