Akcie 2017/2018

             Imatrikulácie

 

           Čarovná flauta                                                     Kompostáreň                                                         Zažeň vlka                                     

                                            

             Smelý Zajko                                                   Volejbalový turnaj                          PaSA turnaj v elektronických šípkach

                                                   

         Deň úcty k starším                                          Slávnosť svetielok                                  Európsky deň jazykov 2017                  

                                              

       Exkurzia - Martin                                             Atletika žiakov SŠ                                                  Košice

                                              

 

 Futbalový turnaj dievčat PaSA                   Telá, labute a PaSA v Bratislave                            Poďakovanie...

                                  

 

      Týždeň Dobrovoľníctva                                      Biela pastelka                                                  Turisti na Močiari

                                                                   

   Európsky týždeň mobility                           Týždeň B. Slančíkovej -Timravy               Propagačno - náborové video

                                                

  Kožaz 2017 - Kremnické vrchy          Revitalizácia šk. záhrady            Otvorenie šk. roka 2017/2018

                          


Imatrikulácie

 

 

 

 


Čarovná flauta

9. novembra 2017  študenti III. ročníka PaSA v Lučenci, ktorí navštevujú predmet kreatívna hudobná výchova, v pochmúrnom počasí cestovali do Banskej Bystrice, aby navštívili Štátnu operu a uzreli hudobno-dramatické predstavenie Mozarta.

Účinkujúci spievali i hrali výborne, scéna a kostýmy boli nádherné. Z predstaviteľov nás najviac zaujala postava Sarastra, ktorého basový hlas bol výnimočný.

Tešíme sa na ďalšie predstavenie podobného charakteru.

                                                                                                                                               Daša Nociarová, III.A

                        

                                                                       

 


Kompostáreň

Dňa 9.11.2017 sa 1.A a 1.D zúčastnili exkurzie do kompostárne, ktorou nás sprevádzal pán Peter Culík. Kompostáreň bola zriadená mestom Lučenec za podpory EÚ. Slúži na triedenie BIO odpadu. Je to mikrobionálny proces prevažne aeróbny (za prítomnosti kyslíka). 24.10.2011 sa konala prvá skúška. Je to veľmi užitočné, lebo odpad sa nevyváža do voľnej prírody. Majú stroje na rôzne účely: štiepkovač, nakladač, drviaci a miešací stroj, dopravníkový pás, dopravný stroj a Ewa Jadrový Fermentor, ktorý zbiera BIO odpad dovážaný mestom Lučenec. Stará sa o to firma Ecofemina, ktorá zbiera BIO odpad z parkov, lúk, chodníkov a verejného priestranstva mesta Lučenec. Možnosť dovozu odpadu majú aj ľudia. Občania Lučenca zadarmo a ostatní za poplatok 30€. Pracovníci odpad dávajú na kopu, triedia a spracujú na zmes, ktorá sa následne použije ako hnojivo. Odpad, ktorý je vytriedený pracuje: hnije za pomoci kyslíka pri 60°C teplote. Keďže hrozí samovznietenie, je potrebná nádoba na vodu.

Bola to neobyčajná, no zaujímavá exkurzia, pri ktorej sme získali mnoho nových poznatkov.

                                                                                                                                          Napísali žiačky I.A triedy


Zažeň vlka

Vo štvrtok 16.11.2017 žiaci tretích ročníkov PaSA v Lučenci navštívili Dom kultúry B.S.Timravy, aby aspoň na chvíľu zabudli na stereotyp študentského života a vpustili do svojej duše kultúru v podobe divadelného predstavenia Zažeň vlka. Dráma v podaní Divadla Akadémie umení Banská Bystrica nám pripomenula časy z minulosti, ktoré by nemali ostať zabudnuté. Predstavenie sme pozorne sledovali a skutočne nás zaujalo.

Z divadla sme odchádzali s hlavami plnými myšlienok a otázok týkajúcich sa doby, ktorú sme nemali možnosť zažiť, ale herci nám dokázali priblížiť jej atmosféru. Všetky nejasnosti nám zodpovedali naši učitelia, ktorých sme so záujmom počúvali cestou do školy.

A zas sme o čosi bohatší. Už teraz sa tešíme na ďalšie predstavenie, ktoré by nám pomohlo zahnať nudu každodenného života.

                                                                                                                                                    K. Albertová, III.A

               

 

 


Smelý zajko – Levice 2017

14. novembra 2017 sme opäť cestovali do Levíc, sídla našej sesterskej SOŠ pedagogickej, kde sa už po tretíkrát konala literárna súťaž Smelý zajko. Našu výpravu za objavovaním ďalších literárno - dramatických zákutí sme tohto roku posilnili o nových členov, takže tento ročník súťaže reprezentovalo celkom 8 súťažiacich.

V kategórii individuálnych prednesov našu školu dňa 15. novembra 2017 (kedy prebiehala samotná súťaž) reprezentovali Laura Bačová a Karolína Albertová (obe z III.A), v kategórii individuálnych výstupov s bábkou či rekvizitou si svoje sily merali Karin Melicherčíková (II.C) a Denisa Hriňová (III.A) a napokon – do tretice všetko dobré- skupinového dramatického výstupu sa zúčastnilo kvarteto IV.A triedy v zložení: Anna Kučerová, Lenka Homoľová, Natália Stanová a Kristína Žilíková. Naše maturantky ukázali, že ani náročné detské publikum či značná konkurencia v podobe spolužiakov z ďalších slovenských a jednej českej školy pedagogického zamerania ich nezaskočia, čoho dôkazom je pekné tretie miesto.

Všetky naše dievčatá sa s množstvom zážitkov, inšpirácií a cenných skúseností vrátili do Lučenca, aby v budúcom školskom roku – aj keď už v trochu inej zostave - zúročili to, čo si „ukradli“ z tohto zaujímavého a podnetného podujatia.

Všetkým zúčastneným patrí úprimné poďakovanie za vzornú a zodpovednú reprezentáciu školy.

                                                                                                                                                          Eva Štefancová

                        

                        

                        

                                                                          

 


PaSA turnaj v elektronických šípkach

Dňa 7.11.2017 sa v metodickej telocvični stretli všetci tí, ktorí si chceli zmerať sily v presnosti hodu na terč a získať titul „Šípkový majster PaSA“.

Každá zúčastnená trieda: I.C, II.A, II.C, III.A, III.B, III.C, IV.A a IV.C si zvolila svojich dvoch reprezentantov a turnaj sa mohol začať. Výkony žiakov boli vyrovnané, čo potvrdili zápasy, končiace s minimálnym rozdielom bodov. Avšak, všetci víťazi byť nemôžu, a tak, vďaka „dobrej muške“ si rozdelili prvé tri ocenené miesta nasledovní žiaci:

1. miesto – Kršáková M., Kocherová K. / Balga O., Svinčiaková L. (III.A)

2. miesto – Lendvayová K., Radič M. (III.B)

3. miesto – Beľová N., Sliacka M. (I.C)

Víťazom blahoželáme!!!       

                                                                                                                                                                                      Danka Mg.


Volejbalový turnaj zmiešaných družstiev

Lučenec 13. novembra 2017 opäť žil stredoškolským volejbalom. V telocvični OA sa totiž konal ďalší ročník tentokrát volejbalového turnaja zmiešaných družstiev. Ten sa konal pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva. O putovný pohár zápolili štyri družstvá: PaSA LC, OA LC, SZŠ LC a GBST LC. Naše dievčatá sa museli popasovať s handicapom, nakoľko sme ako jediní zostavili čisto dievčenský tím. Po prehrách s OA LC a GBST LC si naše hráčky napravili chuť víťazstvom nad SZŠ LC a v konečnom sumári sme obsadili 3. miesto.
 

Touto cestou chcem našim reprezentantkám poďakovať aj za ich prístup i vzorné vystupovanie.   

                                                                                                                                    Mgr. O. Nociar, riaditeľ PaSA

 


Európsky deň jazykov 2017

Príprava rôznych podujatí spojených s Európskym dňom jazykov sa už na väčšine škôl stala tradíciou. Ani naša škola nie je výnimkou, aj v tomto školskom roku sme sa zapojili zaujímavým spôsobom.

Žiaci prvého a druhého ročníka navštívili divadelné predstavenie „Heroes“ v anglickom jazyku. Niektoré aktuálne témy, ktoré sa bezprostredne týkajú aj našich mladých ľudí - extrémizmus, závislosti či pomoc človeku v núdzi – boli v divadelnej hre podané odľahčeným humorným spôsobom. To uľahčilo žiakom pochopenie ich odkazu v angličtine a vtipný štýl spojený s vážnymi problémami bol pre nich pútavým spestrením.

Pre žiakov tretieho ročníka sme pripravili stretnutie s anglickým lektorom Trevorom Goodspeedom. Témou stretnutia bola plynulosť komunikácie v anglickom jazyku. Pomocou praktických rád a ukážok myšlienkových máp sa žiaci oboznámili s niektorými technikami uľahčujúcimi udržiavať plynulosť konverzácie v cudzom jazyku. Žiaci túto  pomôcku ocenia  najmä na hodinách konverzácie ako aj pri celkovej príprave na ústnu časť maturitnej skúšky.     

                                                                                                                                                         Vyučujúce ANJ.

 


Deň úcty k starším

Dňa 24.10.2017 sa žiaci 1.A, 3.A a 3.C PaSA Lučenec podieľali na spríjemnení popoludnia v Domove dôchodcov ,,AMBRA“. Týmto spôsobom sme si pripomenuli Deň úcty k starším. Toto kultúrne podujatie bolo spojené so spevom ľudových a moderných piesní, recitáciou básní a hrou na husliach a gitarách. Prítomní seniori spolu s nami spievali a nakoniec nás odmenili potleskom. Za to, že sme mohli vyčariť starším ľuďom úsmev na tvári ďakujeme  organizátorkám D. Jantošovej a E. Kurákovej.

                                                                                                                           Žiačka 1.A triedy Tatiana Nemcová

 

                                   

 


Slávnosť svetielok

 

Koncom októbra 2017 žiaci III.C PaSA v Lučenci v spolupráci s pani učiteľkami Materskej školy Kubínyiho námestie pripravili jesenný program pre deti a ich rodičov. Kráľovnička Jeseň, víly, škriatok Sníček, vietor a zvieratká rozpovedali príbeh o premenách prírody počas roka. Rodičia vyrezali svetlonosov a slávnosť  sa mohla začať. Piesne a tanec sa niesli celou záhradou, po ktorej deti a rodičov sprevádzala kráľovnička Jeseň. Na záver sme sa s našou záhradou rozlúčili čarovným zaklínadlom. Trému a strach, ktorú mali naši žiaci z vystúpenia, vystriedala na konci radosť z dobre vykonanej práce.                                                                                                                                                                                                                                                      Zdenka En. , III.C

 

                     

                     

                     

                     

                     

 


Exkurzia - Martin

V stredu 18.10.2017 sa študenti prvých ročníkov PaSA v Lučenci spolu so svojimi triednymi učiteľkami E. Kurákovou a D. Jantošovou zúčastnili exkurzie v Martine.

Cieľom tejto jednodňové akcie bola návšteva národnej knižnice a taktiež cintorína ,kde spia svoj večný sen známy slovenskí spisovatelia. Okrem týchto vzdelávacích a poznávacích aktivít sa utužil aj kolektív. Atmosféra a nálada v autobuse počas cesty bola veselá, spevavá a niesla sa v priateľskom duchu.

Za tento pekne prežitý deň Ďakujeme organizátorke  triednej učiteľke E. Kurákovej.

                                                                                                  Študentka 1.A triedy- T. Nemcová ,v mene celej 1.A


Atletika žiakov SŠ

Dňa 12.10.2017 sa za slnečného počasia v športovom areáli ZŠ L. Novomeského v Lučenci konal 57. ročník Novohradských hier v atletike žiakov SŠ. Toto podujatie sa uskutočnilo ako súťaž jednotlivcov a družstiev.

Pomocnú ruku pri organizácii podujatia poskytli žiaci 3.C triedy, ktorí sa úlohy pomocných rozhodcov zhostili veľmi dobre. Ani naši športovci nesklamali a dosiahli pekné výsledky, o ktorých vás chceme informovať:

Beh na 800m -     Patrícia Bokorová (4.A) – 1. miesto

                            Barbora Kováčiková (3.C) – 2. miesto

Vrh guľou –          Dominika Vaslíková (4.C) - 2. miesto

Skok do diaľky –  Kristína Kocherová (3.A) - 2. miesto

Štafeta 4x100m – M.Panicová (2.A), M.Bunová (2.A), N.Müllerová (2.C), D.Vaslíková (4.A) – 3. miesto

Súťaž družstiev - kategória žiačok SŠ - 2. miesto

K dosiahnutým výsledkom gratulujeme a za peknú reprezentáciu školy ďakujeme.

                                                                                                                                                                Zdenka En.

 

 


Futbalový turnaj dievčat PaSA

Za slnečného, ale veterného počasia sa šiesty októbrový deň konal „babský“ futbalový turnaj. Z celej školy sa do urputných bojov o dosiahnutie gólov zapojilo 11 tried. Turnaj sa hral na pedagogickej CampNou záhrade na dvoch ihriskách. Organizáciu a rozhodcovské píšťalky si vzali na starosť Mgr. Paulovič a Mgr. Básti. Po zápasoch v dvoch skupinách sa o tretie miesto popasovali dievčatá z 2.C a 2.A triedy. Po nádhernom zápase sa viac usmievali dievčatá z 2.A v zložení: Ibošová, Panicová, Hanová, Kubaniová, Bunová, Krnáčová, Kučerová. Pravú futbalovú atmosféru priniesol finálový zápas medzi 1.C a 3.A triedou. Zápas rozhodla nádherným priamym kopom Laura Mészarošová, čím posunula seba a svoje spoluhráčky z 1.C triedy na najvyšší stupienok. Víťazkami sa stali: Lazarová, Husárová, Beľová, Kočalková, Molnárová, Mészarošová. Porazené finalistky z 3.A reprezentovali: Pušková, Pašková, Bačová, Barcíková, Kocherová, Chmelová.

Záverom môžem dodať, že okrem futbalového umenia, trikov či „faulov“, bolo na ihriskách vidieť chuť, odhodlanie, uvoľnenosť, smiech, zábavu spojenú s pohybom v súťaživej atmosfére.

                                                                                                                                                                           ppPP

               

            

            

            

 


Telá, labute a PaSA v Bratislave

Naša exkurzia do Bratislavy, ktorá sa uskutočnila 3. 10. 2017, bola na jednotku. Celým výletom sa niesla dobrá nálada a nadšenie zo zaujímavých vecí, ktoré nás čakali. Najprv sme navštívili výstavu „Body, the Exibition“ v Inchebe. Počas sledovania jednotlivých exponátov nás sprevádzal odborný personál – medici, ktorí boli pripravení zodpovedať naše otázky, ktoré sa týkali sústav ľudského tela. Ich prítomnosť a rozhovory s nimi dali celej výstave jedinečný rozmer. Mali sme možnosť spoznať naše telo do úplných detailov. Videli sme kostrový systém, svalstvo, dýchacie orgány, reprodukčné orgány, krvný obeh a ďalšie detailné časti nášho tela. Špeciálna časť výstavy bola venovaná vývoju ľudského plodu. Po výstave nás čakalo pár hodín oddychu, dali sme sa do gala a mohol nasledovať ďalší program, Čajkovského geniálny balet Labutie jazero v Slovenskom národnom divadle. V napätí sme očakávali osudy princeznej Odette a princa Siegfrieda, no našťastie v tejto verzii, ktorá sa najviac hrá v Rusku a vo východnej Európe, zvíťazí úprimná láska a všetko sa skončí happy endom. Do autobusu sme tak mohli odchádzať šťastní a spokojní po vyhrievaných chodníkoch :o) 
                                                                                                                                                 (Lucka a Miško, II.C)

 


Poďakovanie...

„Pani profesorka, prosím, príďte darovať krv. Máme jej nedostatok,“ ozval sa dňa 3. októbra 2017 o 8:00 hod. hlas v telefóne.

Neváhali sme ani chvíľu a 10 z nás, tí odvážnejší, sa vybrali na Hematologicko - transfúzne oddelenie v Lučenci darovať túto vzácnu tekutinu.

Všetkým darcom patrí úprimná vďaka a hoci je len začiatok školského roka, budeme radi, ak sa k nám pridajú aj tí menej odvážni.

                                                                                                                               Zdenka En.

 


Košice

Dňa 27.9.2017 sa niektorí  naši žiaci v duchu  výroku ,,bez práce nie sú koláče“, t.j. za odmenu, zúčastnili náučno-poznávacieho výletu do Košíc, mesta športu a kultúry. Bola to odmena za našu pracovitosť a snahu, vďaka ktorej sme  prispeli i k lepšiemu menu našej školy.

Najprv sme  navštívili ZOO, kde sme videli množstvo druhov zvierat a endemitov z rôznych kútov sveta. Po dvojhodinovej túre  po ZOO sme sa vybrali do centra mesta, ktoré má úžasnú pokojnú, historickú atmosféru. Najviac nám učaril Dóm svätej Alžbety.

Vyvrcholením celého dňa bola návšteva operetného predstavenia v Košickom národnom divadle pod názvom Noc v Benátkach. Bol to pre nás neopísateľný umelecký zážitok, všetko spolu ladilo a vytváralo kvalitný estetický program.

Vyčerpaní, ale estetickou krásou naplnení sme zdraví dorazili domov.

                                                                                                                                            Sabina Udvardyová – 3.C

     


Týždeň Dobrovoľníctva

V dňoch 20.-21. a 28. 9. 2017 sa žiaci našej školy odboru sociálno - výchovný pracovník zúčastnili aktivít počas TÝŽDŇA DOBROVOĽNÍCTVA v DSS Libertas Lučenec. Žiaci  v detašovaných pracoviskách na Tuhárskom námestí a v stredisku Ambra na Rúbanisku svojimi aktivitami v tvorivých dielňach, biblioterapiou a rozhovormi spríjemnili a obzvláštnili čas a život klientov v zariadeniach.   

                                                                                                                                    Mgr. Belková a Mgr. Oravcová


Biela pastelka...

Informácie ohľadom výnosu zo zbierky Biela pastelka, do ktorej sa zapojili aj žiaci 4.B triedy:

stanovište: OD PRIOR dopoludnia, pokladnička číslo: 112, predané
pastelky: 105, výnos: 118,03 €


stanovište: BILLA dopoludnia, pokladnička číslo: 113, predané
pastelky: 112, výnos: 75,08 €


stanovište: Mesto, Masarykova ul. dopoludnia, pokladnička číslo:
114, predané pastelky: 46, výnos: 61,13 €


stanovište: OD PRIOR poobede, pokladnička číslo: 118, predané
pastelky: 25, výnos: 37,31 €


stanovište: Nemocnica, Galéria poobede, pokladnička číslo: 119,
predané pastelky: 100, výnos: 99,53 €


stanovište: Mesto, Masarykova ul. poobede, pokladnička číslo: 120,
predané pastelky: 57, výnos: 65,87 €


stanovište: Tesco poobede, pokladnička číslo: 122, predané
pastelky: 90, výnos: 82,72 €

Ďakujeme za spoluprácu a tešíme sa na ňu aj v roku 2018!

Únia Nevidiacich


Turisti na Močiari

       Dňa 18. 9. 2017 sme sa my žiaci III.C a III.B triedy - teda trieda Boľavých nôh a trieda Leňochodov -  v plnom nasadení a s nesmiernym odhodlaním vybrali prekonať ďalšiu spoločnú, ale o to náročnejšiu skúšku.                   Tentoraz bola v podobe KOŽAZu (turistického kurzu) pod vedením našich triednych profesoriek – sprievodkýň divočiny Zdenky Endrődyovej a Drahušky Valockovej.                                                                                                       Všetky akcie boli svojím spôsobom výnimočné, hoci takmer celý týždeň nám znepríjemňoval silný každodenný dážď.

 

Autobus bol plný cestovných  tašiek

a náš prechodný domov Močiar zas plný zlatučkých mačiek.

Močiar sa stal naším domom, 

chránil nás každým večerom i dňom.

Rána naše okrášľovala rozcvička

a samozrejme i naša turistická pesnička.

Po raňajkách túra bola vždy istá,

spoznali sme krásny kraj,

Kokavu v okrese Poltár.

Nikde žiadny hluk

ani silný mestský zvuk.

Krásne pasienky či fľakaté kravičky,

ach, tie naše boľavé nožičky!

   

        Centrom našich túr sa stali Šoltýska, Ďubákovo, Kokava - Háj či vrch Drahová. Spoznali sme krásnu a výnimočnú prírodu, prežívali sme radosť i potešenie z nej. Príroda nám naznačila svoju výnimočnú silu, silu znovuzrodenia – regenerácie.                                                                                                                                               Všetky naše, najmä  „poturistické“, akcie boli „lanom“ na nadviazanie nových kamarátstiev, putom súdržnosti, spolupráce i výdrže.                                                                                                                                                              A čo dodať na záver?

 

Mali sme sa fajn a silno sme sa smiali,

aj keď vonka dažďové kvapky liali.

                                                                                                                                          Sabína Udvardyová, III.C

            

                       

                       

                       


Európsky týždeň mobility

Piatok 22.09.2017 bol pre nás, žiačky III.A triedy, zaujímavým dňom. Pomáhali sme, totiž, pri tvorbe nápisu Lučenec v pohybe zostaveného zo žiakov navštevujúcich materské, základné a stredné školy v Lučenci.

Táto športová akcia sa konala v rámci Európskeho týždňa mobility na Námestí republiky v Lučenci. Veľkým prekvapením pre nás všetkých bol významný hosť – olympijský víťaz Matej Tóth. Sám priložil ruku k dielu a stal sa tak súčasťou uvedeného nápisu.

Počas podujatia si prítomní mohli prezrieť a vyskúšať množstvo aktivít, ktoré pre nich pripravili lučenské športové kluby s cieľom zaujať čo najviac detí a mládeže.

Akciu ukončila jazda na bicykloch po mestských uliciach, do ktorej sa zapojili malí aj veľkí.

Podujatie zožalo veľký úspech a my veríme, že zrealizované aktivity motivovali deti k pohybu a zdravému životnému štýlu.

                                                                                                                                          Karolína Albertová, III.A


Týždeň B. Slančíkovej-Timravy na PaSA v Lučenci

 

Súťaž v prednese slovenskej prózy Timravina studnička

Dňa 11.10. 2017 sa na našej škole konala súťaž v prednese slovenskej prózy Timravina studnička. Účastníkov bolo síce pomenej, ale o to lepšiu atmosféru sme vytvorili. Všetkým zúčastneným patrí naša vďaka. Víťazkou sa stala Annamária Krnáčová z II.A triedy. Víťazke srdečne blahoželáme a želáme jej veľa šťastia v ďalších kolách tejto súťaže.

                                                                                                                                                          p. prop. Zubová


Na vlastné oči

Dňa 6.10.2017 sa naša škola v zastúpení pedagogického dozoru v osobe pána riaditeľa Mgr. O. Nociara a žiakov I.A triedy zúčastnila vedeckej konferencie o živote a tvorbe B. S. Timravy. Zaujímavé podujatie organizovalo Novohradské osvetové stredisko v Lučenci v priestoroch starej radnice, kde mohli účastníci na vlastné oči zazrieť vedecké kapacity, ktoré svoj život zasvätili našej Boženke.

                                                                                                                                                          Mgr. O. Nociar

                 

                 

                                                   


Život kedysi a dnes

Dňa 26. 9. 2017 sme si pri príležitosti 150. výročia narodenia Boženy Slančíkovej - Timravy uctili jej pamiatku a navštívili sme obce Polichno (spisovateľkino rodisko) a Ábelovú (tu žila Timrava po smrti rodičov).

Keď sme navštívili Ábelovú, pani, ktorá nám venovala svoj čas, sa nám snažila priblížiť život spisovateľky a zaviedla nás do Pamätnej izby (Pamätného domu) Boženy Slančíkovej - Timravy, kde sa nachádzali úryvky z jej diel, rôzne oblečenie, bábiky.. Pred týmto domom sa nachádzal pomník, na ktorom bol napísaný dátum jej narodenia a úmrtia. Okrem iného sme sa dozvedeli, že meno Timrava si spisovateľka zvolila podľa studničky, ktorá sa nachádza medzi Polichnom a Ábelovou.

Ďalším miestom, kde B.S.Timrava pôsobila a žila, je Polichno. Keď sme prišli do tejto obce, všetci sme boli v šoku z toho, že tu nie je mobilný signál. Nevedeli sme si predstaviť, ako tu ľudia dokážu žiť
bez signálu.

Pán starosta, ktorý nás po tejto obci sprevádzal, nám všetko vysvetlil a porozprával nám o živote B.S.Timravy. 

V Polichne sa nachádza Dom matice slovenskej, rodný dom, kde spisovateľka žila, a hneď oproti nemu kostol. V dome sa nachádzali skoro všetky veci, ktoré Božena Slančíková a jej rodičia používali. Priamo v dome bola i malá svätyňa, kde sa literátka zvykla modliť. Niektorí sme boli prekvapení, že v dome sa nenachádzali predmety, čo sú dnes pre nás úplne bežné.

Táto literárno-poznávacia exkurzia nám ukázala aj to, že pred niekoľkými rokmi žili ľudia svoj život i bez vecí, bez ktorých si dnes nevieme „predstaviť“ ani len okamih.                                                   

                                                                                                                                                                                Miriam Bunová, II.A               

             

             

            


O pár dní, presnejšie 2. októbra 2017, si pripomenieme 150. výročie narodenia našej rodáčky a významnej spisovateľky Boženy Slančíkovej-Timravy. Pri tejto príležitosti sme na našej škole, Pedagogickej a sociálnej akadémii v Lučenci, zorganizovali Týždeň B. Slančíkovej-Timravy (25. – 29.9.2017), venovaný spomienke uvedenej literátky.

Pripravili sme viaceré podujatia (účasť na prednáške o živote a tvorbe spisovateľky, literárno-poznávaciu exkurziu, čitateľský maratón či pokusy o vlastnú literárnu tvorbu), ktoré budú prebiehať paralelne od pondelka do piatka a zároveň spestria tradičný priebeh výchovno-vzdelávacieho procesu.

Ako správne vysloviť...?

V rámci Týždňa B. Slančíkovej-Timravy sme sa zúčastnili zaujímavej prednášky v podaní vysokoškolského učiteľa, doc. PaedDr. Júliusa Lomenčíka, PhD., ktorú uviedol dramatický výstup žiakov ZŠ M.R.Štefánika na tému Ťapákovci v modernej dobe.

Doc. Lomenčík symbolicky v priestoroch Domu kultúry B.S. Timravy predstavil jej život a dielo. Okrem, nám už známych, faktov o autorke prezradil aj rôzne nové zaujímavosti a poznatky z oblasti onomastiky (veda o vlastných menách).

Mimochodom, viete, ako správne vysloviť autorkino prímenie? Podľa Pravidiel slovenskej výslovnosti sa slabika  ti  v priezvisku (pseudonyme) slovenskej spisovateľky Boženy Slančíkovej-Timravy vyslovuje mäkko [ťimrava], hoci niektorí odborníci zastávajú opačný názor.

A čo na to samotná spisovateľka? Tá sa prikláňala jednoznačne k mäkkej výslovnosti.

                                                                                                                          K. Albertová a Mgr. Eva Štefancová


Deň otvorených dverí - propagačno - náborové video...

    Tak, ako po iné roky, aj tentoraz sme sa rozhodli zaujať našich budúcich prvákov a pripravili sme si pre nich propagačno-náborové video. Tentokrát sa nesie v duchu návštevy na  Dňa otvorených dverí... Vo štvrtok 21.9.2017 sa točili scény, ktoré humorne a nenútene priblížia deviatakom priestory a aktivity školy. Zárukou kvality je opäť osvedčené duo, Bc. Mário Obročník (absolvent PaSA LC) a Mgr. Katarína Goodspeed. Obaja sa priam vyžívali v nahrávkach. Komparz im robili naši druháci, tretiaci a štvrtáci, ktorí sa bravúrne zhostili svojich rolí. Takže v poradí tretí klip od "Obročník PaSAwood entertainment center" je na svete.
    Všetkým aktérom a realizátorom videa sa chcem za ich výstup poďakovať s prianím, aby deviatakov čo najviac oslovil...
                                                                                                                                     Mgr. Ondrej Nociar, riaditeľ
PS:   Premiéra klipu v pondelok aj na fb profile školy!!!

 

 


KOŽAZ 2017 – Kremnické vrchy

V prvý deň školského vyučovania ráno 4. septembra sme spoločne a veselo otvorili školský rok 2017/18 a poobede sme už brázdili turistické chodníky v Kremnických vrchoch. Práve takto začala škola pre III.A a III.D triedu. Spolu 49 študentov pod vedením Mgr. Petra Pauloviča a Mgr. Ondreja Nociara absolvovalo týždenný Kurz Ochrany Života a Zdravia v stredisku Skalka nad Kremnicou. Jeho náplňou nebolo len putovanie a poznávanie prírody, ale aj návšteva históriou dýchajúcej Kremnice, múzea Gýča či Štôlne Andrej. Súčasťou kurzu boli aj prednášky o mieste kurzu, mimoriadnych situáciách alebo zdravej výžive. Samozrejme, že nechýbali informácie z topografie či zásadách prežitia a orientácie v prírode. Spestrením bola možnosť uvoľnenia sa v neďalekom wellnesse. Umelecký zážitok priniesol spev študentov pri vatre spojený s opekačkou. Svoje presné mušky si študenti overili pri streľbe zo „vzduchviek“ a chuť im určite nezobrali ani metodické ukážky pohybových hier v prírode. Záverom môžeme dodať, že tí najzdatnejší „prepeškovali“ okolo 70 km za 4 dni a to je už čo povedať. Najkrajším sa však javí to, že mnoho študentov si počas kurzu prehĺbilo vzťah k prírode, objavilo čaro turistiky, či upevnilo kamarátske vzťahy medzi triedami. To sú chvíle, ktoré im zostanú v duši naveky.

Mgr. Peter Paulovič

             

             

             

             

             

             

                                                                

 


Revitalizácia školskej záhrady

V rámci Týždňa dobrovoľníctva prebiehala v dňoch 11.9. - 14.9. 2017 brigáda zameraná na skrášlenie i údržbu pedagogickej záhrady.Tentokrát išlo už o tretie pokračovanie jej revitalizácie. Zapojili sa do nej žiaci 1. a 3. ročníka pod vedením Mgr. M. Stieranku a triednych učiteľov. Počas troch dní žiaci usilovne pracovali - pleli, kopali, hrabali, rýľovali,zbierali konáre či valcovali antukové ihrisko. Okrem toho si našli čas aj na zoznámenie sa s našimi prvákmi, či na šport alebo hry. Spolu odpracovali cca 600 brigádnických hodín, čo sa odzrkadlilo na stave areálu. Staručká záhrada pod ich rukami priam omladla. Záverom sa chcem poďakovať všetkým aktérom za kus poctivo odvedenej roboty.

 Mgr. Ondrej Nociar, riaditeľ

 

 

                       


Otvorenie školského roka 2017/2018

Po dvoch horúcich mesiacoch sa 4.septembra 2017 opäť rozozvučal školský zvonec, aby ohlásil začiatok nového školského roka. O 8:00 hodine sa po zaznení tónov štátnej hymny ujal slova riaditeľ PaSA a vo svojom príhovore pozdravil všetkých žiakov a učiteľov a poprial im úspešný štart do nového školského roka. Obzvlášť privítal nových prvákov a neopomenul ani  našich štvrtákov, ktorých o pár mesiacov čaká maturitná skúška. Po príhovore  riaditeľa , ktorý zároveň aj otvoril nový školský rok, sa  žiaci rozišli do svojich tried, kde prvý školský deň pokračoval pod vedením triednych učiteľov.

 

 

    

       

       

       

TOPlist