Akcie 2017/2018

  Kožaz 2017 - Kremnické vrchy       Revitalizácia šk. záhrady         Otvorenie šk. roka 2017/2018

                             


 

KOŽAZ 2017 – Kremnické vrchy

V prvý deň školského vyučovania ráno 4. septembra sme spoločne a veselo otvorili školský rok 2017/18 a poobede sme už brázdili turistické chodníky v Kremnických vrchoch. Práve takto začala škola pre III.A a III.D triedu. Spolu 49 študentov pod vedením Mgr. Petra Pauloviča a Mgr. Ondreja Nociara absolvovalo týždenný Kurz Ochrany Života a Zdravia v stredisku Skalka nad Kremnicou. Jeho náplňou nebolo len putovanie a poznávanie prírody, ale aj návšteva históriou dýchajúcej Kremnice, múzea Gýča či Štôlne Andrej. Súčasťou kurzu boli aj prednášky o mieste kurzu, mimoriadnych situáciách alebo zdravej výžive. Samozrejme, že nechýbali informácie z topografie či zásadách prežitia a orientácie v prírode. Spestrením bola možnosť uvoľnenia sa v neďalekom wellnesse. Umelecký zážitok priniesol spev študentov pri vatre spojený s opekačkou. Svoje presné mušky si študenti overili pri streľbe zo „vzduchviek“ a chuť im určite nezobrali ani metodické ukážky pohybových hier v prírode. Záverom môžeme dodať, že tí najzdatnejší „prepeškovali“ okolo 70 km za 4 dni a to je už čo povedať. Najkrajším sa však javí to, že mnoho študentov si počas kurzu prehĺbilo vzťah k prírode, objavilo čaro turistiky, či upevnilo kamarátske vzťahy medzi triedami. To sú chvíle, ktoré im zostanú v duši naveky.

Mgr. Peter Paulovič

             

             

             

             

             

             

                                                                

 


Revitalizácia školskej záhrady

V rámci Týždňa dobrovoľníctva prebiehala v dňoch 11.9. - 14.9. 2017 brigáda zameraná na skrášlenie i údržbu pedagogickej záhrady.Tentokrát išlo už o tretie pokračovanie jej revitalizácie. Zapojili sa do nej žiaci 1. a 3. ročníka pod vedením Mgr. M. Stieranku a triednych učiteľov. Počas troch dní žiaci usilovne pracovali - pleli, kopali, hrabali, rýľovali,zbierali konáre či valcovali antukové ihrisko. Okrem toho si našli čas aj na zoznámenie sa s našimi prvákmi, či na šport alebo hry. Spolu odpracovali cca 600 brigádnických hodín, čo sa odzrkadlilo na stave areálu. Staručká záhrada pod ich rukami priam omladla. Záverom sa chcem poďakovať všetkým aktérom za kus poctivo odvedenej roboty.

 Mgr. Ondrej Nociar, riaditeľ

 

 

                       


Otvorenie školského roka 2017/2018

Po dvoch horúcich mesiacoch sa 4.septembra 2017 opäť rozozvučal školský zvonec, aby ohlásil začiatok nového školského roka. O 8:00 hodine sa po zaznení tónov štátnej hymny ujal slova riaditeľ PaSA a vo svojom príhovore pozdravil všetkých žiakov a učiteľov a poprial im úspešný štart do nového školského roka. Obzvlášť privítal nových prvákov a neopomenul ani  našich štvrtákov, ktorých o pár mesiacov čaká maturitná skúška. Po príhovore  riaditeľa , ktorý zároveň aj otvoril nový školský rok, sa  žiaci rozišli do svojich tried, kde prvý školský deň pokračoval pod vedením triednych učiteľov.

 

 

    

       

       

       

TOPlist