Akcie 2017/2018

     Valentínske hliadky v uliciach                     Olympiáda zo SJL

          

        Pégečka plesala                                    Poznaj slovenskú reč                                             Lyžiarsky kurz

                                  

 

              NONSTOP PÁRTY                                             Karneval                                             Návšteva z UMB Banská Bystrica

                                                            

   Modrý Kameň kedysi a dnes                Vianočný deň ,,pégečkárov"                                 Vianočná besiedka

                                  

      Ďakujeme deťom z MŠ                                  Mikuláš v 3P                                                    Červené stužky

                                                                  

                                                  Slovensko spieva koledy                                          Spomienkový koncert

                                                                 

   

                 Čo o nás píšu iní                                   Olympiáda zo SJL                                   Zavŕšenie mobility v Sarvaši

                                          

 

    Školské kolo olympiády v ANJ                        Mikuláš v Alžbetke                                            Mikuláš v MŠ

                                           

 

       Mikuláš na našej škole                             Mikuláš na ZŠ s NKS                            CELÉ SLOVENSKO ČÍTA DEŤOM

                                             

            Záložka do knihy                                           Páračky a priadky                                              Imatrikulácie

                                                                        

           Čarovná flauta                                                      Kompostáreň                                                         Zažeň vlka                                     

                                            

             Smelý Zajko                                                   Volejbalový turnaj                          PaSA turnaj v elektronických šípkach

                                                   

         Deň úcty k starším                                          Slávnosť svetielok                                  Európsky deň jazykov 2017                  

                                              

       Exkurzia - Martin                                             Atletika žiakov SŠ                                                  Košice

                                              

 

 Futbalový turnaj dievčat PaSA                   Telá, labute a PaSA v Bratislave                            Poďakovanie...

                                  

 

      Týždeň Dobrovoľníctva                                      Biela pastelka                                                  Turisti na Močiari

                                                                   

   Európsky týždeň mobility                           Týždeň B. Slančíkovej -Timravy               Propagačno - náborové video

                                                

  Kožaz 2017 - Kremnické vrchy          Revitalizácia šk. záhrady            Otvorenie šk. roka 2017/2018

                          Valentínske hliadky z pégečky v uliciach Lučenca

Sviatok zaľúbených pozýva samospráva v Lučenci osláviť v uliciach mesta, kde sa dopoludnia pohybujú aj študenti Pedagogickej a sociálnej akadémie. "Každý pár, ktorý sa pred ich Valentínskou hliadkou pobozká, dostane sladkú odmenu," uviedla hovorkyňa mesta Mária Bérešová.

                                                                                                                              .....viac info a foto nájdete......TU


Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

 

Prvú februárovú stredu,t.j.7.2.2018, sa dvojica reprezentantiek- priateliek slovenčiny-podujala hrdo zastať farby našej lučeneckej PaSA a zúčastniť sa krajského kola Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry.

Tentoraz boli „podrezaný“ jazyk a bystrá myseľ výhodou a zároveň devízou, zaručujúcou postup súťažiacich na víťazný stupienok. Šťastena sa na nás nie veľmi usmievala a rozhodla sa dať našim súťažiacim košom. Hoci nezvíťazili, neurobili našej škole ani hanbu.

A  kto boli záhadné bojovníčky? Karolína Albertová z III.A (získala 4.miesto) a Natália Ragačová z II.B (8.miesto), ktoré len potvrdili, že  i v radoch budúcich učiteliek nájdeme duše zapálené pre slovenčinu.

Ďakujeme za vzornú reprezentáciu a veríme, že budúci rok sa pokúsia svoje skóre vylepšiť. Ktovie? Možno sa šťastie na nás nielen usmeje, ale si na nás aj sadne.  

                                                                                                                                                             E.Štefancová


Pégečka plesala

      Dňa 26.januára 2018 sa v priestoroch SOŠ dopravy a hotelových služieb konal tretí ročník plesu PaSA Lučenec, určený  pre študentov a priateľov školy. Tohtoročný ples sa niesol pod záštitou Mgr. D.Valockovej a predsedkyni ŽŠR mesta Lučenec, Janky Nehézovej, žiačky II.A triedy našej školy.

      Moderovania sa ujala skúsená harcovníčka a absolventka našej školy,Lucka Ptáčniková, ktorá vyzvala p.riaditeľa o otvorenie plesu. Po úvodnom slove p. riaditeľa a jeho prípitku, začal ples valčíkom. Zábava sa ihneď rozbehla a prítomní tancovali rovnako na moderné i ľudové piesne, ktoré nám mixoval úžasný DJ Cirkus.

      Stará sála dostala výzdobou nový nádych a nechýbala ani chutná večera s polnočnou kapustnicou. Pripravený bol samozrejme aj program. Ako prví nás roztancovalo zoskupenie tanečnej školy Krok sun krok z Lučenca. Svojím spevom nás dostala do varu Dominika Oláhová (IV.A) a neskôr nám zatancovali a zaspievali členovia folklórnej skupiny zo Zvolena..

      O polnoci všetci netrpezlivo čakali na žrebovanie tombolových lístkov o vecné ceny, za ktoré sa chceme našim sponzorom poďakovať.   Potom   pokračovala zábava až do neskorých ranných hodín. Tretí ročník sa naozaj vydaril k spokojnosti všetkých a pevne veríme, že o rok budú pégečkári plesať opäť.

 


Školské kolo súťaže Poznaj slovenskú reč

Naše tradičné školské kolo súťaže Poznaj slovenskú reč sa uskutočnilo 8. 2. 2018. Tento ročník súťaže však zďaleka nebol tradičný. Dvanásť odhodlaných  žiakov prvého, druhého a tretieho a ročníka prišlo ukázať svoje komunikačné zručnosti v slovenskom jazyku. Reprodukciu textu, tvorbu príbehov a krátkych slohových útvarov v druhom, nie materinskom jazyku zvládli žiaci na jednotku,  a pri výbere umiestnení sme sa dlho rozhodovali. Svojimi kvalitným výkonmi nás veľmi príjemne prekvapili a zároveň aj pobavili, hlavne pri tvorbe vlastných „fantastických“ príbehov. Nakoniec sa na prvom mieste umiestnila Noémi Nagyová z III.D triedy, na druhom mieste sa s rovnakým počtom bodov umiestnila Miriam Mihályiová z II.D triedy a Viktor Szalay z III.D triedy, a tretie miesto získala Teréz Hoľková z I.D triedy. Gratulujeme našim žiakom, ďakujeme všetkým za kvalitné výkony, a víťazom želáme veľa úspechov aj na krajskom kole súťaže.    

                                                                                                                                                                            (Pt)

 


Lyžiarsky kurz

Aj tento rok sme sa zúčastnili lyžiarského kurzu, ktorý sa konal od 28. 1 do 2. 2. 2018 v lyžiarskom stredisku Jasenská dolina, kde sa zúčastnilo 41 pohybu milujúcich žiakov, z toho rekordný počet štvrtákov. Upršané počasie nebolo prekážkou pre každodenné zdolanie svahu. Vo voľnom čase sme plne využili možnosť saunovania a vírivky, kde sme načerpali nové sily na ďalší deň lyžovania. Domov sme sa všetci vracali ako lyžiari plní nových zážitkov.

Mgr. Zoltán Bášti

 


Nonstop párty 2018

(31.1.2018 – 1.2.2018)

Úderom 18-tej hodiny sme po trojročnej odmlke odpálili na PaSA v Lučenci Noc plnú poznania, zábavy a nápadov. Týždne príprav zo strany pedagógov i študentov sa pretavili do skvelej show, na ktorú sa každý z jej účastníkov určite tešil.

Po doznení posledných tónov refrénu „Nonstop, ideme nonstop, celú noc nonstop všetci spolu“ v podaní žiakov III.C triedy sa všetkým prihovoril a slávnostne Nonstop párty otvoril riaditeľ školy Mgr. Ondrej Nociar.

Od 18:00 bol pre našich žiakov pripravený bohatý program, z ktorého ponuky si každý určite vybral to svoje. Pozvaní hostia, a nebolo ich málo, ponúkli účastníkom nevšedný program a množstvo zážitkov i nápadov.

Po tvorivých dielňach, koncertoch, súťažiach, diskusiách, besedách s našimi hosťami či diskotéke sa účastníci netrpezlivo presúvali do telocvične, kde o 1:00 odštartovalo vyhodnotenie hlasovania našich žiakov O naj... učiteľa (v 10 kategóriách).

Po vyhodnotení už telocvičňa slúžila ako diskoklub pre tých najväčších vytrvalcov, čo vydržali tancovať až do samého rána. Ostatných – spáčov – prebrala nočná hra v priestoroch školy, ktorá zavŕšila našu show rozlúštením indícií v podobe veršov: „Nonstop párty sa už kráti, všetci sme už kamaráti. Vysvedčenie takmer mám, no domov sa nechystám.“

S ranným svitaním nadišiel čas odovzdávania vysvedčení, a tak síce unavení, no s dobrou náladou sme sa nenápadne vytrácali z  našej školy.

Touto cestou sa chcem poďakovať všetkým učiteľom a žiakom, ktorí svojimi nápadmi a účasťou podporili toto netradičné podujatie. Na  kvalite Nonstop párty 2018 sa nemalou mierou podpísali naši hostia - z radov športovcov, umelcov či iných nadšencov -  ktorým patrí tiež naše poďakovanie.

Touto akciou sme úspešne zavŕšili 1.polrok školského roku 2017/2018 a podľa kladných ohlasov na ňu nám nezostáva nič iné, len v budúcnosti pripraviť aj jej ďalší ročník (ešte lepší).

                                                                                                                                    Mgr. Ondrej Nociar, riaditeľ PaSA Lučenec

 


Karneval


Fašiangy, to je obdobie počas roka, keď by sme mali byť najveselší, najusmievavejší, ale aj najzáhadnejší. Hovorí sa, že najlepším liekom pre zdravie je veselosť. Aj preto robíme karnevaly, stretnutia, kde sa smejeme a zabávame.                                                            

Tak to bolo aj  v Materskej škole na Kubínyiho námestí, kde piesňou „Čo je tu dnes veľký bál a či dáky karneval, sprievod masiek krúži v kruhu, jedna maska strieda druhú a do tanca všetkých ťahá orchestrión tratata ...“ sme prezlečení do masiek otvorili náš škôlkarský karneval. Pripravili sme pre deti hudobno–dramatický program plný tanca, spevu a súťaží. Telocvičňa sa naplnila detským smiechom a zábavou: 

                           Nastal v triede karambol –                        

                                        nik nebol, čím včera bol.                                      

Stratili sa z triedy deti?

  Kto to tu je? Nepoviem ti.

Pod masky sa skryli.

                                                                         Sú z nich draky, víly ...       

                                                                                

V závere sa s deťmi rozlúčil šašo Jašo. Z fašiangového stretnutia sme odchádzali spokojní, že nám bolo spolu dobre a stretneme sa opäť.

                                                                                                                                                                                    III.C a Zdenka En.

 

 


Návšteva z UMB Banská Bystrica

Dňa 26.01.2018 lektori Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela navštívili našu školu, aby našim žiakom tretieho a štvrtého ročníka odprezentovali možnosti štúdia na ich škole. Zároveň realizovali  workshopy, ako napríklad Arteterapia, Dve tváre jednej školy a (E)motion alebo cez hudbu a pohyb k zážitku. Zo strany našich žiakov bol o workshopy veľký záujem, pretože sa dozvedeli množstvo nových a užitočných informácií od kvalifikovaných a prijemných mladých ľudí. Aj touto cestou by sme chceli dodatočne poďakovať tímu lektorov Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela za ich cenné informácie a kvalitne prevedený nábor. Naši žiaci vysoko vyzdvihli kvalitu jednotlivých workshopov, podľa ich slov niektorí z nich určite budú pokračovať v ďalšom štúdiu na ich škole.

                                                                                                                                                 Mgr. Kamil Krupinský

 


Modrý Kameň kedysi a dnes

14.decembra sme my, animátori IV.B triedy, pripravili v rámci našej praxe podujatie pod názvom „Modrý Kameň kedysi a dnes...“ . Pripravili sme ho v Múzeu bábkarských kultúr a hračiek na hrade Modrý Kameň, a to  pre deti 2. a 3. ročníka z tamojšej ZŠ. Deti hneď pri príchode privítali krátkou scénkou hradný pán Balaša aj so slúžkou. Počas programu na deti čakala aj degustácia “vína“ a aj informácie o jeho histórii, lúštenie šifry rodu Balašovcov ako aj zistenie, že ich pani učiteľku uniesol hradný pán. Pre jej nájdenie museli splniť niekoľko náročných úloh, s ktorými si ale skvele poradili a pani učiteľku našli. Na záver čakali na deti ešte kvíz a tajnička, úlohy, ktoré s prehľadom zvládli. Srdečne ďakujeme všetkým deťom a pani učiteľkám zo ZŠ Modrý Kameň za účasť, ako aj pracovníkom Múzea bábkarskych kultúr a hračiek na hrade Modrý Kameň, za možnosť realizácie našej praxe.

                                                                                                                                          Mgr.  Michaela Gregušová

   

   

 


Vianočný deň ,,pégečkárov"

Ako je už u nás zvykom ,deň pred začiatkom zimných prázdnin traduje po škole vianočná nálada. Každá trieda si pripraví zaujímavý program, ktorý súvisí s tradičnými slovenskými Vianocami. Po škole počuť koledy, cítite vône z čerstvých medovníkov, ochutnáte palacinky či kapustnicu, zohreje sa punčom alebo horúcou čokoládou, môžete sa ísť pozrieť na zaujímavé predstavenia v duchu vianočnom či folklórnom  a všade po škole sledujete usmievavé tváre vašich spolužiakov. Tradíciou vianočného dňa „pégečkárov“ je aj súťaž o najkrajšiu rozprávkovú postavu. Tento rok bolo námetom na súťaž rozprávka Legendárna partia. Každá trieda má možnosť vyhrať deň riaditeľského voľna, pričom sa prihliada na najlepší program, najkrajšiu výzdobu a najväčšiu účasť spolužiakov. Opäť to bol jeden nádherný deň na našej „Pégečke“ .

                                                                                                                                                   Klaudia Sihelská 4.B

 


Vianočná besiedka

18. decembra 2017 sa žiaci našej školy PaSA v Lučenci v spolupráci s materskou školou Ul. Dr. Herza zúčastnili vianočnej besiedky  pripravenej pre rodičov a starých rodičov detí z tejto škôlky. Pripravili si rôzne krátke vystúpenia ktorých obsahom boli básničky, pesničky a tančeky venované všetkým pozvaným. Programom ich sprevádzali žiaci našej školy. Vrcholným číslom programu bolo vystúpenie žiakov 3.A triedy, ktorí si  spoločne so škôlkarmi zatancovali na pieseň Vianoce sú zas.  Za poctivú prípravu a pekné predvedenie boli všetci účinkujúci odmenení potleskom.

Andrea Kelemenová 3.A

                                 

                                


Ďakujeme deťom z MŠ M.R.Štefánika...

Dňa 14. 12. 2017 k nám príšli deti z materskej školy M.R.Štefánika v sprievode pani učiteliek, aby nám predviedli svoj vianočný program. Prestavenie bolo na jednotku :), a preto im veľmi pekne ďakujeme za krásny zážitok...

 


Mikuláš v 3P

 

Dňa 8.11.2017 sme v Klube mamičiek v 3pé privítali spolu s deťmi Mikuláša. No Mikuláš však neprišiel sám, so sebou si zobral škriatkov, anjela , snehové vločky a zvieratká z lesa. Deťom sme zaspievali Mikulášske pesničky a spolu sme si aj zatancovali v kruhu.

                                                                                                                                     Za celú 1.A žiačka Tatiana N.

 

 

 


13.12.2017  -  SLOVENSKO SPIEVA KOLEDY

 

Projekt „Slovensko spieva koledy“ ozdobil adventný čas nielen v slovenských , ale aj v českých mestách a obciach. Aj naše mesto Lučenec sa do tejto akcie zapojilo. 3. decembra 2017 o 18.00 hodine zazneli v Synagóge 3 koledy – Nesiem Vám noviny, Narodil sa Kristus pán a Búvaj dieťa v podaní starších a mladších umelcov z Lučenca.

Aj spevácky zbor PaSA pod vedením pani prof. Dagmar Jantošovej sa do tejto výnimočnej akcie zapojil. Okrem 3 povinných kolied zazneli v jeho podaní aj ďalšie skladby.

Vystúpenia všetkých účinkujúcich roztlieskali početné publikum. Záver celého programu patril najkrajšej vianočnej piesni – Tichá noc.

Mgr. D. Jantošová

 


Študenti PaSA v Balašských Ďarmotách v Maďarsku

14. decembra sa konal spomienkový koncert na dirigenta speváckeho zboru – FRIGYES  KALOCSAY – školy v Balassagyarmete ( Gymnázium Alberta Szent-Györgyiho). Spevácky zbor založil pán profesor pred 40-timi rokmi a aj ho tak dlho viedol. Umrel pred 3–mi rokmi. S našou školou spolupracoval od roku 1991 a bol organizátorom spoločných podujatí – hlavne v hudobnej oblasti. Tradícia sa vyvinula z vianočných koncertov, ktoré sme spolu organizovali a uskutočnili jeden rok v Lučenci a druhý rok v Balassagyarmate.

Na tomto koncerte vystúpili okrem speváckych zborov z Maďarska aj naše tri telesá: spevácky zbor PaSA pod vedením pani prof. Dagmar Jantošovej, dievčatá z 2.D pod vedením pani prof. Ildikó Gaálovej a spevácka skupina pod vedením pani prof. Eriky Kurákovej.

V podaní všetkých troch zoskupení zazneli skladby rôzneho charakteru. Paralelne s týmito vystúpeniami prebiehal aj volejbalový zápas medzi 2 školami, ktorý naši študenti vyhrali.

 

                                                                                                                          SZ PaSA

                                                                                                                                                                       dievčatá z 2.D

                                                                                                                                                                   spevácka skupina


Červené stužky

 

V prvý decembrový deň si každý rok pripomíname Svetový deň boja proti HIV/AIDS a  vyjadrujeme solidaritu s ľuďmi bojujúcimi s touto chorobou. Aj tento rok sme sa rozhodli zorganizovať celodňovú akciu, ktorá bola zameraná na získanie informácii a prevenciu AIDS.

Prvej aktivity sa zúčastnila celá II.B trieda a vyrobila spolu 400 červených stužiek, ktoré sú symbolom tohto dňa. Tieto stužky počas prestávok pripínali žiakom, učiteľom, či personálu školy spolu s krátkou charakteristikou symboliky stužky naše peer aktivistky – Petra Babiaková, Tamara Gažúrová (II.B), Eva Ulická, Marianna Pekárová (II.C), Veronika Bystrianská a Naďa Rusnáková (III.B).

Počas tretej vyučovacej hodiny bola realizovaná prezentácia a beseda pre žiakov 2. ročníka, ktorú viedli Martina Šverlová a Viktória Pȕspȍkyová (III.C). Následne bol žiakom premietnutý emotívny dokument s názvom Anjeli. V závere dňa sa II.C zapojila do tvorby plagátov na danú tematiku.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa odeli do červenej farby a aspoň takto podporili túto školskú akciu. Najviac z nich sa ich zišlo v III.C triede a práve preto mohli vytvoriť jednu veľkú živú červenú stužku, čo bolo peknou „bodkou“ za vydareným dňom.

                                                                                                                                                                  Danka Mg.

 

 

 

        

        


Čo o nás píšu iní...

 

https://mynovohrad.sme.sk/c/20715774/spevacky-zbor-buducich-uciteliek-prispeje-k-vianocnej-atmosfere.html

 

Dovoľujeme si upresniť text článku a uviesť aj meno dlhoročnej zbormajsterky nášho spevokolu, Ildikó Gaálovej, ktorá bola jeho vedúcou od roku 1983. Teleso pod jej taktovkou reprezentovalo školu v súťažiach doma i v zahraničí.


Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

 

V dňoch 6. a 7. decembra 2017 sa v triede IV.D stretlo 19 milovníkov slovenčiny, aby si zmeralo svoje sily v oblasti čítania s porozumením, tvorby vlastných slohových útvarov na danú tému a v komunikačných zručnostiach.

Ako každý rok, tak aj tento nebol výnimkou, čo sa týka zastúpenia nežného pohlavia (až 17 súťažiacich), avšak napriek výraznej presile farby mladých mužov obhajovali 2 súťažiaci.

O tom, že účasť všetkých nebola zbytočná, svedčí sladká i vecná odmena pre každého a knižná cena pre víťazov.

Trojčlenná komisia v zložení: Mgr. S. Balkovská, E. Štefancová a E. Zubová napokon rozhodla o nasledujúcom umiestnení súťažiacich:


A kategória (III. a IV.ročník)

1. miesto – Karolína Albertová, III.A

2. miesto – Veronika Kékešiová, III.A
3. miesto – Anna Kučerová, IV.A

 

B kategória (I. a II.ročník)

1. miesto – Natália Ragačová, II.B

2. miesto – Zdenka Kapičáková,  II.B
3. miesto – Grétka Tanóczkyová, II.C

Víťazom srdečne blahoželáme a už teraz sa tešíme na ďalší ročník súťaže!

                                                                                                                                                  Mgr. Eva Štefancová

   

   

   

 

 


 

Erasmus+ Zavŕšenie  mobility v Sarvaši

Posledný novembrový deň bol pre „erasmusáčky“ z 2.D a 3.D triedy do istej miery výnimočný, nakoľko uzavreli svoju zahraničnú prax, dvojtýždňové pôsobenie v cvičnej materskej škôlke pri VŠ Gál Ferenc v Sarvaši.  Prostredníctvom power point prezentácii svojim spolužiakom postupne predstavili mesto, históriu, slávne osobnosti regiónu, maďarské programy predprimárneho vzdelávania, cvičnú materskú školu, ale aj bohaté voľno-časové aktivity. Žiaci, ktorí sa programu EÚ Erasmus+  doposiaľ nezúčastnili, tak mali možnosť oboznámiť sa s programom počas praxe ako aj nahliadnuť do materiálov, ktoré „erasmusáčky“ vypracovali na mobilite v podobe „praxových denníkov“.

V závere im pán riaditeľ venoval slová uznania a pochvaly za vzornú reprezentáciu PaSA na zahraničnej praxi a slávnostne im odovzdal certifikáty o absolvovaní E+ mobility.

                                                                                                       Mgr. Katarína Oravcova- koordinátorka projektu

Ps: Viac info/foto o projekte nájdete na stránke školy v sekcii „Erasmus+“ a všetky prezentácie v maďarskej sekcii v časti „Akcie 2016/2017“.

   

   

   

 


Školské kolo olympiády v anglickom jazyku

 

Dňa 6. 12. 2017 sa uskutočnilo školské kolo olympiády v anglickom jazyku. Svoje sily v ovládaní angličtiny si navzájom zmerali žiaci druhého, tretieho a štvrtého ročníka. Prvú časť súťaže tvoril posluch s porozumením, úlohy z gramatiky, správne používanie slovnej zásoby a čítanie s porozumením. Druhá časť bola zameraná na plynulý ústny prejav pri tvorbe príbehu na základe obrázkov doplnený o krátky situačný dialóg s učiteľom.

Školského kola  sa zúčastnilo spolu 14 žiakov z nasledovných tried: 2.A, 2.D, 3.D, 4.B, 4.C, 4.D.

Najvyššie hodnotenie dosiahli títo žiaci:

1. miesto – Tomáš Fodor, 4.B

2. miesto – Dávid Albert, 4.D

3. miesto – Daniela Lacková, 2.A

Víťazom gratulujeme a všetkým zúčastneným ďakujeme za odvahu prejaviť svoje vedomosti a zručnosti v angličtine!

                                                                                                                      K. Ďurošová, P. Uhrinčko, N. Ševčíková

 

 


Mikuláš v Alžbetke pod taktovkou 3.B triedy

Dňa 6.12.2017 sa žiaci 3.B triedy odboru sociálno-výchovný pracovník zúčastnili Mikulášskeho programu v Dennom stacionári Alžbetka.


Vystúpili  sme s  básničkami, pesničkami a šibalskou čertovskou scénkou pre klientov tohoto zariadenia. Boli sme veľmi šťastní, že sme mali možnosť spraviť radosť iným.

                                                                                                                            Za 3.B triedu Veronika Benčíková

 

     

   

    

      

 


Mikuláš rozdával radosť, smiech i slzičky...

6.decembra 2017 sme v rámci odbornej praxe opäť rozdávali bohatú mikulášsku nádielku v podobe piesní, básní, krátkych scénok a samozrejme i cukroviniek našim najmilším.

Detské očká žiariace šťastím (hoci v niektorých sa objavila i slzička) a radosť v srdci korunovali atmosféru očakávania, ktorou je nasiaknutý celý predvianočný advent.

Príjemným zavŕšením dopoludňajšieho stretnutia s Mikulášom, anjelom, čertom a ďalšími fantastickými bytosťami bol tanec i fotografovanie s nimi.

Opäť po roku sa nám podarilo vykúzliť na tvárach našich najmenších nezabudnuteľný úprimný úsmev, a tým spríjemniť im, ale i nám čas zostávajúci do čarokrásnych Vianoc.                                                      

                                                                                                                                                                    Eva Štefancová

            

                                                           

 


Mikuláš na našej škole

 

    

 


 Mikuláš na Základnej škole s NKS

      

                      


                                                   CELÉ SLOVENSKO ČÍTA DEŤOM


4. decembra  2017 sa aj v Lučenci pod záštitou Okresnej knižnice Lučenec rozbehol projekt zameraný na čítanie deťom. V sále Kultúrneho domu B.S. Timravy sa tiesnilo vyše 200 detí lučeneckých základných i materských  škôl. Tie si vypočuli čítané príbehy, ktoré si pre nich pripravili dospeláci. Odmenou pre čitateľov bolo pretrvávajúce ticho v sále, ktoré nám priam našepkávalo, ako deťúrence prežívajú čítané príbehy. A ako to už začiatkom decembra chodí,akciu navštívili aj Mikuláš s dvomi anjelikmi a čertom, ktorí v závere akcie rozdali deťom drobné odmeny v podobe sladkostí .


Touto cestou chcem poďakovať žiakom III.C triedy aj ich triednej učiteľke, že svojou prítomnosťoua kreatívnymi kostýmami vyčarovali u detí radosť.   

                                                                                                                                   Ondrej Nociar - riaditeľ školy


                     Záložka do knihy spája slovenské školy

Slovenská pedagogická knižnica aj tento rok vyhlásila celoslovenský projekt Záložka do knihy spája slovenské školy, do ktorého sme sa svojimi záložkami zapojili aj my. Vlastnoručne vyrobené záložky na tému: Literárne osobnosti môjho regiónu sme si vymenili s vybranou partnerskou školou: Súkromnou obchodnou akadémiou v Prešove. Za našu snahu sme boli odmenení kladným vyhodnotením súťaže a radosťou z úspešne zvládnutej kreatívnej práce. Sme pevne rozhodnutí sa projektu zúčastniť aj na budúci rok.


Vyhodnotenie projektu si môžete prečítať TU


Páračky a priadky v MŠ Dr. Herza 3.A

 

                                                     

 


Imatrikulácie

 

 

 

 


Čarovná flauta

9. novembra 2017  študenti III. ročníka PaSA v Lučenci, ktorí navštevujú predmet kreatívna hudobná výchova, v pochmúrnom počasí cestovali do Banskej Bystrice, aby navštívili Štátnu operu a uzreli hudobno-dramatické predstavenie Mozarta.

Účinkujúci spievali i hrali výborne, scéna a kostýmy boli nádherné. Z predstaviteľov nás najviac zaujala postava Sarastra, ktorého basový hlas bol výnimočný.

Tešíme sa na ďalšie predstavenie podobného charakteru.

                                                                                                                                               Daša Nociarová, III.A

                        

                                                                       

 


Kompostáreň

Dňa 9.11.2017 sa 1.A a 1.D zúčastnili exkurzie do kompostárne, ktorou nás sprevádzal pán Peter Culík. Kompostáreň bola zriadená mestom Lučenec za podpory EÚ. Slúži na triedenie BIO odpadu. Je to mikrobionálny proces prevažne aeróbny (za prítomnosti kyslíka). 24.10.2011 sa konala prvá skúška. Je to veľmi užitočné, lebo odpad sa nevyváža do voľnej prírody. Majú stroje na rôzne účely: štiepkovač, nakladač, drviaci a miešací stroj, dopravníkový pás, dopravný stroj a Ewa Jadrový Fermentor, ktorý zbiera BIO odpad dovážaný mestom Lučenec. Stará sa o to firma Ecofemina, ktorá zbiera BIO odpad z parkov, lúk, chodníkov a verejného priestranstva mesta Lučenec. Možnosť dovozu odpadu majú aj ľudia. Občania Lučenca zadarmo a ostatní za poplatok 30€. Pracovníci odpad dávajú na kopu, triedia a spracujú na zmes, ktorá sa následne použije ako hnojivo. Odpad, ktorý je vytriedený pracuje: hnije za pomoci kyslíka pri 60°C teplote. Keďže hrozí samovznietenie, je potrebná nádoba na vodu.

Bola to neobyčajná, no zaujímavá exkurzia, pri ktorej sme získali mnoho nových poznatkov.

                                                                                                                                          Napísali žiačky I.A triedy


Zažeň vlka

Vo štvrtok 16.11.2017 žiaci tretích ročníkov PaSA v Lučenci navštívili Dom kultúry B.S.Timravy, aby aspoň na chvíľu zabudli na stereotyp študentského života a vpustili do svojej duše kultúru v podobe divadelného predstavenia Zažeň vlka. Dráma v podaní Divadla Akadémie umení Banská Bystrica nám pripomenula časy z minulosti, ktoré by nemali ostať zabudnuté. Predstavenie sme pozorne sledovali a skutočne nás zaujalo.

Z divadla sme odchádzali s hlavami plnými myšlienok a otázok týkajúcich sa doby, ktorú sme nemali možnosť zažiť, ale herci nám dokázali priblížiť jej atmosféru. Všetky nejasnosti nám zodpovedali naši učitelia, ktorých sme so záujmom počúvali cestou do školy.

A zas sme o čosi bohatší. Už teraz sa tešíme na ďalšie predstavenie, ktoré by nám pomohlo zahnať nudu každodenného života.

                                                                                                                                                    K. Albertová, III.A

               

 

 


Smelý zajko – Levice 2017

14. novembra 2017 sme opäť cestovali do Levíc, sídla našej sesterskej SOŠ pedagogickej, kde sa už po tretíkrát konala literárna súťaž Smelý zajko. Našu výpravu za objavovaním ďalších literárno - dramatických zákutí sme tohto roku posilnili o nových členov, takže tento ročník súťaže reprezentovalo celkom 8 súťažiacich.

V kategórii individuálnych prednesov našu školu dňa 15. novembra 2017 (kedy prebiehala samotná súťaž) reprezentovali Laura Bačová a Karolína Albertová (obe z III.A), v kategórii individuálnych výstupov s bábkou či rekvizitou si svoje sily merali Karin Melicherčíková (II.C) a Denisa Hriňová (III.A) a napokon – do tretice všetko dobré- skupinového dramatického výstupu sa zúčastnilo kvarteto IV.A triedy v zložení: Anna Kučerová, Lenka Homoľová, Natália Stanová a Kristína Žilíková. Naše maturantky ukázali, že ani náročné detské publikum či značná konkurencia v podobe spolužiakov z ďalších slovenských a jednej českej školy pedagogického zamerania ich nezaskočia, čoho dôkazom je pekné tretie miesto.

Všetky naše dievčatá sa s množstvom zážitkov, inšpirácií a cenných skúseností vrátili do Lučenca, aby v budúcom školskom roku – aj keď už v trochu inej zostave - zúročili to, čo si „ukradli“ z tohto zaujímavého a podnetného podujatia.

Všetkým zúčastneným patrí úprimné poďakovanie za vzornú a zodpovednú reprezentáciu školy.

                                                                                                                                                          Eva Štefancová

                        

                        

                        

                                                                          

 


PaSA turnaj v elektronických šípkach

Dňa 7.11.2017 sa v metodickej telocvični stretli všetci tí, ktorí si chceli zmerať sily v presnosti hodu na terč a získať titul „Šípkový majster PaSA“.

Každá zúčastnená trieda: I.C, II.A, II.C, III.A, III.B, III.C, IV.A a IV.C si zvolila svojich dvoch reprezentantov a turnaj sa mohol začať. Výkony žiakov boli vyrovnané, čo potvrdili zápasy, končiace s minimálnym rozdielom bodov. Avšak, všetci víťazi byť nemôžu, a tak, vďaka „dobrej muške“ si rozdelili prvé tri ocenené miesta nasledovní žiaci:

1. miesto – Kršáková M., Kocherová K. / Balga O., Svinčiaková L. (III.A)

2. miesto – Lendvayová K., Radič M. (III.B)

3. miesto – Beľová N., Sliacka M. (I.C)

Víťazom blahoželáme!!!       

                                                                                                                                                                                      Danka Mg.


Volejbalový turnaj zmiešaných družstiev

Lučenec 13. novembra 2017 opäť žil stredoškolským volejbalom. V telocvični OA sa totiž konal ďalší ročník tentokrát volejbalového turnaja zmiešaných družstiev. Ten sa konal pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva. O putovný pohár zápolili štyri družstvá: PaSA LC, OA LC, SZŠ LC a GBST LC. Naše dievčatá sa museli popasovať s handicapom, nakoľko sme ako jediní zostavili čisto dievčenský tím. Po prehrách s OA LC a GBST LC si naše hráčky napravili chuť víťazstvom nad SZŠ LC a v konečnom sumári sme obsadili 3. miesto.
 

Touto cestou chcem našim reprezentantkám poďakovať aj za ich prístup i vzorné vystupovanie.   

                                                                                                                                    Mgr. O. Nociar, riaditeľ PaSA

 


Európsky deň jazykov 2017

Príprava rôznych podujatí spojených s Európskym dňom jazykov sa už na väčšine škôl stala tradíciou. Ani naša škola nie je výnimkou, aj v tomto školskom roku sme sa zapojili zaujímavým spôsobom.

Žiaci prvého a druhého ročníka navštívili divadelné predstavenie „Heroes“ v anglickom jazyku. Niektoré aktuálne témy, ktoré sa bezprostredne týkajú aj našich mladých ľudí - extrémizmus, závislosti či pomoc človeku v núdzi – boli v divadelnej hre podané odľahčeným humorným spôsobom. To uľahčilo žiakom pochopenie ich odkazu v angličtine a vtipný štýl spojený s vážnymi problémami bol pre nich pútavým spestrením.

Pre žiakov tretieho ročníka sme pripravili stretnutie s anglickým lektorom Trevorom Goodspeedom. Témou stretnutia bola plynulosť komunikácie v anglickom jazyku. Pomocou praktických rád a ukážok myšlienkových máp sa žiaci oboznámili s niektorými technikami uľahčujúcimi udržiavať plynulosť konverzácie v cudzom jazyku. Žiaci túto  pomôcku ocenia  najmä na hodinách konverzácie ako aj pri celkovej príprave na ústnu časť maturitnej skúšky.     

                                                                                                                                                         Vyučujúce ANJ.

 


Deň úcty k starším

Dňa 24.10.2017 sa žiaci 1.A, 3.A a 3.C PaSA Lučenec podieľali na spríjemnení popoludnia v Domove dôchodcov ,,AMBRA“. Týmto spôsobom sme si pripomenuli Deň úcty k starším. Toto kultúrne podujatie bolo spojené so spevom ľudových a moderných piesní, recitáciou básní a hrou na husliach a gitarách. Prítomní seniori spolu s nami spievali a nakoniec nás odmenili potleskom. Za to, že sme mohli vyčariť starším ľuďom úsmev na tvári ďakujeme  organizátorkám D. Jantošovej a E. Kurákovej.

                                                                                                                           Žiačka 1.A triedy Tatiana Nemcová

 

                                   

 


Slávnosť svetielok

 

Koncom októbra 2017 žiaci III.C PaSA v Lučenci v spolupráci s pani učiteľkami Materskej školy Kubínyiho námestie pripravili jesenný program pre deti a ich rodičov. Kráľovnička Jeseň, víly, škriatok Sníček, vietor a zvieratká rozpovedali príbeh o premenách prírody počas roka. Rodičia vyrezali svetlonosov a slávnosť  sa mohla začať. Piesne a tanec sa niesli celou záhradou, po ktorej deti a rodičov sprevádzala kráľovnička Jeseň. Na záver sme sa s našou záhradou rozlúčili čarovným zaklínadlom. Trému a strach, ktorú mali naši žiaci z vystúpenia, vystriedala na konci radosť z dobre vykonanej práce.                                                                                                                                                                                                                                                      Zdenka En. , III.C

 

                     

                     

                     

                     

                     

 


Exkurzia - Martin

V stredu 18.10.2017 sa študenti prvých ročníkov PaSA v Lučenci spolu so svojimi triednymi učiteľkami E. Kurákovou a D. Jantošovou zúčastnili exkurzie v Martine.

Cieľom tejto jednodňové akcie bola návšteva národnej knižnice a taktiež cintorína ,kde spia svoj večný sen známy slovenskí spisovatelia. Okrem týchto vzdelávacích a poznávacích aktivít sa utužil aj kolektív. Atmosféra a nálada v autobuse počas cesty bola veselá, spevavá a niesla sa v priateľskom duchu.

Za tento pekne prežitý deň Ďakujeme organizátorke  triednej učiteľke E. Kurákovej.

                                                                                                  Študentka 1.A triedy- T. Nemcová ,v mene celej 1.A


Atletika žiakov SŠ

Dňa 12.10.2017 sa za slnečného počasia v športovom areáli ZŠ L. Novomeského v Lučenci konal 57. ročník Novohradských hier v atletike žiakov SŠ. Toto podujatie sa uskutočnilo ako súťaž jednotlivcov a družstiev.

Pomocnú ruku pri organizácii podujatia poskytli žiaci 3.C triedy, ktorí sa úlohy pomocných rozhodcov zhostili veľmi dobre. Ani naši športovci nesklamali a dosiahli pekné výsledky, o ktorých vás chceme informovať:

Beh na 800m -     Patrícia Bokorová (4.A) – 1. miesto

                            Barbora Kováčiková (3.C) – 2. miesto

Vrh guľou –          Dominika Vaslíková (4.C) - 2. miesto

Skok do diaľky –  Kristína Kocherová (3.A) - 2. miesto

Štafeta 4x100m – M.Panicová (2.A), M.Bunová (2.A), N.Müllerová (2.C), D.Vaslíková (4.A) – 3. miesto

Súťaž družstiev - kategória žiačok SŠ - 2. miesto

K dosiahnutým výsledkom gratulujeme a za peknú reprezentáciu školy ďakujeme.

                                                                                                                                                                Zdenka En.

 

 


Futbalový turnaj dievčat PaSA

Za slnečného, ale veterného počasia sa šiesty októbrový deň konal „babský“ futbalový turnaj. Z celej školy sa do urputných bojov o dosiahnutie gólov zapojilo 11 tried. Turnaj sa hral na pedagogickej CampNou záhrade na dvoch ihriskách. Organizáciu a rozhodcovské píšťalky si vzali na starosť Mgr. Paulovič a Mgr. Básti. Po zápasoch v dvoch skupinách sa o tretie miesto popasovali dievčatá z 2.C a 2.A triedy. Po nádhernom zápase sa viac usmievali dievčatá z 2.A v zložení: Ibošová, Panicová, Hanová, Kubaniová, Bunová, Krnáčová, Kučerová. Pravú futbalovú atmosféru priniesol finálový zápas medzi 1.C a 3.A triedou. Zápas rozhodla nádherným priamym kopom Laura Mészarošová, čím posunula seba a svoje spoluhráčky z 1.C triedy na najvyšší stupienok. Víťazkami sa stali: Lazarová, Husárová, Beľová, Kočalková, Molnárová, Mészarošová. Porazené finalistky z 3.A reprezentovali: Pušková, Pašková, Bačová, Barcíková, Kocherová, Chmelová.

Záverom môžem dodať, že okrem futbalového umenia, trikov či „faulov“, bolo na ihriskách vidieť chuť, odhodlanie, uvoľnenosť, smiech, zábavu spojenú s pohybom v súťaživej atmosfére.

                                                                                                                                                                           ppPP

               

            

            

            

 


Telá, labute a PaSA v Bratislave

Naša exkurzia do Bratislavy, ktorá sa uskutočnila 3. 10. 2017, bola na jednotku. Celým výletom sa niesla dobrá nálada a nadšenie zo zaujímavých vecí, ktoré nás čakali. Najprv sme navštívili výstavu „Body, the Exibition“ v Inchebe. Počas sledovania jednotlivých exponátov nás sprevádzal odborný personál – medici, ktorí boli pripravení zodpovedať naše otázky, ktoré sa týkali sústav ľudského tela. Ich prítomnosť a rozhovory s nimi dali celej výstave jedinečný rozmer. Mali sme možnosť spoznať naše telo do úplných detailov. Videli sme kostrový systém, svalstvo, dýchacie orgány, reprodukčné orgány, krvný obeh a ďalšie detailné časti nášho tela. Špeciálna časť výstavy bola venovaná vývoju ľudského plodu. Po výstave nás čakalo pár hodín oddychu, dali sme sa do gala a mohol nasledovať ďalší program, Čajkovského geniálny balet Labutie jazero v Slovenskom národnom divadle. V napätí sme očakávali osudy princeznej Odette a princa Siegfrieda, no našťastie v tejto verzii, ktorá sa najviac hrá v Rusku a vo východnej Európe, zvíťazí úprimná láska a všetko sa skončí happy endom. Do autobusu sme tak mohli odchádzať šťastní a spokojní po vyhrievaných chodníkoch :o) 
                                                                                                                                                 (Lucka a Miško, II.C)

 


Poďakovanie...

„Pani profesorka, prosím, príďte darovať krv. Máme jej nedostatok,“ ozval sa dňa 3. októbra 2017 o 8:00 hod. hlas v telefóne.

Neváhali sme ani chvíľu a 10 z nás, tí odvážnejší, sa vybrali na Hematologicko - transfúzne oddelenie v Lučenci darovať túto vzácnu tekutinu.

Všetkým darcom patrí úprimná vďaka a hoci je len začiatok školského roka, budeme radi, ak sa k nám pridajú aj tí menej odvážni.

                                                                                                                               Zdenka En.

 


Košice

Dňa 27.9.2017 sa niektorí  naši žiaci v duchu  výroku ,,bez práce nie sú koláče“, t.j. za odmenu, zúčastnili náučno-poznávacieho výletu do Košíc, mesta športu a kultúry. Bola to odmena za našu pracovitosť a snahu, vďaka ktorej sme  prispeli i k lepšiemu menu našej školy.

Najprv sme  navštívili ZOO, kde sme videli množstvo druhov zvierat a endemitov z rôznych kútov sveta. Po dvojhodinovej túre  po ZOO sme sa vybrali do centra mesta, ktoré má úžasnú pokojnú, historickú atmosféru. Najviac nám učaril Dóm svätej Alžbety.

Vyvrcholením celého dňa bola návšteva operetného predstavenia v Košickom národnom divadle pod názvom Noc v Benátkach. Bol to pre nás neopísateľný umelecký zážitok, všetko spolu ladilo a vytváralo kvalitný estetický program.

Vyčerpaní, ale estetickou krásou naplnení sme zdraví dorazili domov.

                                                                                                                                            Sabina Udvardyová – 3.C

     


Týždeň Dobrovoľníctva

V dňoch 20.-21. a 28. 9. 2017 sa žiaci našej školy odboru sociálno - výchovný pracovník zúčastnili aktivít počas TÝŽDŇA DOBROVOĽNÍCTVA v DSS Libertas Lučenec. Žiaci  v detašovaných pracoviskách na Tuhárskom námestí a v stredisku Ambra na Rúbanisku svojimi aktivitami v tvorivých dielňach, biblioterapiou a rozhovormi spríjemnili a obzvláštnili čas a život klientov v zariadeniach.   

                                                                                                                                    Mgr. Belková a Mgr. Oravcová


Biela pastelka...

Informácie ohľadom výnosu zo zbierky Biela pastelka, do ktorej sa zapojili aj žiaci 4.B triedy:

stanovište: OD PRIOR dopoludnia, pokladnička číslo: 112, predané
pastelky: 105, výnos: 118,03 €


stanovište: BILLA dopoludnia, pokladnička číslo: 113, predané
pastelky: 112, výnos: 75,08 €


stanovište: Mesto, Masarykova ul. dopoludnia, pokladnička číslo:
114, predané pastelky: 46, výnos: 61,13 €


stanovište: OD PRIOR poobede, pokladnička číslo: 118, predané
pastelky: 25, výnos: 37,31 €


stanovište: Nemocnica, Galéria poobede, pokladnička číslo: 119,
predané pastelky: 100, výnos: 99,53 €


stanovište: Mesto, Masarykova ul. poobede, pokladnička číslo: 120,
predané pastelky: 57, výnos: 65,87 €


stanovište: Tesco poobede, pokladnička číslo: 122, predané
pastelky: 90, výnos: 82,72 €

Ďakujeme za spoluprácu a tešíme sa na ňu aj v roku 2018!

Únia Nevidiacich


Turisti na Močiari

       Dňa 18. 9. 2017 sme sa my žiaci III.C a III.B triedy - teda trieda Boľavých nôh a trieda Leňochodov -  v plnom nasadení a s nesmiernym odhodlaním vybrali prekonať ďalšiu spoločnú, ale o to náročnejšiu skúšku.                   Tentoraz bola v podobe KOŽAZu (turistického kurzu) pod vedením našich triednych profesoriek – sprievodkýň divočiny Zdenky Endrődyovej a Drahušky Valockovej.                                                                                                       Všetky akcie boli svojím spôsobom výnimočné, hoci takmer celý týždeň nám znepríjemňoval silný každodenný dážď.

 

Autobus bol plný cestovných  tašiek

a náš prechodný domov Močiar zas plný zlatučkých mačiek.

Močiar sa stal naším domom, 

chránil nás každým večerom i dňom.

Rána naše okrášľovala rozcvička

a samozrejme i naša turistická pesnička.

Po raňajkách túra bola vždy istá,

spoznali sme krásny kraj,

Kokavu v okrese Poltár.

Nikde žiadny hluk

ani silný mestský zvuk.

Krásne pasienky či fľakaté kravičky,

ach, tie naše boľavé nožičky!

   

        Centrom našich túr sa stali Šoltýska, Ďubákovo, Kokava - Háj či vrch Drahová. Spoznali sme krásnu a výnimočnú prírodu, prežívali sme radosť i potešenie z nej. Príroda nám naznačila svoju výnimočnú silu, silu znovuzrodenia – regenerácie.                                                                                                                                               Všetky naše, najmä  „poturistické“, akcie boli „lanom“ na nadviazanie nových kamarátstiev, putom súdržnosti, spolupráce i výdrže.                                                                                                                                                              A čo dodať na záver?

 

Mali sme sa fajn a silno sme sa smiali,

aj keď vonka dažďové kvapky liali.

                                                                                                                                          Sabína Udvardyová, III.C

            

                       

                       

                       


Európsky týždeň mobility

Piatok 22.09.2017 bol pre nás, žiačky III.A triedy, zaujímavým dňom. Pomáhali sme, totiž, pri tvorbe nápisu Lučenec v pohybe zostaveného zo žiakov navštevujúcich materské, základné a stredné školy v Lučenci.

Táto športová akcia sa konala v rámci Európskeho týždňa mobility na Námestí republiky v Lučenci. Veľkým prekvapením pre nás všetkých bol významný hosť – olympijský víťaz Matej Tóth. Sám priložil ruku k dielu a stal sa tak súčasťou uvedeného nápisu.

Počas podujatia si prítomní mohli prezrieť a vyskúšať množstvo aktivít, ktoré pre nich pripravili lučenské športové kluby s cieľom zaujať čo najviac detí a mládeže.

Akciu ukončila jazda na bicykloch po mestských uliciach, do ktorej sa zapojili malí aj veľkí.

Podujatie zožalo veľký úspech a my veríme, že zrealizované aktivity motivovali deti k pohybu a zdravému životnému štýlu.

                                                                                                                                          Karolína Albertová, III.A


Týždeň B. Slančíkovej-Timravy na PaSA v Lučenci

 

Z tvorby žiakov - neprešlo jazykovou úpravou....

 

http://pasalc.wbl.sk/dokumenty_v_pdf/bozena_slancikova_timrava1.pdf

http://pasalc.wbl.sk/dokumenty_v_pdf/bozena_slancikova_timrava-2.pdf

http://pasalc.wbl.sk/dokumenty_v_pdf/bozena_slancikova-timrava_3.pdf

http://pasalc.wbl.sk/dokumenty_v_pdf/bozena_slancikova-timrava_-_bystrianska.pdf

http://pasalc.wbl.sk/dokumenty_v_pdf/bst_-_duchonova.pdf

http://pasalc.wbl.sk/dokumenty_v_pdf/bst_-_filip__eftimov.pdf

http://pasalc.wbl.sk/dokumenty_v_pdf/polichno_abelova.pdf

 


Zborník pôvodnej študentskej literárnej tvorby zostavený pri príležitosti 150. výročia narodenia spisovateľky - TU

 


Súťaž v prednese slovenskej prózy Timravina studnička

Dňa 11.10. 2017 sa na našej škole konala súťaž v prednese slovenskej prózy Timravina studnička. Účastníkov bolo síce pomenej, ale o to lepšiu atmosféru sme vytvorili. Všetkým zúčastneným patrí naša vďaka. Víťazkou sa stala Annamária Krnáčová z II.A triedy. Víťazke srdečne blahoželáme a želáme jej veľa šťastia v ďalších kolách tejto súťaže.

                                                                                                                                                          p. prop. Zubová


Na vlastné oči

Dňa 6.10.2017 sa naša škola v zastúpení pedagogického dozoru v osobe pána riaditeľa Mgr. O. Nociara a žiakov I.A triedy zúčastnila vedeckej konferencie o živote a tvorbe B. S. Timravy. Zaujímavé podujatie organizovalo Novohradské osvetové stredisko v Lučenci v priestoroch starej radnice, kde mohli účastníci na vlastné oči zazrieť vedecké kapacity, ktoré svoj život zasvätili našej Boženke.

                                                                                                                                                          Mgr. O. Nociar

                 

                 

                                                   


Život kedysi a dnes

Dňa 26. 9. 2017 sme si pri príležitosti 150. výročia narodenia Boženy Slančíkovej - Timravy uctili jej pamiatku a navštívili sme obce Polichno (spisovateľkino rodisko) a Ábelovú (tu žila Timrava po smrti rodičov).

Keď sme navštívili Ábelovú, pani, ktorá nám venovala svoj čas, sa nám snažila priblížiť život spisovateľky a zaviedla nás do Pamätnej izby (Pamätného domu) Boženy Slančíkovej - Timravy, kde sa nachádzali úryvky z jej diel, rôzne oblečenie, bábiky.. Pred týmto domom sa nachádzal pomník, na ktorom bol napísaný dátum jej narodenia a úmrtia. Okrem iného sme sa dozvedeli, že meno Timrava si spisovateľka zvolila podľa studničky, ktorá sa nachádza medzi Polichnom a Ábelovou.

Ďalším miestom, kde B.S.Timrava pôsobila a žila, je Polichno. Keď sme prišli do tejto obce, všetci sme boli v šoku z toho, že tu nie je mobilný signál. Nevedeli sme si predstaviť, ako tu ľudia dokážu žiť
bez signálu.

Pán starosta, ktorý nás po tejto obci sprevádzal, nám všetko vysvetlil a porozprával nám o živote B.S.Timravy. 

V Polichne sa nachádza Dom matice slovenskej, rodný dom, kde spisovateľka žila, a hneď oproti nemu kostol. V dome sa nachádzali skoro všetky veci, ktoré Božena Slančíková a jej rodičia používali. Priamo v dome bola i malá svätyňa, kde sa literátka zvykla modliť. Niektorí sme boli prekvapení, že v dome sa nenachádzali predmety, čo sú dnes pre nás úplne bežné.

Táto literárno-poznávacia exkurzia nám ukázala aj to, že pred niekoľkými rokmi žili ľudia svoj život i bez vecí, bez ktorých si dnes nevieme „predstaviť“ ani len okamih.                                                   

                                                                                                                                                                                Miriam Bunová, II.A               

             

             

            


O pár dní, presnejšie 2. októbra 2017, si pripomenieme 150. výročie narodenia našej rodáčky a významnej spisovateľky Boženy Slančíkovej-Timravy. Pri tejto príležitosti sme na našej škole, Pedagogickej a sociálnej akadémii v Lučenci, zorganizovali Týždeň B. Slančíkovej-Timravy (25. – 29.9.2017), venovaný spomienke uvedenej literátky.

Pripravili sme viaceré podujatia (účasť na prednáške o živote a tvorbe spisovateľky, literárno-poznávaciu exkurziu, čitateľský maratón či pokusy o vlastnú literárnu tvorbu), ktoré budú prebiehať paralelne od pondelka do piatka a zároveň spestria tradičný priebeh výchovno-vzdelávacieho procesu.

Ako správne vysloviť...?

V rámci Týždňa B. Slančíkovej-Timravy sme sa zúčastnili zaujímavej prednášky v podaní vysokoškolského učiteľa, doc. PaedDr. Júliusa Lomenčíka, PhD., ktorú uviedol dramatický výstup žiakov ZŠ M.R.Štefánika na tému Ťapákovci v modernej dobe.

Doc. Lomenčík symbolicky v priestoroch Domu kultúry B.S. Timravy predstavil jej život a dielo. Okrem, nám už známych, faktov o autorke prezradil aj rôzne nové zaujímavosti a poznatky z oblasti onomastiky (veda o vlastných menách).

Mimochodom, viete, ako správne vysloviť autorkino prímenie? Podľa Pravidiel slovenskej výslovnosti sa slabika  ti  v priezvisku (pseudonyme) slovenskej spisovateľky Boženy Slančíkovej-Timravy vyslovuje mäkko [ťimrava], hoci niektorí odborníci zastávajú opačný názor.

A čo na to samotná spisovateľka? Tá sa prikláňala jednoznačne k mäkkej výslovnosti.

                                                                                                                          K. Albertová a Mgr. Eva Štefancová


Deň otvorených dverí - propagačno - náborové video...

    Tak, ako po iné roky, aj tentoraz sme sa rozhodli zaujať našich budúcich prvákov a pripravili sme si pre nich propagačno-náborové video. Tentokrát sa nesie v duchu návštevy na  Dňa otvorených dverí... Vo štvrtok 21.9.2017 sa točili scény, ktoré humorne a nenútene priblížia deviatakom priestory a aktivity školy. Zárukou kvality je opäť osvedčené duo, Bc. Mário Obročník (absolvent PaSA LC) a Mgr. Katarína Goodspeed. Obaja sa priam vyžívali v nahrávkach. Komparz im robili naši druháci, tretiaci a štvrtáci, ktorí sa bravúrne zhostili svojich rolí. Takže v poradí tretí klip od "Obročník PaSAwood entertainment center" je na svete.
    Všetkým aktérom a realizátorom videa sa chcem za ich výstup poďakovať s prianím, aby deviatakov čo najviac oslovil...
                                                                                                                                     Mgr. Ondrej Nociar, riaditeľ
PS:   Premiéra klipu v pondelok aj na fb profile školy!!!

 

 


KOŽAZ 2017 – Kremnické vrchy

V prvý deň školského vyučovania ráno 4. septembra sme spoločne a veselo otvorili školský rok 2017/18 a poobede sme už brázdili turistické chodníky v Kremnických vrchoch. Práve takto začala škola pre III.A a III.D triedu. Spolu 49 študentov pod vedením Mgr. Petra Pauloviča a Mgr. Ondreja Nociara absolvovalo týždenný Kurz Ochrany Života a Zdravia v stredisku Skalka nad Kremnicou. Jeho náplňou nebolo len putovanie a poznávanie prírody, ale aj návšteva históriou dýchajúcej Kremnice, múzea Gýča či Štôlne Andrej. Súčasťou kurzu boli aj prednášky o mieste kurzu, mimoriadnych situáciách alebo zdravej výžive. Samozrejme, že nechýbali informácie z topografie či zásadách prežitia a orientácie v prírode. Spestrením bola možnosť uvoľnenia sa v neďalekom wellnesse. Umelecký zážitok priniesol spev študentov pri vatre spojený s opekačkou. Svoje presné mušky si študenti overili pri streľbe zo „vzduchviek“ a chuť im určite nezobrali ani metodické ukážky pohybových hier v prírode. Záverom môžeme dodať, že tí najzdatnejší „prepeškovali“ okolo 70 km za 4 dni a to je už čo povedať. Najkrajším sa však javí to, že mnoho študentov si počas kurzu prehĺbilo vzťah k prírode, objavilo čaro turistiky, či upevnilo kamarátske vzťahy medzi triedami. To sú chvíle, ktoré im zostanú v duši naveky.

Mgr. Peter Paulovič

             

             

             

             

             

             

                                                                

 


Revitalizácia školskej záhrady

V rámci Týždňa dobrovoľníctva prebiehala v dňoch 11.9. - 14.9. 2017 brigáda zameraná na skrášlenie i údržbu pedagogickej záhrady.Tentokrát išlo už o tretie pokračovanie jej revitalizácie. Zapojili sa do nej žiaci 1. a 3. ročníka pod vedením Mgr. M. Stieranku a triednych učiteľov. Počas troch dní žiaci usilovne pracovali - pleli, kopali, hrabali, rýľovali,zbierali konáre či valcovali antukové ihrisko. Okrem toho si našli čas aj na zoznámenie sa s našimi prvákmi, či na šport alebo hry. Spolu odpracovali cca 600 brigádnických hodín, čo sa odzrkadlilo na stave areálu. Staručká záhrada pod ich rukami priam omladla. Záverom sa chcem poďakovať všetkým aktérom za kus poctivo odvedenej roboty.

 Mgr. Ondrej Nociar, riaditeľ

 

 

                       


Otvorenie školského roka 2017/2018

Po dvoch horúcich mesiacoch sa 4.septembra 2017 opäť rozozvučal školský zvonec, aby ohlásil začiatok nového školského roka. O 8:00 hodine sa po zaznení tónov štátnej hymny ujal slova riaditeľ PaSA a vo svojom príhovore pozdravil všetkých žiakov a učiteľov a poprial im úspešný štart do nového školského roka. Obzvlášť privítal nových prvákov a neopomenul ani  našich štvrtákov, ktorých o pár mesiacov čaká maturitná skúška. Po príhovore  riaditeľa , ktorý zároveň aj otvoril nový školský rok, sa  žiaci rozišli do svojich tried, kde prvý školský deň pokračoval pod vedením triednych učiteľov.

 

 

    

       

       

       

TOPlist